Anda di halaman 1dari 51

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TAHUN 1 SEMAKAN 2017

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


1-2 MINGGU TRANSISI
Kesedaran Tubuh Konsep Pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /
Badan melibatkan kesedaran tubuh dari segi Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai bentuk dan imbangan.
Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep 2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh Permainan kecil:
1. Membentuk badan pergerakan. dari segi bentuk, imbangan, Bentuk perkataan
2. Aktiviti imbangan pemindahan berat badan dan
3. Pemindahan berat layangan. EMK:
badan 5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, Kreativiti & Inovasi
4. Aktiviti layangan semasa dan selepas melakukan
aktiviti Pendidikan Jasmani. Modul:
m/s : 1- 4

Kesedaran Ruang Konsep Pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /


melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran
3 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal ruang am danbatasan ruang dalam
1. Bergerak dalam berpandukan konsep pergerakan. pelbagai arah dan aras yang Permainan kecil:
ruang besar berbeza. Burung dalam sangkar
2. Bergerak dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
ruang kecil 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. EMK:
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani. Modul:
m/s : 5 - 8

Kesihatan Diri Dan 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki Nyanyi lagu Head,
Reproduktif konteks kesihatan diri dan reproduktif dan perempuan. Shoulder, Knee and
Toes
Kebersihan fizikal Kepala Puzzle Kad Anggota
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

(i) Rambut Tubuh


(ii) Mata Labelkan Anggota
(iii) Telinga Tubuh
(iv) Hidung Pembentangan
(v) Mulut kumpulan
(vi) Bibir
(vii) Gigi
Badan
(i) Payudara
(ii) Dada
(iii) Bahu
(iv) Punggung
Tangan
Paha
Kaki
Kuku
Organ genital
(i) Zakar
(ii) Faraj
Dubur

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


4 Kesedaran Ruang Konsep Pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /
melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal ruang am dan batasan ruang
1. Berlari zig-zag berpandukan konsep pergerakan. dalam pelbagai arah dan Permainan kecil:
2. Pergerakan ke aras yang berbeza. Burung dalam sangkar
pelbagai arah 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam
laluan lurus, berlengkok dan zig EMK:
zag. Kreativiti & Inovasi
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am. Modul:
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 5- 8
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.

Arah Pergerakan dan Konsep Pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian /
Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan mengikut tempo, irama dan isyarat.
Contoh aktiviti: berdasarkan konsep 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Persembahan :
1. Memandu kereta pergerakan. kiri, kanan, hadapan, belakang, Reka cipta dan bergerak
2. Bergerak dalam F atas dan bawah.
gelung besar 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK:
3. Anak kanggaru semasa melakukan aktiviti fizikal. Kreativiti & Inovasi
4. Halangan
Modul:
m/s : 9- 11

Kesihatan Diri Dan 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.2 Memahami kepentingan menjaga Nyanyi lagu Jaga
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Reproduktif konteks kesihatan diri dan reproduktif kebersihan fizikal. Kebersihan ikut
melodi lagu Anak Itik
Kebersihan fizikal Tok Wi
Soal jawab
kebersihan diri.
Edaran Lembaran
kerja

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


5 Arah Pergerakan dan Konsep Pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian /
Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan mengikut tempo, irama dan
Contoh aktiviti: berdasarkan konsep isyarat. Persembahan:
1. Anak kanggaru pergerakan. 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Reka cipta dan bergerak
2. Halangan F kiri, kanan, hadapan, belakang,
atas dan bawah. EMK:
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Kreativiti & Inovasi
semasa melakukan aktiviti fizikal.
Modul:
m/s : 9- 11
Pergerakan Haiwan Konsep Pergerakan 1.6.1 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian/
Berkebolehan melakukan pergerakan haiwan haiwan pada aras rendah, Pentaksiran
Contoh aktiviti: pelbagai aras. sederhana, dan tinggi.
1.Bergerak aras 1.6.2 Melakukan pergerakan haiwan
rendah pada pelbagai laluan. EMK:
siput,kura-kura. 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan haiwan Kreativiti & Inovasi
2.Bergerak aras yang diteroka.
Sederhana 2.5.2 Menyatakan pemindahan berat
kucing, kuda badan semasa melakukan
3.Bergerak aras pergerakan haiwan.
tinggi 5.4.2 Mempamerkan rasa seronok
burung, zirafah semasa melakukan aktiviti dalam
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

kumpulan.

Berkebolehan melakukan pergerakan dalam 1.1.6 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /


Pelbagai Kelajuan pelbagai kelajuan. berbeza kelajuan berdasarkan Pentaksiran
tempo, irama dan isyarat.
Contoh aktiviti: 1.1.7 Melakukan pergerakan yang EMK:
1. Bergerak berbeza antara perlahan dengan Kreativiti & Inovasi
perlahan dan pantas, ringan dengan berat dan
pantas lembut dengan kuat. Modul:
2. Bergerak ringan 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan m/s : 12- 14
dan berat kiri, kanan, hadapan, belakang,
3. Bergerak lembut atas dan bawah.
dan kuat 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukanaktiviti dalam
kumpulan.

Kesihatan Diri Dan 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.3 Mengaplikasikan cara menjaga Bentuk 6 kumpulan
Reproduktif konteks kesihatan diri dan reproduktif kebersihan fizikal, pakaian dan untuk permainan
alatan keperluan diri. Boom
Kebersihan fizikal Labelkan setiap
1.1.4 Menilai kesan sekiranya tidak kumpulan
i. mandi
menjaga kebersihan fizikal dan
ii Cuci tangan
berkongsi alatan keperluan diri. iii.Lap Badan
iv.Sikat Rambut
v. Gosok gigi
vi.Potong kuku
Setiap kumpulan
menentukan gaya.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


6 Berjalan Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan. Pemerhatian /
2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran berjalan. kiri, kanan, hadapan, belakang,
1. Melakukan atas dan bawah. Permainan kecil:
pergerakan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Berjalan melepasi
berjalan secara melakukan aktiviti baru dalam halangan
bebas Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan EMK:
dankekalahan dalam permainan. Kreativiti & Inovasi
Modul:
m/s : 15- 17

Berlari Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berlari Pemerhatian /


dalam pelbagai arah, aras, laluan, Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran berlari satah dan kelajuan dengan rakan
1. Berlari bebas dengan betul. dan alatan. Permainan kecil:
2. Berlari dengan 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Berlari melepasi pelbagai
pelbagai cara kiri, kanan, hadapan, belakang, halangan
3. Berlari pelbagai atas dan bawah.
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

arah 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok EMK:


melakukan aktiviti baru dalam Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Modul:
dan kekalahan dalam permainan. m/s : 18- 20

Kesihatan Diri Dan 2.1 Kemahiran menangani pengaruh 2.1.1 Mengetahui sentuhan selamat, Permainan Kotak
Reproduktif dalaman serta luaran yang sentuhan tidak selamat dan Beracun
mempengaruhi kesihatan diri dan sentuhan tidak selesa. Main peranan
reproduktif berdasarkan situasi.
Sentuhan selamat Meneka berdasarkan
Sentuhan tidak selamat warna.
Sentuhan tidak selesa

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


7 Mencongklang Pergerakan Lokomotor 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian /
(Galloping) laluan lurus, bengkok dan zig zag. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.1 Melakukan pergerakan
Contoh aktiviti: mencongklang dengan lakuan yang betul. mencongklang. Permainan kecil:
1. Mencongklang 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor Menembak kuda
bebas dan bukan lokomotor.
2. Meniru pergerakan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok EMK:
ketua semasa melakukan aktiviti dalam Kreativiti & Inovasi
3. Mencongklang kumpulan.
laluan zig-zag Modul:
m/s : 21 23
Berskip Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berskip. Pemerhatian /
2.2.3 Membezakan tempo dalam Pentaksiran
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan berskip pergerakan lokomotor dan bukan
1. Berskip bebas dengan betul. lokomotor. Permainan kecil:
2. Skip mengikut 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Skip mencari harta
tempo semasa Pelakukan aktiviti fizikal.
3. Berskip mengikut EMK:
ketua Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 24- 26

Kesihatan Diri Dan 2.1 Kemahiran menangani pengaruh 2.1.2 Memahami sebab anggota tubuh dan Aktiviti Boleh Saya
Reproduktif dalaman serta luaran yang organ genital hanya boleh disentuh Sentuh
mempengaruhi kesihatan diri dan oleh ibu atau doktor untuk tujuan Kad peranan
reproduktif kebersihan, kesihatan dan Nyatakan bahagian
Sentuhan selamat keselamatan. yang boleh disentuh
Sentuhan tidak selamat atau tidak boleh
disentuh.
Sentuhan tidak selesa
Memberi sebab
berdasarkan jawapan
di atas.
Tukar peranan.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


8 Melompat Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat. Pemerhatian /
1.2.2 Melakukan pergerakan melompat Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan dengan menggunakan kedua-dua
1. Melompat dan melompat dengan lakuan yang betul. belah kaki atau sebelah kaki dan Permainan kecil:
mendarat mendarat menggunakan kedua- Lompat isyarat
2. Melompat pelbagai dua belah kaki dengan lutut
arah difleksi. Modul:
3. Melompat sungai 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor m/s : 27- 30
danbukan lokomotor.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok


melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.
Melompat sebelah Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian /
kaki (Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil:
1. Laga ayam 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti-ganti
2. Lompat setempat melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani. EMK:
5.4.1 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi
berpasangan.
Modul:
m/s : 31- 34

Kesihatan Diri Dan 2.1 Kemahiran menangani pengaruh 2.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkata Tayangan video
Reproduktif dalaman serta luaran yang TIDAK kepada sentuhan tidak Simulasi sentuhan
mempengaruhi kesihatan diri dan selamat dan sentuhan tidak selesa. Berkata TIDAK atau
reproduktif TIDAK SELASA
Sentuhan selamat 2.1.4 Menilai situasi yang memerlukan berdasarkan situasi.
Sentuhan tidak selamat kemahiran berkata TIDAK kepada Menilai situasi
Sentuhan tidak selesa sentuhan tidak selamat dan berdasarkan jawapan
di atas.
sentuhan tidak selesa.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


9 Melompat sebelah Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian /
kaki (Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotordan bukan lokomotor. Permainan kecil:
1. Lompat tinggi 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti-ganti
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

2. Lompat satu kaki melakukan aktiviti baru dalam


melepasi tali Pendidikan Jasmani. Modul:
5.4.1 Melakukan aktiviti secara m/s : 31 34
berpasangan.

Melonjak (Leaping) Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melonjak. Pemerhatian /


2.2.1 Menyatakan pergerakan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan lokomotor
1. Melonjak melonjak dengan lakuan yang betul. dan bukan okomotor. Permainan kecil:
melepasi tali 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Menyeberang sungai
2. Melonjak melakukan aktiviti baru dalam
melepasi 1, 2 dan Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul:
3 tali menerima cabaran. m/s : 35- 37
3. Melonjak
melepasi tali
berturur-turut

Penyalahgunaan 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.1 Mengetahui ubat dan kegunaannya. Bersoal jawab untuk
Bahan terhadap penyalahgunaan bahan kepada mendapatkan
diri, keluarga serta masyarakat maklumat.
Ubat Mengeluarkan jenis
ubat dari peti
pertolongan cemas.
Mengelaskan jenis
ubat dan
kegunaannya.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


10 Menggelongsor Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /
menggelongsor. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1. Bergerak dalam menggelongsor dengan lakuan yang betul. lokomotordanbukan lokomotor. Permainan Kecil:
bulatan 2.2.3 Membezakan tempo pergerakan Galah panjang ubahsuai
2. Menggelongsor lokomotor dan bukan lokomotor.
individu 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok EMK:
3. Menggelongsor melakukan aktiviti baru dalam Kreativiti & Inovasi
kumpulan Pendidikan Jasman.
Modul:
m/s : 38- 40

Lokomotor Pergerakan Berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian /


berirama (1) mengikutirama. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan tempo dalam
Contoh aktiviti: pergerakan lokomotor dengan lakuan pergerakan lokomotor dan bukan Persembahan:
1. Bergerak yang betul mengikut irama. lokomotor. Rangkaian lokomotor
mengikut detik 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
2. Berpasangan melakukan aktiviti baru dalam
mengikut detik Pendidikan Jasmani dan bersedia EMK:
3. Bulatan besar menerima cabaran. Kreativiti & Inovasi
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukanaktiviti fizikal. Modul:
m/s : 41-43

Penyalahgunaan 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.2 Memahami kepentingan ubat dan Menceritakan
Bahan terhadap penyalahgunaan bahan kepada mematuhi preskripsi doktor. pengalaman sakit
diri, keluarga serta masyarakat yang pernah dialami.
Ubat Lakonan situasi di
hospital atau klinik.
Mencari maklumat
yang terdapat pada
Preskripsi doktor.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


11 Lokomotor Pergerakan Berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian /

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

berirama (2) mengikutirama. Pentaksiran


Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan pergerakan
Contoh aktiviti: pergerakan lokomotor asas dengan lokomotor dan bukan lokomotor Persembahan:
1. Cabaran Tali lakuan yang betul mengikut irama. mengikut tempo. Bentuk tali dan bergerak
2. Lokomotor 5.1.2 Menggunakan alatan bersama-
berirama sama dan menunggu giliran EMK:
semasa menjalankan aktiviti. Kreativiti & Inovasi
5.4.1 Melakukan aktiviti secara
berpasangan. Modul:
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 44- 47
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.
Meregang, Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan meregang, Pemerhatian /
menolak dan menolak dan menarik. Pentaksiran
menarik Berkebolehan melakukan aktiviti 5.3.2 Melakukan pergerakan bukan
meregang, menolak dan menarik dengan lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil:
Contoh aktiviti: lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Putaran gelung
1. Meregang rakan dan alatan.
2. Menarik 2.2.1 Menyatakan pergerakan Modul:
3. Menolak lokomotor m/s : 48- 51
4. Menolak, menarik dan bukan lokomotor.
& meregang 5.4.1 Melakukan aktiviti secara
berpasangan.

