Anda di halaman 1dari 23

TAJUK : MAHARANI DOWEGER MERUPAKAN TOKOH PENTING

DINASTI MANCHU. HURAIKAN TINDAKAN-TINDAKAN BELIAU YANG


MENJURUS KEPADA KEJATUHAN DINASTI TERSEBUT

NAMA KURSUS

ASIA TIMUR ABAD KE 19

KOD KURSUS

HSE 3013

KUMPULAN

NAMA PENSYARAH

PN. WAN NOORLIZAWATI BINTI WAN MAT ALI

NAMA PELAJAR NO. KAD MATRIK

NOR SYAZWANI BINTI JUSOH D20151071159

SITI NABILAH BINTI MIOR D20151071161


JALALUDDIN
SOFIANA BINTI ANDI PATRA D20151071170
PENGENALAN

Pemerintahan Dinasti Qing bermula apabila Dinasti Ming berakhir


pada 1644 dengan bunuh diri Maharaja Zhu Yiujian berikutan Gagal
Beijing kepada pemberontak. Hal ini demikian, pegawai-pegawai kerajaan
Ming mendapatkan bantuan Manchu sehinggalah orang dari luar Tembok
Besar yang telah menerima pakai budaya Cina untuk membantu mereka
memandu pemberontak dari Beijing1. Peralihan Dinasti Ming ke Dinasti
Qing adalah salah satu peralihan Dinasti yang melibatkan trauma dalam
sejarah China. Rejim Manchu Qing telah menarik kepada orang ramai
yang berbangsa Cina kerana ia dibentangkan alternatif kepada huru-hara
dan salah kedaulatan lewat Ming China dan institusi kerana ia diabadikan
China yang hampir tidak berubah2. Walau bagaimanapun, sekali dalam
kawalan modal Manchu enggan meninggalkan, dan pemerintahan Dinasti
Manchu Qing (1644-1911) bermula.

Pada akhir abad kesembilan belas, Qing mengalami tiga kelemahan yang
besar. Pertama, keluarga diraja, kaum kerabat diraja, dan pemimpin
tentera elit mengekalkan identiti mereka sebagai Manchu, berbeza
daripada Han Cina dan mendapat manfaat daripada keistimewaan
undang-undang dan politik. Qing berjaya hubungan Manchu-Han dengan
kemahiran tinggi sepanjang abad kelapan belas, tetapi lama perasaan
anti-Manchu tercetus sekali lagi dalam abad kesembilan belas 3. Selain itu,
Maharani Dowager Cixi pada tahun 1825-1908 ini mempunyai kuasa
politik tertinggi dalam pada zaman dinasti ini dari 1860-an hinggalah
kepada kematiannya, tetapi sebagai seorang wanita dia tidak mempunyai
hak untuk kuasa itu sekalipun. Keadaan ini mewujudkan satu realiti politik
yang sukar untuk mengasimilasikan ke dalam ritual ortodoks atau prinsip

1 OBrien P. K. (2002). Atlas of World History. London: Oxford University Press.


hlm 139.

2 Wright D. C. (2001). The History of China. London: Greenwood Press. hlm 91.

3 Peter Zarrow. (2012). After Empire: The Conceptual Transformation of the


Chinese State, 1885-1924. California: Stanford University Press. Hlm 17.
moral. Ketiga dan yang paling asasnya, Qing terbukti dapat melindungi
China daripada serangan asing.

Selain itu, dalam pemerintahan Dinasti Manchu ini telah dipengaruhi oleh
seorang Maharani yang bijak dan cekap dalam segi pentadbirannya iaitu
Maharani Dowager Cixi. Maharani Dowager Cixi telah memerintah di China
selama 45 tahun iaitu pada tahun 1861-1908 4. Dasar-dasar yang
diperkenalkan oleh beliau sudah ketinggalan zaman terlalu konservatif
dan dipercayai oleh orang ramai bahawa pengaruh atau perbuatan
Maharani ini telah menyebabkan kejatuhan utama imperial China.

PENGARUH MAHARANI DOWAGER DALAM PENTADBIRAN

Empress Dowager Cixi merupakan salah satu wanita yang terhebat di


dunia. Beliau telah mencapai pangkat cemerlang di Mahkamah Qing pada
dinasti Manchu5. Hal ini demikian, Maharani Dowager bijak dan cekap
dalam pentadbiran. Oleh itu, Maharani Dowager Cixi ini telah
dianugerahkan sebagai wanita yang paling berkuasa dan kontroversi
dalam arena politik dalam tempoh beberapa dekad terakhir Dinasti Qing
(1644-1911) di China6. Sebelum itu, Maharani ini telah dilahirkan pada
tahun 1835 ke dalam puak Yehe, iaitu sivil Manchu rasmi yang kecil. Pada
permulaannya, ia berlaku dengan cara sederhana iaitu menjanjikan
kehidupan yang biasa dan tidak menjadi peraturan kerajaan yang
memerlukan semua bayi perempuan berketurunan Manchu untuk
didaftarkan ketika lahir supaya apabila mereka cukup umur mereka boleh
dipanggil sebagai calon untuk pemilihan isteri empayar7. Oleh itu, beliau

4 West. B A. (2010). Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania. United


States: Facts On File, Inc. hlm 498.

5 Evelyn S. Rawski. (1998). The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial
Institutions. London: University of California Press, Ltd. Hlm 127

6 Deborah Cherry & Janice Helland (edt). (2006). Local/global: Women Artists in
the Nineteenth Century. USA: Ashgate Publishing Limited. Hlm 35

7 Ibid. Hlm 35.


masuk ke istana pada 26 Jun 1852, sebagai isteri hina pangkat yang
keenam.

