Anda di halaman 1dari 46

PENGUMUM

K
TP.
Klik No. Keberuntun
Anda disini
UMUMAN KELUL
KELAS XII
TP. 2016 / 2017
eruntungan KELA
?
ELULUSAN
XII
017
M
KELAS XII-MIPA
KELAS XII-
IPS

L
Catatan untuk di indahkan:
Siswa yang dinyatakan lulus diharapkan tid
meluapkan kegembiraan kelulusan secara b
lebihan (euforia) seperti mencoret-coret ba
atau konvoi dan melakukan tindakan yang
merugikan masyarakat dan lingkungan
diharapkan tidak
ulusan secara berlebih-
coret-coret baju, pawai
indakan yang tergolong
ingkungan
Daftar Peserta Didik Kelas XII - 2017
SMAN 1 TELUK KUANTAN

No NO PESERTA UN Nama
142 11-001-142-3 CHELIN TENOVELLA CHANDRA
143 11-001-143-2 Melli Yunisa
144 11-001-144-9 Nofrika Anggraini
145 11-001-145-8 ALGHANIYYU FAJRI
146 11-001-146-7 Elga Nopendra
147 11-001-147-6 Elsa Dira Efendi
148 11-001-148-5 Ezi Oktadienti
149 11-001-149-4 Fajri Dwi Septo
150 11-001-150-3 Fiko Fernando
151 11-001-151-2 Gandhi Mulya Desta
152 11-001-152-9 Ghisella Catria Putri
153 11-001-153-8 Gigih Abdi Tantio
154 11-001-154-7 Ivana Lara Putri
155 11-001-155-6 Mona Hasri
156 11-001-156-5 Muhammad Pandu Widodo
157 11-001-157-4 Naufal Bakri
158 11-001-158-3 Nebula
159 11-001-159-2 Oktavia Nur Anggraini
160 11-001-160-9 Putri Pindi Ayu Lestari
161 11-001-161-8 Ravita
162 11-001-162-7 Reno Saputra
163 11-001-163-6 REZA INDRA GUNAWAN
164 11-001-164-5 Reza Ramadhan
165 11-001-165-4 Rila Noprilia
166 11-001-166-3 Sahputra Rambe
167 11-001-167-2 Sara Riasty
168 11-001-168-9 Sispi Pebrini
169 11-001-169-8 SRI REJEKI
170 11-001-170-7 VIKI VEBRA NILVA
171 11-001-171-6 VIVEN LESTARI
172 11-001-172-5 William Hendri
173 11-001-173-4 YUNITA NABABAN
174 11-001-174-3 Zikrilla
175 11-001-175-2 FRANS ALEX SINAGA
176 11-001-176-9 Ahmad Zuhari
177 11-001-177-8 Aldo Ariandra
178 11-001-178-7 ANGELA SYAMARTHA
179 11-001-179-6 ASRI RAMADANI
180 11-001-180-5 Bagus Dwi Santoso
181 11-001-181-4 Dandi Pranata Putra
182 11-001-182-3 DWI AGUSTINA
183 11-001-183-2 Dwi Ulfah Ramadhani
184 11-001-184-9 Elin Yolanda Putri
185 11-001-185-8 FRANCO MARTINEZ
186 11-001-186-7 Gino Alvides
187 11-001-187-6 Hamdi Syafri Ramadhan
188 11-001-188-5 Harris Perdana
189 11-001-189-4 ILHAM OCTOWIRIAWAN SUTEJO
190 11-001-190-3 Kiki Elfandi
191 11-001-191-2 Nada Dwi Arinda
192 11-001-192-9 NIKO PUSTU WIJAYA
193 11-001-193-8 Ongky Jaswirman
194 11-001-194-7 Pebri Comara
195 11-001-195-6 Rahmad Hidayat
196 11-001-196-5 Refni Mailinda Sintiya
197 11-001-197-4 Reki Rades Wandri
198 11-001-198-3 Rifai Firmansyah
199 11-001-199-2 Rivaldo Silalahi
200 11-001-200-9 SINTIA IFO RISTI