Penyalahgunaan 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.3 Memahami bahaya pengambilan Mengenal pasti tarikh
Bahan terhadap penyalahgunaan bahan kepada ubat selepas tarikh luput. luput pada preskripsi
diri, keluarga serta masyarakat 3.1.4 Memahami bahaya pengambilan ubat.
Ubat ubat orang lain. Bersoal jawab.
Permainan Siapa
cepat dia menang

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

(rujuk Panduan
Pengajaran)

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


12 Membongkok dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /
mengayun membongkok dan mengayun. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan aktiviti 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan
Contoh aktiviti: membongkok dan mengayun dengan lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil:
1. Membongkok lakuan yang betul. aras, aliran dandayadengan Bola celah kaki
2. Mengayun rakan dan objek.
3. Refleksi 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Modul:
berpasangan lokomotor dan bukan lokomotor. m/s : 52- 54
5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Mengilas dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan mengilas Pemerhatian /
memusing dan memusing. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan aktiviti mengilas 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan
Contoh aktiviti: dan memusing dengan lakuanyang betul. lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil:
1. Mengilas tangan aras, aliran dan daya dengan Siapa cepat
dan badan rakan dan objek.
2. Mengilas 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Modul:
3. Memusing lokomotor dan bukan lokomotor. m/s : 55- 57
5.4.1 Melakukan aktiviti secara
berpasangan.

Penyalahgunaan 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.3 Memahami bahaya pengambilan Mengenal pasti tarikh
Bahan terhadap penyalahgunaan bahan kepada ubat selepas tarikh luput. luput pada preskripsi
diri, keluarga serta masyarakat 3.1.4 Memahami bahaya pengambilan ubat.
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Ubat ubat orang lain. Bersoal jawab.


Permainan Siapa
cepat dia menang
(rujuk Panduan
Pengajaran)

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


13 Kemahiran Berkebolehan melakukan aktiviti 1.7.1 Melakukan imbangan dengan Pemerhatian /
Imbangan imbangan dengan lakuan yang betul. sebelah kaki di sisi, depan, dan Pentaksiran
Contoh aktiviti: belakang.
1. Bermain 1.7.2 Melakukan imbangan dengan
ketingting. empat, tiga, dua, dan satu tapak Permainan kecil:
2. Imbangan sokongan pada bahagian badan. Ketinting berpasangan
berkumpulan. 2.6.1 Mengenal pasti kedudukan
anggota badan yang membantu
kestabilan.
2.6.2 Menyatakan perkaitan antara
bilangan tapak sokongan dengan
kestabilan.
5.2.1 Mempamerkan rasa seronok
melakukan aktiviti baharu dalam
Pendidikan Jasmani.
Mengimbang dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /
meringkuk mengimbang dan meringkuk. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan aktiviti 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan
Contoh aktiviti: mengimbang dan meringkuk dengan lokomotor dalam pelbagai satah,
1. Mengimbang lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Permainan kecil:
badan rakan dan alatan. Meneroka peta
2. Imbangan tapak 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan imbangan
luas & kecil lokomotordan bukan lokomotor.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

3. Imbangan anggota 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Modul:


badan semasa melakukan aktiviti dalam m/s : 58- 61
Meringkuk kumpulan.
1. Modul:
m/s : 62 64

Penyalahgunaan Bahan 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.3 Memahami bahaya pengambilan Mengenal pasti tarikh
terhadap penyalahgunaan bahan ubat selepas tarikh luput. luput pada preskripsi
kepada diri, keluarga serta masyarakat 3.1.4 Memahami bahaya pengambilan ubat.
Ubat ubat orang lain. Bersoal jawab.
Permainan Siapa
cepat dia menang
(rujuk Panduan
Pengajaran)

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


14 Pergerakan bukan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.3 Melakukan pergerakan bukan Pemerhatian /
lokomotor berirama lokomotor mengikut irama. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai 3.2.3 Membezakan tempo pergerakan
Contoh aktiviti: pergerakan bukan lokomotor dengan lokomotor dan bukan lokomotor. Persembahan:
2. Menyanyi dan lakuan yang betul mengikut irama. Lirik 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Bulatan berirama
menepuk tangan Lagu Sentuh Kaki. semasa melakukan aktiviti dalam
3. Pergerakan bukan kumpulan. EMK:
lokomotor Kreativiti & Inovasi
mengikut detik.

Tarian itik Kemahiran berirama Pemerhatian /


1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.
1. Tarian itik kemahiran pergerakan mengikut 1.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang Persembahan:
Tari lagu irama. ditiru daripada pergerakan Tarian itik
pelbagai watak mengikut irama.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK:
semasa melakukan aktiviti fizikal. Kreativiti & Inovasi
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
semasa melakukan aktiviti dalam Modul:
kumpulan. m/s : 65- 68

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Penyalahgunaan Bahan 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.5 Menilai kepentingan menyimpan Menunjukkan
terhadap penyalahgunaan bahan ubat di tempat yang betul dan gambar-gambar
kepada diri, keluarga serta masyarakat selamat. ruang di dalam
Ubat rumah.
i. ruang tamu
ii. dapur
iii.bilik tidur
iv.bilik air
Pemilihan tempat
yang sesuai untuk
penyimpanan ubat.
Perbincangan.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
I Love My Body Kemahiran berirama 1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai Pemerhatian /
watak Pentaksiran
15 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut irama dan muzik.
1. Menyanyi lagu kemahiran pergerakan mengikut 2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang Persembahan:
2. Tarian I Love My irama. ditiru daripada pergerakan Cipta sendiri
Body pelbagai watak mengikut irama.
Tiru saya 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK:
semasa melakukan aktiviti fizikal. TMK / Kreativiti &
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Inovasi
melakukan aktiviti dalam
kumpulan. Modul:
m/s : 69 72

Balingan bawah Manipulasi alatan 1.4.1 Melakukan balingan bawah Pemerhatian /


tangan tangan. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.3 Menangkap atau menerima
Contoh aktiviti: balingan bawah tangan dengan alatan Permainan kecil:
1. Lambung dan lakuan yang betul. yang dilontar secara perlahan Lambung dan tangkap
tangkap dengan lakuan yang betul. pundi kacang

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

2. Lambung dan 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan


tangkap pundi yang melibatkan kemahiran Modul:
kacang balingan bawah tangan. m/s : 76- 78
berpasangan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
Lambung dan semasa melakukan aktiviti dalam
tangkap melepasi tali kumpulan.