Pada dua tahun kemudian beliau telah dinaikkan pangkat ke pangkat


kelima pada tahun berikutnya iaitu pada 27 April 1856 dan beliau telah
melahirkan Maharaja Tongzhi untuk pemerintah pada masa depan.
Pembentangan anak yang cemas yang diingini oleh Maharaja telah layak
dia untuk menaiki ke pangkat yang keempat. Namun, apabila Maharaja
Xianfeng telah meninggal dunia pada tahun 1861, Maharani Dowager ini
hanya seorang isteri ketiga pangkat 8. Pada tahun 1860, Maharaja Tongzhi
telah mengambil takhta sebagai seorang lelaki muda manakala kuasa
sebenar dikongsi antara bapa saudaranya, Putera Gong, dan ibunya,
Maharani Dowager Cixi. Setelah masuk ke istana sebagai gundik
berpangkat rendah, Cixi menjadi Maharani melalui kecantikan, cita-cita,
dan kecerdasan dalam memupuk sekutu di kalangan pegawai-pegawai,
individu yang paling berkuasa di mahkamah Qing pada tahun 18609.

Cixi adalah yang paling terkenal tetapi bukan satu-satunya Qing ibu
pemimpin empayar yang mempunyai dan menggunakan kuasa yang
melangkaui urusan domestik. Hal ini dapat dilihat semasa beliau
memutuskan damai selepas perang ringkas dan kontroversi dengan
Perancis pada tahun 188510. Amalan " menjadi raja di belakang tirai"
daripada clique pemerintah dalam sejarah Cina menggambarkan hakikat
bahawa pemerintah tahu kepentingan kesahihan. Istilah " menjadi raja di
belakang tirai" bermakna apabila maharaja masih muda untuk
melaksanakan tugasan di pejabatnya, Dowager permaisuri melaksanakan
tugas jawatannya sebaliknya iaitu, dalam zaman akhir pada pemerintahan
dinasti Qing , Maharani Dowager Cixi akan melaksanakan tugas pejabat

8 Evelyn S. Rawski. (1998). The Last Emperor: A Social History of Qing imperial
Institutions. London: University of California Press, Ltd. Hlm 127

9 Paul S. Ropp. (2010). China in World History. New York: Oxford University Press.
Hlm 108.

10 Peter Zarrow. (2012). After Empire: The Conceptual Transformation of the


Chinese State, 1885-1924. California: Stanford University Press. Hlm 19.
untuk anaknya, Tongzhi Maharaja11. Tetapi, oleh sebab Cixi adalah seorang
perempuan, Cixi telah dilarang oleh konvensyen pemerintah dari campur
tangan dalam politik, Cixi memilih untuk meletakkan tabir di hadapan
beliau apabila mendengar laporan menteri, mengeluarkan arahan, dan
membuat keputusan. Penempatan tirai di hadapan Cixi bertujuan
menunjukkan bahawa dia tidak berada di dalam mahkamah dan dengan
itu dielakkan rintangan dari dalam mahkamah. Oleh itu dia boleh
mengeluarkan perintah pentadbiran sah. Contoh lain adalah bahawa
sebelum atau semasa Perang Dunia Kedua, beberapa negara menyerang
beberapa negara lain.

Tambahan pula, Maharani Dowager Cixi sebagai sumber sebenar kuasa di


mahkamah telah menentang tindakan Guangxu iaitu anak saudaranya.
Cixi telah memulakan kerjaya politiknya sebagai gundik kepada maharaja
yang lebih awal. selepas kematiannya, dia menjadi kuasa dominan di
mahkamah dan pada tahun 1878 diletakkan anak saudara bayi itu,
Maharaja Guangxu masa depan, pada takhta itu. Selama dua dekad, dia
membuat keputusan yang namanya sebagai pemangku raja. Cixi
ditafsirkan tindakan Guangxu sebagai usaha British disokong untuk
mengurangkan pengaruh beliau di mahkamah. Dengan bantuan
konservatif dalam tentera, dia ditangkap dan dilaksanakan beberapa
seorang pendamai dan maharaja dipenjarakan di istana 12. Berdasarkan
peristiwa tersebut, Maharani Dowager Cixi sangat berpengaruh di
pentadbiran politik semasa pemerintahan dinasti Qing. Keadaan ini
mewujudkan satu realiti politik yang sukar untuk mengasimilasikan ke
dalam ritual ortodoks atau prinsip moral13.

11 Xing Yu. (2015). Language and State: A Theory of the Progress of Civilization.
United States: University Press of America, Inc. Hlm 300.

12 Duiker. W. J. (2015). Contemporary World History. Canada: Nelson Eduction,


Ltd. Hlm 53

13 Peter Zarrow. (2012). After Empire: The Conceptual Transformation of the


Chinese State, 1885-1924. California: Stanford University Press. Hlm 17.
Di tengah-tengah semua berpuak-puak ini dalam mahkamah Qing.
Yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin puak imperialis, penasihat
rasmi Cina, Majlis Grand, dan kepentingan lain, mahkamah pada akhir
abad kesembilan belas adalah dirinya mendalam dibahagikan kepada apa
yang boleh digambarkan sebagai parti maharaja dan parti Permaisuri
Balu. Kebanyakan masa Cixi yang pejuang di kalangan sendiri dalam
politik, berjaya untuk tinggal di atas dengan mengimbangkan dan bermain
di luar antara satu sama lain bukan sahaja Stream yang tulen dan puak
Luar Negeri tetapi puak dalam setiap puak ini serta mempunyai strategi
imperial klasik pecah dan perintah14.

Di samping itu, Maharani Dowager Cixi telah lama difitnah kerana telah
merampas takhta, kerana telah mempunyai beberapa orang termasuk
anaknya dan anak saudaranya dan dibunuh untuk memenuhi
keistimewaannya sendiri. Hal ini akan menyebabkan membawa mendapat
nama buruk kepada dinasti Qing. Oleh bagaimanapun, perkara ini jelas
bahawa beliau telah melanggar undang-undang tidak bertulis iaitu wanita
tidak boleh memerintah tetapi mesti kekal dalam suku kamar karpet
wanita. Terdapat tradisi dalam sejarah China di mana, apabila perintah
pelepasan atau penyerahan terpaksa ditandatangani pada akhir dinasti,
seorang permaisuri atau isteri akan ditempatkan sementara di atas takhta
itu untuk melakukan perbuatan yang memalukan 15. Dalam banyak cara
Maharani Dowager Cixi telah dipenuhi duti hina apabila dia
dipengerusikan tahun harapan terakhir dinasti Qing. Selepas sahaja
kematian Maharani Cixi yang disebabkan penyakit beliau yang tidak
sembuh sehingga tiga bulan, tetapi hal yang sebenarnya beliau
dikeluarkan yang selama ini orang telah diperintah dan menstabilkan

14 Rowe. W. T. (2009). Chinas Last Empire the Great Qing. London: The Belknap
Press of Harvard University Press. Hlm 248.