201 11-001-201-8 SUSPI VAUZIA
202 11-001-202-7 Vioni Julika Putri
203 11-001-203-6 Wibi Septiandi
204 11-001-204-5 Yoga Febrian
205 11-001-205-4 YULIA APNI
206 11-001-206-3 YULIA SAPITRI
207 11-001-207-2 Zulkifli
208 11-001-208-9 AKMAL LAHIA
209 11-001-209-8 Alvin Rahmad
210 11-001-210-7 Asih Dwi Astarina
211 11-001-211-6 Dana Muhammad Iksan
212 11-001-212-5 DANTI OKTALITA. T
213 11-001-213-4 Dea Marlita
214 11-001-214-3 Debi Julharianda
215 11-001-215-2 DELVI OKTIANI
216 11-001-216-9 Dendi
217 11-001-217-8 Dwi Utari
218 11-001-218-7 Eko Julianto
219 11-001-219-6 FARHAN LEO LINKARDO
220 11-001-220-5 FEBBY CHYNTIA
221 11-001-221-4 Hani Feronika
222 11-001-222-3 HUSNUL AKHIAR
223 11-001-223-2 Imam Hamidi
224 11-001-224-9 Indah Rismawati Putri
225 11-001-225-8 Kiki Syafrico
226 11-001-226-7 Miftahul Aulia
227 11-001-227-6 Nela Sriruningsih
228 11-001-228-5 Raffi Syaifullah
229 11-001-229-4 Rendra Himawan
230 11-001-230-3 Riduan Ependi
231 11-001-231-2 Rifaldi Naibaho
232 11-001-232-9 Riri Octalyana
233 11-001-233-8 Riski Alfarizi
234 11-001-234-7 Satria Fajar Iswento
235 11-001-235-6 SHELLA OKTOBERIZA
236 11-001-236-5 Wina Okta Viani
237 11-001-237-4 Yoke Arianda
238 11-001-238-3 Yonina Vivaldie
239 11-001-239-2 Yella Hapana
dik Kelas XII - 2017
UK KUANTAN

Silahka
NIPD JK NISN Rombel Saat Ini
10611 P 9992788392 XII IPS 2
10701 P 9992560558 XII IPS 2
10720 P 9970506823 XII IPS 2
10592 L 9980344897 XII IPS 1
10640
10641
L
P
9972169761
9990367172
XII
XII
IPS
IPS
1
1 No. Peserta U
10642 P 9987310175 XII IPS 1
10647 L 9990364456 XII IPS 1
10649 L 9992606316 XII IPS 1
10565 L 9990848292 XII IPS 1
10657 P 0008240255 XII IPS 1
10658 L 9994055416 XII IPS 1
10672 P 9998489967 XII IPS 1
10699 P 9996768400 XII IPS 1
10700 L 9989478191 XII IPS 1
10715 L 9992788359 XII IPS 1
10716 P 9979178385 XII IPS 1
10722 P 9990109097 XII IPS 1
10724 P 9990366011 XII IPS 1
10743 P 9992788400 XII IPS 1
10747 L 9997604881 XII IPS 1
10748 L 9990364453 XII IPS 1
10749 L 9994466461 XII IPS 1
10750 P 9980649246 XII IPS 1
10775 L 9984009443 XII IPS 1
10776 P 9999760769 XII IPS 1
10777 P 9991880188 XII IPS 1
11118 P 9998966538 XII IPS 1
10796 L 9982009876 XII IPS 1
10826 P 9992324354 XII IPS 1
10802 L 9991203714 XII IPS 1
10812 P 9991918836 XII IPS 1
10823 L 9989561415 XII IPS 1
11514 L 9992983486 XII IPS 1
10593 L 9971126077 XII IPS 2
10594 L 9992788360 XII IPS 2
10596 P 9990883389 XII IPS 2
10597 L 9990545131 XII IPS 2
10607 L 9991880202 XII IPS 2
10622 L 9999485826 XII IPS 2
10623 P 9999937991 XII IPS 2
10624 P 9996520082 XII IPS 2
10653 P 9990883378 XII IPS 2
