Anda di halaman 1dari 10

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2018

KOKURIKULUM, (BALAPAN DAN PADANG)


SMK BANDAR EASTER, KOTA TINGGI, JOHOR

Petunjuk Sasaran Bidang /


Matlamat Prestasi Pegawai
Objektif Strategi
Strategik Utama TOV 2016 2017 2018 Bertanggungj
(KPI) awab

1. Pencapai 1.1 Penyertaan Tempa Temp Temp Temp PENGURUSAN


an prestasi Pencapaian atlet t ke-2 at ke- at at KOKURIKULUM PK Kokurikulum
kokurikulum balapan & olahraga ke 2 ke-4 ke-3 Setiausaha
yang tinggi padang peringkat 1.1 Meningkatkan Sukan
oleh semua mssj pencapaian Guru Penasihat
murid. sekurang- sukan balapan Sukan dan
kurangnya 5 dan padang Permainan
1.2 hingga 6
Meningkatk orang. 1.1.1Karnival
an motivasi Sukan dan
, keyakinan Permainan
dan 1.1.2Kejohanan
memberika MSS
n Daerah
pengiktiraf
an kepada
murid
PELAN TAKTIKAL 1-2017

Matlamat 1: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik


Tempoh/
Bi Program/ Tanggungja Kos/ Output / Pelan
Hari / KPI Sasaran
l Projek wab Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan

1. Kejohanan sukan SU Sukan / April RM 1000.00 Penglibatan % Semua murid Pemilihan


sekolah Guru / murid dalam Penglibatan dari tingkatan
Penasihat Peruntukan kejohanan 1-5
Sukan Kerajaan,
PIBG
2. Ogos Pelajar yang
Klinik olahraga Penglibatan Pencapaian mewakili Pemilihan
Guru RM 500.00 / murid dalam Kedudukan sekolah dalam dari tingkatan
Penasihat Peruntukan kejohanan dalam kejohanan 1-5
Sukan Kerajaan, kejohanan
PIBG
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid

Strategi : Meningkatkan pencapaian sukan dan permainan.

Nama Program / Projek : Karnival Sukan Olahraga (Balapan & Padang)

Objektif Program / Projek : Memberi peluang kepada semua pelajar terlibat dalam sukan olahraga

Tanggungjawab : Setiausaha Sukan dan Guru Penasihat Sukan dan Permainan

Tempoh / Hari : Mac & April

Tempat : Padang Sekolah

Sasaran : Semua murid Tingkatan 1 hingga 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 2000.00

Sumber : Peruntukan Kerajaan 1M1S dan Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiaushaha Sukan Penyelaras
Semua Guru Penasihat Balapan & Padang

Ringkasan Program : Murid-murid akan dibahagikan mengikut rumah sukan


Status /
Tanggung- Tarikh
Langkah Proses Kerja KPI Sasaran Pelan
jawab Jangkaan
Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Akhir Januari Kertas PK


Kokurikulum cadangan Kokurikulum
- Bentang kertas kerja Setiausaha diluluskan Setiausaha
- Lantikan J/Kuasa Sukan Sukan
- Tetapkan tarikh Ketua Guru
- Anggaran kos Panasihat Penasihat
- Agihan tugas Balapan & Balapan &
Padang Padang

2 Taklimat kepada semua Penyelaras Akhir Januari Penerangan Semua guru


pelajar Program program dan murid
disampaika
n

3 Taklimat kepada ketua Penyelaras Awal Februari Jadual Ketua Pasukan


pasukan. Program Kejohanan setiap rumah
sukan

4 Penyediaan tempat dan AJK Awal Februari Siap untuk Tiada


peralatan digunakan

5 Pelaksanaan Program Penyelaras Sepanjang Keputusan Jawatankuasa


Program Mac dan April Pertandinga dan murid
n

6 Penilaian, Pelaporan dan Penyelaras Seminggu Kajian Murid


Post Mortem Program Selepas Keyakinan
Program Murid - Pra
dan Post
PELAN TAKTIKAL (2016-2018)
Bidang Kokurikulum
Olahraga

Bil Program Objektif Tanggungjaw Tempoh Kos/sumbe TOV ETR Indicator


ab r pencapaia
n
1 Mendedahkan
teknik
Kursus Asas
kejurulatihan
Kejurulatiha
kepada guru-guru Kejayaan
n dan
dalam sukan hanya
Kepegawaia Semua guru 1 Hari RM 50 -
olahraga. dapat
n Dalam
Memberi dilihat
Sukan
pendedahan melalui
Olahraga
kepada guru kejayaan
tentang tugas- murid
tugas
kepegawaian.

2 Program -Memberi Semua guru Sepanjan - - - Kejayaan


Peningkatan pendedahan awal PJK g tahun hanya
Kemahiran kepada murid- dapat
Dalam murid tentang dilihat
Sukan kemahiran asas melalui
Olahraga. dan teknik -teknik kejayaan
dalam beberapa murid
acara olahraga.
Pelan Operasi ( 2016-2017)
Bidang Kokurikulum
Olahraga

Kursus Asas Kejurulatihan dan Kepegawaian Dalam Sukan Olahraga

1. Program : Kursus Asas Kejurulatihan dan Kepegawaian Dalam Sukan Olahraga

2. Matlamat : 2.1 Mendedahkan teknik kejurulatihan kepada guru-guru dalam sukan olahraga.
2.2 Memberi pendedahan kepada guru tentang tugas-tugas kepegawaian.

3. Aktiviti : 3.1 Kursus Khas kepada semua guru.

4. Objektif : 4.1 Melahirkan guru-guru yang berkebolehan


4.2 Meningkatkan keberkesanan aktiviti kokurikulum yang diadakan terhadap murid.

5. Jangka masa : 1 hari

6. Sasaran : 6.1 Semua guru

7. Kos : RM 50.00

8. Sumber : Unit Ko Kurikulum


Kewangan

9. Sumber : 9.1 Guru penasihat Olahraga


Tenaga 9.2 Guru guru PJK
10. Strategi : 10.1 Mesyuarat pertama,penetapan tarikh dan lantikan jawatankuasa
Pelaksanaan 10.2 Maklum balas dan jemputan tenaga pengajar
10.3 Surat-menyurat dan bahan kursus
10.4 Pendaftaran dan kursus

11. Kawalan : 11.1 Penolong Kanan Ko Kurikulum


11.2 Guru Penasihat Olahraga

12. Penilaian : 12.1 Petunjuk prestasi

12.1.1 Kehadiran dan penyertaan

12.2 Cara mengukur prestasi

12.2.1 Ujian Amali dalam Sukan Tahunan Sekolah


Program Peningkatan Kemahiran Dalam Sukan Olahraga.

1. Program : Program Peningkatan Kemahiran Dalam Sukan Olahraga.

2. Matlamat : Memberi pendedahan awal kepada murid-murid tentang kemahiran asas dan teknik
-teknik dalam beberapa acara olahraga.

3. Aktiviti : Latihan kemahiran asas dan teknik sukan olahraga.

4. Objektif : 4.1 Mencungkil bakat bakat baru.


4.2 Memilih pasukan sekolah.
4.3 Memberi pendedahan kepada murid tentang teknik-teknik dalam semua acara.

5. Jangka masa : Sepanjang tahun

6. Sasaran : Murid tingkatan 1-5

7. Kos : Tiada

8. Sumber :
Kewangan

9. Sumber : 9.1 Guru penasihat olahraga


Tenaga 9.2 Guru guru PJK

10. Strategi : 10.1 Mesyuarat guru guru penasihat.


Pelaksanaan 10.2 Perjumpaan dengan semua ahli.
10.3 Penetapan tarikh latihan dan aktiviti sepanjang tahun
10.4 Latihan kemahiran dan teknik teknik asas permainan.
10.5 Pemilihan wakil sekolah.
10.6 Pertandingan peringkat dalaman.

11. Kawalan : 11.1 Pengetua


11.2 Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum
11.3 Guru guru penasihat permainan.

12. Penilaian : 12.1 Petunjuk prestasi


12.1.1 Latihan dan ujian

12.2 Cara mengukur prestasi


12.2.1 Ujian amali dan bertulis

ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S) KELEMAHAN(W)

1. Guru mengajar PJK yang ada. 1. Kekurangan guru opsyen PJK


2. Peralatan asas olahraga yang ada 2. Kekurangan peralatan.
3. Murid minat dengan PPK 3. Kekangan masa latihan.
PELUANG (O) ANCAMAN(T)

1. Kerjasama PIBG 1. Kekangan masa


2. Sokongan daripada syarikat 2. Ibu bapa kurang memberikan
swasta untuk menaja galakan kepada anak untuk
3. Sokongan daripada ibubapa bergiat aktif

Anda mungkin juga menyukai