Anda di halaman 1dari 9

Diisi dalam satu salinan

LAMPIRAN A
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4 8, Blok E 9, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN


DALAM NEGERI
BAGI ..........FEBRUARI............/......2015...........
(bulan) (tahun)
Tuntutan ini mestilah dikemukakan ke Pejabat Pembayaran sebelum
10 haribulan yang berikut. Kehadiran dalam mesyuarat, kursus,
seminar, bengkel dan tugas-tugas rasmi di luar ibu pejabat hendaklah
disokong dengan surat jemputan.
MAKLUMAT PEGAWAI
Nama (Huruf Besar):
No. Kad Pengenalan (baru):
No. Akaun Bank:

Nama Dan Alamat Bank:


Gred/ Kategori/ [kumpulan(**)]: Gred: Kategori:
Jawatan: GURU / PEG. PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH

Gaji : RM
Pendapatan (RM) Elaun-elaun : RM
Jumlah : RM

Jenis / Model : KERETA / PROTON SAGA MAGMA


No.
:
Pendaftaran
Kenderaan
Kuasa (C.C) :
Kelas
: A / B / C / D / E (***)
Tuntutan

Alamat Pejabat

No. Tel: No. Fax:

Alamat Rumah

No. H/P: Email:


(**) jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB

1
(***) potong mana yang berkenaan
Objek Amaun
(RM)
21101
21102
21104
21105
21199
Jumlah
besar

KENYATAAN TUNTUTAN

Waktu
Jarak/Teksi
Tarikh Bertola Tujuan / Tempat
Sampai (KM/RM)
k

2
MESYUARAT PEMURNIAN BAHAN
BERCETAK DAN DIGITAL UNTUK
KURSUS JURULATIH UTAMA
KEBANGSAAN (JUK) KSSR
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

TEMPAT: BILIK MUZIK,


ARAS 4
BAHAGIAN
PEMBANGUNAN
KURIKULUM, KPM
E9, PARCEL E,
PUTRAJAYA

10 Feb 7.30 8.15 TARIKH: 10-13 FEBRUARI 2015 35 KM


2015 pagi pagi
Bertolak dari RUMAH ke TEMPAT
MESYUARAT
35 KM
5.00 ptg 6.00 ptg
Bertolak dari TEMPAT MESYUARAT ke
RUMAH 35 KM
11 Feb 7.30 8.15
2015 pagi pagi Bertolak dari RUMAH ke TEMPAT
MESYUARAT
35 KM

5.00 ptg 6.00 ptg Bertolak dari TEMPAT MESYUARAT ke


RUMAH 35 KM

12 Feb 7.30 8.15 Bertolak dari RUMAH ke TEMPAT


2015 pagi pagi MESYUARAT
35 KM

Bertolak dari TEMPAT MESYUARAT ke


5.00 ptg 6.00 ptg RUMAH 35 KM

Bertolak dari RUMAH ke TEMPAT


13 Feb 7.30 8.15 MESYUARAT
2015 pagi pagi 35 KM

Bertolak dari TEMPAT MESYUARAT ke


RUMAH
5.00 ptg 6.00 ptg

3
JUMLAH 280 KM

KENYATAAN TUNTUTAN

Waktu
Jarak/Teksi
Tarikh Bertola Tujuan / Tempat
Sampai (KM/RM)
k

4
JUMLAH

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

5
Bagi:
x sen/k
500 km pertama : 280 km RM 196.00
0.70 m
........................... x................. sen/k RM ......................
501 km - 1000 km km
....... ...... m ......
1001 km - 1700 ........................... x................. sen/k RM ......................
km
km ....... ...... m ......
1701 km dan ........................... x................. sen/k RM ......................
km
seterusnya ....... ...... m ......
Jumla
Jumlah km RM 196.00
h

