Anda di halaman 1dari 15

MANUAL PENGGUNA SGM5

MANUAL PENGGUNA SISTEM GROW MENENGAH VER 5.0 (SGM5)

1. Home
2. Menu Utama
2.1. Pengisian Data
2.1.1. Nama Kelas
2.1.2. Senarai Mata Pelajaran
2.1.3. Import Data SAPS
i. Muat Turun Data SAPS
ii. Mengimport Data SAPS
2.1.4. Trend UPSR 5 Tahun
2.1.5. Data Asas
2.2. Penetapan Sasaran (G)
2.2.1. Sasaran GPS
2.2.2. Sasaran Kelas
2.3. Semakan Realiti / Analisis Potensi (R)
2.3.1. Potensi Murid
2.3.2. Potensi Kelas
2.3.3. Potensi Subjek
2.3.4. Potensi
2.4. O & W
2.4.1. Obstacles
2.4.2. Way Forward

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 1


MANUAL PENGGUNA SGM5

1. Menu HOME
1.1. Pilih NEGERI
1.2. Pilih PPD
1.3. Pilih KOD SEKOLAH
1.4. Pilih TINGKATAN
1.5. Klik SIMPAN

1.6. Pilih lokasi untuk menyimpan fail GROW


sekolah anda.
1.7. Sila terima nama yang dicadangkan oleh
sistem untuk kemudahan Sistem Grow PPD
dan JPN.
1.8. Klik Save.
1.9. Klik MASUK dan Teruskan.

TIPS - MENU UTAMA


Anda dinasihatkan menggunakan SGM5 mengikut urutan nombor dalam menu ini kerana setiap
submenu memerlukan data dari submenu yang lain.

MENU BAR

Back Butang untuk


kembali ke laman terdahulu
sebelum laman semasa

Next Butang untuk


ke laman seterusnya

TIPS - Menu Bar


Menu akan dipaparkan hampir di semua laman sebagai shortcut ke laman-laman utama SGM5.

GOAL REALITY WAY SIMPAN KELUAR


FORWARD Simpan tanpa Simpan dan
OBSTACLES keluar keluar
& OPTIONS

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 2


MANUAL PENGGUNA SGM5

2. MENU UTAMA
2.1. Klik 1.MENU PENGISIAN DATA.

3. MENU PENGISIAN DATA


3.1. Klik menu 1 NAMA KELAS.

4. NAMA KELAS
4.1. Masukkan nama kelas tahun lepas dan
tahun ini mengikut kohort murid yang sama.
Sila pastikan nama kelas mestilah sama
dengan nama kelas dalam Sistem SAPS
(NKRA).
4.2. Contoh: Jika SGM5 digunakan untuk
Tingkatan 5 2017, masukkan nama kelas
Tingkatan 5 tahun 2017 dan juga nama kelas
ketika murid berada di Tingkatan 4 2016.
4.3. Klik Kembali Ke Menu Pengisian Data.

5. MENU PENGISIAN DATA


5.1. Klik menu 2 SENARAI MATA PELAJARAN.

6. SENARAI MATA PELAJARAN


6.1. Pilih senarai mata pelajaran yang diambil
tahun ini dari sebelah kiri dan klik anak
panah untuk dipindahkan ke ruang sebelah
kanan.
6.2. Contoh: Jika SGM5 digunakan untuk
Tingkatan 5 2017, pilih senarai mata
pelajaran Tingkatan 5 untuk dimasukkan ke
ruang sebelah kanan.
6.3. Klik Simpan untuk menyimpan senarai mata
pelajaran yang telah dipilih.
6.4. Klik Kembali Ke Menu Pengisian Data.

TIPS - IMPORT DATA SAPS


SGM5 beroperasi menggunakan data dari Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) di Portal NKRA
Pendidikan. Oleh itu anda perlu memuat turun terlebih dahulu data berkenaan untuk diimport masuk
ke SGM5.