Pengurusan Mental dan 4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi 4.1.1 Mengetahui pelbagai emosi iaitu Permainan Topeng
Emosi dalam kehidupan harian gembira, sedih, takut, marah dan Ekspresi Ku
Emosi malu. Membincangkan
Keperluan 4.1.2 Memahami kepentingan meluahkan emosi mengikut
Kehendak emosi yang sesuai mengikut situasi. situasi
Lembaran kerja

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Balingan atas kepala Manipulasi alatan 1.4.2 Melakukan balingan atas kepala. Pemerhatian /
(1) 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan Pentaksiran
16 Berkebolehan melakukan kemahiran yang melibatkan kemahiran
Contoh aktiviti: balingan atas kepala dengan lakuan balingan atas kepala. Permainan kecil:
1. Mengena sasaran yang betul. 5.1.3 Mematuhi arahan guru dan Pertandingan baling
2. Berapa jauh? mengenal peraturan keselamatan pundi kacang
Balingan ke sasaran di tempat melakukan aktiviti.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Modul:
dan kekalahan dalam permainan. m/s : 79 82

Balingan atas kepala Manipulasi alatan 1.4.2 Melakukan balingan atas kepala. Pemerhatian /
(2) 1.4.3 Melakukan balingan atas kepala Pentaksiran
Berkebolehan melakukan kemahiran dengandua tangan.
Contoh aktiviti: balingan atas kepala dengan lakuan yang 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan Permainan kecil:
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1. Melantun bola betul. yang melibatkan kemahiran Pin ball bulatan


kepada rakan balingan atas kepala.
2. Baling bola atas 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
kepala melakukan aktiviti baru dalam m/s : 84- 86
Pendidikan Jasmani.

Pengurusan Mental dan 4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi 4.1.3 Memahami maksud keperluan dan Tayangan video
Emosi dalam kehidupan harian kehendak dalam kehidupan. berkaitan keperluan
Emosi dan kehendak.
Keperluan Melengkapkan
Kehendak senarai semak yang
disediakan oleh guru.
Bincangkan

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Menangkap bola Manipulasi alatan 1.4.3 Menangkap atau menerima Pemerhatian /
alatan Pentaksiran
17 Contoh aktiviti: Berkebolehan menangkap atau menerima yang dilontar secara perlahan
1. Menangkap bola objek yang dilontar perlahan dengan dengan lakuan yang betul. Permainan kecil:
yang dilantun lakuan yang betul. 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Anak monyet
2. Menangkap bola tangan yang betul semasa
yang dilambung menangkap atau menerima Modul:
alatan. m/s : 87- 91
5.4.1 Melakukan aktiviti secara
berpasangan.

Saya lambung dan Manipulasi alatan 1.4.4 Menangkap bola yang dilambung Pemerhatian /
tangkap sendiri. Pentaksiran
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Menangkap bola yang dilambung. 2.3.2 Menyatakan kedudukan badan


Contoh aktiviti: semasa melambung alatan. Permainan kecil:
1. Lambung dan 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Bola lambung
tangkap bola tangan yang betul semasa
pelbagai saiz menangkap atau menerima bola. Modul:
2. Melambung dan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 92- 94
berjalan semasa melakukan aktiviti dalam
3. Melambung dan kumpulan.
berlari

Pengurusan Mental dan 4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi 4.1.4 Menganalisis cara mengurus emosi Pembentukan
Emosi dalam kehidupan harian secara berkesan untuk memenuhi kumpulan
Emosi keperluan dan kehendak dalam Perkataan Keperluan
Keperluan kehidupan. dan Kehendak
Kehendak dipaparkan di papan
tulis.
Murid diberikan
situasi dan
melekatkan pelekat di
papan tulis.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Menendang bola (1) Manipulasi alatan 1.4.6 Menendang bola dan seterusnya Pemerhatian /
berlari kehadapan. Pentaksiran
18 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan tendangan 2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
1. Menendang bola bola. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Permainan kecil:
statik ke sasaran dan kekalahan dalam permainan Golf sepak
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam Modul:
kumpulan. m/s : 95- 97

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Menendang bola (2) Manipulasi alatan 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian /
laluan lurus berlengkok dan zig Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran zag.
1. Menendang bola menendang bola. 1.4.5 Menendang bola yang digolek. Permainan kecil:
bergolek 2.3.5 Mengenal pasti kedudukan kaki Zig-zag
semasa menendang.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul:
berpasangan. m/s :98-100

Pengurusan Mental dan 5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 5.1.1 Mengetahui peranan ahli keluarga Aktiviti kumpulan
Emosi serta kepentingan institusi kekeluargaan dan penjaga. Ahli Keluarga rujuk
dalam aspek kesihatan keluarga 5.1.2 Mengetahui keistimewaan diri, ahli Panduan Pengajaran.
Ahli keluarga keluarga dan penjaga.
Penjaga

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Memukul belon Manipulasi alatan 1.4.7 Memukul belon ke atas Pemerhatian /
menggunakan tangan,lengan dan Pentaksiran
19 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran kaki berterusan.
1. Memukul belon memukul belon menggunakan 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau Permainan kecil:
2. Belon angkasa anggotabadan. sentuhpada objek yang dipukul. Belonminton
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam Modul:
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Pendidikan Jasmani. m/s :101-103

Memukul belon Manipulasi alatan 1.4.8 Memukul belon ke atas Pemerhatian /


dengan alatan menggunakan alatan. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan kemahiran 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau
Contoh aktiviti: memukul belon dengan alatan. sentuh padaobjek yang dipukul. Permainan kecil:
1. Menimang belon 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Dengar dan pukul
dengan tangan melakukan aktiviti baru dalam
2. Memukul belon Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul:
dengan pemukul menerima cabaran. m/s :104-107
3. Menghantar 5.3.1 Berkomunikasi antara murid
kepada rakan dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Pengurusan Mental dan 5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 5.1.3 Mengaplikasi cara menghormati diri, Aktiviti main peranan
Emosi serta kepentingan institusi kekeluargaan ahli keluarga dan penjaga. berdasarkan gambar
dalam aspek kesihatan keluarga 5.1.4 Menganalisis cara berkomunikasi rujuk Panduan
Ahli keluarga yang berkesan dengan ahli keluarga Pengajaran.
Penjaga dan penjaga.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Kelecek bola dengan Manipulasi alatan 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian /
tangan lurus, berlengkok dan zig zag. Pentaksiran
20 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.10 Mengelecek bola berterusan

