Anda di halaman 1dari 5

Pentaksiran

Sumatif
Pertengahan
Tahun Matematik
Tahun 2

Mei 2014

SEKOLAH KEBANGSAAN PASOH 3 (F)


72200 BATU KIKIR
NEGERI SEMBILAN

PENTAKSIRAN SUMATIF
PERTENGAHAN TAHUN
2014

MATEMATIK
TAHUN 2

1 jam 15 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Nama : .

Kelas: .

1. Jawab semua soalan

Tandatangan Tandatangan Tandatangan


Guru Subjek Matematik Tahun 2 Ketua Panitia Matematik GPK1

_____________________ _____________________ _____________________


(WAN ZATUL WARDINA BT SALLEH) (RUHANA BT CHE MD NOR) (ISMAIL B GHAZALI)

1
Jawab semua soalan.
Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah.

1 Jawab soalan berdasarkan calendar yang diberi. 3


marka
a. Berapakah bilangan hari Sabtu dalam
h
bulan November 2013?
______________________________________

b. Tuliskan tarikh bagi hari Jumaat


kedua.
______________________________________

c. 13.11.2013 jatuh pada hari


________________

2 4
Jawab soalan yang berikut. marka

a. Berapakah bilangan bulan dalam setahun?

b. Bulan yang keempat ialah bulan

c. Hari Kemerdekaan disambut pada

d. Bulan yang mempunyai paling sedikit bilangan hari ialah bulan

3 6 000 415 = 1
marka
h

4 1
Rajah menunjukkan sebuah segiempat tepat yang dibahagi marka
Diagram kepada empat bahagian yang sama. h
1 Apakah pecahan bahagian yang berlorek?

2
5 2
marka
h

a. Tuliskan pecahan bagi gambarajah di atas?

b. Tukarkan jawapan di atas (a) dalam bentuk perpuluhan.

6 Tukarkan pecahan perseratus kepada peratus. 1


marka
a. h

b.

7
4 804 2
marka

8 Ada berapa minggukah dalam 28 hari? 2


marka
h

9 5 x 46 minit = 2
marka
h

10 Teliti gambar dan lengkapkan jadual yang diberikan. 4


marka
h
3
11 Rajah menunjukkan isipadu cecair dalam bekas P dan bekas 2Q.
Cari beza isipadu cecair dalam bekas P dan bekas Q. marks
2

12 1 793 g + 584 g + 62 g = __________ kg __________g 2


marks
2

2
13 RM68 -RMI4.75 = marks
2

15 Raju ada RM50. Dia membeli sebuah 2 buku rujukan berharga RM15. 20. Cari wang
3
bakinya. marka
h

4
3
16 Ramli ada 180 bjji manik. Dia membahagikan manik itu sama rata kepada 6 marka
kumpulan. h
Berapa biji manikkah yang ada dalam setiap kumpulan?

17 Hamdan meminum 250 ml susu setiap hari. Roslan minum 45 ml susu Iebih daripada
3
Hamdan. marka
Berapakah isipadu susu yang Roslan minum dalam setiap hari? h

18 Panjang seutas tali ialah 275 cm. Berapakah panjang 3 utas tali yang sama? 3
marka
h