15 Lily Xiao Lee, Clara Lau & A. D. Stefanwska. (2015). Biographical Dictionary of
Chines Women V. 1: The Qing Period, 1644-1911. New York: Routledge. Hlm 366.
dinasti Qing selama hampir setengah abad dan digantikan oleh maharaja
beliau, iaitu Aisin Gioro Puyi. Ketika itu beliau berumur tiga tahun16.

PERUBAHAN YANG DIBUAT OLEH MAHARANI DOWAGER DAN INGIN


MENGEKALKAN TRADISI KUNO PADA DINASTI MANCHU

Maharani Dowager Cixi telah memberi inspirasi kagum atau pengabdian


dan dengan itu cenderung untuk menekankan megah atau berkarisma
kualiti subjek dari aspek pemerintahannya 17. Sebenarnya, dalam berjuang
untuk mengekalkan asas kuasa beliau. Maharani Dowager Cixi bergelut
dengan keperluan untuk memodenkan empayar yang menyakitkan
belakang beliau yang telah mewarisi dan menghormati tradisi lama.
Beliau belajar dari kegagalan dan pencapaian peraturan yang dapat
tembus dan terutamanya seperti contoh mengikut menurut ketetapan Wu-
Hou, yang telah dinaikkan dirinya dari gundik kepada maharani beberapa
1200 tahun lebih awal18.

Keberkesanan dan ketegasan yang mana dasar-dasar apartheid telah


diambil dan diubah dari masa ke masa. Namun, mereka berkhidmat
sebagai peringatan kepada Manchu dalam kedudukan tidak menentu
kerana mereka dianggap sebagai penakluk asing. Kesedaran ini,
terutamanya di bawah tekanan sebagai contoh, semasa Pemberontakan
Taiping dan sikap anti-Manchu pada tahun 1815-1864 ini digalakkan
16 Rowe. W. T. (2009). Chinas Last Empire the Great Qing. London: The Belknap
Press of Harvard University Press. Hlm 279.

17 Duiker. W. J & Spielvogel. J. J. (2013). Cengage Advantage Books: World


History, Jilid 2: Since 1500. Wadsworth: Cengage Learning. Hlm 744

18 Woo. X. L. (2007). Empress Dowager Cixi: Chinas Last Dynasty and the Long
Reign of a Formitable Concubine: Legends and Lives During the Declining Days
of the Qing Dynasty. New York: Algora Publishing. Hlm 1.
sekurang-kurangnya beberapa pemimpin termasuk Empress Dowager Cixi
untuk bersekutu dengan elemen yang paling budaya konservatif dalam
masyarakat Cina19. Hal ini demikian bahawa Manchu pada asalnya
dibenarkan dalam pemerintahan mereka dengan pelindung warisan
budaya China. Pemerintah asing seperti Manchu dan konservatif budaya
mereka dicipta secara serius, jika tidak dapat diatasi, masalah akan wujud
kepada pemerintahan dinasti Qing.

Di China, sejarah peperiksaan dan sejarah peperiksaan imperial adalah


berkait rapat dan berjalin sepanjang sejarah20. Hal ini dapat ketahui
bahawa China merupakan satu tamadun lama yang terdiri daripada
negeri-negeri yang berturut-turut dan telah mempunyai budaya sejak
lebih 4 000 tahun dahulu. Peperiksaan berasal apabila terdapat keperluan
untuk memilih individu yang terbaik dan paling mampu untuk mentadbir
negara. Konsep negara yang diperintah oleh orang-orang yang keupayaan
dan kebaikan adalah hasil daripada falsafah Confucian. Konsep negara
yang diperintah oleh orang-orang yang keupayaan dan kebaikan adalah
hasil daripada falsafah Confucian. Confucius adalah seorang pemikir Cina
yang dihormati dan ahli falsafah sosial. Nilai-nilai Confucian menjadi
terkenal di China dalam tempoh doktrin-doktrin lain seperti Legalism, atau
Taoisme pada zaman Dinasti Han21. Tetapi, Ujian dan pemeriksaan sejarah
di China boleh dikelaskan kepada tempoh purba, moden, dan semasa
"ada perbezaan dalam tempoh belum bertindih". Tempoh purba adalah
salah satu yang paling lama, bermula dari asal-usul peperiksaan sekitar
206BC sehingga apabila peperiksaan imperial telah dimansuhkan pada
tahun 1905 oleh Maharani Dowager Cixi daripada Dinasti Qing merupakan
dinasti yang terakhir di China. Oleh kerana sistem peperiksaan imperial

19 Richard. J. Smith. (2015). The Qing Dynasty and Traditional Chinese


Culture.New York: Rowman & Littlefield. Hlm 96.

20 Liying Cheng & Andy Curtis. (2010). English Language Assessment and the
Chinese Learner. London: Routledge, Taylor & Francis Group. Hlm 12.

21 Liying Cheng & Andy Curtis. (2010). English Language Assessment and the
Chinese Learner. London: Routledge, Taylor & Francis Group. Hlm 13.
mempunyai sejarah yang paling lama dan pengaruh yang besar kepada
masyarakat Cina dan tempoh moden dan semasa22.

Pada Januari 1901 di Xi'an Maharani Dowager Cixi, atas nama Guangxu
Maharaja, mengeluarkan yang berkenaan dengan penyesalan Perintah
dan Perintah Pembaharuan asas untuk mengakui kesedaran mahkamah
mengenai keperluan untuk perubahan yang mendalam dan komitmen
untuk memimpin proses yang itu. Pembaharuan Perintah yang dinyatakan
dalam bahagian itu prinsip-prinsip tertentu moral yang tidak berubah-
ubah, di mana sebagai kaedah tadbir urus sentiasa tertakluk kepada
perubahan23.