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Contoh aktiviti: mengelecek bola menggunakan satu menggunakan satu tangan. Permainan kecil:
1. Melantun setempat tangan. 2.3.6 Mengenal pasti pergerakan jari Kelecek dan tuju sasaran
2. Mengelecek tangan semasa mengelecek bola.
mengelilingi bulatan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
melakukan aktiviti baru dalam m/s :108-110
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.
5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Kelecek bola dengan Manipulasi alatan 1.4.9 Mengelecek bola ke depan Pemerhatian /
kaki menggunakanbahagian dalam Pentaksiran
Berkebolehan kemahiran mengelecek bola kaki.
Contoh aktiviti: dengan kaki. 2.3.7Mengenal pasti kedudukan kaki Permainan kecil:
1. Kelecek dalam semasa mengelecek. Kelecek dan sentuh
kawasan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
2. Kelecek ke gelung melakukan aktiviti baru dalam Modul:
3. Kelecek bola antara Pendidikan Jasmani dan bersedia m/s :111-113
gelung menerima cabaran.
5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Perhubungan 6.1 Kemahiran interpersonal serta 6.1.1 Mengetahui cara menjalin hubungan Menyanyikan lagu
komunikasi berkesan dalam kehidupan yang sihat dengan ibu bapa, Keluarga Bahagia.
harian penjaga, ahli keluarga rakan sebaya Bercerita tentang
Etiket perhubungan dengan ibu dan orang lain. kepentingan menjalin
bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan 6.1.2 Memahami kepentingan menjalin hubungan sihat.
sebaya dan orang lain hubungan yang sihat dengan ibu Lembaran kerja.
bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan
sebaya dan orang lain.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Sokongan badan Gimnastik Asas 1.7.1 Melakukan imbangan dan Pemerhatian /
sokongan dengan bahagian badan Pentaksiran
21 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kawalan badan dan secara statik dandinamik.
1. Sokongan hadapan sokongan badan dalam 1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, Persembahan:
2. Sokongan belakang pergerakan. dua dan satu tapak sokongan Bergerak seperti haiwan
3. Sokongan sisi bahagian badan.
4. Sokongan V 2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan. Modul:
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok m/s :114-118
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Kawalan badan dan Gimnastik Asas 1.7.1 Melakukan imbangan dan Pemerhatian /
sokongan sokongan dengan bahagian badan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan kawalan badan dan secara statik.
Contoh aktiviti: sokongan badan dalam 2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan.
1. Dirian di atas bebola pergerakan. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Persembahan:
kaki melakukan aktiviti baru dalam Imbangan mengikut muzik
2. Berdiri satu kaki Pendidikan Jasmani dan bersedia
3. Ayunan kaki menerima cabaran. Modul:
m/s :119122

Perhubungan 6.1 Kemahiran interpersonal serta 6.1.3 Mengaplikasi etiket perhubungan Nyanyian lagu Trek
komunikasi berkesan dalam kehidupan antara diri dengan ibu bapa, Tok Tok mengikut
harian penjaga, ahli keluarga, rakan melodi Trek Tek Tek.
Etiket perhubungan dengan ibu sebaya dan orang lain. Membincangkan
bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan etiket perhubungan
antara diri dengan ibu
sebaya dan orang lain
bapa, penjaga, ahli
keluarga, rakan
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

sebaya dan orang


lain.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Hambur dan Gimnastik Asas 1.6.1 Melakukan hambur Pemerhatian /
pendaratan menggunakan Pentaksiran
22 Berkebolehan melakukan hambur dan kaki.
Contoh aktiviti: pendaratan. 1.6.2 Melakukan hambur pelbagai arah Permainan kecil:
1. Melompat aksi menggunakan kaki dan tangan. Arnab dan lobak merah
haiwan 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan serta
merta. EMK:
2.5.2 Mengenal pasti lakuan mendarat Kreativiti & Inovasi
yang betul.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
melakukan aktiviti dalam m/s :123-125
kumpulan.

Kemahiran Gimnastik Asas 1.8.1 Melakukan putaran menegak Pemerhatian /


Putaran separa dan penuh. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan kemahiran 1.8.3 Melakukan guling sisi.
Contoh aktiviti: putaran dengan betul. 1.8.4 Melakukan guling depan posisi Permainan kecil:
1. Baling dan sambut tuck. Guling berganti-ganti
pundi kacang. 2.7.1 Menyatakan bahagian anggota (relay)
2. Berputar di atas badan yang boleh digunakan untuk
trampolin melakukan aktiviti putaran EMK:
menegak. Kreativiti & Inovasi
5.1.4 Mengenali dan mematuhi
peraturan
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

keselamatan di tempat melakukan


aktiviti Pendidikan Jasmani.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan dan
guru semasa melakukan aktiviti
fizikal.

Perhubungan 6.1 Kemahiran interpersonal serta 6.1.4 Menilai situasi yang memerlukan Tayangan klip video
komunikasi berkesan dalam kehidupan kemahiran berkata TIDAK kepada Ajar Anak Anda
harian sentuhan tidak selamat dan Menjerit.
Etiket perhubungan dengan ibu sentuhan tidak selesa dalam Sumbangan saran
bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan perhubungan berdasarkan situasi.
sebaya dan orang lain

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Guling balak Gimnastik Asas 1.8.2 Melakukan guling balak Pemerhatian /
berterusan. Pentaksiran
23 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran 2.7.2 Mengenal pasti kedudukan badan
1.Menelentang dan guling balak. semasa melakukan guling balak. Persembahan:
meniarap 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Guling balak berterusan
2.Lengan sentuh melakukan aktiviti baru dalam
telinga Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul:
3.Tukar posisi dan menerima cabaran. m/s :126 - 128
mengguling

Putaran gasing Gimnastik Asas 1.8.1 Melakukan putaran menegak. Pemerhatian /


2.7.1 Menyatakan bahagian anggota Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran badan yang boleh digunakan untuk
1. Demontrasi putaran gasing dengan lakuan yang melakukan putaran menegak. Persembahan:
putaran gasing betul. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Putaran pelbagai aras
2. Putaran badan melakukan aktiviti baru dalam

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Putaran dengan Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul:


alatan. menerima cabaran. m/s :129131

Penyakit 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta 7.1.1 Mengetahui maksud kuman dan Gambar kuman
mengurangkan faktor risiko penyakit cara kuman merebak. dipamerkan.
dalam kehidupan harian Bersoal jawab
Kuman Permainan
Antikuman (rujuk
Panduan Pengajaran)
Lembaran kerja.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Putaran telur Gimnastik Asas 1.8.3 Melakukan putaran telur. Pemerhatian /
2.7.3 Menyatakan kedudukan badan Pentaksiran
24 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran untuk menghasilkan putaran telur.
1. Jongkang-jongket putaran telur. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Persembahan:
2. Oleng kiri kanan melakukan aktiviti baru dalam Oleng telur
Bola besar Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran. Modul:
m/s :132134

Pukul berapa Datuk Kesenggangan Pemerhatian /


Harimau 1.10.1 Menggunakan kemahiran berlari Pentaksiran
Berkebolehan mengaplikasi kemahiran dan mengelak semasa
Contoh aktiviti: motor kasar untuk melakukan permainan melakukan permainan Permainan kecil:
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1. Lari dan mengelak tradisional Pukul berapa Datuk Harimau. tradisional Pukul Berapa Datuk Pukul berapa Datuk
Lari dan masuk Harimau. Harimau
gelung rotan 2.9.1 Mengenal pasti cara bermain
permainan tradisional. Modul:
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s :135-138
melakukanaktiviti dalam
kumpulan.