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.2 TAHUN 2006


Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas
Kelas (Sen) Setiap
A B C D E
KM
Sen Sen Sen Sen Sen
500 km pertama : 70 60 50 45 40
501 km - 1000 km 65 55 45 40 35
1001 km - 1700 km 55 50 40 35 30
1701 km dan seterusnya 50 45 35 30 25
* Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2006
TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
[Resit............................. RM .......................
Teksi
.....] .....
[Resit............................. RM .......................
Bas
.....] .....
[Resit............................. RM .......................
Kereta Api
.....] .....
[Resit............................. RM .......................
Feri
.....] .....
...................................... RM .......................
Lain-lain
...... ......
Jumla
RM
h

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA


................... x Elaun Makan RM ................. RM ......................
/ hari:
..... sebanyak .... ......
................... x Elaun harian RM ................. RM ......................
/ hari:
..... sebanyak .... ......
Bagi SABAH
................... x Elaun Makan RM ................. RM ......................
/ hari:
..... sebanyak .... ......
................... x Elaun harian RM ................. RM ......................
/ hari:
..... sebanyak .... ......

6
Bagi SARAWAK
................... x Elaun Makan RM ................. RM ......................
/ hari:
..... sebanyak .... ......
................... x Elaun harian RM ................. RM ......................
/ hari:
..... sebanyak .... ......
Jumla
RM
h

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING

Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA


x Elaun Sewa Hotel sebanyak RM .....................
/ hari: RM ......................
.....................
[Resit.................................................................. ......
...
...........]
RM ......................
Bayaran perkhidmatan dan cukai kerajaan :
......
Bagi SABAH
x Elaun Sewa Hotel sebanyak RM .....................
/ hari: RM ......................
.....................
[Resit.................................................................. ......
...
...........]
RM ......................
Bayaran perkhidmatan dan cukai kerajaan :
......
Bagi SARAWAK
x Elaun Sewa Hotel sebanyak RM .....................
/ hari: RM ......................
.....................
[Resit.................................................................. ......
...
...........]
RM ......................
Bayaran perkhidmatan dan cukai kerajaan :
......
Jumla
RM
h
Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA
x Elaun Lojing sebanyak RM ..................... /
hari: RM ......................
.....................
[Resit.................................................................. ......
...
...........]
Bagi SABAH
x Elaun Lojing sebanyak RM ..................... /
hari: RM ......................
.....................
[Resit.................................................................. ......
...
...........]
Bagi SARAWAK

4
x Elaun Lojing sebanyak RM ..................... /
hari: RM ......................
.....................
[Resit.................................................................. ......
...
...........]
Jumla
RM
h
TUNTUTAN PELBAGAI
[Resit............................. RM .......................
Tol
........] .....
[Resit............................. RM .......................
Tempat Letak Kereta
........] .....
[Resit............................. RM .......................
Dobi
........] .....
[Resit............................. RM .......................
Pos
........] .....
[Resit............................. RM .......................
Telefon, Teleks, Faks
........] .....
Kerugian pertukaran mata wang asing (@3%),
RM .......................
bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei
.....
Darussalam sahaja
Jumla
RM
h
JUMLAH
RM 196.00
TUNTUTAN

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa:


(a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat
atas urusan rasmi;

(b)Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan
di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai rasmi dan/atau pegawai
berkursus yang berkuatkuasa;

(c) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM........................


telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya;

(d)Panggilan telefon sebanyak RM_____________ dibuat atas urusan rasmi;


dan

(e) Butir-butir seperti dinyatakan di atas adalah benar dan saya


bertanggungjawab terhadapnya.

8
...............................................................
Tarikh : 13 FEBRUAARI 2015
.......
(Tandatangan)
PENGESAHAN

Adalah disahkan bahwa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Pegawai
............................................... ...............................................................
Pengesah
....... .......
& Cop
(Tandatangan)

...............................................................
.......
(Nama)
............................................... ...............................................................
Tarikh: ........ .......
(Jawatan)
b.p. Ketua Setiausaha
Pegawai Pengawal
PENDAHULUAN DIRI (Jika Ada)

Pendahuluan Diri diberi RM ..............................


Tolak:
Tutuntan sekarang RM ..............................

Baki dituntut / Baki dibayar balik (***) RM ..............................

Catatan:
(**) jika pegawai memilih untuk tidak
menerima SSB
(***) potong mana yang berkenaan.