Anda di halaman 1dari 7

PELAN OPERASI PANITIA 2008

PANITIA : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

DISEDIAKAN OLEH : EMRAN BIN DAHALAN (KETUA PANITIA)

SEKOLAH : SMK ULU SAPI

PELAN OPERASI PANITIA 2008


KAWALAN DOKUMEN

DISEDIAKAN OLEH:

1. EN. EMRAN BIN DAHALAN (KETUA PANITIA)

DISEMAK OLEH:

EN. ANUWAR MOHAMAD (PK 1)

TARIKH:

DILULUSKAN OLEH:

EN. NOR ASLAM MANO ABDULLAH (PENGETUA)

TARIKH:

PELAN OPERASI PANITIA 2008


KELAS TAMBAHAN 2008
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

0.0 RASIONAL
Aktiviti ini dilaksanakan agar pelajar dapat menguasai secara minimum kemahiran yang perlu
dikuasai seterusnya membaiki mutu penguasaan Kemahiran Hidup agar Kualiti pencapaian
matapelajaran dapat dipertingkatkan. Dengan adanya aktiviti ini secara tidak langsung
menarik minat pelajar terhadap matapelajaran ini di samping berminat menghadirkan diri ke
sekolah.

MATLAMAT
Memupuk dan menanamkan semangat ingin membaiki mutu dan penguasaan Kemahiran
Hidup, memotivasikan pelajar supaya mendapat A seterusnya seratus peratus keputusan
lulus dalam matapelajaran Kemahiran Hidup diperingkat sekolah dan PMR.

2.0 OBJEKTIF
2.1 Membantu pelajar lulus seterusnya mencapai gred A dalam peperiksaan sekolah dan
PMR.
2.2 Membantu pelajar lemah menguasi kemahiran memahami soalan item objektif dan
item objektif aneka pilihan.
2.3 Mendedahkan pelajar bentuk soalan dan topic yang penting dan sering disoal dalam
peperiksaan.
2.4 Memberikan motivasi dan galakan kepada pelajar yang lemah untuk belajar dan
menjawab dengan betul.
2.5 Membentuk daya ingatan pelajar terhadap kemahiran yang telah dipelajarai

3.0 SASARAN
Pelajar tingkatan 3

4.0 AHLI JAWATANKUASA


Penaung : En Nor Aslam Mano Abdullah
( Pengetua )
Penasihat : En Anuwar Mohamad
( Penolong Kanan 1 )
Penyelaras : En Edmond Guriana
( Penyelaras PMR )
Setiausaha : En Emran Dahalan
( Ketua Panitia )
AJK : Semua guru yang mengajar KHB

5.0 TARIKH CADANGAN


Tarikh : Mengikut Takwim Sekolah
: Mac hingga Ogos ( 2 kali sebulan )
Lokasi : Bilik Darjah

PELAN OPERASI PANITIA 2008


6.0 SUMBER TENAGA
Guru-guru matapelajaran Kemahiran Hidup

7.0 SISTEM PEMANTAUAN DAN PENILAIAN


7.1 Menyemak perkembangan markah yang diperolehi pada setiap ujian bulanan
7.2 Menganalisis keputusan ujian bulanan.
7.3 Menyemak markah dan prestasi pelajar dalam peperiksaan semester satu dan akhir
serta percubaan PMR
7.4 Laporan ketua panitia tentang kelemahan dan kekuatan pelajar diakhir tahun.

8.0 KESIMPULAN
Diharapkan aktiviti ini dapat dijalankan dengan baik dan dapat mempertingkatkan samada
kuantiti maupun kualiti keputusan Kemahiran Hidup pada peperiksaan sekolah khususnya
PMR

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

----------------------- ------------------------
( Emran Dahalan )
Ketua Panitia KHB

PELAN OPERASI PANITIA 2008


PROGRAM PEMANTAPAN KUALITI PENCAPAIAN MATAPELAJARAN
KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 2008

0.0 RASIONAL
Program ini dilaksanakan agar pelajar tidak hanya bergantung pada buku teks semata mata
tetapi dapat mempelbagaikan bahan bacaan, rujukan dan latihan sebagai panduan untuk
membaiki mutu penguasaan Kemahiran Hidup agar Kualiti pencapaian matapelajaran dapat
dipertingkatkan. Dengan adanya program ini secara tidak langsung menarik minat pelajar
terhadap matapelajaran ini di samping kualiti pencapaian matapelajaran dapat
dipertingkatkan.