10650 L 9992606312 XII IPS 2
10659 L 9987880192 XII IPS 2
10663 L 9998443316 XII IPS 2
10664 L 9988892873 XII IPS 2
10673 L 9987466899 XII IPS 2
10685 L 9999367853 XII IPS 2
10718 P 9990366021 XII IPS 2
10719 L 9989379174 XII IPS 2
10723 L 9968884109 XII IPS 2
10725 L 9995123524 XII IPS 2
10737 L 9984225941 XII IPS 2
10751 P 9990846735 XII IPS 2
10752 L 9980663359 XII IPS 2
10753 L 9974724913 XII IPS 2
10760 L 9994100014 XII IPS 2
10779 P 9972069926 XII IPS 2
10780 P 9990441647 XII IPS 2
10797 P 9990848372 XII IPS 2
10803 L 9990848302 XII IPS 2
10813 L 9989724112 XII IPS 2
10814 P 9983756809 XII IPS 2
10815 P 9996640921 XII IPS 2
10824 L 9974223048 XII IPS 2
10598 L 9990440213 XII IPS 3
10599 L 9995866927 XII IPS 3
10601 P 9990369746 XII IPS 3
10625 L 9983400333 XII IPS 3
10648 P 9985962645 XII IPS 3
10626 P 9994986484 XII IPS 3
10267 L 9996443203 XII IPS 3
11193 P 9997369747 XII IPS 3
10628 L 9999929427 XII IPS 3
10629 P 9985028702 XII IPS 3
10643 L 9994041882 XII IPS 3
10651 L 9997446847 XII IPS 3
10652 P 9994206722 XII IPS 3
10665 P 0007721358 XII IPS 3
10666 L 9994009769 XII IPS 3
10674 L 9984426670 XII IPS 3
10675 P 9992788357 XII IPS 3
10686 L 9997801352 XII IPS 3
10829 P 9994541486 XII IPS 3
10721 P 9982762864 XII IPS 3
10754 L 9986548853 XII IPS 3
10755 L 9972069872 XII IPS 3
10756 L 9986802348 XII IPS 3
10757 L 9991272782 XII IPS 3
10758 P 9995508951 XII IPS 3
10759 L 9994222291 XII IPS 3
10782 L 9982260752 XII IPS 3
10783 P 9990366040 XII IPS 3
10804 P 9998049748 XII IPS 3
10817 L 9990369748 XII IPS 3
10810 P 9990364467 XII IPS 1
10816 P 9990369753 XII IPS 3
lahkan Klik
Peserta UN Anda !
Daftar Peserta Didik Kelas XII - 2017
SMAN 1 TELUK KUANTAN

No NO PESERTA UN Nama NIPD JK


1 11-001-001-8 Bryandanu Oktanine 10602 L
2 11-001-002-7 Ikhwal Obbi Maulana 10669 L
3 11-001-003-6 Jennyfer Sudastin 10677 P
4 11-001-004-5 Defri Oktapianus 10617 L
5 11-001-005-4 Muhammad Rizki Firnanda 10692 L
6 11-001-006-3 Novaldi Feswiger 10711 L
7 11-001-007-2 RISKI YUANDA 10740 L
8 11-001-008-9 Aris Setyawan 10589 L
9 11-001-009-8 Bobby Rivaldo 10606 L
10 11-001-010-7 Edoranda Samosir 10636 L
11 11-001-011-6 Ester Sela Juniarti 10637 P
12 11-001-012-5 Muhammad Hendra Putra 10698 L
13 11-001-013-4 RIVELNO KHIRZAN 11202 L
14 11-001-014-3 Diana Puspa Ramadhanti 10612 P
15 11-001-015-2 Dwi Tania 10613 P
16 11-001-016-9 Mutiara Putri 10690 P
17 11-001-017-8 Viola Oktafia 10791 P
18 11-001-018-7 Alya Meiranti 10582 P
19 11-001-019-6 Ella Mardatila 10634 P
20 11-001-020-5 Hilma Viola 10668 P
21 11-001-021-4 Lela Lestari 10687 P