Penyakit 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta 7.1.2 Mengetahui penyakit bawaan Bersoal jawab
mengurangkan faktor risiko penyakit kuman. tentang kesihatan
dalam kehidupan harian murid.
Kuman Mempamerkan
gambar penyakit
bawaan kuman.
Lembaran kerja.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Congkak Rekreasi 10.1 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
berlari dan mengelak semasa Pentaksiran
25 Contoh aktiviti: Berkebolehan bermain permainan melakukan permainan tradisional
Congkak
1. Penerangan tradisional Congkak. Modul:
2.9.1 Mengenalpasti cara bermain
permainan m/s :139-143
permainan tradisional.
Congkak
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
2. Bermain
melakukan aktiviti baru dalam
Congkakmengikut
Pendidikan Jasmani dan bersedia
kumpulan dan
menerima cabaran.
dalam kawasan
masing-masing

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Istana pasir Rekreasi 10.1.1 Menggunakan kemahiran motor Pemerhatian /


halus dalam permainan rekreasi Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan mereka cipta Istana Pasir. yang melibatkan membina Istana
Persembahan Pasir. EMK:
kumpulan 2.9.2 Menjana idea kreatif semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti membina
Istana Pasir. Modul:
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan m/s :144-145
mengenal peraturan keselamatan
di tempat melakukan aktiviti.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Penyakit 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta 7.1.3 Memahami kepentingan menjaga Bermain permainan
mengurangkan faktor risiko penyakit kebersihan diri untuk mencegah Jigsaw Puzzle
dalam kehidupan harian kuman daripada merebak. (rujuk Panduan
Kuman Pengajaran).
Lembaran kerja.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Mereka cipta objek Rekreasi 1.10.1 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
motor Pentaksiran
26 Contoh aktiviti: Berkebolehan mengaplikasi kemahiran halus dalam permainan mereka
1. Mengasingkan motor halus untuk melakukanaktiviti blok cipta objek menggunakan EMK:
plastisin atau blok mainan atau plastisin. plastisin atau blok mainan. Kreativiti & Inovasi
mainan mengikut 2.9.2Menjana idea kreatif semasa
saiz dan bentuk melakukan aktiviti mereka cipta Modul:
2. Membentuk objek menggunakan plastisin m/s :146-148
perkataan atau blok mainan.
Mereka cipta objek 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

pilihan melakukan aktiviti baru dalam


Pendidikan Jasmani dan
bersedia menerima cabaran.

Memanaskan badan Konsep kecergasan 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
(1) seperti berjalan, berlari dan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai jenis regangan yang boleh
Contoh aktiviti: aktiviti yang boleh meningkatkan meningkatkan suhu badan dan Permainan kecil:
1. Pengesan kadar kadar nadi. otot, kadar pernafasan dan kadar Ikut ketua
denyutan nadi nadi.
Denyutan nadi dan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti Modul:
aktiviti memanaskan memanaskan dan menyejukkan m/s :164-166
badan badan.
4.1.4 Menyatakan keperluan air
sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Penyakit 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta 7.1.4 Mengaplikasi cara menjaga Kad imbasan
mengurangkan faktor risiko penyakit kebersihan diri untuk mencegah Bersoal jawab cara
dalam kehidupan harian penyakit. menjaga kebersihan
Kuman 7.1.5 Menilai akibat jika kebersihan diri diri untuk mencegah
diabaikan. penyakit.
Menonton video.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Memanaskan badan Konsep kecergasan 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
(2) seperti berjalan, berlari dan Pentaksiran
27 Berkebolehan melakukan pelbagai jenis regangan yang boleh
Contoh aktiviti: aktiviti yang boleh meningkatkan suhu meningkatkan suhu badan dan Persembahan:
1. Capai awan badan dan otot, kadar pernafasan dan otot, kadar pernafasan dan kadar Jantung ku
2. Patung kain kadar nadi. nadi.
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

3. Lunges ke sisi 4.1.2 Mengetahui kedudukan dan Modul:


4. Separa cangkung urutan m/s :167-170
5. Kipas kapal aktiviti memanaskan dan
terbang menyejukkan badan dalam
melakukan aktiviti fizikal.
4.1.3 Mengetahui keperluan
memanaskan dan menyejukkan
badan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

Jantungku sihat Kapasiti aerobik 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Pemerhatian /


dalam jangka masa yang Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang ditetapkan.
1. Permainan kejar- membina kapasiti aerobik. 4.2.1 Mengetahui jantung sebagai Permainan kecil:
mengejar organ Memukat ikan
Pergerakan beralun yang penting dalam badan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok EMK:
melakukan aktiviti dalam Kreativiti & Inovasi
kumpulan.
Modul:
m/s :171-173

Keselamatan 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.1 Mengetahui situasi tidak selamat di Tayangan klip video
mendemonstrasi kemahiran kecekapan rumah, sekolah, taman permainan Culik Versi 1
psikososial dalam kehidupan harian dan tempat awam. sumber Youtube.
Keselamatan diri Membincangkan
Buli tindakan berdasarkan
video.
Lembaran kerja

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

padankan gambar.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Jantungku aktif Kapasiti aerobik 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Pemerhatian /


dalamjangka masa yang Pentaksiran
28 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang ditetapkan.
1. Berlari ikut bentuk meningkatkan kapasiti aerobik. 4.2.2 Menyatakan hubungan antara Permainan kecil
2. Melompat jantung dengan paru-paru semasa Tiga serangkai
Lari dan membentuk melakukan aktiviti fizikal.
formasi 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
melakukan aktiviti dalam m/s :174-177
kumpulan.

Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang Pemerhatian /
diayun Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang berulang-ulang oleh dua orang
1. Berlari dan lompat membina kapasiti aerobik. rakan. Permainan kecil:
bintang 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Jantungku cergas
dalam jangka masa yang
ditetapkan. Modul:
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh m/s :178-181
menguatkan jantung.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

Keselamatan 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.2 Mengetahui cara menjaga Tayangan klip video
mendemonstrasi kemahiran kecekapan keselamatan diri daripada situasi Amalan
psikososial dalam kehidupan harian tidak selamat di rumah, sekolah, Keselamatan
Keselamatan diri taman permainan dan tempat awam. sumber Youtube.
Buli Aktiviti kumpulan
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

berdasarkan pada
gambar situasi.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang Pemerhatian /
diayun Pentaksiran
29 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang berulang-ulang oleh dua orang
1. Cuit sakit membina kapasiti aerobik. rakan. Permainan kecil:
Lompat putaran tali 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Jantungku cergas
Kelenturan dalam jangka masa yang
ditetapkan. Modul:
Berkebolehan melakukan aktiviti 4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh m/s :178-181
kelenturan. menguatkanjantung.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

Kelenturan Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian /


dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti utama.
1. Regangan statik kelenturan. 4.3.1 Mengetahui teknik regangan yang Permainan kecil:
Regangan dinamik betul. Kucing masuk terowong
berpasangan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam Modul:
kumpulan. m/s :182185

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Keselamatan 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.3 Memahami maksud buli, pembuli Simulasi perbuatan
mendemonstrasi kemahiran kecekapan dan mangsa buli serta kesan buli, pembuli dan
psikososial dalam kehidupan harian perbuatan buli. mangsa buli.
Keselamatan diri Lembaran kerja.
Buli

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Kelenturan dengan Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian /
bola dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran
29 Berkebolehan melakukan aktiviti utama.
Contoh aktiviti: kelenturan dengan bola. 4.3.2 Mengenali pelbagai pergerakan Permainan kecil:
1. Regangan dinamik yang betul untuk meningkatkan Regangan rahsia
dan statik kelenturan pada sesuatu kumpulan
Regangan otot. Modul:
berpasangan 4.3.3 Mengetahui bahawa aktiviti m/s :186-189
regangan dapat meningkatkan
kecekapan fungsi otot.
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan
mengenal peraturan keselamatan
di tempat melakukan aktiviti.

Kelenturan Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian /


dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti utama.
1. Regangan statik kelenturan. 4.3.1 Mengetahui teknik regangan yang Permainan kecil:
2. Regangan betul. Kucing masuk terowong
dinamik 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
berpasangan
melakukan aktiviti dalam Modul:

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

kumpulan. m/s :182185

Keselamatan 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.3 Memahami maksud buli, pembuli Simulasi perbuatan
mendemonstrasi kemahiran kecekapan dan mangsa buli serta kesan buli, pembuli dan
psikososial dalam kehidupan harian perbuatan buli. mangsa buli.
Keselamatan diri Lembaran kerja.
Buli

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Kelenturan dengan Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian /
bola dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran
30 Berkebolehan melakukan aktiviti utama.
Contoh aktiviti: kelenturan dengan bola. 4.3.2 Mengenali pelbagai pergerakan Permainan kecil:
1. Regangan dinamik yang betul untuk meningkatkan Regangan rahsia
dan statik kelenturan pada sesuatu kumpulan
2. Regangan otot. Modul:
berpasangan
4.3.3 Mengetahui bahawa aktiviti m/s :186-189
regangan dapat meningkatkan
kecekapan fungsi otot.
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan
mengenal peraturan keselamatan
di tempat melakukan aktiviti.

Saya kuat Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.1 Mengekalkan posisi sedia tekan Pemerhatian /
tubi dalam suatu jangka masa. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti 3.4.5 Melakukan aktiviti bergayut dan
1. Posisi sedia tekan meningkatkan daya tahan dan meniti pada palang menggunakan Permainan kecil:
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

tubi kekuatanotot. tangan. Sang rangkak kejar


2. Bergayut statik 4.4.1 Menyatakan otot yang kuat biawak
pada palang mampu menghasilkan daya yang
3. Bergayut pada tinggi. Modul:
palang 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok m/s :190-192
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Keselamatan 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.4 Mengaplikasi kemahiran berkata Main peranan
mendemonstrasi kemahiran kecekapan TIDAK dan mengelak diri daripada kemahiran berkata
psikososial dalam kehidupan harian membuli dan dibuli. TIDAK pada
Keselamatan diri perbuatan buli.
Buli

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Ototku bekerja lama Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.2 Mengekalkan posisi separa Pemerhatian /
cangkung (half squat) dalam Pentaksiran
31 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti suatu
1. Posisi separa meningkatkan daya tahan dan kekuatan jangka masa. Permainan kecil:
cangkung otot. 3.4.6 Melakukan ringkuk tubi separa. Pertandingan
2. Melakukan ringkuk 4.4.2 Menyatakan bahawa melakukan menghantar bola
tubi separa
aktiviti secara berulang-ulang
dapat meningkatkan daya tahan Modul:
otot. m/s :193-195
4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada
bahagian badan semasa
melakukan aktiviti kekuatandan
daya tahan otot.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
Melakukan aktiviti dalam kumpulan.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Ototku kuat Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.3 Melakukan pergerakan dari Pemerhatian /
Contoh aktiviti: duduk Pentaksiran
1. Duduk berdiri ke Berkebolehan melakukan aktiviti ke berdiri tanpa sokongan.
berdiri tanpa meningkatkan daya tahan dan kekuatan 3.4.4 Melakukan pergerakan dari Permainan kecil:
sokongan otot. baring Lumba melompat
2. Duduk di lantai ke ke duduk tanpa sokongan. kanggaru berganti-ganti
berdiri tanpa 4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada
sokongan bahagian badan semasa Modul:
3. Baring dan melakukan aktiviti kekuatan dan m/s :196-198
membuai badan ke daya tahan otot.
posisi duduk tanpa 5.3.1 Berkomunikasi antara murid
sokongan dengan murid semasa melakukan
4. Baring, duduk dan aktiviti fizikal
berdiri tanpa
sokongan tanga.

Pemakanan 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.1 Mengetahui jenis makanan yang Mengetahui jenis
Makanan dan pemakanan yang berkhasiat. makan yang
berkhasiat berkhasiat.
Mewarna gambar
makanan yang
berkhasiat.
Mini Chef

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Otot kuat dan Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.7 Melakukan aktiviti untuk membina Pemerhatian /
bekerja lama otot teras badan (core muscle). Pentaksiran
32 Berkebolehan melakukan aktiviti 4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada
Contoh aktiviti: meningkatkan daya tahan dan bahagian badan semasa Modul:
1. Mengawal kekuatanotot. melakukan aktiviti kekuatan dan m/s :199-201
pergerakan kaki daya tahan otot.
yang ditolak 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
2. Berpasangan melakukan aktiviti baru dalam
mengawal Pendidikan Jasmani dan bersedia
pergerakan tangan menerima cabaran.
yang ditolak 5.3.1 Berkomunikasi antara murid
3. Berpasangan dengan murid semasa melakukan

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

mengawal aktiviti fizikal.


