Anda di halaman 1dari 2

PK 01/2

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA


BAHASA ARAB DINI TAHUN 2016

1. Tajuk Program : PROGRAMTAHBIBUL LUGHAH TINGKATAN 1 & 2

2. Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang bulan Januari dan Februari/ Penutup 4hb Mac 2016

3. Aktiviti yang dijalankan : Aktiviti kemahiran bahasa Arab (seni & permainan)

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan Ya ( ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Disediakan oleh : Disahkan :

................................................................. .........................................................
(NORAIZAN BINTI MOHSIN)
Ketua Panitia Bahasa Arab Dini
Tahun 2016
PK 01/2
STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA
BAHASA ARAB DINI TAHUN 2016

1. Tajuk Program : LADAP MEMPERKASA PEDAGOGI GURU BHS ARAB


DINI

2. Tarikh Pelaksanaan : 7hb Januari 2016

3. Aktiviti yang dijalankan : Ceramah Kaedah Pedagogi dan aktiviti PdP bahasa Arab
Dini

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan Ya ( ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Disediakan oleh : Disahkan :

................................................................. .........................................................
(NORAIZAN BINTI MOHSIN)
Ketua Panitia Bahasa Arab Dini
Tahun 2016