PERANAN MAHARANI DOWAGER DALAM PEMBERONTAKAN BOXER

Pada tahun 1898, Maharani Dowager dan pengikutnya telah berjaya


merampas kuasa yang membuatkan pemberontakan menentang kuasa-
kuasa asing berlaku.24 Pemberontakan ini dinamakan sebagai
pemberontakan boxer. Gerakan Boxer berasal daripada sebuah kongsi
gelap Cina yang di kenali sebagai I Ho Chuan (Persatuan Tinju Keadilan
dan Keharmonian). Menjelang tahun 1813, kerajaan mengeluarkan
perintah mengharamkan I Ho Chuan kerana pertubuhan ini bersifat
antiManchu. Namun anggota persatuan ini bergiat secara sulit di wilayah-
wilayah Shantung,Hunan, dan Kiangsu. Orang Barat menamakan ahli-ahli
kongsi gelap ini sebagai Boxer kerana mereka mengamalkan sejenis tinju
Cina yang di sertai dengan ilmu sihir. Pemberontakan Boxer meletakkan
asas bagi kejatuhan kerjaan Manchu dan kemunculan kerjaan republic di
China.25

22 Ibid. Hlm 14.

23 Rowe. W. T. (2009). Chinas Last Empire the Great Qing. London: The Belknap
Press of Harvard University Press. Hlm 256.

24 Conrad Schirokaver and Miranda Brown. (2005). A Brief History of Chinese


Civilization. Canada: Thomson Learning. Hlm. 300.
Pemberontakan ini adalah berbeza dengan pemberontakan Taiping.
Pemimpin-pemimpin Taiping mempunyai rancangan-rancangan
pembangunan atau pembaharuan dalam negeri. ). Pada peringkat awal,
penubuhan Boxer bersikap anti-Manchu dan anti asing. Slogan perjuangan
mereka ialah Gulingkan Manchu dan Usir Orang Asing. Pada tahun 1890-
an, sikap mereka berubah menjadi pro-Manchu dan anti asing. Slogan
mereka juga bertukar menjadi Lindungi Manchu dan Usir Orang Asing.
Perubahan ini berlaku kerana mereka diyakinkan segala masalah yang
berlaku di China bukan kerana Manchu tetapi akibat dari kehadiran asing.
Pemberontakan Boxer yang berlaku pada tahun 1900 dipimpin oleh Chu
Hung Teng bertujuan mengusir orang asing dari negeri China.26

Pemberontakan Boxer merupakan titik permulaan kejatuhan kerajaan


Manchu. Pemerintahan Manchu yang lemah dan membebankan rakyat
telah menyebabkan banyak pemberontakan seperti pemberontakan
Taiping dan Boxer terjadi.27 Menyedari pemberontakan Boxer yang berlaku
sebenarnya disebabkan oleh kelemahan pemerintahan kerajaan Manchu,
Maharani Dowager telah mengalihkan perhatian orang Cina dengan
meletakkan kelemahan tersebut berpunca daripada barat. Maharani
Dowager telah melibatkan diri secara tidak langsung dan memberikan
sokongan di dalam pemberontakan ini.

Sejak kekalahan negeri China dalam perang Candu, kuasa-kuasa barat


mula memasuki dengan terlibat dalam hal-hal ehwal negeri China.
Termasuklah dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Perkara ini secara
tidak langsung telah menjatuhkan maruah dan kedaulatan negeri China.
Dari segi politik berlaku ketidakcekapan dalam pentadbiran serta amalan
rasuah dan penyelewengan kerana pegawai kerajaan menjadi penagih

25 June Grasso. (2009). Modernization and Revolution in China. New York: M.E.
Sharpe, Inc. Hlm 78.

26 Israel Epstein. (2004). From Opium War to Liberation. Beijing: Foreign


Languages Press. Hlm. 60

27 William T. Rowe. (2009). Chinas Last Empire. England: The Belknap Press of
Harvard University Press, Hlm.243.
candu yang dibawa oleh orang-orang asing terutamanya British.
Kemasukan asing juga menyebabkan China terpaksa menghadapi
peperangan-peperangan dan pemberontakan seperti Perang Candu (1839-
1842), Perang Arrow (1856-1860), Perang China-Jepun (1894-1895),
Pemberontakan Taiping (1851-1864), Pemberontakan Nien (1853-1868),
Pemberontakan Muslim (1855-1873) dan Pemberontakan Tungan (1862-
1878). Selain dari itu, China telah kehilangan beberapa wilayah kepada
kuasa-kuasa asing. Di antara wilayah tersebut ialah Hong Kong, Kowloon,
Kepulauan Pescadores, Semenanjung Liaotung, Farmosa dan lain-lain lagi.
China juga tidak mampu mengawal kemasukan barat. Perkara ini
menyebabkan kuasa barat mudah memasuki pentadbiran dan
melemahkan kekuasaan pentadbiran China di bawah pemerintah Manchu.
28

Masyarakat China yang sejak dahulu lagi tidak berminat dengan barat
atas beberapa faktor seperti perdagangan. China yang mengamalkan
dasar tidak berdagang dengan orang barat. China menganggap dirinya
sebagai Chung Kao atau pusat dunia yang bertamadun. Maharaja China
menganggap dirinya sebagai anak syurga dan pemerintah sejagat. Orang
Cina menganggap orang Barat sebagai orang gasar yang tidak
bertamadun. Negara China menganggap negara-negara Barat bertaraf
rendah dan tidak mahu menjalinkan hubungan diplomatik atas dasar
persamaan taraf. China menganggap semua duta Barat sebagai pembawa
ufti yang harus kowtow, iaitu melutut tanda hormat di hadapan
Maharaja.29 Percubaan British menghantar utusan yang diketuai oleh
George Macartney (1793) dan Lord Amherst (1816) ke Peking untuk
menuntut perwakilan dan syarat-syarat perdagangan yang liberal
menemui kegagalan.30

28 Conrad Schirokaver and Miranda Brown. (2005). A Brief History of Chinese


Civilization. Canada: Thomson Learning. Hlm. 301.

