Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI / 5 R & U

dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Rabu / 1.2.17 / 08.30 09.00
Modul/Unit Kategori Serangan / Hantar dan Terima
Standard Berkebolehan melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran mengikut kategori serangan
Kandungan dengan lakuan yang betul
Objektif 1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran dengan menggunakan alatan
Pembelajaran dan anggota badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak dan arah dengan menggunakan alatan
dan anggota badan yang dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghantar bola ke sasaran.
Aktiviti Memanaskan badan
Pengajaran Penyampaian standard pembelajaran. (hantar dan tukar)
Dan Permainan kecil. (lima kali hantaran)
Pembelajaran Menyejukkan badan
EMK Keusahawanan - Berani tanggung risiko.
Bahan Bantu Tilam gimnastik, trampolin, peti lombol, dan bangku gimnastik.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran MATEMATIK / 6 R


dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Rabu /1.2.17/12.30 13.20
Modul/Unit Pecahan
Standard 2.1 Bahagi pecahan
Kandungan Bahagi pecahan
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
dengan pecahan wajar dan nombor bulat.
Aktiviti 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
Pengajaran pelajaran.
Dan Pembelajaran 2. Murid memahami konsep pecahan.
3. Murid membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
dengan pecahan wajar dan nombor bulat.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -31)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Buku teks, buku latihan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Mata Pelajaran PENDIDIKAN KESIHATAN / 5 G
dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 2.2.17 / 07.30 08.00
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta
Kandungan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau
perempuan.
Aktiviti Pengajaran 1. Guru perlu menerap dan menekankan perasaan syukur dan bangga dilahirkan sebagai lelaki
Dan Pembelajaran atau perempuan.
2. Melengkapkan peta buih (Lembaran 1 dan 2).
3. Perbincangan dan rumusan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI / 5 G & T


dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 2.2.17 / 08.00 08.30
Modul/Unit Kategori Serangan / Hantar dan Terima
Standard Berkebolehan melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran mengikut kategori serangan
Kandungan dengan lakuan yang betul
Objektif 1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran dengan menggunakan alatan
Pembelajaran dan anggota badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak dan arah dengan menggunakan alatan
dan anggota badan yang dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghantar bola ke sasaran.
Aktiviti Memanaskan badan
Pengajaran Penyampaian standard pembelajaran. (hantar dan tukar)
Dan Permainan kecil. (lima kali hantaran)
Pembelajaran Menyejukkan badan
EMK Keusahawanan - Berani tanggung risiko.
Bahan Bantu Tilam gimnastik, trampolin, peti lombol, dan bangku gimnastik.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran PENDIDIKAN KESIHATAN / 5 T


dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 2.2.17 / 10.50 11.50
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta
Kandungan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau
perempuan.
Aktiviti Pengajaran 1. Guru perlu menerap dan menekankan perasaan syukur dan bangga dilahirkan sebagai lelaki
Dan Pembelajaran atau perempuan.
2. Melengkapkan peta buih (Lembaran 1 dan 2).
3. Perbincangan dan rumusan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Mata Pelajaran TMK / 4R
dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 2.2.17 / 12.20 13.20
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.0 Memperihal computer dan fungsinya
Kandungan
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.3 Mengenal bahagian-bahagian penting komputer.
1.4 Menunjukkan komponen pada unit system seperti port input dan output, pemacu cakera
liut, pemacu cakera optik, dan soket input arus ulang alik(AC).

Aktiviti Pengajaran Langkah 1: Anda perlu berada di hadapan komputer.