7. MENU PENGISIAN DATA


7.1. Klik menu 3 IMPORT DATA SAPS.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 3


MANUAL PENGGUNA SGM5

8. IMPORT DATA SAPS


8.1. Memuat Turun Data SAPS
8.2. Mengimport Data SAPS

9. Panduan Memuat Turun Data SAPS


9.1. Layari portal NKRA Pendidikan:
https://sapsnkra.moe.gov.my
9.2. Login sebagai Setiausaha Peperiksaan
sekolah anda.

9.3. Pilih Tahun 2016


9.4. Pilih Jenis Peperiksaan PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN / SUMATIF 3 dan klik Masuk.

9.5. Klik menu Analisis Peperiksaan.


9.6. Klik Analisis MP Tingkatan.
9.7. Pilih Tingkatan/Darjah T4 klik Hantar.

9.8. Klik EXPORT KE EXCEL.

TIPS Anda dinasihatkan tidak melakukan


sebarang ubahsuai (editing) pada fail yang
dimuat turun agar ianya dapat diimport ke
SGM5 tanpa sebarang masalah.

9.9. Pilih lokasi untuk menyimpan fail dan klik


Save.

9.10. Klik menu Lembaran Markah & Pencapaian


Murid.
9.11. Pilih Tingkatan/Darjah T4 serta biarkan
pilihan KELAS pada Pilih Keseluruhan Kelas
dan klik Hantar.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 4


MANUAL PENGGUNA SGM5

9.12. Scroll down atau tekan butang Page


Down (page down) pada keyboard untuk
turun ke bawah laman dan klik EXPORT KE
EXCEL.

9.13. Pilih lokasi untuk menyimpan fail dan edit


nama fail seperti berikut:
lembaranmarkahsm TOV atau
lembaranmarkahsmPAT T4 2016
9.14. Klik Save.

TIPS - Selepas data analisis ujian/peperiksaan sekolah anda telah dikemaskini di Sistem SAPS, sila
ulangi semua langkah 9 di atas untuk memuat turun dan mengimport data yang diperlukan oleh
SGM5.

9.15. Pilih Tahun 2017.


9.16. Ulangi langkah 9.4 hingga 9.14 dengan
memilih:
i. UJIAN 1 / SUMATIF 1
ii. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
/ SUMATIF 2
iii. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
/SUMATIF 3
iv. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

10. IMPORT DATA SAPS


10.1. Di bawah kategori Analisis MP Tingkatan,
klik menu PEP. AKHIR TAHUN LEPAS (TOV).

11. Analisis MP Tingkatan - PEP. AKHIR TAHUN


LEPAS (TOV)
11.1. Klik Teruskan

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 5


MANUAL PENGGUNA SGM5

11.2. Pilih lokasi dan nama fail yang telah


diimport dari SAPS seperti pada langkah
9.9.
11.3. Klik Open.

11.4. Klik OK.

12. Menu IMPORT DATA SAPS


12.1. Di bawah kategori Lembaran Markah, klik
menu PEP. AKHIR TAHUN LEPAS (TOV).

13. Lembaran Markah - PEP. AKHIR TAHUN LEPAS


(TOV)
13.1. Klik Teruskan.

13.2. Pilih lokasi dan nama fail yang telah


diimport dari SAPS seperti pada langkah
9.13.
13.3. Klik Open.

13.4. Klik Teruskan.

13.5. Klik OK.

TIPS - Selepas data analisis ujian/peperiksaan sekolah anda telah dimuat turun dari Sistem SAPS, sila
ulangi semua langkah 11 hingga 13 di atas untuk mengimport data yang diperlukan oleh SGM5.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 6


MANUAL PENGGUNA SGM5

14. Menu IMPORT DATA SAPS


14.1. Ulangi langkah 11 hingga 13 mengikut
kategori Analisis MP Tingkatan dan
Lembaran Markah bagi:
i. UJIAN 1 TAHUN INI (AR1)
ii. PEP. PERTENGAHAN TAHUN INI (AR2)
iii. PEP. PERCUBAAN/AKHIR TAHUN INI
(AR3)

14.2. Klik STATUS IMPORT.


TIPS Sila semak data yang dimuat turun dari
SAPS dan diimport ke SGM5 adalah tepat
mengikut kategori yang ditetapkan. Ini bagi
memastikan SGM5 dapat membuat analisis yang
betul dan terkini.

