Anda di halaman 1dari 4

A) Pilih jawapan yang sesuai dan tuliskan hurufnya.

520 312 403 634

a j k i

135 432 504 243

b t u r

1 seratus tiga puluh lima

2 enam ratus tiga puluh empat

3 tiga ratus dua belas

4 lima ratus dua puluh

5 empat ratus tiga

Saya murid yang

B) Susun nombor berikut secara menaik.

1. 110 , 410, 510, 310, 210

3.
C) 620 , secara
Susun nombor berikut 415, 520, 712,
menurun.
320

549 , 536, 517, 558, 572


2.
1. 287 , 278, 290, 298, 261
2. D) Cari nombor berada diantara
120 , 305, 480 dan 485.
290, 517,
415
480 483 485

E) Tuliskan nombor dalam perkataan.

1. 93

2. 243

3. 150

4. 602

F) Lengkapkan turutan menaik

Seratus-seratus

1. 500 600 900

Sepuluh-sepuluh

2. 245 255

Satu-satu
3. 789 791 792

G) Lengkapkan turutan menurun.

1. 884 883

Satu-satu

Dua-dua
2. 902 900 898

H) Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris

Nombor Nilai Tempat Nilai Digit

contoh 863 ratus 800

1. 476

2. 784

3. 908

4. 750

I) Cerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.

942
Mengikut nilai tempat

Mengikut nilai digit

J) Bundarkan nombor berikut kepada puluh terdekat.

Nombor Bundarkan kepada puluh terdekat


conto
125
h
1. 246
2. 312

3. 157

4. 432

5. 666

6. 572

K) Bundarkan nombor berikut kepada ratus terdekat.

Nombor Bundarkan kepada ratus terdekat


conto
123
h
1. 146

2. 412

3. 657

4. 732

5. 966

6. 672

K) Tuliskan lebih besar daripada atau lebih kecil daripada bagi nombor
berikut.

1. 35 36
2. 914 916
3. 820 802
4. 530 630
5. 400 300