Anda di halaman 1dari 21

INBSK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS


SARINGAN 2 (SK)
TAHUN 1
2015

MAKLUMAT MURID

NAMA : ................................................................................

KELAS : .................................................................................

JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

OKTOBER

1. Instrumen ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Instrumen ini mengandungi 20 item.

Instrumen Numerasi Bertulis 1


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

1. Tulis semula angka dalam ruangan yang diberi

Instrumen Numerasi Bertulis 2


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

2. Bulatkan angka 3

Instrumen Numerasi Bertulis 3


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

3. Padankan bilangan objek dengan nombor yang betul

Instrumen Numerasi Bertulis 4


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

4. Bilang dan tulis jumlah

Instrumen Numerasi Bertulis 5


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

5. Bulatkan nombor berikut dengan bilangan objek


yang betul

Instrumen Numerasi Bertulis 6


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

6. Tulis nombor yang tertinggal

Instrumen Numerasi Bertulis 7


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

7. Tanda ( ) jawapan yang betul

Siang

Malam

Instrumen Numerasi Bertulis 8


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

8. Bulatkan nama hari yang betul

Rabu

Ahad

Khamis

Jumaat

Instrumen Numerasi Bertulis 9


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

9. Cari baki

Instrumen Numerasi Bertulis 10


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

10. Tambah

dan

Instrumen Numerasi Bertulis 11


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK
11. Tanda ( ) pada jumlah wang yang betul

Instrumen Numerasi Bertulis 12


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

12. Tulis baki wang

RM RM RM

Instrumen Numerasi Bertulis 13


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

13. Bulatkan haiwan yang paling tinggi

Instrumen Numerasi Bertulis 14


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

14. Tanda ( ) pada bekas yang ada banyak air

Instrumen Numerasi Bertulis 15


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

15. Tulis simbol ( + ) atau ( ) di dalam petak

Instrumen Numerasi Bertulis 16


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

16. Padankan

Instrumen Numerasi Bertulis 17


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

17. Ibu ada 15 ikan. 3 ikan dimakan kucing.


Berapa ikan yang tinggal?

Instrumen Numerasi Bertulis 18


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

18. Ada 5 burung atas dahan. Datang burung lagi.


Berapa jumlah semua burung?

Instrumen Numerasi Bertulis 19


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

19. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti Rudi

Rudi mandi dan pergi ke sekolah pada waktu pagi.


Bilakah waktu Rudi bermain basikal?
Tanda ( ) pada jawapan yang betul

petang

malam

Instrumen Numerasi Bertulis 20


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
INBSK

20. Berapa peket gula sama dengan berat 1 kampit beras?

Instrumen Numerasi Bertulis 21


Saringan 2 SK
Tahun 1 (2015)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Anda mungkin juga menyukai