Anda di halaman 1dari 7

Mata Pelajaran dan TMK/ 5R

Kelas
Hari/Tarikh/Masa Isnin / 16.1.17 / 9.00 10.00 pagi
Modul/Unit Dunia komputer
Standard Kandungan 1.0 Memperihal komputer Dan Fungsinya.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.1 Menyatakan maksud komputer.
1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer.
Aktiviti Pengajaran 1. Pamerkan gambar computer dan komponen-komponen kumputer
Dan Pembelajaran 2. Terangkan kepada murid tentang fungsi setiap komponen computer
3. Buat latih tubi pada buku latihan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Mengajar Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran dan MATEMATIK / 6 R


Kelas
Hari/Tarikh/Masa Isnin / 16.1.17 / 10.50 11.50 tengah hari
Modul/Unit Nombor dan Operasi
Standard 1.3 Nombor tujuh digit
Kandungan Hubungan Nombor Perpuluhan Juta dan Pecahan Juta dengan Nombor Bulat
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya
Aktiviti Pengajaran Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
Dan Pembelajaran pelajaran.
Murid menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
bulat dan sebaliknya
Murid menyebut nombor perpuluhan juta dan pecahan juta.
Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 14)
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Buku teks, buku latihan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI / 5 G & T
dan Kelas
Hari/Tarikh/Mas Selasa / 17.1.17 / 08.00 08.30
a
Modul/Unit Gimnastik asas / Putar Menegak
Standard Berkebolehan melakukan kemahiran putaran menegak dengan lakuan yang betul.
Kandungan
Objektif Standard Pembelajaran:
Pembelajaran 1.4.1. Melakukan putaran menegak 180 di atas trampolin dan mendarat ke atas tilam gimnastik
dengan kedua-dua belah kaki serta lutut difleksi.
1.4.2. Melakukan putaran menegak 180 di atas trampolin dengan membuat pelbagai bentuk
badan dan mendarat ke atas tilam gimnastik dengan kedua-dua belah kaki serta lutut difleksi.
2.4.1. Mengenal pasti aksi-aksi bentuk badan yang membantu putaran.
2.4.2. Mengenal pasti hubung kait antara bentuk badan dengan putaran.
5.1.3. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.
Aktiviti Memanaskan badan
Pengajaran Lompat menegak pelbagai aksi
Dan Lompat menegak sambil berputar
Pembelajaran Persembahan rutin pendek.
EMK Keusahawanan - Berani tanggung risiko.
Bahan Bantu Tilam gimnastik, trampolin, peti lombol, dan bangku gimnastik.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran dan MATEMATIK / 6 R


Kelas
Hari/Tarikh/Masa Selasa/17.1.17/08.30 -09.30
Modul/Unit Nombor dan Operasi
Standard 1.3 Nombor tujuh digit
Kandungan Hubungan Nombor Perpuluhan Juta dan Pecahan Juta dengan Nombor Bulat
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya
Aktiviti Pengajaran Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
Dan Pembelajaran pelajaran.
Murid menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
bulat dan sebaliknya
Murid menyebut nombor perpuluhan juta dan pecahan juta.
Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 14)
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Buku teks, buku latihan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI / 5 R & U
dan Kelas
Hari/Tarikh/Mas Rabu / 18.1.17 / 08.30 09.00
a
Modul/Unit Gimnastik asas / Putar Menegak
Standard Berkebolehan melakukan kemahiran putaran menegak dengan lakuan yang betul.
Kandungan
Objektif Standard Pembelajaran:
Pembelajaran 1.4.1. Melakukan putaran menegak 180 di atas trampolin dan mendarat ke atas tilam gimnastik
dengan kedua-dua belah kaki serta lutut difleksi.
1.4.2. Melakukan putaran menegak 180 di atas trampolin dengan membuat pelbagai bentuk
badan dan mendarat ke atas tilam gimnastik dengan kedua-dua belah kaki serta lutut difleksi.
2.4.1. Mengenal pasti aksi-aksi bentuk badan yang membantu putaran.
2.4.2. Mengenal pasti hubung kait antara bentuk badan dengan putaran.
5.1.3. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.
Aktiviti Memanaskan badan
Pengajaran Lompat menegak pelbagai aksi
Dan Lompat menegak sambil berputar
Pembelajaran Persembahan rutin pendek.
EMK Keusahawanan - Berani tanggung risiko.
Bahan Bantu Tilam gimnastik, trampolin, peti lombol, dan bangku gimnastik.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran dan MATEMATIK / 6 R