22 11-001-022-3 RR. FARINDA KUMARA TUNGGA PAR 10735 P
23 11-001-023-2 RYAN D. HIDAYAT 10736 L
24 11-001-024-9 Septi Aldinur 10763 L
25 11-001-025-8 Sukma Anisa Maulita 10765 P
26 11-001-026-7 Destika Satia 10621 P
27 11-001-027-6 Indah Amelia 10671 P
28 11-001-028-5 Marisa Putri Flora 10695 P
29 11-001-029-4 Siska Mulyani Tri Utami 10774 P
30 11-001-030-3 THESSA MAI SANDRA 10787 P
31 11-001-031-2 Vanny Efia Triwahyuni 10793 P
32 11-001-032-9 Velya Aristi 10794 P
33 11-001-033-8 Zelin Syafina 10821 P
34 11-001-034-7 Aditya Putra Farepi 10577 L
35 11-001-035-6 AKLY PEBRI 10579 L
36 11-001-036-5 Anita Sinaga 10580 P
37 11-001-037-4 ASTRI ANDRINA 10581 P
38 11-001-038-3 Elga Okta Frianis 10631 P
39 11-001-039-2 Elvinia Irma Hariadi 10632 P
40 11-001-040-9 Fauzan Fajrin 10644 L
41 11-001-041-8 FITRI RAMADANI 10645 P
42 11-001-042-7 Govan Mondriel 10654 L
43 11-001-043-6 IKE LILIS SETIOWATI 10667 P
44 11-001-044-5 JANUARI BOWO PARNINGOTAN, N 10676 L
45 11-001-045-4 Karina Yolanda 10681 P
46 11-001-046-3 Kenti Feoni Alda Sari 10682 P
47 11-001-047-2 Miftahul Hikmah 10689 P
48 11-001-048-9 Muhammad Fauzi Akbar 10702 L
49 11-001-049-8 Nabila 10704 P
50 11-001-050-7 NADILA ZULKARNAIN 10705 P
51 11-001-051-6 Novi Alzuhra 10706 P
52 11-001-052-5 Rahmi Zam Zam 10726 P
53 11-001-053-4 Rati Rinda Sutri 10727 P
54 11-001-054-3 RAYMONDUS MICHAEL SINAGA 10728 L
55 11-001-055-2 RENO SENJAYA 10729 L
56 11-001-056-9 Robi Alfausi 10730 L
57 11-001-057-8 SINTYA DELPIANTI. D 10761 P
58 11-001-058-7 Teguh Nofrian 10784 L
59 11-001-059-6 TYAS RAHMADIANTI NADIROH 10786 P
60 11-001-060-5 Yoga Putra 10805 L
61 11-001-061-4 Yuli Wulandari 10806 P
62 11-001-062-3 Aulia Indah Marianda 10584 P
63 11-001-063-2 Aulia Isroi 10585 P
64 11-001-064-9 Bima Saputra 10603 L
65 11-001-065-8 Clara Angelica 10609 P
66 11-001-066-7 Dani Susila 10614 L
67 11-001-067-6 Dwi Aris Susilo 10615 L
68 11-001-068-5 Felson Pertahadi 10646 L
69 11-001-069-4 Gauri Saskia 10655 P
70 11-001-070-3 HARRIFAN FUADI 11513 L
71 11-001-071-2 Hernan Crespo Sipangkar 10661 L
72 11-001-072-9 Irvan Prabowo 10670 L
73 11-001-073-8 Junia Sisva 10678 P
74 11-001-074-7 Luky Kurniawan 10688 L
75 11-001-075-6 Muhammad Zubir 10691 L
76 11-001-076-5 Nadia Alkarim 10707 P
77 11-001-077-4 Nadila Mellanda 10708 P
78 11-001-078-3 Rahajeng Cahyaningtyas 10731 P
79 11-001-079-2 REFO SURYA SAPUTRA 10732 L
80 11-001-080-9 RINA NINGRUM LATIFA 10733 P
81 11-001-081-8 Rona Lestari 10734 P
82 11-001-082-7 SARAH MAULIDA 10762 P
83 11-001-083-6 SEPTRI NADYA 10764 P
84 11-001-084-5 Yelli Mazidah 10807 P
