Anda di halaman 1dari 1

Bahagian : Akhlak

Tajuk : Adab Jual Beli dalam Islam

Arahan : Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Maksud jual beli ialah satu proses _____________ dan ____________ di


antara penjual dan pembeli dengan ______________ tertentu dan disertakan
dengan ___________.

2. Peniaga mestilah bersikap ___________ dalam menjual barangannya.

3. Pembeli yang bijak adalah pembeli yang pandai __________________ dan


_______________ harga barangan sebelum membelinya.

4. Hukum menjual barangan yang dicuri adalah _________________.

5. Arak tidak boleh dijual beli dalam Islam kerana ianya tidak
______________.

6. Penjual yang baik adalah penjual yang mengutamakan


_________________ dan menjaga _____________barangan yang dijualnya.

7. Setiap barangan yang dijual mestilah dipamerkan _____________


harganya.

8. Penjual yang menipu dalam timbangan barang akan mendapat


____________ dan balasan api ______________ pada hari akhirat kelak.

9. Aktiviti jual beli yang tidak mengikut syarak Islam boleh mengakibatkan
______________.

10. Perbuatan menutup kecacatan barang yang dijual adalah perkara


yang _____________ ketika berjual beli.

dilarang dosa tanda halal kualiti

jujur kebersihan neraka syarat- haram


syarat
berjimat- membandin menjual akad pergaduhan
cermat g
membeli