Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SENI DALAM PENDIDIKAN

TARIKH : 1 OCTOBER 2013


MASA : 8.00 PAGI 9.00 PAGI
TAHUN : 1 MUTIARA
BILANGAN MURID : 30 ORANG
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
TEMA : KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
TAJUK : SAYA JAGA KEBERSIHAN

STANDARD KANDUNGAN : 5.1 MEMAHAMI DAN MENGGUNAKAN GOLONGAN KATA DENGAN BETUL MENGIKUT
KONTEKS
STANDARD PEMBELAJARAN : 5.1.1 MEMAHAMI DAN MENGGUNAKAN KATA NAMA AM YANG MUDAH DENGAN BETUL
MENGIKUT KONTEKS

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : PADA AKHIR PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, MURID-MURID DAPAT:
1. MENYENARAIKAN SEKURANG-KURANGNYA TIGA PERKATAAN KATA NAMA AM
ANGGOTA BADAN DENGAN BETUL.
2. MEMBINA TIGA AYAT TUNGGAL DENGAN MENGGUNAKAN KATA NAMA AM
ANGGOTA BADAN.
SISTEM BAHASA : TATABAHASA
1. KATA NAMA AM ANGGOTA BADAN

PENGISIAN KURIKULUM : 1. ILMU : KESIHATAN


2. NILAI MURNI : KEBERSIHAN DIRI, KASIH SAYANG
3. PERATURAN SOSIOBUDAYA : AMALAN KEBERSIHAN

ELEMEN NILAI TAMBAH : 1. KEMAHIRAN BERFIKIR:


PENYOALAN, MENGHUBUNG KAIT, MEMBANDING BEZA, MENYELESAIKAN
MASALAH
2. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL:
MENGHUBUNG KAIT DENGAN AMALAN KEBERSIHAN DALAM KEHIDUPAN
SEHARIAN
3. KECERDASAN PELBAGAI:
VERBAL LINGUISTIK, INTERPERSONAL, INTRAPERSONAL, MUZIK
4. KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR:
MENGUMPUL MAKLUMAT, MEMPROSES MAKLUMAT, KEMAHIRAN MEMBUAT
PERSEMBAHAN
EMK : KREATIVITI DAN INOVASI
BAHAN BANTU MENGAJAR :
PENGETAHUAN SEDIA ADA : MURID BIASA MENGAMALKAN AMALAN KEBERSIHAN DIRI DALAM KEHIDUPAN
SEHARIAN MEREKA.
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN LANGKAH DAN AKTIVITI CATATAN
SET INDUKSI Peralatan kebersihan diri: 1. Guru menunjukkan BBB:
bahan maujud peralatan - Bahan maujud
( 5 MINIT ) Tuala mandi kebersihan diri.
Sabun mandi ENT:
Berus gigi 2. Guru dan murid bersoal
- KB: Menghubung kait
Ubat gigi jawab penggunaan
peralatan tersebut.
BCB:
3. Guru mengaitkan
- Mengumpul maklumat
jawapan murid dengan
tajuk pelajaran hari ini.
KP:
- Verbal linguistik
- Intrapersonal
- Interpersonal

NILAI MURNI:
- Kebersihan

PEMBELAJARAN:
- Pembelajaran
Kontekstual
LANGKAH 1 LAGU BANGUN PAGI 1. Murid diperdengarkan BBB:
rakaman lagu Bangun - Teks lagu
- Rakaman lagu
( 10 MINIT ) Bangun Pagi, Pagi.
- LCD
Gosok gigi,
Cuci muka, 2. Murid-murid diminta
Pakai baju. menyanyikan lagu TEKNIK:
bersama-sama dengan - Pemerhatian
- Tunjuk Cara
Makan roti, guru.
- Olah Tubuh
Minum susu,
3. Murid diminta
Badan sihat,
melakukan gerak kreatif
Senang hati.
berdasarkan seni kata
lagu tersebut.

LANGKAH 2 LAGU BANGUN PAGI 1. Guru mengedarkan teks KP:


lagu kepada semua - Intrapersonal
- Kinestatik
( 20 MINIT ) Bangun Pagi, murid.
Gosok gigi,
NILAI MURNI:
Cuci muka,
- Bekerjasama
Pakai baju.
2. Murid-murid diminta - Berani, Yakin
membaca teks lagu BBB:
Makan roti,
tersebut secara - Teks lagu
Minum susu,
berkumpulan.
Badan sihat,
EMK:
3. Murid-murid diminta
Senang hati.
- Kreativiti dan inovasi
mengenal pasti jenis
kata yang bergaris.
KREATIVITI DAN INOVASI:
4. Guru meminta murid-
- Murid menyanyikan lagu murid menyatakan kata
Bangun Pagi nama am.
sambil membuat gerak
5. Guru menerangkan
kreatif.
jenis kata nama am.

LANGKAH 3 KATA NAMA AM 1. Guru mempamerkan BBB:


1. Muka gambar tubuh manusia. - Gambar tubuh manusia
2. Gigi - Kad perkataan
( 10 MINIT )
3. Badan
4. hati
2. Murid diminta
memotong cebisan BCB:
kertas warna dan - Menjana idea bagi
membuat kolaj membina ayat tunggal
berdasarkan gambar
yang diberi. KP:
- Verbal linguistik
3. Selepas itu murid-murid
- Intrapersonal
perlu melabelkan
anggota badan
manusia.

4. Murid diminta membina


ayat tunggal
berdasarkan kata nama
am.

5. Guru menyemak hasil


kerja murid.

LANGKAH 4 ANGGOTA BADAN: PENGAYAAN: BBB:


- Tangan - Lembaran Kerja
- Kaki
( 10 MINIT ) 1. Murid diminta mencatat
- Jari
- Kuku kata nama am anggota KB:
- Muka
badan berdasarkan - Menyelesaikan masalah
petikan yang disediakan
KP:
oleh guru.
- Verbal linguistik
- Interpersonal
PEMULIHAN:

NILAI MURNI:
1. Memadankan kata
- Yakin, Berani
nama am anggota
badan berdasarkan
PERATURAN SOSIO
gambar yang diberi.
BUDAYA:
- Berbudi bahasa
PENUTUP KOGNITIF: 1. Murid diminta menyebut BBB:
RUMUS ISI PELAJARAN kata nama am yang - LCD
( 5 MINIT ) - Cara menyanyikan lagu telah dipelajari. - SKRIN
Bangun Pagi - LIRIK LAGU
2. Guru memberi pujian
dengan kelancaran dan
atas sikap murid dan
aksi yang menarik. KB:
meminta murid-murid
- Merumus
menyanyikan lagu
SOSIAL:
diiringi muzik latar dan NILAI MURNI:
- Pujian dan galakan - Amalan budi bahasa
paparan lirik.
selepas nyanyian lagu.
KP:
- Verbal Linguistik
- Intrapersonal