Anda di halaman 1dari 14

___________________________________________________________________________________

MINGGU : 20 TARIKH :
TEMA : BUAH - BUAHAN LUAR NEGARA HARI : ISNIN

HARI /
MASA / BAHAN /
KANDUNGAN
MATAPELAJA CATATAN
RAN

07.50 08.00 Perhimpunan


(20 minit) Rutin Dan Main Bebas

Huraian tentang tatacara di perhimpunan sekolah


08.00 08.20 Minum pagi
(20 minit) Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat
pagi, menanda
PERBUALAN kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa
AWAL penerang hati.

08.20 09.20 Tajuk : BM 2.0 Kemahiran membaca BBB :


(60 minit) SK : BM 2.4 Membaca dan memahami frasa Kad petikan
dan ayat Komputer
BAHASA SP : BM 2.4.2 Membaca ayat mudah yang riba
MALAYSIA mengandungi perkataan dengan suku Kad gambar
kata terbuka Lembaran
BM 2.4.4 Membaca dan memahami ayat
kerja
mudah dengan sebutan yang betul
BM 3.9.3 bercerita secara lakonan, main MURID BIL
peranan Menguasa
atau nyanyian berdasarkan i
bahan yang
dibaca Tidak
OBJ : Murid boleh bercerita berdasarkan objek menguas
ai
AKT :
1. Murid membaca kad gambar
epal oren Ini buah oren
Buah oren arasa
strawberi anggur manis
kiwi lemon Buah oren
bentuk bulat
2. Murid diberi bahan maujud- buah dan bewarna
3. Murid bercerita berdasrkan objek yang oren
Emak suka beli
dipegang buah oren di
4. Murid membuat aksi berdasarkan objek kedai Muthu
5. Muridmembasa petikan pendek dan
menyalin petikan

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________

9.20 9.50 REHAT / PENGURUSAN DIRI


(30 minit)

9.50 -10.50 Tajuk : PM 14.0 Kesederhanaan BBB :


(60 minit) SK : PM 13.1 Mengamalkan sikap Doh
kesederhanaan dalam gandum
PENDIDIKAN kehidupan
MORAL SP : PM 13.1.1 Menyatakan cara berjimat
cermat dalam
Menggunakan alatan dan sumber
PM 13.1.2 Membincangkan faedah
berjimat cermat MURID BIL
menggunakan alatan dan sumber Menguasa
OBJ : Murid boleh membentuk buah dari doh i
AKT :
1. Murid mengentel doh Tidak
menguas
2. Murid menghasilkan bentuk buah dari doh ai
3. Melaksanakan sistem jual beli
menggunakan doh

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.50 -11.30 PROJEK : BUKU SKRAP ANGKA BBB :


{50 minit) Kertas
Tajuk : MA 2.0 Konsep nombor warna
MATEMATIK SK : MA 2.1 Memahami npmbor 1-10 Kertas
AWAL SP : MA 2.1.3 memadankan angka dengan lukisan
nama nombor Gunting
MA 2.1.9 Menyusun kumpulan objek gam
mengikutbtertib
menaik dan menurun MURID BIL
OBJ : Murid boleh membina bahan pembilang Menguasa
secara i
menaik dan menurun
AKT : Tidak
1. Murid menamakan kad gambar buah menguas
ai
2. Murid mengecam angka
3. Aktiviti pengukuhan
Murid mengunting dan menampal
angka ikut bilangan objek
Menampal objek ikut angka
___________________________________________________________________________________
Melengkapkan carta angka
4. Kemas hasil kerja

Impak :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

11.30 11.50 Menamakan hasil kerja BBB :


(10 minit) Hasil kerja
murid
REFLEKSI

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :


( ) ( )
___________________________________________________________________________________

MINGGU : 20 TARIKH :
TEMA : BUAH - BUAHAN LUAR NEGARA HARI : SELASA
HARI /
MASA / BAHAN /
KANDUNGAN
MATAPELAJAR CATATAN
___________________________________________________________________________________
AN

07.50 08.10 PROJEK : Piramid makanan BBB :