29 Ibid. Hlm 62.

30 Ibid. Hlm 245.


Namun setelah kekalahan kerajaan Manchu terpaksa menerima
31
kemasukan barat ke China. Kerajaan Manchu tidak mampu mengawal
kemasukan barat atas faktor kelemahan pemerintahan kerajaan Manchu
sendiri. Dari segi ekonomi kerajaan China telah membuka negeri China
kepada orang-orang asing yang menyebabkan ekonomi China dikuasai
oleh orang asing. Pembukaan pelabuhan-pelabuhan China telah
menyebabkan kemasukan pengusaha-pengusaha dan barang asing yang
menjadi saingan kepada barang-barang China. Barang-barang asing lebih
diminati kerana harganya murah. Keadaan ini menyebabkan pasaran
China dikuasai oleh barang-barang asing. Akibatnya banyak perusahaan
tempatan terpaksa ditutup menyebabkan berlakunya pengangguran.

Pengenalan sistem pengangkutan moden telah menjejaskan mata


pencarian mereka yang bergantung kepada sistem pengangkutan kuno.
Perkembangan perdagangan asing di China amat merugikan negeri China.
Sebagai contoh, pada tahun 1899, China mengalami kerugian sebanyak
69 juta taels dalam perdagangan asing. Masalah ekonomi yang dihadapi
menyebabkan kerajaan memperkenalkan cukai-cukai baru dan cukai-cukai
tambahan. Langkah ini sudah tentu membebankan ekonomi orang-orang
China. Kemerosotan taraf hidup telah menyebabkan petani-petani,
penganggur-penganggur dan kongsi gelap-kongsi gelap menyertai Boxer
untuk mengusir orang-orang asing dari negeri China.

Dari segi sosial, kemasukan Barat telah membawa kepada kemasukan


pengaruh Barat. Orang-orang Cina terutamanya golongan muda
terpengaruh dengan unsur-unsur Barat menyebabkan mereka
meninggalkan adat resam tradisional. Kemasukan Barat telah membawa
kepada kemasukan agama Kristian.32 Orang-orang Cina tidak bersetuju
dengan tindakan mubaligh-mubaligh mengkristiankan orang-orang Cina.
Selepas Perjanjian Peking 1860, mubaligh-mubaligh bukan sahaja diberi
31 Lydia H. Liu. (2004). The Clash of Empires: the invention of China in modern
world making. United States of America: President and Fellows of Harvard
College. Hlm 52.

32 Lydia H. Liu. (2004). The Clash of Empires. England: President and Fellows of
Harvard College. Hlm 66.
kebebasan menyebarkan agama Kristian tetapi boleh membeli tanah
untuk tujuan agama seperti mendirikan gereja, sekolah dan lain-lain.
Perkembangan agama Kristian pada tahun 1890-an dianggap sebagai satu
penghinaan terhadap kepercayaan dan falsafah China. Tindakan orang-
orang Cina terhadap Kristian juga menimbulkan kemarahan orang-orang
Cina lain. Mereka dianggap sombong dan telah mengasingkan diri dari
orang-orang Cina yang lain.33

Orang-orang Cina Kristian menganggap taraf mereka lebih tinggi dari


orang-orang Cina yang lain.34 Mereka tidak lagi membiayai perayaan-
perayaan orang Cina serta memulaukannya. Tindakan ini sudah tentu
membebankan orang-orang Cina yang lain. Tindakan mubaligh-mubaligh
juga menimbulkan kemarahan orang-orang Cina. Mubaligh-mubaligh
sentiasa menyebelahi orang-orang Cina Kristian dalam perselisihan di
antara orang-orang Cina Kristian dengan orang-orang Cina bukan Kristian.
Mubaligh-mubaligh juga lebih mengutamakan orang-orang Cina Kristian
dalam kegiatan mereka. Selain itu, terdapat kepercayaan bahawa
mubaligh-mubaligh melakukan amalan-amalan ganjil serta tidak
berperikemanusiaan seperti mencungkil mata kanak-kanak. Akibatnya,
orang Cina menganggap agama Kristian sebagai unsur yang
memecahbelahkan orang-orang Cina. Untuk menyatupadukan orang-
orang Cina, agama Kristian dan orang-orang Barat perlu diusir dari negeri
China.35

Pada akhir abad ke-19 terutamanya pada tahun 1890-an berlaku pelbagai
bencana alam di negeri China. Sebagai contoh, kemarau panjang berlaku
di sekitar Sungai Yangtze dan di beberapa wilayah Utara. Pada 1898,
banjir besar berlaku di sekitar Hwang Ho. Pada tahun yang sama,
kebuluran berlaku di Shantung. Orang-orang China mendakwa bencana

33 Ibid. Hlm 300.

34 William T. Rowe. (2009). Chinas Last Empire. England: Harvard University


Press. Hlm. 247.

35 Lydia H. Liu. (2004). The Clash of Empires. England: President and Fellows of
Harvard College. Hlm. 55.
alam berlaku akibat dari kemarahan dewa khususnya dewa tanah. 36
Tindakan Barat meneroka tanah telah memusnahkan tempat kediaman
dewa dan seterusnya menimbulkan kemarahan dewa. Untuk mengelakkan
kemarahan dewa supaya tidak menurunkan bencana alam maka orang-
orang Barat perlu dihalang dari meneroka tanah. Untuk menjamin orang-
orang asing tidak meneroka tanah, mereka perlu diusir dari negeri
China.37

Pada tahun 1990, Maharani Doweger telah menyatakan sokongannya


terhadap pemberontakan boxer. Beliau telah memberikan sokongan
dengan mengarahkan orang-orang asing di Shantung, Chihli, Shansi dan
Manchuria keluar. Keengganan orang asing untuk keluar menyebabkan
Maharani mengisytiharkan peperangan. Boxer telah menyebabkan 68
orang Cina Kristian terbunuh dan 75 buah rumah orang Cina Kristian
terbakar. Mereka telah memusnahkan gereja-gereja dan jalan keretapi.
Mereka telah berjaya mengepung pejabat perwakilan asing tetapi gagal
menawannya. Walau bagaimanapun, mereka berjaya membunuh duta
Jerman iaitu Von Ketterler dan pegawai kedutaan Jepun iaitu Sugiyama.
Pada 15 Ogos 1900, 19000 tentera asing terdiri daripada Amerika, British,
Jepun, Itali, Belgium, Perancis, Russian dan Austria telah menyerang dan
menawan Peking. Maharani Dowager Tzu Hsi melarikan diri ke Sian dan
membawa Maharaja Kwang Hsu sebagai tebusan. Satu rundingan telah
diadakan di antara China yang diwakili oleh Li Hung Chang dan Putera
Kung dengan ketua perwakilan asing. Hasil dari rundingan tersebut
Protokol Boxer telah ditandatangani pada 7 September 1901.

