Anda di halaman 1dari 4

YEAR 6 INTERVENTION PLAN

NAMA GURU : PN MALINA BINTI NAWAWI

MATA PELAJARAN : SAINS

KELAS : 6 AMANAH
TEMPLATE PROGRAM INTERVENSI
NAMA GURU : PN MALINA BT NAWAWI
MATA PELAJARAN : SAINS
TAHUN : 6 AMANAH

HEADCOUNT ANALISIS

M/P BIL A B C D E G HEADCOUT INTERVENSI


(TOV) MURID
32 6 15 11
SAINS

UJIAN MAC - OTI 1


M/P () BIL A B C D E G HEADCOUT INTERVENSI
MURID
32 2 20 10
SAINS

PEP. PERTENGAHAN TAHUN - OT1 2


M/P () BIL A B C D E G HEADCOUT INTERVENSI
MURID
32 11 19 2
SAINS

PEP. PRA PERCUBAAN UPSR


M/P () BIL A B C D E G HEADCOUT INTERVENSI
MURID
39 -
SAINS

PEP. PERCUBAAN UPSR


M/P () BIL A B C D E G HEADCOUT INTERVENSI
MURID
39 -
SAINS
PERNYATAAN MASALAH

MASALAH YANG DIKENALPASTI I.) murid tidak dapat menguasai fakta sains yang telah
dipelajari dari tahun 4 dan 5. Ini menyebabkan mereka gagal
menjawab sekurang- kurangnya 15 soalan betul dari 30
soalan yang di uji dari bahagian A
Ii ) Penguasaan murid dari bahagian B (KPS) masih agak
lemah menyebabkan mereka tidak dapat menjawab sekurang-
kurangnya 10 soalan betul dari 20 soalan yang di uji.

RANCANGAN INTERVENSI

H/C PLAN DO CHECK ACT


(TIME-
FRAME)
B - Membuat soalan objektif (aneka Jan - Sept Latih tubi topikal Memastikan murid
Pilihan) berkenaan topik yang dipelajari tahun 6. menjawab secara
semasa pdp samada dari buku teks bertulis di dalam
atau buku kerja murid buku latihan @
buku kerja.
- memastikan murid menguasai soalan- - latih tubi soalan
soalan mudah (bhgn B) seperti subjektif sekurang-
menyatakan tujuan, corak, meramal kurangnya 2
dan menyatakan pemboleh ubah. soalan seminggu
c Membuat soalan objektif (aneka Latih tubi topikal Memastikan murid
Pilihan) berkenaan topik yang dipelajari tahun 6. menjawab secara
semasa pdp samada dari buku teks bertulis di dalam
atau buku kerja murid buku latihan @
buku kerja
D Menggunakan BBM dalam pdp yang
terancang bagi tajuk sukar dan mudah
mengikut keperluan murid

Anda mungkin juga menyukai