( 30 minit ) Carta
Tajuk : FK 6.0 Pemakanan Gambar
PERKEMBANGAN SK : FK 6.1 Mengamalkan pemakanan yang Gam
FIZIKAL sihat dan Kad manila
selamat
Marker pen
SP : FK 6.1.1 Mengenal pasti makanan dan
minuman MURID BIL
yang selamat
Menguasa
FK 6.1.4 Mengamalkan pemakanan yang i
seimbang
OBJ : Murid boleh tahu makanan seimbang Tidak
AKT : menguas
1. Murid melihat carat makanan seimbang ai
2. Penerangan khasiat makanan seimbang
3. Bercerita tentang makanan
4. Murid bersoal jawab tentang khasiat dan
kebaikan
makanan dalam piramid

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

08.10 - 08.30 Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat


( 20 minit ) pagi, menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa
PERBUALAN penerang hati.
AWAL Menamakan aktiviti yang telah dijalankan pada waktu
perkembangan fizikal.
Minum pagi

08.30 09.20 PROJEK : PIRAMID MAKANAN BBB :


( 50 minit ) Gam
Tajuk : KE 3.0 Seni Visual Gambar
KREATIVITI SK : KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam Kad manila
penghasilan Pensel
karya seni ( Ekspresi kreatif )
warna
SP : KE 3.3.2 Menghasilkan karya kreatif
melalui aktiviti MURID BIL
mengambar Menguasa
OBJ : Murid boleh menghasilkan piramid i
makanan
AKT : Tidak
1. Murid diberi gambar menguas
ai
2. Menamakan gambar
3. Mewarnakan gambar
4. Murid membina bentuk piramid
5. Melabelkan bahagian dalam piramid
___________________________________________________________________________________

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :


( ) ( )

MINGGU : 20 TARIKH :
TEMA : BUAH - BUAHAN LUAR NEGARA HARI : RABU

HARI /
MASA / BAHAN /
KANDUNGAN
MATAPELAJA CATATAN
RAN

07.50 08.00 Murid di bawa melawat perrpustakaan


(20 minit) Memilih bahan bacaan yang sesuai
Soal jawab bahan yang dipilih
MAIN BEBAS
___________________________________________________________________________________

08.00 08.20 Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat


(20 minit) pagi, menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
PERBUALAN hati.
AWAL

08.20 09.20 TOPICS : BI 2.0 Reading BBB :


(60 minit) SK : BI 2.1 Illustrate the correct manner in Laptop
handing Picture cards
BAHASA books Activity
INGGERIS SP : BI 2.1.3 Read books in the correct book
manner
OBC : Pupils able to do action with guidence.
ACT : I like banana..
1. Listen stories about fruit I like apple.
2. Pupils choose the books I like orange
3. Hold the book carefully I like
4. Making style read correctly MURID BIL
5. Pupils do the action with guidence Menguasa
6. Pupil sings the songs Fruit with actions. i

Impact : Tidak
________________________________________________ menguas
ai
________________________________________________
________________________________________________

9.20 9.50 REHAT / PENGURUSAN DIRI


(30 minit)

9.50 -10.50 Tajuk : PM 14.0 Kesederhanaan BBB :


(60 minit) SK : PM 13.1 Mengamalkan sikap doh
kesederhanaan dalam biji sawi
PENDIDIKAN kehidupan bunga
MORAL SP : PM 13.1.1 Menyatakan cara berjimat cengkih
cermat dalam piring kertas
Menggunakan alatan dan sumber
PM 13.1.2 Membincangkan faedah
berjimat cermat
menggunakan alatan dan sumber
AKT :
1. Murid mengentel doh MURID BIL
2. Murid menghasilkan bentuk buah dari doh Menguasa
anggur mengentel doh saiz kecil i
___________________________________________________________________________________
strawberi meletakkan biji sagu
sebagai dot buah Tidak
epal bunga cengkih sebagai tangkai menguas
3. Menghias buah dalam piring kertas ai
4. Penerangan pengunaan bahan secara
berhemah dan kebaikan berjimat

Impak :
________________________________________________
________________________________________________

10.50 -11.30 Tajuk : SA 5.0 Menyiasat alam fizikal BBB :