pergerakan bahu
yang ditolak
Kluangman terbang

Badan saya Komposisi badan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan Pemerhatian /


menimbang berat. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Mengenal pasti komposisi dan bentuk 4.5.1 Mengenal pasti komponen dalam
1. Cara mengukur badan. badaniaitu tulang, otot, organ, tisu Permainan kecil:
berat dan tinggi dan lemak. Siapa tinggi, siapa berat
Mengukur dalam 4.5.2 Mengenal bentuk badan kurus,
kumpulan sederhana dan berlebihan berat Modul:
badan. m/s :202-204
5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
Melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

Pemakanan 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.2 Memahami kepentingan Tayangan video
Makanan dan pemakanan yang pengambilan makanan yang tentang pengambilan
berkhasiat berkhasiat makanan berkhasiat.
Bersoal jawab
kebaikan mengambil
makanan yang
berkhasiat.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Kesedaran ruang Konsep pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /
melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran
33 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal ruang am danbatasan ruang
1. Berlari zig-zag berpandukan konsep pergerakan. dalam pelbagai arah dan aras Permainan kecil:
2. Pergerakan ke yang berbeza. Burung dalam sangkar
pelbagai arah 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam
laluan lurus, berlengkok dan zig Modul:
zag. m/s :5-8
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

2.1.3 Mengenal pasti ruang am.


5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.

Arah Pergerakan Konsep pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian /
dan Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut tempo, irama dan
Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep isyarat. Persembahan:
1. Memandu kereta pergerakan. 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Reka cipta dan bergerak
2. Bergerak dalam F kiri, kanan, hadapan, belakang,
gelung besar atas danbawah. EMK:
3. Anak kanggaru 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Kreativiti & Inovasi
semasa melakukan aktiviti fizikal.
Modul:
m/s :9-11

Pemakanan 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.3 Mengaplikasi cara menyimpan Melawat kantin
Makanan dan pemakanan yang makanan dan minuman supaya sekolah.
berkhasiat bersih serta selamat. Membuat inkuiri
tentang penjagaan
kebersihan makanan
di kantin.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Mencongklang Pergerakan lokomotor 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian /
(Galloping) laluan lurus, bengkok dan zig Pentaksiran
34 Berkebolehan melakukan pergerakan zag.
Contoh aktiviti: mencongklang dengan lakuan yang betul. 1.2.1 Melakukan pergerakan Permainan kecil:
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1. Mencongklang mencongklang. Menembak kuda


bebas 2.2.1 Menyatakan pergerakan
2. Meniru pergerakan lokomotor EMK:
ketua dan bukan lokomotor. Kreativiti & Inovasi
3. Mencongklang 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
laluan zig-zag semasa melakukan aktiviti dalam Modul:
kumpulan. m/s :2123

Berskip Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berskip. Pemerhatian /


2.2.3 Membezakan tempo dalam Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan pergerakan lokomotor dan bukan
1. Berskip bebas berskip dengan betul. lokomotor.
2. Skip mengikut 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Permainan kecil:
tempo semasa melakukan aktiviti fizikal. Skip mencari harta
3. Berskip mengikut
ketua Modul:
m/s :24-26

Pemakanan 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.4 Menganalisis kepentingan World Caf.
Makanan dan pemakanan yang pengambilan sarapan, makan Lembaran kerja.
berkhasiat tengah hari, dan makan malam yang
berkhasiat kepada kesihatan diri.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Melompat sebelah Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian /

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

kaki (Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran


35 Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil:
1. Lompat tinggi 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti-ganti
2. Lompat satu kaki melakukan aktiviti baru dalam
melepasi tali Pendidikan Jasmani. Modul:
5.4.1 Melakukan aktiviti secara m/s :31-34
berpasangan.

Melonjak (Leaping) Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melonjak. Pemerhatian /


2.2.1 Menyatakan pergerakan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan lokomotor
1. Melonjak melepasi melonjak dengan lakuan yang betul. dan bukan lokomotor. Permainan kecil:
tali 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Menyeberang sungai
2. Melonjak melepasi melakukan aktiviti baru dalam
1, 2 dan 3 tali Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul:
3. Melonjak melepasi menerima cabaran. m/s :35-37
tali berturut-turut

Pertolongan Cemas 10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 10.1.1 Mengetahui situasi kecemasan. Siren dibunyikan.
dan kepentingan bertindak dengan Mempamerkan kad
bijak mengikut situasi gambar situasi
Situasi kecemasan kecemasan.
Mengetahui situasi
kecemasan.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Menggelongsor Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /
menggelongsor. Pentaksiran
36 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
1. Bergerak dalam menggelongsor dengan lakuan yang lokomotordanbukan lokomotor. Permainan kecil:
bulatan betul. 2.2.3 Membezakan tempo pergerakan Galah panjang ubahsuai
2. Menggelongsor lokomotor dan bukan lokomotor.
individu 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
3. Menggelongsor melakukan aktiviti baru dalam m/s :38-40
kumpulan Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Lokomotor berirama Pergerakan berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian /


(1) mengikutirama. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan tempo dalam
Contoh aktiviti: pergerakan lokomotor dengan lakuan pergerakan lokomotor dan bukan Persembahan:
1. Bergerak yang betul mengikut irama. lokomotor. Rangkaian lokomotor
mengikut detik 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
2. Berpasangan melakukan aktiviti baru dalam Modul:
mengikut detik Pendidikan Jasmani. m/s :41-43
3. Bulatan besar 5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Pertolongan Cemas 10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 10.1.2 Memahami tindakan yang perlu Main peranan situasi
dan kepentingan bertindak dengan diambil sewaktu berlaku kecemasan.
bijak mengikut situasi kecemasan. Tindakan yang perlu
Situasi kecemasan diambil.
Perbincangan.
JPN SELANGOR 2017
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang Pemerhatian /
diayun Pentaksiran
37 Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang berulang-ulang oleh dua orang
1. Berlari dan lompat membina kapasiti aerobik. rakan. Permainan kecil:
bintang 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Jantungku cergas
dalam jangka masa yang
ditetapkan. Modul:
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh m/s :178-180
menguatkan jantung.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang Pemerhatian /
diayun Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang berulang-ulang oleh dua orang
1. Cuit sakit membina kapasiti aerobik. rakan.
2. Lompat putaran 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Permainan kecil:
tali dalam jangka masa yang Jantungku cergas
ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh Modul:
menguatkanjantung. m/s :178-180
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

JPN SELANGOR 2017


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Pertolongan Cemas 10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 10.1.3 Mengaplikasikan kemahiran Simulasi cara
dan kepentingan bertindak dengan meminta bantuan apabila berlaku meminta bantuan
bijak mengikut situasi kecemasan. apabila berlaku
Situasi kecemasan kecemasan.
Nyanyian
Padankan gambar.

JPN SELANGOR 2017