Anda di halaman 1dari 6

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Bengkel Teknik Menjawab Matematik Kertas 2


Tahun 5

2. Tarikh :14 April 2017

3. Hari / Masa :10.00 11.30 pagi / Hari Jumaat

4. Tempat : Makmal Komputer, SK LKTP Air Tawar 5

5. Objektif :

Antara objektif yang ingin dicapai melalui program yang dijalankan

ialah :

I. Mengetahui cara dan teknik yang betul untuk menjawab soalan

kertas 2 Matematik dalam peperiksaan pertengahan tahun akan

datang.

II. Mengetahui topik-topik penting yang perlu diberikan tumpuan.

III. Meningkatkan pemahaman dan memperkasakan keazaman

untuk kecemerlangan diri.

6. Sasaran : Semua murid tahun 5

7. Butiran aktiviti :

i. Pada 16 April 2017 yang lalu iaitu hari Jumaat Panitia Matematik

telah mengadakan Bengkel Teknik Menjawab Soalan Peperiksaan

Pertengahan Tahun Matematik dengan kerjasama guru baharu

dan guru-guru Tahun 6.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

ii. Para peserta telah berkumpul dan mendaftar pada jam 9.45 pagi.

Program ini bermula pada pukul 10.00 pagi sehingga pukul 11.30

pagi.

iii. Pengisisan bengkel ini disampaikan oleh guru Matematik SK LKTP

Air Tawar 5 yang berpengalaman iaitu Pn Rafidah bt Sariat.

iv. Murid-murid telah dibekalkan dengan bahan edaran agar mereka

dapat memberi tumpuan yang lebih kepada isi kandungan yang

akan disampaikan oleh penceramah. Sesi ini berjalan dengan

lancar. Penceramah telah memberikan banyak panduan sebagai

teknik menjawab soalan Matematik. Murid-murid juga diminta

untuk tampil kehadapan bagi menyelesaikan soalan yang

diberikan berpandukan teknik menjawab soalan yang telah

dipelajari. Semua murid tahun enam memberikan tumpuan yang

baik dan menunjukkan kesungguhan yang tinggi.

v. Guru-guru Matematik yang lain membantu murid-murid yang

mengalami masalah sepanjang program.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :

i. Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan Kertas 2 Matematik Tahun


5 telah direncanakan bagi memberi pendedahan kepada teknik dan
kemahiran menjawab soalan yang boleh membantu kepada
kecemerlangan dalam peperiksaan pertengahan tahun.
ii. Program ini merupakan satu program yang penting dan memerlukan
persediaan yang rapi dan sistematik bagi memastikan program ini
berjaya.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

8.2 Kelemahan Program :

i. Sepanjang program berlangsung terdapat juga sedikit kelemahan


dari segi disiplin murid. Semasa program ini dijalankan saya dapat
melihat beberapa orang murid yang tidak bersemangat semasa
melaksanakan aktiviti yang dirancang.
ii. Kami terpaksa memantau murid dari semasa ke semasa bagi
memastikan murid melibatkan diri terutamanya murid yang lemah
menguasai sesuatu topik atau bahagian.
iii. Murid-murid yang lemah ini tidak mempunyai sikap ingin mencuba
sesuatu perkara yang baharu. Mereka lebih cenderung untuk tidak
melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan kerana bersikap
kurang keyakinan terhadap keupayaan dan bakat diri sendiri.
Namun begitu, murid berkenaan telah ditegur dan diberikan nasihat
oleh penceramah bagi memberikan kesedaran dan mendisiplinkan
diri mereka.

8.3 Cadangan Penambahbaikan :

i. Dari segi masalah murid yang tidak bersemangat, penambahbaikan

boleh dibuat dengan menggalakkan murid-murid untuk mencuba

serta memberikan pujian kepada mereka jika mereka melibatkan diri

dalam aktiviti yang dirancang.

ii. Pengiktirafan seperti hadiah dan sijil penyertaan juga boleh

diberikan untuk menggalakkan murid berusaha gigih dan

bersemangat untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Murid-murid

haruslah diterapkan dengan nilai murni supaya mereka dapat

berusaha bersungguh-sungguh dan tidak mudah mengalah untuk

mencuba pengalaman yang baharu.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

9. Dokumentasi Bergambar :

Sebagai permulaan, murid-murid perlu melengkapkan petak sifir dengan


masa terpantas.
Bengkel ini disampaikan oleh Pn Rafidah Sariat, guru Matematik yang
berpengalaman.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

Murid-murid tahun 5 dan guru-guru Matematik yang terlibat sepanjang

bengkel.

10. Kesimpulan :

Setelah berlangsungnya program ini, banyak ilmu dan juga

kemahiran dapat diperolehi. Hal ini kerana program ini menuntut

seseorang itu itu berfikir jauh ke hadapan dan menuntut seseorang itu

bertindak bijak dalam mengawal murid yang berada dalam bilangan yang

besar. Berdasarkan perkara tersebut dapatlah saya merumuskan bahawa

program ini dapat membantu murid-murid Tahun 5 untuk mengetahui cara

dan teknik yang betul untuk menjawab soalan Matematik serta

mengetahui topik-topik penting yang perlu diberikan tumpuan seterusnya

dapat meningkatkan pemahaman dan memperkasakan keazaman untuk

kecemerlangan diri mereka. Selain itu, program ini juga dapat

menghubungkan kerjasama yang baik serta mengeratkan lagi hubungan

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

silaturahim sesama rakan-rakan guru dan pihak pentadbir sekolah. Akhir

sekali, program ini berjaya dilaksanakan berlandaskan kepada objektif

yang telah ditetapkan. Oleh itu, kewujudan program seumpama ini di

setiap sekolah adalah sangat digalakkan.

Disediakan oleh : Disemak oleh, Disahkan oleh,


(SURANI BT SUIP) (AMIRA BINTI ALI) (MOHD RAZALI BIN
Setiausaha, Ketua, AHMAD)
Panitia Matematik, Panitia Matematik, Guru Besar,
SK LKTP Air Tawar 5. SK LKTP Air Tawar 5. SK LKTP Air Tawar 5.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai