Anda di halaman 1dari 1

3. Bagaimanakah Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah?

Jawapan

Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah melalui pendekatan mengembalikan


peranan bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik,
meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris melalui
pelaksanaan tambahan waktu p&p, transformasi kurikulum, peningkatan kapasiti
guru dan sumber manusia, penyediaan bahan dan peralatan serta mengintegrasi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam p&p.