Pemberontakan Boxer mempengaruhi masa depan politik China. Ianya


telah mempercepatkan keruntuhan Dinasti Manchu dan wujudnya sebuah
republik. Kegagalan Pemberontakan Boxer mengakibatkan kemerosotan
maruah serta kewangan Kerajaan China. Manakala kedudukan orang-
orang asing di China semakin kukuh akibat daripada Protokol Boxer.

36 Lydia H. Liu. (2004). The Clash of Empires. England: President and Fellows of
Harvard College. Hlm 300.

37 Ibid. Hlm 67.


Kegagalan Pemberontakan Boxer juga telah memperhebatkan gerakan
anti Manchu sehingga membawa kepada perkembangan gerakan
revolusioner di bawah Sun Yat Sen yang berjaya menggulingkan Dinasti
Manchu melalui Revolusi 1911.

PERANAN MAHARANI DOWAGER DALAM PEPERANGAN

Sejak awal abad ke-19, China melalui zaman kelemahan akibat dari
beberapa peristiwa seperti Perang Candu 1839-1842, Perang Arrow 1856-
1860, Pemberontakan Taiping 1851-1864 dan sebagainya. Kelemahan ini
menyedarkan pemimpin-pemimpin untuk melaksanakan rancangan
pembaharuan yang dikenali sebagai Gerakan Memperkuatkan Diri sejak
tahun 1861. Manakala di Jepun sebelum tahun 1867 berlaku kekacauan
politik akibat dari gerakan-gerakan anti Shogun Tokugawa. Pada tahun
1867, Shogun Tokugawa meletakkan jawatan dan pentadbiran diambil alih
oleh Maharaja Meiji. Di bawah Maharaja Meiji, pembaharuan-
pembaharuan dilaksanakan terutamanya dalam bidang ekonomi dan
ketenteraan. Akibatnya, Jepun muncul sebagai sebuah kuasa yang terkuat
di Asia menjelang abad ke-19.

Perang China-Jepun 1894-1895 berlaku di Korea kerana kedua-dua


kuasa tersebut mempunyai kepentingan masing-masing di Korea.
Peperangan ini berpunca dari persaingan Jepun dan China untuk
menegakkan pengaruh masing-masing di Korea. Bagi negara China,
mereka sudah mengganggap korea sebagai hak milik mereka dan tanah
jajahan mereka sejak berkurun lamanya. Tambahan pula kebanyakan
orang Cina menganggap Korea sebagai sebahagian dari China.
Pengekalan kuasa China ke atas Korea juga amat perlu untuk menjaga
maruah China. Korea juga penting untuk keselamatan negeri China di
mana Korea boleh dijadikan benteng untuk mempertahankan negeri China
terutamanya dari ancaman Rusia dan Jepun. 38 Dari segi ekonomi, Korea
dapat membekalkan beras kepada rakyat China. Selain itu, terdapat juga
peluang-peluang ekonomi yang lain di Korea. Pada 26 Februari 1876,
Jepun dan Korea menandatangani perjanjian persahabatan dan
perdagangan yang dikenali sebagai Perjanjian Kanghwa. 39 Mengikut
perjanjian tersebut, 3 buah pelabuhan Korea iaitu Pusan, Inchon dan
Wonsan dibuka kepada perdagangan Jepun. Perjanjian ini juga
mengasaskan hubungan diplomatik di antara Jepun dan Korea. Selain itu,
Perjanjian Kanghwa juga mengiktiraf kemerdekaan Korea. Perjanjian ini
mendapat bantahan China kerana ianya dianggap mencabar pertuanan
China ke atas Korea.

Bagi jepun pula Korea amat penting untuk keselamatan negeri


Jepun. Jepun perlu menguasai Korea untuk mengelakkannya jatuh ke
tangan kuasa-kuasa lain terutamanya musuh-musuh Jepun. Sekiranya
Korea jatuh ke tangan musuh Jepun sudah tentu keselamatan Jepun akan
terancam kerana Korea dapat dijadikan batu loncatan untuk menyerang
Jepun. Penguasaan ke atas Korea akan membolehkan Jepun menjadikan
Korea sebagai benteng untuk mempertahankan negeri Jepun. Kelemahan
kawalan China ke atas Korea sejak awal abad ke-19 membimbangkan
Jepun terhadap bertapaknya kuasa lain di Korea. Kuasa asing yang paling
dibimbangi oleh Jepun ialah Rusia. Kebimbangan Jepun terhadap Rusia
bertambah akibat dari perkembangan yang berlaku pada tahun-tahun
1880-an dan 1890-an. Pada tahun 1884, Rusia telah menawarkan bantuan
untuk melatih tentera Korea. Pada tahun 1885, Rusia dibenarkan
menggunakan Port Lazareff di Korea. Pada tahun 1891, Rusia berusaha
untuk membina jalan keretapi Trans-Siberia hingga ke Korea. Pembinaan
jalan keretapi ini membolehkan Rusia bergerak ke Timur dengan cepat.
38 Rana Mitter. (2004). China's War with Japan, 1937-1945: The Struggle for Survival.
United Kingdom: University of Oxford. Hlm 14

39Ibid . Hlm 42
Pada tahun 1890-an, Rusia juga sedang berusaha untuk mendapatkan
sebuah pangkalan di Selatan Vladivostok yang tidak beku semasa musim
sejuk. Perkembangan ini menyedarkan Jepun bahawa penguasaan ke atas
Korea amat penting bagi keselamatan negeri Jepun.