1.0 MATLAMAT
Memupuk dan menanamkan semangat ingin membaiki mutu dan penguasaan Kemahiran
Hidup, memotivasikan pelajar supaya mendapat A seterusnya seratus peratus keputusan
lulus dalam matapelajaran Kemahiran Hidup diperingkat sekolah dan PMR.

2.0 OBJEKTIF
2.1 Membantu pelajar lulus seterusnya mencapai gred A dalam peperiksaan sekolah dan
PMR.
2.2 Membantu pelajar lemah menguasi kemahiran memahami soalan item objektif dan
item objektif aneka pilihan.
2.3 Mendedahkan pelajar bentuk soalan dan topic yang penting dan sering disoal dalam
peperiksaan.
2.4 Memberikan motivasi dan galakan kepada pelajar yang lemah untuk belajar dan
menjawab dengan betul.
2.5 Menyedarkan pelajar jawapan sebenar bagi sesuatu soalan peperiksaan.
2.6 Membantu pelajar yang tidak berkemampuan untuk mempelbagaikan sumber
pembelajaran.
2.7 Membentuk daya ingatan pelajar terhadap kemahiran yang telah dipelajarai

3.0 SASARAN
Pelajar tingkatan 1, 2 dan 3

4.0 AHLI JAWATANKUASA


Penaung : En Nor Aslam Mano Abdullah
( Pengetua )
Pengerusi : En Anuwar Mohamad
( Penolong Kanan 1 )
Setiausaha : En Emran Dahalan
( Ketua Panitia )
AJK : Semua guru yang mengajar KHB

PELAN OPERASI PANITIA 2008


5.0 JADUAL PERANCANGAN
Tarikh : Mengikut Takwim Sekolah

BIL AKTIVITI PELAKSANAAN TINDAKAN


01 Latihtubi soalan Februari oktober Guru matapelajaran
02 Menjawab semula soalan April / September Guru matapelajaran
03 Penilaian Program Oktober Ketua panitia

Lokasi : Bilik Darjah

6.0 SUMBER TENAGA


Guru-guru matapelajaran Kemahiran Hidup

7.0 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN


7.1 Latih tubi menjawab soalan bagi setiap topic.
7.2 Latih tubi menjawab soalan bagi semua topic.
7.3 Mengedarkan jawapan untuk semakan sendiri pelajar.
7.4 Menyalin dan memperbetulkan jawapan yang salah pada buku latihan.
7.5 Mencatat markah diperolehi pada jadual pencapaian.
7.6 Menjawab semula soalan yang berkenaan untuk menilai pemahaman soalan tersebut.
7.7 Membimbing pelajar secara individu jawapan yang sukar difahami.

8.0 SISTEM PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

8.1 Menyemak perkembangan markah yang diperolehi pada setiap set soalan yang diberi
8.2 Menganalisis markah yang diperolehi pada set soalan yang dijawab semula.
8.3 Menganalisis keputusan ujian bulanan.
8.4 Menyemak markah dan prestasi pelajar dalam peperiksaan semester satu dan akhir
serta percubaan PMR
8.5 Laporan ketua panitia tentang kelemahan dan kekuatan pelajar diakhir tahun.

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

1. Buku soalan-soalan latihan tingkatan 1 40 buah x RM5 RM200


2. Buku soalan-soalan latihan tingkatan 2 40 buah x RM5 RM200
3. Buku soalan-soalan latihan tingkatan 3 40 buah x RM5 RM200
JUMLAH RM600

PELAN OPERASI PANITIA 2008


10.0 KESIMPULAN
Diharapkan program ini dapat kerjasama yang baik dari pihak pentadbir seterusnya
dilaksanakan dengan sempurna agar kuantiti maupun kualiti keputusan Kemahiran Hidup
meningkat pada peperiksaan peringkat sekolah khususnya PMR

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

----------------------- ------------------------
( Emran Dahalan )
Ketua Panitia KHB
SMK Ulu Sapi

PELAN OPERASI PANITIA 2008