{50 minit) SK : SA 5.1 Meneroka alam fizikal dalam Air
kehidupan Makanan
SAINS seharian Keratin buah
AWAL SP : SA 5.1.1 Menyatakan pelbagai sumber Bekas
cahaya
Tudung
SA 5.1.3 Menyiasat kegunaan cahaya
matahari dalam MURID BIL
kehidupan seharian
Menguasa
OBJ : Murid boleh fahami kepentingan cahaya i
matahari
AKT : Tidak
1. Murid membuat ujian dengan meletakkan menguas
air, makanan dan potongan buah- buahan ai
di bawah caaya matahari dan bawah
tudung kedap udara
2. Selepas 30 minit murid melihat kesan
cahaya dan udara pada fizikal pemakanan
tadi
3. Murid membuat kesimpulan atas ujian
tersebut

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.30 11.50 Murid menulis nama buah pen marker BBB :


(10 minit) Pen marker

REFLEKSI

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :


( ) ( )
___________________________________________________________________________________

MINGGU : 20 TARIKH :
TEMA : BUAH - BUAHAN LUAR NEGARA HARI : KHAMIS

HARI /
MASA / BAHAN /
KANDUNGAN
MATAPELAJA CATATAN
RAN

07.50 08.10 PROJEK : JUS DAN DESSERT BBB :


( 30 minit ) Bekas
Tajuk : FK 6.0 Pemakanan Pisau kek
PERKEMBANGA SK : FK 6.1 Mengamalkan pemakanan yang Mesin jus
N FIZIKAL sihat dan Tembikai
selamat
Epal
SP : FK 6.1.1 Mengenal pasti makanan dan
minuman Mayonise
yang selamat Mangkuk kecil
FK 6.1.4 Mengamalkan pemakanan yang Gelas plastik
seimbang
OBJ : Murid boleh melakukan menghasilkan jus MURID BIL
dan Menguasa
i
dessert dengan bantuan guru.
AKT :
Tidak
1. Jus buah tembikai menguas
Murid memotong buah tembikai dengan ai
pisau plastic ( pisau kek )
Murid meletak buah dalam bekas
Murid memasukkan gula
Murid menekan mesin jus
Murid menuang hasil tadi dalam gelas
2. Desertt sweet
Murid memotong buah epal dengan
bimbingan penuh guru
Murid memotong secara dadu
Murid meletakkan mayonise
Murid mengaul bahan dan menuang
dalam mangkuk kecil
3. Murid makan dan minum bersama rakan

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________________________________________

08.10 - 08.30 Memberi ruang dan masa untuk murid-murid urus diri.
( 20 minit ) Membincangkan aktiviti yang telah dijalankan pada waktu
perkembangan fizikal.
PERBUALAN Minum pagi
AWAL

08.30 09.20 Tajuk : KM 5.0 Saya dan alam sekitar BBB :


( 50 minit ) SK : KM 5.2 Memahami perhubungan manuisa carta
dengan
KEMANUSIAAN alam sekitar MURID BIL
SP : KM 5.2.1 Memerihal kepentingan alam Menguasa
sekitar kepada i
kehidupan manusia
KM 5.2.2 Menghubungkaitkan kegiatan Tidak
menguas
manusia ai
dengan bencana alam
OBJ : Murid boleh faham tentang kesan udara
kotor
AKT :
1. Murid di bawa melawat sekitar sekolah
2. Menerangkan punca udara kotor
3. Murid diterangkan tentang kesan bahaya
udara kotor dalam kehidupan harian

Impak :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

09.20 09.50 REHAT / PENGURUSAN DIRI


(30 minit )

09.50 -11.10 Tajuk : SA 5.0 Menyiasat alam fizikal BBB :


( 80 minit ) SK : SA 5.1 Meneroka alam fizikal dalam Komputer riba
kehidupan Kada gambar
SAINS seharian
AWAL SP : SA 5.1.1 Menyatakan pelbagai sumber MURID BIL
cahaya Menguasa
SA 5.1.3 Menyiasat kegunaan cahaya i
matahari dalam
kehidupan seharian Tidak
menguas
OBJ : Murid boleh fahami kepentingan cahaya ai
matahari
AKT :
1. Murid Murid menonton cerita Si Gagak
___________________________________________________________________________________
1. Penerangan kaitan air dan cahaya
matahari
2. Murid didedahkan kepentingan cahaya
matahari pada buah-buahan
3. Membeezakan hasil buah yang baik dan
busuk
4. Penerangan kesan tanpa cahaya matahari
dan udara pada pemakanan harian
termasuklah buah- buahan