Sejak pertengahan abad ke-19, China menyedari bahawa


kawalannya ke atas Korea semakin lemah sedangkan pengaruh Jepun
semakin berkembang. Akibatnya, China telah mengambil beberapa
langkah untuk mengembalikan kuasa agungnya ke atas Korea. Pada tahun
1881, Li Hung Chang dilantik sebagai Penguasa China bagi hal-ehwal
Korea. Sejak itu, pegawai-pegawai, tentera dan pedagang-pedagang
dihantar ke Korea untuk mengukuhkan pengaruh China di Korea. 40 Apabila
berlaku pemberontakan di Korea pada tahun 1882, China menghantar
pasukan tentera di bawah pimpinan Maa Chien Chung yang berjaya
memadamkan pemberontakan tersebut. Pada tahun 1884, apabila berlaku
satu lagi pemberontakan di Korea, China telah menghantar pasukan
tentera di bawah Wu Ta Cheng. Pada tahun 1885, Yuan Shih Kai dilantik
sebagai Residen China di Korea. China mengambil langkah-langkah ini
kerana menganggap kekuatan mereka telah pulih akibat dari
perlaksanaan rancangan pembaharuan Gerakan Memperkuatkan Diri
sejak tahun 1861. Dalam usaha untuk menyekat pengaruh Jepun, China
telah mempengaruhi Korea supaya menandatangani perjanjian dengan
kuasa-kuasa Barat. Akibatnya, Korea menandatangani perjanjian dengan
Amerika pada tahun 1882, British dan Jerman pada tahun 1883, Itali dan
Rusia pada tahun 1884 dan Perancis pada tahun 1886. Tindakan China
mendapat bantahan Jepun kerana Jepun juga sedang berusaha untuk
mengembangkan pengaruhnya di Korea. Bantahan Jepun juga kerana
Jepun menganggap Korea sebagai sebuah negara yang merdeka setelah
termeterainya Perjanjian Kanghwa 1876.

Pertempuran di antara Jepun dan China berlaku di laut dan darat sejak
Ogos 1894. Di darat tentera China telah dikalahkan di Pyongyang. Pada

40 Archibald Little. (2010). Li Hung-Chang: His Life And Times. New York:
Cambridge University Press. Hlm 258
September 1894, Jepun mengalahkan angkatan laut di muara sungai Yalu.
Pada November 1894, Jepun mengalahkan China di Semenanjung
Liaotung. Pada Februari 1895, tentera China dikalahkan di Wei Hai Wei.
Pada Mac 1895, Jepun menawan Yingkow dan Newchang. Menjelang akhir
Mac 1895, China menyerah kalah. Hasil dari rundingan yang diadakan
Perjanjian Shimonoseki telah ditandatangani pada 17 April 1895. Syarat-
syaratnya ialah: China mengiktiraf kemerdekaan Korea. China
menyerahkan Formosa, Pulau Pescadores, Port Arthur dan Danny di
Semenanjung Liaotung. China bersetuju untuk membayar 200 juta taels
kepada Jepun dan Jepun akan menduduki Wei Hai Wei sehingga bayaran
ganti rugi diselesaikan. Jepun mendapat keistimewaan di negeri China
seperti yang dinikmati oleh kuasa-kuasa Barat. Empat pelabuhan China
iaitu Shansi, Chungking, Soochow dan Hangchow dibuka kepada
perdagangan asing.41

Kekalahan china dalam peperangan ini dipengaruhi oleh kelengkapan


perang yang digunakan oleh China bermutu rendah jika dibandingkan
dengan kelengkapan perang Jepun. Sebagai contoh, kelajuan kapal perang
China hanya antara 15-16 knot sedangkan kelajuan kapal perang Jepun
ialah 23 knot. Tentera Jepun lebih terlatih dan mereka lebih bersemangat
dan berdisiplin jika dibandingkan dengan tentera China. Selain itu,
peperangan China Jepun 1894-1895 seolah-olah pertempuran di antara
armada China dengan Jepun dan bukannya pertempuran di antara Jepun
dengan seluruh China. Keadaan ini berbeza dengan Jepun kerana semua
rakyat Jepun bertanggungjawab bagi menjamin kejayaan kerana ianya
melibat maruah bangsa Jepun. Ini kerana tidak wujud kerjasama di
kalangan orang-orang Cina dalam menghadapi jepun. Sebagai contoh,
Armada Peiyang yang menghadapi Jepun tidak mendapat bantuan
daripada armada lain walaupun Li Hung Chang memohon bantuan
daripada Armada Foochow dan Armada Nanyang. Selain itu, terdapat

41 Rana Mitter. (2004). China's War With Japan, 1937-1945: The Struggle For Survival.
United Kingdom: University Of Oxford. Hlm 45.
pemimpin-pemimpin China yang sengaja tidak mahu membantu Li Hung
Chang dengan tujuan untuk menjatuhkan pengaruh Li Hung Chang.

Kelemahan Kerajaan China juga merupakan faktor penting


menyebabkan China tewas dalam Perang China Jepun. Kerajaan China
gagal melahirkan pemimpin yang cekap dan berkebolehan dalam
merancang strategi peperangan. Kebanyakan pemimpin lebih
mengutamakan kepentingan diri dari kepentingan negara. Kesilapan Li
Hung Chang juga merupakan faktor penting menyebabkan China gagal.
Beliau hanya melatih pemimpin-pemimpin yang rapat dengannya dan
menumpukan taat setia kepadanya sedangkan mereka tidak
berkebolehan. Penyelewengan yang berlaku dalam Kerajaan China telah
melemahkan lagi tentera China. Contohnya, peruntukan bagi angkatan
laut telah digunakan oleh Maharani Dowager Tsu Hsi untuk membina
semula istana musim panas yang musnah semasa peperangan Arrow. 42
Akibatnya, antara tahun 1886-1894, China tidak dapat menambahkan
bilangan kapal dalam angkatan lautnya.

. Kesan Peperangan ini antara lain membuatkan China terpaksa


membayar ganti rugi sebanyak 200 juta taels. China kehilangan
wilayahnya iaitu Formosa, Pescadores, Port Arthur dan Danny. Selain itu,
Bertambahnya semangat kedaerahan orang-orang China, terutama di
antara rakyat berdarah China di Selatan dan rakyat berdarah Manchu di
Utara43. Masalah tiada kerjasama antara wilayah berterusan walaupun
selepas peperangan China-Jepun. Kekalahan ini turut telah menjatuhkan
maruah China dan menghilangkan keyakinan orang ramai terhadap
pemerintahan Manchu. Kuasa-kuasa Barat tidak lagi menganggap China
sebagai kuasa agung di Timur. Sebaliknya, Jepun mula diterima sebagai
kuasa yang kuat di Timur.

