Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SERAI

43100 HULU LANGAT


SELANGOR

UJIAN BULANAN

MATEMATIK
TAHUN 1

NAMA : __________________________________________

TAHUN : _________________________________________

100
MARKAH KESELURUHAN
A. Tanda ( ) pada kumpulan yang banyak.

( 10 markah )
B. Warnakan kumpulan yang sedikit.

( 10 markah )
C. Tandakan ( ) pada kumpulan objek yang sama banyak, dan ( )
pada kumpulan objek yang tidak sama banyak.

1.

2.

3.

4.

5.

( 10 markah )
D. Bilang dan tulis bilangan dalam perkataan.

1.

2.

3.

4.

5.

( 10 markah )
E. Padankan.

0
6
3
9
8
2
7
4
1
s

( 10 markah )

F. Lengkapkan kombinasi nombor yang berikut :


1.

2.

3.

4.

5.

3 4

( 10 markah )

G. Padankan.
DUA
PULUH 12

SEBELAS
16

LIMA
BELAS 15

ENAM
11 BELAS

DUA
BELAS 20

( 10 markah )
H. Lengkapkan dalam tertib menaik.
I. Lengkapkan dalam tertib menurun.

( 10 markah )

J. Susun dan tulis dalam tertib menaik.

1.
2,1,4,3 1
2.
4,6,5,3 3

3.
8,7,6,9 6

4. 10 , 9 , 12 , 11 9

5. 18 , 20 ,19 ,17 17

( 10 markah )
J. Susun dan tulis dalam tertib menurun.

1.
2,3,4,1 4
2.
5,3,4,6 6

3.
8,7,9,6 9

4. 10 , 11 , 12 , 9 12

5. 18 ,17 , 19 , 20 20

( 10 markah )

----------------------SEMOGA BERJAYA----------------------

Disediakan oleh , Disemak oleh, Disahkan oleh,


______________ ____________ ______________
Cik Nor Hidayatul Ziana Pn. Norhaya bt Desa Pn. Rohana bt Abu Hassan
Bt Jahari Ketua Panitia Matematik Penolong Kanan Petang
Guru Matematik Tahun 1 SKSS SKSS