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.00 11.30 PROJEK : PIRAMID MAKANAN BBB :


( 30 minit ) Gam
Tajuk : KE 3.0 Seni Visual Gambar
KREATIVITI SK : KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam Kad manila
penghasilan Pensel warna
karya seni ( Ekspresi kreatif )
SP : KE 3.3.2 Menghasilkan karya kreatif MURID BIL
melalui aktiviti Menguasa
mengambar i
OBJ : Murid boleh menghasilkan piramid
makanan Tidak
AKT : menguas
ai
1. Mengasingkan gambar mengikut hirarki
makanan
2. Menampalkan gam dan mengemaskini
hasil kerja

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.30 -11.50 Menamakan hasil kerja BBB :


( 10 minit ) Hasil kerja
murid
REFLEKSI

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :


( ) ( )
___________________________________________________________________________________

MINGGU : 20 TARIKH :
TEMA : BUAH - BUAHAN LUAR NEGARA HARI : JUMAAT

HARI /
MASA / BAHAN /
KANDUNGAN
MATAPELAJA CATATAN
RAN

07.50 08.00 Murid di bawa ke bawah pokok


( 20 minit ) Murid menerokai objek sekitar pokok tersebut.
Melihat suasana sekitar luar kelas
MAIN BEBAS

08.00 08.20 Memberi ruang dan masa untuk murid-murid menyesuaikan


( 20 minit ) diri.
Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat pagi,
PERBUALAN menanda
AWAL kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
___________________________________________________________________________________

08.20 09.20 Tajuk : KM 5.0 Saya dan alam sekitar BBB :


( 60 minit ) SK : KM 5.2 Memahami perhubungan manuisa Kompuyter
dengan riba
KEMANUSIAAN alam sekitar
SP : KM 5.2.1 Memerihal kepentingan alam MURID BIL
sekitar kepada Menguasa
kehidupan manusia i
KM 5.2.2 Menghubungkaitkan kegiatan
manusia Tidak
menguas
dengan bencana alam ai
OBJ : Murid boleh faham tentang kesan udara
kotor
AKT :
1. Murid menonton pencemaran air
4. Menerangkan punca pencemaran air
5. Murid diterangkan tentang kesan bahaya air
kotor dalam kehidupan harian

Impak :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

9.20 9.50 REHAT / PENGURUSAN DIRI


(30 minit)

09.50 -11.00 Tajuk : KE 3.0 Seni Visual BBB :


(70 minit ) SK : KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam epal
penghasilan belimbing
KREATIVITI karya seni ( Ekspresi kreatif ) oren
SP : KE 3.3.2 Menghasilkan karya kreatif tembikai
melalui aktiviti
mengambar MURID BIL
OBJ : Murid boleh menghasilkan capan buah- Menguasa
buahan i
AKT :
1. Murid diberi keratan buah Tidak
2. Murid mencelup keratan dalam warna air menguas
ai
3. Mengecop bentuk buah tersebut
Epal bentuk hati
Belimbing bentuk bintang
Oren bentuk pecahan
tembikai bentuk segitiga
___________________________________________________________________________________
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.00 11.30Tajuk : KD 1.0 Mengenali dan mengurus BBB :


( 30 minit )emosi Kad gambar
SK : KD 1. 2 Mengenali emosi orang lain
KETERAMPILAN SP : KD 1.2.1 Mengenal emosi orang lain MURID BIL
DIRI berdasarkan Menguasa
tingkah laku yang ditunjukkan i
KD 1.2.3 Membezakan emosi antara
individu dalam Tidak
menguas
situasi yang tertentu ai
OBJ : Murid boleh makan dalam kumpulan
AKT :
1. Murid menamakan kad gambar
2. Murid mengasingkan makanan yang
berkhasiat dan kurang berkhasiat

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.30 11.50 Menamakan kad gambar buah - buahan BBB :


( 10 minit ) kad
gambar
REFLEKSI

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :


MINGGU : 2

( ) ( )

Anda mungkin juga menyukai