Kelas
Hari/Tarikh/Masa Rabu /18.1.17/12.30 13.20
Modul/Unit Nombor dan Operasi
Standard 1.3 Nombor tujuh digit
Kandungan Hubungan Nombor Perpuluhan Juta dan Pecahan Juta dengan Nombor Bulat
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya
Aktiviti Pengajaran Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
Dan Pembelajaran pelajaran.
Murid menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
bulat dan sebaliknya
Murid menyebut nombor perpuluhan juta dan pecahan juta.
Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 14)
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Buku teks, buku latihan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Mata Pelajaran PENDIDIKAN KESIHATAN / 5 G
dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 19.1.17 / 7.30 8.00 pagi
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.1 Mengetahui dan memahami
Kandungan Pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia
Aktiviti Pengajaran 1.Perbincangan dalam kumpulan: Bagaimana saya wujud dan dilahirkan
Dan Pembelajaran 2. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.
3. Murid melengkapkan carta aliran (Lembaran 1).
4. Rumusan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI / 5 G & T


dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 19.1.17 / 08.00 08.30
Modul/Unit Pergerakan Berirama / medan selera
Standard Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.
Kandungan
Objektif Standard Pembelajaran:
Pembelajaran 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema menggunakan props berdasarkan konsep
pergerakan mengikut muzik yang didengar.
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta menggunakan props mengikut
muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti konsep pergerakan yang melibatkan arah, aras, laluan, dan hubungan
yang digunakan dalam pergerakan kreatif bertema.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.
Aktiviti Memanaskan badan
Pengajaran Aktivi jom gerak
Dan Persembahan Charade
Pembelajaran Menyejukkan badan
EMK Keusahawanan - Berani tanggung risiko.
Bahan Bantu CD lagu KSSR Dunia Muzik Tahun 3 Trek 26 : Buah Tempatan Malaysia, perakam CD, dan skaf
Mengajar atau sapu tangan
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran PENDIDIKAN KESIHATAN / 5 T


dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 19.1.17 / 10.50 11.50
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.2 Mengetahui dan memahami
Kandungan Pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia
Aktiviti Pengajaran 1.Perbincangan dalam kumpulan: Bagaimana saya wujud dan dilahirkan
Dan Pembelajaran 2. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.
3. Murid melengkapkan carta aliran (Lembaran 1).
4. Rumusan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran dan TMK/ 4R


Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 19.1.17 / 12.20 13.20
Modul/Unit Dunia komputer
Standard Kandungan 1.0 Memperihal komputer Dan Fungsinya.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.1 Menyatakan maksud komputer.
1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer.
Aktiviti Pengajaran 1. Pamerkan gambar computer dan komponen-komponen kumputer
Dan Pembelajaran 2. Terangkan kepada murid tentang fungsi setiap komponen computer
3. Buat latih tubi pada buku latihan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Mengajar Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Mata Pelajaran PENDIDIKAN KESIHATAN / 5 U
dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Jumaat / 20.1.17 / 07.30 08.00
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.3 Mengetahui dan memahami
Kandungan Pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia
Aktiviti Pengajaran 1.Perbincangan dalam kumpulan: Bagaimana saya wujud dan dilahirkan
Dan Pembelajaran 2. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.
3. Murid melengkapkan carta aliran (Lembaran 1).
4. Rumusan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI / 5 R & U


dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Jumaat / 20.1.17 / 08.00 08.30
Modul/Unit Pergerakan Berirama / medan selera
Standard Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.
Kandungan
Objektif Standard Pembelajaran:
Pembelajaran 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema menggunakan props berdasarkan konsep
pergerakan mengikut muzik yang didengar.
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta menggunakan props mengikut
muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti konsep pergerakan yang melibatkan arah, aras, laluan, dan hubungan
yang digunakan dalam pergerakan kreatif bertema.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.
Aktiviti Memanaskan badan
Pengajaran Aktivi jom gerak
Dan Persembahan Charade
Pembelajaran Menyejukkan badan
EMK Keusahawanan - Berani tanggung risiko.
Bahan Bantu CD lagu KSSR Dunia Muzik Tahun 3 Trek 26 : Buah Tempatan Malaysia, perakam CD, dan skaf
Mengajar atau sapu tangan
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran dan TMK/ 4T


Kelas
Hari/Tarikh/Masa Jumaat / 20.1.17 / 09.00 10.00
Modul/Unit Dunia komputer
Standard Kandungan 1.0 Memperihal komputer Dan Fungsinya.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.1 Menyatakan maksud komputer.
1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer.
Aktiviti Pengajaran 1. Pamerkan gambar computer dan komponen-komponen kumputer
Dan Pembelajaran 2. Terangkan kepada murid tentang fungsi setiap komponen computer
3. Buat latih tubi pada buku latihan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Mengajar Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran