Anda di halaman 1dari 24

No.

MA
NSM NPSN Nama
1. 131262030014 30208949 MAS Islamiyah
2. 131262030017 30208952 MAS Al-Muhajirin Antang
3. 131262030019 30208744 MAS Nurul Iman
4. 131262030022 30208941 MAS Al-Azhar
5. 131262030057 30208953 MAS Al Hidayah
6. 131262030058 69757472 MAS Darussalam
7. 131262030059 69787255 MAS Subulassalam

No.
MTs
NSM NPSN Nama
1. 121262030005 30209015 MTsS Mtss Manarul Huda
2. 121262030008 30209010 MTsS Al-Muhajirin Antang
3. 121262030015 69816308 MTsS Fajar Islam
4. 121262030016 69757464 MTsS Nurul Iman
5. 121262030017 30208995 MTsS Asasussalam
6. 121262030035 69941525 MTsS Manbaul Ulum
7. 121262030041 69853284 MTsS Hidayatussalam

MI
No. NSM NPSN Nama
1 111162030001 30200507 MIN SELAT HULU
2 111162030003 60722699 MIN ANJIR SERAPAT BARAT
3 111262030023 69757379 MIS ISLAMIYAH
4 111262030025 69757433 MIS HIDAYATUSSIBYAN
5 111262030026 30200418 MIS Nurul Hikmah
6 111262030027 60722688 MIS Alhidayah
7 111262030029 69757382 MIS FAJAR ISLAM
8 111262030034 69757389 MIS Noor Islam
9 111262030035 69757431 MIS HIDAYATUSSIBYAN
10 111262030050 69757393 MIS MIS HIDAYATULLAH
11 111262030058 30200489 MIS AL-AZHAR
12 111262030061 69757124 MIS MIFTAHUSSALAM
13 111262030062 69757398 MIS HIDAYATUSSALIHIN
14 111262030063 30200546 MIS DARUL INAYAH
15 111262030065 60722696 MIS MIFTAHUL ULUM
16 111262030074 69757444 MIS ATTALIBIN
17 111262030075 69757402 MIS Hayatul Islamiyah
18 111262030086 30200541 MIS MIFTAHUDDIN
19 111262030098 60705355 MIS MIFTAHUL ULUM
20 111262030100 69757448 MIS MIFTAHUSSALAM
21 111262030104 69757432 MIS NURUL FATA
22 111262030106 69947638 MIS Miftahul Ulum
23 111262030108 30200490 MIS AL FALAH
24 111262030109 30200491 MIS AL HIDAYAH
25 111262030115 69894753 MIS Hidayatussubiyan
26 111262030116 69941390 MIS Abi Manap

No.
RA
NSM NPSN Nama
1. 101262030004 69898709 RA RA Nurul Iman
2. 101262030007 69898704 RA Noohidayah Darussalam
3. 101262030011 69941240 RA Nurul Hidayah
Lembaga Siswa Lulusan PTK Konfirmasi
02/28/17 1702/28/17 1702/28/17 1702/28/17 17:52:57
02/28/17 0702/28/17 0702/28/17 0702/28/17 07:31:11
03/06/17 0803/06/17 0803/06/17 0803/06/17 08:55:27
03/06/17 2302/27/17 0902/27/17 0902/27/17 09:17:35
11/07/16 0711/07/16 0711/07/16 0711/07/16 07:45:31
03/07/17 1903/07/17 1903/07/17 1903/07/17 19:33:01
11/18/16 1411/18/16 1411/18/16 1412/05/16 08:11:42

Lembaga Siswa Lulusan PTK Konfirmasi


03/06/17 1703/06/17 1703/06/17 1703/06/17 17:22:03
02/28/17 0702/28/17 0702/28/17 0702/28/17 07:31:57
02/28/17 2202/28/17 2202/28/17 2202/28/17 22:12:01
03/06/17 0803/06/17 0803/06/17 0803/06/17 08:45:15
11/30/16 1703/04/17 11:33:49 11/30/16 17:02:31
11/10/16 0111/10/16 01:27:24 11/10/16 01:27:52
02/25/17 0902/25/17 0902/25/17 0902/25/17 09:16:45