85 11-001-085-4 Yoise Sari 10808 P
86 11-001-086-3 Zahratul Aini 10818 P
87 11-001-087-2 ZAREKA CHANIAGO PUTRI 11515 P
88 11-001-088-9 Bintang Megawati Marissa Zebua 10604 P
89 11-001-089-8 CAHYATI RAHMADHANI 10610 P
90 11-001-090-7 Dede Gunawan 10616 L
91 11-001-091-6 Della Gusmi Erdes 10618 P
92 11-001-092-5 Desi Apriani 10619 P
93 11-001-093-4 Dethrees Muhril Dasuha 10620 L
94 11-001-094-3 EDO EPINA 10630 L
95 11-001-095-2 Eni Tri Rahayu 10635 P
96 11-001-096-9 Heni Purnama Helda 10662 P
97 11-001-097-8 Julian Putri Cony 10679 P
98 11-001-098-7 JURIA LUBIS 10680 P
99 11-001-099-6 Khairun Nisa Lubis 10683 P
100 11-001-100-5 Melany Oktaviany 10693 P
101 11-001-101-4 Mona F Della 10694 P
102 11-001-102-3 Nery Octivani 10709 P
103 11-001-103-2 Niken Puspita 10710 P
104 11-001-104-9 Reike Anugrah 10738 P
105 11-001-105-8 Riska Sagita 10739 P
106 11-001-106-7 Sagita Putri Ramadhani 10766 P
107 11-001-107-6 SANDRA MAULIDIYA 10767 P
108 11-001-108-5 Sartika Rahayu 10768 P
109 11-001-109-4 Sentika Nelta Putri 10769 P
110 11-001-110-3 SISI ADELLA 10770 P
111 11-001-111-2 Siti Astari Mulyati 10771 P
112 11-001-112-9 Ulfa Rahfiandani 10790 P
113 11-001-113-8 Valdyno Nugraha Syaputra 10792 L
114 11-001-114-7 WAHYU RIDHO ILAHI 10799 L
115 11-001-115-6 Widi Olipia Ramadanti 10800 P
116 11-001-116-5 Wika Oktaviani 10801 P
117 11-001-117-4 Yaya Wulan Nur Anin 10831 P
118 11-001-118-3 Yolanda Arika 10809 P
119 11-001-119-2 Zahara Aspiah 10820 P
120 11-001-120-9 Ajy Mahendra 10586 L
121 11-001-121-8 Amelia Nabila 10587 P
122 11-001-122-7 Annisa Harni Lestari 10588 P
123 11-001-123-6 Bello Farere 10605 L
124 11-001-124-5 Khuratul Aini Septi 10684 P
125 11-001-125-4 LILI UMAYA 11196 P
126 11-001-126-3 MIFTAHUL AINI 10696 P
127 11-001-127-2 Mila Laila 10697 P
128 11-001-128-9 Nora Safitri 10713 P
129 11-001-129-8 NUR AULIA BATASUNAH 11195 P
130 11-001-130-7 Nurfika Anggela 10714 P
131 11-001-131-6 Radius Maulana Musi 10741 L
132 11-001-132-5 Ratna Dewi Anggraini 10742 P
133 11-001-133-4 RENO MARTA WIJAYA 10744 L
134 11-001-134-3 Robby Amerti Lauga 10745 L
135 11-001-135-2 Rojes Ardilo 10746 L
136 11-001-136-9 Sari Sevenia Junita 10772 P
137 11-001-137-8 SINTIA FERONIKA SIHALOHO 10773 P
138 11-001-138-7 Tika Anggraeni 10788 P
139 11-001-139-6 Vivi Septianisa 10795 P
140 11-001-140-5 YULIAN SYAFITRI W.D 10811 P
141 11-001-141-4 Tri Nurina Zhafirah 10785 P
XII - 2017
NTAN

NISN Rombel Saat Ini


9991880452
9994568793
XII
XII
MIPA
MIPA
1
2
Silahkan Klik
9986443419
9990705342
XII
XII
MIPA
MIPA
2
3 No.Peserta UN
Anda !
9996190628 XII MIPA 3
9998328764 XII MIPA 3
0005766552 XII MIPA 3
9986703875 XII MIPA 4
9999269780 XII MIPA 4
9996638826 XII MIPA 4
9980760380 XII MIPA 4
9987084990 XII MIPA 4
9996780956 XII MIPA 4
9992788347 XII MIPA 1
9995734032 XII MIPA 1
9998744805 XII MIPA 1
9995969719 XII MIPA 1
9990845534 XII MIPA 2
9994281229 XII MIPA 2
9993724876 XII MIPA 2
9990701159 XII MIPA 2
9991352630 XII MIPA 2
9985999108 XII MIPA 2
9992720067 XII MIPA 2
9990845849 XII MIPA 2
9980121966 XII MIPA 4
9992499217 XII MIPA 4
9991203685 XII MIPA 4
9989191831 XII MIPA 4
9990364448 XII MIPA 4
9991831052 XII MIPA 4
9997395919 XII MIPA 4
9992789360 XII MIPA 4
9993048942 XII MIPA 1
9990364461 XII MIPA 1
9990533011 XII MIPA 1
9992720060 XII MIPA 1
9993841683 XII MIPA 1
9998796069 XII MIPA 1
9991880196 XII MIPA 1
9995408315 XII MIPA 1
9992788384 XII MIPA 1
9970902116 XII MIPA 1
9990844828 XII MIPA 1
9990516759 XII MIPA 1
9999711824 XII MIPA 1
9992788376 XII MIPA 1
9985682764 XII MIPA 1
9991629705 XII MIPA 1
9999087487 XII MIPA 1
9992788395 XII MIPA 1
9999573872 XII MIPA 1
9990440206 XII MIPA 1
9991203352 XII MIPA 1
9998164017 XII MIPA 1
9995962020 XII MIPA 1
9990848334 XII MIPA 1
9994337265 XII MIPA 1
9992760235 XII MIPA 1
9990646134 XII MIPA 1
9999902996 XII MIPA 1
9990308295 XII MIPA 2
9991362315 XII MIPA 2
9992605840 XII MIPA 2
9999182809 XII MIPA 2
9991341485 XII MIPA 2
9992761442 XII MIPA 2
9990848359 XII MIPA 2
9992720069 XII MIPA 2
0002954966 XII MIPA 2
9987863895 XII MIPA 2
9991305782 XII MIPA 2
9992788350 XII MIPA 2
9999148165 XII MIPA 2
9999809222 XII MIPA 2
9995237835 XII MIPA 2
9994026634 XII MIPA 2
9992721241 XII MIPA 2
9997727869 XII MIPA 2
9993113771 XII MIPA 2
9990366019 XII MIPA 2
9996980578 XII MIPA 2
9997396103 XII MIPA 2
9990922828 XII MIPA 2
9992788375 XII MIPA 2
9999453890 XII MIPA 2
9992788370 XII MIPA 2
9990848293 XII MIPA 3
9998489568 XII MIPA 3
9991631898 XII MIPA 3
9990620759 XII MIPA 3
9981263367 XII MIPA 3
9997567669 XII MIPA 3
9997624861 XII MIPA 3
9991341478 XII MIPA 3
9991636687 XII MIPA 3
9995007199 XII MIPA 3
9995805537 XII MIPA 3
9999793743 XII MIPA 3
9989842386 XII MIPA 3
9980128812 XII MIPA 3
9980041649 XII MIPA 3
9990848336 XII MIPA 3
9994918628 XII MIPA 3
9988892876 XII MIPA 3
9995277132 XII MIPA 3
9996122303 XII MIPA 3
9999642140 XII MIPA 3
9998109310 XII MIPA 3
9990509806 XII MIPA 3
9990848364 XII MIPA 3
9990848298 XII MIPA 3
9994163072 XII MIPA 3
9986598749 XII MIPA 3
9981263286 XII MIPA 3
9988955249 XII MIPA 3
9991203702 XII MIPA 3
9988955258 XII MIPA 3
9991880211 XII MIPA 3
9981263364 XII MIPA 4
9991974281 XII MIPA 4
9970289684 XII MIPA 4
9996860821 XII MIPA 4
9988411356 XII MIPA 4
9990367181 XII MIPA 4
9992789371 XII MIPA 4
9994765081 XII MIPA 4
9990545137 XII MIPA 4
9992027727 XII MIPA 4
9995308704 XII MIPA 4
9999732401 XII MIPA 4
9999373281 XII MIPA 4
9992720050 XII MIPA 4
9999793352 XII MIPA 4
9990369738 XII MIPA 4
9995284416 XII MIPA 4
9995922094 XII MIPA 4
9999408873 XII MIPA 4
9990846502 XII MIPA 4
9994135408 XII MIPA 4
9988892859 XII MIPA 1
Klik
UN