14.3. Klik Kembali Ke Menu SAPS.

14.4. Klik Kembali Ke Menu Pengisian Data.

15. MENU PENGISIAN DATA


15.1. Klik menu 5 TREND SPM 5 TAHUN

15.2. Masukkan data Gred Purata Mata


Pelajaran (GPMP) setiap mata pelajaran
bagi keputusan Peperiksaan Percubaan
dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) selama lima tahun.
15.3. Klik Kembali Ke Menu Pengisian Data.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 7


MANUAL PENGGUNA SGM5

16. MENU PENGISIAN DATA


16.1. Klik Next atau klik DATA ASAS pada menu
bar.

TIPS DATA ASAS


Laman ini memaparkan data Analisis MP Tingkatan yang telah diimport dari SAPS bagi:
1. TOV Peperiksaan Akhir Tahun Lepas
2. AR1 Ujian 1/Sumatif 1 Tahun ini
3. AR2 Peperiksaan Pertengahan Tahun ini
4. AR3 Peperiksaan Percubaan/Akhir Tahun ini

17. DATA ASAS - TOV


17.1. Paparan menunjukkan Analisis Mata
Pelajaran Peperiksaan Akhir Tahun lepas
yang dijadikan sebagai TOV bagi tahun ini.
17.2. Klik L. Markah.

TIPS LEMBARAN MARKAH


Laman ini memaparkan data Lembaran Markah yang telah diimport dari SAPS bagi:
1. TOV Peperiksaan Akhir Tahun Lepas
2. AR1 Ujian 1/Sumatif 1 Tahun ini
3. AR2 Peperiksaan Pertengahan Tahun ini
4. AR3 Peperiksaan Percubaan/Akhir Tahun ini

18. DATA ASAS LEMBARAN MARKAH


TIPS - Paparan menunjukkan Lembaran Markah
bagi Peperiksaan Akhir Tahun lepas yang
dijadikan sebagai TOV bagi tahun ini.

18.1. Klik SUSUN bagi menyusun senarai murid


dan gred mengikut pencapaian terendah
bagi setiap mata pelajaran.
18.2. Klik DATA ASAS untuk kembali ke DATA
ASAS TOV.

18.3. Ulangi langkah 17 hingga 18.3 dengan


memilih AR1/AR2/AR3 untuk menyemak
analisis dan lembaran markah
ujian/peperiksaan berkenaan.
18.4. Klik RUMUSAN.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 8


MANUAL PENGGUNA SGM5

19. DATA ASAS - RUMUSAN


TIPS - Paparan menunjukkan rumusan GPMP
setiap mata pelajaran bagi ujian dan peperiksaan
yang menjadi TOV/AR1/AR2/AR3 dalam SGM5.

19.1. Klik MENU UTAMA pada menu bar untuk


kembali ke paparan utama SGM5.

20. MENU UTAMA


20.1. Klik menu 2 PENETAPAN SASARAN (G).

TIPS GROW bermula dengan G (Goal) iaitu


menetapkan sasaran yang hendak dicapai di
mana dalam SGM5 ianya adalah GPS/GPMP.

21. PENETAPAN SASARAN (G)


21.1. Klik menu SASARAN GPS.

22. SASARAN GPS


TIPS Menu ini digunakan untuk membuat
sasaran Gred Purata Sekolah (GPS) pada tahun
ini.

22.1. Masukkan data bagi setiap mata


pelajaran.
22.2. Klik SASARAN KELAS.

TIPS SASARAN KELAS


Menu ini berfungsi untuk memperincikan lagi
sasaran GPS tahun ini kepada sasaran GPMP bagi
setiap kelas. Ini kerana GPMP bagi setiap kelas
akan menghasilkan GPS yang disasarkan.
Anda boleh memasukkan secara manual GPMP
bagi setiap kelas atau gunakan butang Salin ETR
Ke Sasaran untuk menetapkan sasaran sama
dengan ETR tahun ini.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 9


MANUAL PENGGUNA SGM5

23. SASARAN KELAS


23.1. Klik Salin ETR Ke Sasaran untuk menyalin
GPMP dari ETR ke sasaran GPMP setiap
kelas.
23.2. Klik POTENSI MURID PAGE 1.

TIPS POTENSI MURID


Selepas penetapan sasaran (G), GROW perlu menyemak atau R (Reality Checking) sasaran yang
dibuat boleh dicapai atau tidak. Menu POTENSI MURID digunakan untuk menyemak dan menentukan
GPMP murid dalam setiap kelas bagi mencapai GPMP yang disasarkan untuk kelas berkaitan. Oleh itu
guru mata pelajaran hendaklah menetapkan GPMP yang berpotensi dicapai oleh murid berdasarkan
petunjuk yang dikira oleh SGM5.

Contoh: ETR 2017 bagi B. Melayu adalah 0.71 dan semua kelas pada awalnya ditetapkan 0.71 juga.
Menu POTENSI MURID akan membuat semakan sama ada semua kelas dapat mencapai 0.71 bagi
GPMP B. Melayu berdasarkan potensi murid dalam kelas-kelas tersebut.

24. POTENSI MURID


24.1. Klik REFRESH.
24.2. Pilih Kelas dan Mata Pelajaran.

Kelompok Mata Kelompok Mata Sasaran Sasaran GPMP murid


Pelajaran 1 Pelajaran 2 GPMP kelas

Jurang potensi (biru) menunjukkan


murid ini berpotensi mencapai
lebih baik daripada 0.71

Jurang potensi (putih)


menunjukkan murid ini berpotensi
mencapai 0.71

Jurang potensi (merah)


menunjukkan murid ini mungkin
tidak berpotensi mencapai 0.71
TIPS POTENSI MURID
Guru mata pelajaran B. Melayu hendaklah menukar sasaran GPMP bagi murid yang berpotensi
mencapai lebih baik (warna biru) daripada 0.71 kepada 0.00 dan bagi murid yang mungkin tidak
berpotensi (warna merah) ditukar kepada 1.00.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 10


MANUAL PENGGUNA SGM5

24.3. Tukarkan nilai di lajur SASARAN sehingga


nilai di lajur JURANG POTENSI TOV (di
sebelah kanannya) berubah/bernilai
antara 0.50 hingga 1.00.

TIPS Warna sel di lajur JURANG POTENSI TOV


akan berubah menjadi putih semuanya selepas
dimasukkan sasaran GPMP yang tepat bagi
setiap murid. Ini menunjukkan GPMP inilah yang
paling sesuai menjadi sasaran murid tersebut.
Seterusnya, SGM5 akan mencadangkan sasaran
GPMP yang tepat bagi semua subjek mengikut
kelas masing-masing.

24.4. Klik Eksport Data Ini ke PDF untuk menyim-


pan sasaran GPMP murid mengikut kelas
dan mata pelajaran bagi rujukan selepas
ini.
24.5. Pilih lokasi untuk menyimpan fail dan klik
Save.
24.6. Klik SASARAN KELAS PAGE 1.

25. SASARAN KELAS


25.1. Sekarang tukarkan sasaran GPMP di jalur
SASAR mengikut cadangan GPMP pada
jalur SEMAK.
25.2. Ulangi semua langkah 24 untuk
menyemak dan menetapkan sasaran
GPMP kelas dan murid bagi setiap mata
pelajaran.
TIPS Setelah selesai semua semakan dan
penetapan GPMP dibuat, menu SASARAN KELAS
akan menunjukkan perbezaan antara sasaran
GPMP kelas dengan ETR tahun ini. Ini bermakna
SGM5 mencadangkan GPMP dan GPS yang
paling sesuai disasarkan pada tahun ini. Oleh itu
anda perlu kembali ke SASARAN GPS untuk
menyemak semula GPMP dan GPS yang dibuat
sebelum ini.

