Anda di halaman 1dari 1

PANTU

N
1. Nyatakan imej alam yang terdapat dalam Pantun Kiasan.

KIASA
2. Apakah tema Pantun Kiasan?

N
3. Nyatakan tiga gaya bahasa yang terdapat dalam Pantun Kiasan berserta contoh
yang sesuai.

4. Sikap buruk dan negatif dalam diri akan mendatangkan kemudaratan. Pada
pendapat anda, mengapakah sikap buruk dan negatif dalam diri patut dikikis?