Dan Pembelajaran Langkah 2: Perhatikan dan teliti bahagian-bahagian penting pada komputer tersebut.
Langkah 3: Guru memaparkan bahagian-bahagian penting diskrin seperti: monitor, sistem unit,
papan kekunci, tetikus, fon telinga, mikrofon dan pembesar suara. (rujuk DK1_A1L3.ppt.)
Langkah 4: Guru memaparkan pula komponen penting pada sistem unit seperti: pemacu cakera
liut, pemacu cakera optik, port USB, port monitor, port PS2, port audio dan soket input arus
ulang alik (AC). (rujuk DK1_A1L4.ppt.)
Langkah 5: Anda perlu menyatakan bahagian-bahagian komputer dan komponen-komponen
pada sistem unit seperti yang ditujukkan oleh guru anda tadi.
Langkah 6: Dalam kumpulan, anda dikehendaki bermain permainan bahasa isyarat dengan
melakonkan watak bisu sebagai monitor, sistem unit, papan kekunci, tetikus, fon telinga,
mikrofon dan pembesar suara.
Langkah 7: Minta rakan-rakan dari kumpulan lain meneka siapa anda dalam permainan bahasa
isyarat tersebut
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu 1. Satu set komputer desktop atau komputer notebook. 2. Kertas A4
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Mata Pelajaran PENDIDIKAN KESIHATAN / 5 U
dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa JUMAAT / 3.2.17 / 07.30 08.00
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta
Kandungan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau
perempuan.
Aktiviti Pengajaran 1. Guru perlu menerap dan menekankan perasaan syukur dan bangga dilahirkan sebagai lelaki
Dan Pembelajaran atau perempuan.
2. Melengkapkan peta buih (Lembaran 1 dan 2).
3. Perbincangan dan rumusan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI / 5 R & U


dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Jumaat / 3.2.17 / 08.00 08.30
Modul/Unit Kategori Serangan / Hantar dan Terima
Standard Berkebolehan melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran mengikut kategori serangan
Kandungan dengan lakuan yang betul
Objektif 1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran dengan menggunakan alatan
Pembelajaran dan anggota badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak dan arah dengan menggunakan alatan
dan anggota badan yang dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghantar bola ke sasaran.
Aktiviti Memanaskan badan
Pengajaran Penyampaian standard pembelajaran. (hantar dan tukar)
Dan Permainan kecil. (lima kali hantaran)
Pembelajaran Menyejukkan badan
EMK Keusahawanan - Berani tanggung risiko.
Bahan Bantu Tilam gimnastik, trampolin, peti lombol, dan bangku gimnastik.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Mata Pelajaran TMK / 4T
dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa Khamis / 2.2.17 / 12.20 13.20
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.0 Memperihal computer dan fungsinya
Kandungan
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.3 Mengenal bahagian-bahagian penting komputer.
1.4 Menunjukkan komponen pada unit system seperti port input dan output, pemacu cakera
liut, pemacu cakera optik, dan soket input arus ulang alik(AC).

Aktiviti Pengajaran Langkah 1: Anda perlu berada di hadapan komputer.


Dan Pembelajaran Langkah 2: Perhatikan dan teliti bahagian-bahagian penting pada komputer tersebut.
Langkah 3: Guru memaparkan bahagian-bahagian penting diskrin seperti: monitor, sistem unit,
papan kekunci, tetikus, fon telinga, mikrofon dan pembesar suara. (rujuk DK1_A1L3.ppt.)
Langkah 4: Guru memaparkan pula komponen penting pada sistem unit seperti: pemacu cakera
liut, pemacu cakera optik, port USB, port monitor, port PS2, port audio dan soket input arus
ulang alik (AC). (rujuk DK1_A1L4.ppt.)
Langkah 5: Anda perlu menyatakan bahagian-bahagian komputer dan komponen-komponen
pada sistem unit seperti yang ditujukkan oleh guru anda tadi.
Langkah 6: Dalam kumpulan, anda dikehendaki bermain permainan bahasa isyarat dengan
melakonkan watak bisu sebagai monitor, sistem unit, papan kekunci, tetikus, fon telinga,
mikrofon dan pembesar suara.
Langkah 7: Minta rakan-rakan dari kumpulan lain meneka siapa anda dalam permainan bahasa
isyarat tersebut
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu 1. Satu set komputer desktop atau komputer notebook. 2. Kertas A4
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Mata Pelajaran PENDIDIKAN KESIHATAN / 5 R


dan Kelas
Hari/Tarikh/Masa JUMAAT / 3.2.17 / 11.20 12.50
Modul/Unit Kesihatan Fizikal : Kesihatan diri dan reproduktif
Standard 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta
Kandungan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.
Objektif Diakhir PdP murid dapat :
Pembelajaran 1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau
perempuan.
Aktiviti Pengajaran 1. Guru perlu menerap dan menekankan perasaan syukur dan bangga dilahirkan sebagai lelaki
Dan Pembelajaran atau perempuan.
2. Melengkapkan peta buih (Lembaran 1 dan 2).
3. Perbincangan dan rumusan.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK: Keusahawanan
Bahan Bantu Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.
Mengajar
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran