Anda di halaman 1dari 2

Ensklopedia Islam

PEMUDA ISLAM ERA KEEMSAN


1.Usamah Bin Zaid , usia 18 tahun memimpin perang besar dan penting
pada saat awal perkembangan islam,. Prajurit adalah sohabat utama nabi,
Abu Bakar, Umar , Usman dan Ali bin Abi Talib. Putra dari Zaid bin Haritsa,
budak Nabi dari siti Khadijah. Zaid di merdekakan oleh nabi setelah nabi
nikah dengan Khadijah.
2. Saad Bin Abi Waqas. Usia 17 tahun melontarkan panah panah pertama
kali di jalan allah. Diutus oleh para Khulafaurrasyidin membawa missi islam
ke Cina , Indonesia dan Asia tenggara pada usia masih pemuda. Termasuk
di antara 6 orang ahli syurga, termasuk golongan ashabiqunal awwalun ,
orang orang yang mula mula masuk islam.
3.Zubair Bin Awwam, usian 15 tahun Pertama kali menghunus pedang di
jalan allah. Dia diakui oleh nabi sebagai Hawari nya. Termasuk ashobiqunal
awwalun. Ikut dalam kelompok Formatur 6 orang kandidat khalifah penganti
Umar bin Khatab. Dia bersama Aisyah dan Tolhah mengangkat senjata
terhadap khalifah Ali dalam perang Jamal, akan tetapi mundur kembali
setelah menyadari bahwa Ali tidak bersalah dalam meninggalnya kalifah
Usman.
4.Zaid Bin Tsabit, Usia 13 tahun menjadi pemuda pintar dan khafal al
quran. Penulis al Quran
Dalam 17 malam tanpa hentinya , mampuh menguasai bahasa Suryani
sehingga menjadi penerjemah bagi nabi, sebagai ketua tim pengumpul al
Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Tim penyempurnaan al Quran
masa khalifah Usman bin fan.
5. Atab Bin Usaid , diangkat menjadi gubernur Makah oleh nabi pada usia 18
tahun.
6. Muhammad II al Fatih, diangkat menjadi khalifah Turki usmani ke 6
mengganti bapaknya Murad II pada usia 18 tahun dan pada usia 21 tahun ,
tepatnya tahun 1453M mampuh menaklukan benteng Romawi pusat
kekuasaan Romawi, yaitu Kota Konstantinovel setelah mengepungnya
selama 6 bulan.

PENYEBAR ISLAM DI INDONESIA


1.Ali Bin Abi Thalib, Datang berdakwah ke Garut, Cirebon Jawa barat tanah
Sunda Indonesia pada tahun 625 M.
2. Jafar Bin Abi Talib, Berdakwah di jepara, kerajaan Kalingga Jawa tengah
Indonesia pada tahun 626 M
3.Ubay Bin Kaab, berdakwah ke Sumatera Barat pada tahun 626 M.
4. Abdullah bin Masud, berdakwah di Aceh pada tahun 626M.
5.Abdurrahman bin Muaz bin Jabal bersama dua putrnya, Mahmud dan
ismail, berdakwah di Barus tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tahun
625M
6.Akhasyah Bin Muhsin Al Usadi, Berdakwah di Palembang sumatera selatan
pada tahun 623 dan sebelum nabi wafat beliau kembali ke Madinah (nabi
wafat tahun 633M).
DAFTAR ISTRI NABI NABI
A.Nabi Muhammad
1. Siti Khadijah 7. Siti Saudah
2. Siti Aisyah 8.Siti Hafsah
3. Zainab bin Khuzaimah 9. Ummu Salamah
4. Zainab bin Zahsyi 10.Juwairiyah
5. Ummuh Habibah 11.Safiyah
6. Maimunah
1. Nabi Adam = Siti Hawa 2. Idris =
3. Nabi Nuh = Waliah atau Namah sebelum
Banjir, setelah banjir = Musram bin Sam
4. Nabi Hud = 5. Nabi Shaleh
6. Nabi Ibrahim = Sarah, Hajar, Qantara,Hajum 7.Nabi
Luth=Waliah 8.Nabi Ismail = Rialah
9. Nabi Ishaq = Rifqa
10. Nabi Yaqub = Laya, Rahil, Balka, Zulfa 11.Nabi Yusuf
= Zulaikhah
12. Nabi Ayub = Rahmah 13.Nabi Syuab
14. NabiMusa = Shafira 15. Nabi Harun =
Asyarikah
16. Nabi Zulkifli = 17. Nabi Daud =
Mikyal
18. Nabi Sulaiman = Balqis 19. Nabi Ilyas =
20. Nabi Ilyasa = 21. Nabi Yunus
22. Nabi Zakaria = Ashba 23. Nabi Yahya
24. Nabi Isa =