42 Harry g. Gelber. (2007). The Dragon and the foreign devils; china and the
world, 1100 B.C to the present. New York: Walker Publishing Company. Hlm 116.

43 Paul S. Ropp. (2010). China in World History. New York: Oxford University
Press. Hlm 108.
KESIMPULAN

Kesimpulannya, dinasti Manchu merupakan pemerintahan yang hebat


yang hampir 2 abad dinasti ini memerintah di China. Dengan kehadiran
Maharani Dowager dalam pentadbiran dinasti Qing telah membawa
perubahan kepada China. Namun, dalam pemerintahan dinasti ini banyak
perkara yang berlaku dengan wujudnya sikap anti-Manchu dalam
kalangan orang Cina. Oleh itu, wujud peristiwa pemberontakan boxer yang
hampir menggoyangkan pemerintahan dinasti Qing. Berikutan rampasan
kuasa Maharani pada September 1898, Empress Dowager Cixi bukan
sahaja dibatalkan kebanyakan undang-undang pendamai 'tetapi telah
berpindah mahkamah lebih kepada pendirian agresif anti-asing,
meletakkan konservatif penghasutan perang putera Duan dan Zhuang,
Grand Penasihat Ronglu, dan Grand Setiausaha Ganyi dalam kedudukan
44
kuasa tertinggi . Hal ini demikian, Maharani Dowager sepatutnya tidak
mempunyai hak untuk mencampur tangan dalam politik dinasti Qing.

Selain itu, Maharani Dowager Cixi telah difitnah kerana telah merampas
takhta dan membunuh beberapa orang termasuk anaknya dan anak
saudaranya untuk memenuhi hak keistimewaannya sendiri. Atas tuduhan
tersebut telah menyebabkan dinasti Qing mendapat nama buruk. Oleh
bagaimanapun, perkara ini sangat jelas kerana dia telah melanggar
undang-undang tidak bertulis bahawa wanita tidak boleh memerintah
44 Rowe. W. T. (2009). Chinas Last Empire the Great Qing. London: The Belknap
Press of Harvard University Press. Hlm 244.
tetapi mesti kekal dalam suku kamar karpet wanita 45. Selepas sahaja
kematian Maharani Cixi yang disebabkan penyakit beliau yang tidak
sembuh sehingga tiga bulan, tetapi hal yang sebenarnya beliau
dikeluarkan yang selama ini orang telah diperintah dan menstabilkan
dinasti Qing selama hampir setengah abad dan digantikan oleh maharaja
beliau, iaitu Aisin Gioro Puyi. Ketika itu beliau berumur tiga tahun 46.
Selepas 3 tahun kemudian, pemerintahan dinasti Qing telah digulingkan
oleh Sun Yat-sen dalam gerakan revolusi China pada 1911.

BIBLIOGRAFI

Archibald Little. (2010). Li Hung-Chang: His Life And Times. New York:
Cambridge University Press.

Conrad Schirokaver and Miranda Brown. (2005). A Brief History of Chinese


Civilization. Canada: Thomson Learning.

Deborah Cherry & Janice Helland (edt). (2006). Local/global: Women


Artists in the Nineteenth Century. USA: Ashgate Publishing Limited.

Duiker. W. J. (2015). Contemporary World History. Canada: Nelson


Eduction, Ltd.

Duiker. W. J & Spielvogel. J. J. (2013). Cengage Advantage Books: World


History, Jilid 2: Since 1500. Wadsworth: Cengage Learning.

Evelyn S. Rawski. (1998). The Last Emperors: A Social History of Qing


Imperial Institutions. London: University of California Press, Ltd.

45 Lily Xiao Lee, Clara Lau & A. D. Stefanwska. (2015). Biographical Dictionary of
Chines Women V. 1: The Qing Period, 1644-1911. New York: Routledge. Hlm 366.

46 Rowe. W. T. (2009). Chinas Last Empire the Great Qing. London: The Belknap
Press of Harvard University Press. Hlm 279.
Harry g. Gelber. (2007). The Dragon and the foreign devils; china and the
world, 1100 B.C to the present. New York: Walker Publishing
Company.

Israel Epstein. (2004). From Opium War to Liberation. Beijing: Foreign


Languages Press.

June Grasso. (2009). Modernization and Revolution in China. New York:


M.E. Sharpe, Inc.

Liying Cheng & Andy Curtis. (2010). English Language Assessment and
the Chinese Learner. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Lily Xiao Lee, Clara Lau & A. D. Stefanwska. (2015). Biographical


Dictionary of Chines Women V. 1: The Qing Period, 1644-1911. New
York: Routledge.

Lydia H. Liu. (2004). The Clash of Empires: the invention of China in


modern world making. United States of America: President and
Fellows of Harvard College.

OBrien P. K. (2002). Atlas of World History. London: Oxford University


Press.

Paul S. Ropp. (2010). China in World History. New York: Oxford University
Press.

Peter Zarrow. (2012). After Empire: The Conceptual Transformation of the


Chinese State, 1885-1924. California: Stanford University Press.

Rana Mitter. (2004). China's War with Japan, 1937-1945: The Struggle for
Survival. United Kingdom: University of Oxford.

Richard. J. Smith. (2015). The Qing Dynasty and Traditional Chinese


Culture.New York: Rowman & Littlefield.

Rowe. W. T. (2009). Chinas Last Empire the Great Qing. London: The
Belknap Press of Harvard University Press.
West. B A. (2010). Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania.
United States: Facts On File, Inc.

Woo. X. L. (2007). Empress Dowager Cixi: Chinas Last Dynasty and the
Long Reign of a Formitable Concubine: Legends and Lives During the
Declining Days of the Qing Dynasty. New York: Algora Publishing.

Wright D. C. (2001). The History of China. London: Greenwood Press.

Xing Yu. (2015). Language and State: A Theory of the Progress of


Civilization. United States: University Press of America, Inc.

Anda mungkin juga menyukai