26. SASARAN KELAS


26.1. Klik SASARAN GPS.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 11


MANUAL PENGGUNA SGM5

TIPS SASARAN GPS ETR asal

Cadangan GPS dan GPMP


terkini mengikut
semakan Sasaran Kelas
dan Potensi Murid

ETR asal perlu ditukar


mengikut cadangan pada
Sasaran Kelas iaitu
daripada 0.71 kepada
0.14

Bilangan bagi setiap Semakan bilangan gred yang betul mestilah


gred perlu diubah agar berdasarkan gred yang diubah dalam
GPMP berubah daripada POTENSI MURID (sila rujuk fail yang
0.71 kepada 0.14 disimpan pada langkah 24.4)

27. SASARAN GPS


27.1. Tukarkan bilangan bagi setiap gred mata
pelajaran supaya nilai GPS/GPMP (lajur
GPMP) berubah mengikut nilai yang
dicadangkan di lajur Sasaran Kelas.
27.2. Menu SASARAN GPS sekarang
memaparkan ETR yang paling sesuai untuk
disasarkan pada tahun ini.
27.3. Klik ANALISIS POTENSI.

28. POTENSI KELAS


28.1. Menu POTENSI KELAS memaparkan
potensi untuk setiap kelas mencapai
SASARAN kelas masing-masing.
28.2. Klik POTENSI SUBJEK.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 12


MANUAL PENGGUNA SGM5

29. POTENSI SUBJEK


29.1. Menu POTENSI SUBJEK memaparkan
potensi untuk setiap kelas mencapai
sasaran GPMP yang ditetapkan.
29.2. Klik REFRESH dan pilih kelas untuk paparan
potensi.
29.3. Klik POTENSI.

30. POTENSI
30.1. Menu POTENSI memaparkan analisis
keseluruhan potensi setiap mata
pelajaran untuk mencapai ETR GPMP dan
GPS yang disasarkan pada tahun ini
berasaskan pencapaian semasa dalam
ujian/peperiksaan yang diadakan.
30.2. Klik MENU UTAMA pada menu bar.

31. MENU UTAMA


31.1. Klik menu 5 O&W.

TIPS O&W
Selepas G dan R, GROW diteruskan dengan O
(Obstacles & Options) dan W (Way Forward).
Menu O&W akan memaparkan kekangan utama
yang mungkin boleh menghalang sasaran
GPMP/GPS dicapai. Kekangan utama diukur
berdasarkan:
1. Pencapaian GPMP yang lebih rendah
daripada GPS
2. Ada murid mendapat gred G

32. O&W
32.1. Klik satu MATA PELAJARAN.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 13


MANUAL PENGGUNA SGM5

TIPS WAY FORWARD Menu untuk


menggabungkan
Analisis potensi Jurang aktiviti bagi murid
mata pelajaran potensi berpencapaian setara

Senarai murid yang


mendapat gred G
dan potensinya

33. WAY FORWARD


33.1. Masukkan sasaran GPMP bagi setiap
murid.
33.2. Masukkan data yang sesuai dalam
AKTIVITI/PROGRAM, TARIKH/MASA,
GURU PENYELARAS dan SASARAN.

33.3. Anda boleh mengelompakkan murid


kepada beberapa kumpulan mengikut
prestasi. Contoh, murid yang mendapat
markah kurang daripada 20 dalam satu
kumpulan, kurang daripada 30 satu
kumpulan dan lain-lain lagi.
33.4. Pilih baris berdasarkan kumpulan murid
pada jalur berkaitan dan klik Merge Cells.

33.5. Klik Kembali Ke O&W untuk memilih keka-


ngan utama yang lain dan ulangi langkah
32 dan 33.

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 14


MANUAL PENGGUNA SGM5

34. O&W
34.1. Klik MENU UTAMA untuk kembali ke
laman utama atau SIMPAN / KELUAR untuk
menyimpan fail GROW sekolah anda dan
keluar daripada SGM5.

TAMAT

Helpdesk: fadhlun@gmail.com / 019-2266390 WhatsApp & Telegram 15