Lembaga Siswa Lulusan PTK Konfirmasi


02/23/17 1102/23/17 1102/23/17 1102/23/17 11:14:14
12/05/16 1612/05/16 1612/05/16 1612/05/16 16:19:01
03/04/17 1203/04/17 1203/04/17 1203/04/17 12:53:46
03/07/17 1603/07/17 1603/06/17 0903/06/17 09:18:31
03/07/17 1303/07/17 1303/07/17 1303/07/17 13:07:40
12/05/16 1612/05/16 1612/05/16 1612/23/16 09:13:31
02/20/17 0902/20/17 0902/20/17 0902/20/17 09:35:03
12/09/16 0812/09/16 08:54:09 12/09/16 08:54:35
12/22/16 0712/22/16 0712/22/16 0712/22/16 07:32:23
03/07/17 1803/07/17 1803/07/17 1803/07/17 18:53:52
02/28/17 1203/04/17 1003/04/17 1103/06/17 08:13:10
03/21/17 0703/21/17 0703/21/17 0703/21/17 07:18:48
03/21/17 0702/27/17 1302/27/17 1302/27/17 13:41:50
12/13/16 1012/13/16 1012/13/16 1012/23/16 08:53:10
12/09/16 0812/09/16 0812/09/16 0812/09/16 08:29:02

12/06/16 1212/06/16 1212/06/16 1212/06/16 12:02:05


02/26/17 1502/26/17 1503/07/17 1902/26/17 15:29:48
12/07/16 1412/07/16 1412/07/16 1412/07/16 14:56:55
03/07/17 1303/07/17 1303/07/17 1303/07/17 13:54:07
02/24/17 0902/24/17 0902/24/17 0902/24/17 09:50:31
03/07/17 1403/07/17 1403/07/17 1403/07/17 14:22:23

12/05/16 1612/05/16 1612/05/16 1612/05/16 16:14:31


12/06/16 0812/06/16 08:01:24 12/06/16 08:02:23
03/07/17 1703/07/17 1803/07/17 1803/07/17 17:44:27

Lembaga Siswa Lulusan PTK Konfirmasi

12/21/16 1912/21/16 1912/21/16 1912/21/16 19:23:08


01/04/17 1401/04/17 1401/04/17 1401/04/17 14:53:58
Ruang Kelas
Cek Ulang
Ok
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Ok

Ruang Kelas
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Ok

Ruang Kelas
Ok
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok

Ruang Kelas
Ok
Ok
Ok
Kelas Pararel/No. Absen
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Kelas Pararel/No. Absen


Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Kelas Pararel/No. Absen


Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

TMT Awal Guru


Ok
Ok
Ok
TMT Awal Guru
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

TMT Awal Guru


Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

TMT Awal Guru


Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Riwayat Pendidikan Guru


Ok
Ok
Ok
Riwayat Pendidikan Guru
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Riwayat Pendidikan Guru


Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Riwayat Pendidikan Guru


Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

PPDB Daftar
Ok
Cek Ulang
Ok
PPDB Daftar
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang

PPDB Daftar
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang

PPDB Daftar
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang

PPDB Terima
Ok
Cek Ulang
Ok
PPDB Terima
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang

PPDB Terima
Cek Ulang
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok

PPDB Terima
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang

Siswa Tahun Lalu


Ok
Ok
Ok
Siswa Tahun Lalu
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Cek Ulang

Siswa Tahun Lalu


Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Cek Ulang
Ok
Cek Ulang
Ok

Siswa Tahun Lalu


Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Cek Ulang
Cek Ulang
Cek Ulang

Sarpras
Ok
Ok
Ok
Sarpras
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Sarpras
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Sarpras
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Lulusan
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Lulusan
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Lulusan
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Validasi Kab/Ko