Anda di halaman 1dari 1

Asbabul nuzul Surat Almumtahanah

Ada 4 peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini:

Peristiwa 1 Ayat 1
Rasul menyusun rencana ke Mekah untuk Haji Wada. Hatib bin Abi Balthoah
(sahabat yg ikut parang badar) yg masih punya keluarga di Mekah. Mengingatkan
keluarganya dengan mengutus seorang perempuan untuk mengirimkan surat
kepada kelaurganya. Rasul meminta utusannya (3 sahabat Rasulullah) untuk
mengejar perempuan itu. Hingga akhirnya surat itu diperoleh. Rasul memanggil
hatib dan menanyakan hal mengapa ia mengirim surat itu.

Peristiwa ke 2 ayat ke 4
Kisah Ibrahim
Mengenai masalahkeluarga nabi Ibrahim membumihanguskan berhala yang
dibuat ayahnya dan menyembelih anaknya.

Peristiwa ke 3 ayat 8
Ujian bagaimana kita harus berlaku adil dalam bermualamlah dengan non muslim.
Ibu kandung asma (Qotilah) bercerai dengan Abu Bakar karena Qotilah belum
memeluk agama Islam. Karena kasih sayang seorang ibu tak pernah luntur, Qotilah
memberikan hadiah kepada Asma, namun Asma menolak. Asma bertanya kepada
Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepada ibu saya dengan menerima
bingkisan itu? Kemudian rasulullah membolehkan. Maka turunlah ayat 8.
Ayat 7 mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang diantara kita dengan
orang-orang itu

Peristiwa ke 4 ujian baiat bagi kaum wanita (komitmen/tidak) ayat 12


Keikhlasan para wanita yang hijrah ke madinah. Perlu diuatkan lagi komitmennya.
Yg menjadi istri rasulullah adalah perempuan pilihan. Allah melarang seluruh kaum
muslimin untuk menikahi istri/janda rasulullah, karena mereka tidak sama dengan
kebanyakan wanita. Karena mereka ujian jauh lebih berat.