Anda di halaman 1dari 4

SMK SACRED HEART, SIBU, SARAWAK.

Soalan STPM Sebenar Tahun Lepas


Bil. Soalan Jenis ABK
1. Sediakan carta yang menunjukkan perbandingan peruntukan pembangunan kerajaan
Persekutuan mengikut sektor bagi tempoh tahun 1991 hingga tahun 2000. (STPM Pai Berbanding
1997)
2. Sediakan graf yang menunjukkan bilangan kematian mengikut kumpulan umur dan
Garis Kompaun
etnik di Semenanjung Malaysia bagi tahun 1990. (STPM 1997)
3. Sediakan carta yang menunjukkan perbandingan nilai pasaran utama eksport sektor
pembuatan Malaysia mengikut negara pengimport bagi tahun 1990 dan tahun 1995. Pai Berbanding
(STPM 1998)
4. Sediakan graf yang menunjukkan keadaaan turun naik petunjuk-petunjuk penting di
Papan Pertama Bursa Saham Kuala Lumpur bagi tempoh tahjun 1990 hingga tahun Garis Kompaun
1995. (STPM 1998)
5. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan kuantiti keluaran
komoditi pertanian yang terpilih di Malaysia antara tahun 1990 dengan anggaran Pai Berbanding
tahun 2000. (STPM 1999)
6. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan trend syarat perdagangan Malaysia
Garis Kompaun
bagi tahun 1987 hingga 1997. (STPM 1999)
7. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbezaan peruntukan perbelanjaan
sektor ekonomi Kerajaan Persekutuan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Pai Berbanding
Rancangan Malaysia Ketujuh. (STPM 2000)
8. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola perubahan permodelan pasaran
Garis Kompaun
syarikat-syarikat yang dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur(STPM 2000)
9. Sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi di
Bar Kompaun
pelbagai sektor di Malaysia. (STPM 2001)
10. Sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kenderaan bermotor yang
berdaftar dan juga data setiap jenis kenderaan bermotor di Malaysia bagi tempoh Bar Kompaun
yang dilaporkan. (STPM 2001)
11. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pengguna air mengikut
Bar Piramid
negeri pada tahun 1990, 1993 dan 1995 antara bandar dengan luar bandar di
Kompaun
Malaysia. (STPM 2002)
12. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan peruntukan Kerajaan
Persekutuan bagi sektor sosial antara Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) Pai Berbanding
dengan Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005). (STPM 2002)
13. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan import dan eksport Malaysia bagi
Pai Berbanding
tahun 1998. (STPM 2003)
14. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan bilangan kes kebakaran Bar Kompaun
mengikut punca dari tahun 1996 hingga tahun 2000. (STPM 2003) Garis Kompaun
15. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratusan perubahan kekosongan
jawatan baharu di Malaysia bagi tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari Bar Memesong
hingga Julai 1999. (STPM 2004)
16. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan antara rekod daftar
Bar Piramid
pemilih masuk dengan pemilih keluar di negeri-negeri tertentu dalam tempoh yang
Kompaun
dinyatakan. (STPM 2004)
SMK SACRED HEART, SIBU, SARAWAK.
17. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan mengurus Kerajaan
Pai Berbanding
Persekutuan mengikut objek bagi tahun 2002 dan 2003. (STPM 2005)
18. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran kadari perubahan indeks harga
pengguna di negara-negara ASEAN antara tahun 1996 hingga tahun 2000. (STPM Garis Memesong
2005)
19. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan pembangunan Kerajaan
Persekutuan bagi perkhidmatan sosial dan ekonomi terpilih pada tahun-tahun yang Bar Kompaun
dinyatakan. (STPM 2006)
20. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kutipan hasil cukai tidak
Bar Komponen
langsung Kerajaan Persekutuan bagi tahun 1998 hingga tahun 2001. (STPM 2006)
21. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti import dan jumlah nilai
import barang makanan terpilih di Malaysia dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Graf Gabungan
(STPM 2007)
22. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pencarum KWSP mengikut Bar Piramid
kumpulan umur pada tahun 1999 dan tahun 2003. (STPM 2007) Mudah
23. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan nilai jaminan kredit yang diberikan
oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) kepada Perusahaan
Pai Bertingkat
Kecil dan Sederhana (PKS) mengikut jenis perniagaan dan jenis skim jaminan kredit
yang ditawarkan pada tahun 2004. (STPM 2008)
24. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pengeluaran dan jumlah perolehan
Graf Gabungan
eksport barangan utama terpilih bagi tahun 2002 hingga tahun 2005. (STPM 2008)
25. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport dan nilai import
Malaysia dengan Amerika Syarikat serta aliran imbangan dagangan antara dua buah Graf Gabungan
negara tersebut bagi tahun 2001 hingga tahun 2006. (STPM 2009)
26. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratusan perubahan eksport kayu
balak dalam kalangan negara Asia yang terpilih pada tahun 2002 hingga tahun 2003. Bar memesong
(STPM 2009)
27. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan perbelanjaan
pengiklanan di Malaysia mengikut jenis media terpilih pada tahun-tahun yang Pai Berbanding
dinyatakan. (STPM 2010)
28. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan prospek ekonomi di Malaysia Graf Gabungan
mengikut jenis petunjuk bagi tahun 2002 hingga tahun 2006. (STPM 2010) (bergantung
kepada teks)
29. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan pendaftaran baharu kenderaan
persendirian mengikut jenis dan jumlah pendaftaran bulanan pada tahun 2006. Pai Berbanding
(STPM 2011)
30. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan bilangan jenayah
Bar memesong
mengikut jenis kes yang dapat diselesaikan oleh pihak polis antara tahun 2005
mudah
hingga tahun 2006. (STPM 2011)
31. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan penumpangan penerbangan
dalam negeri dan antarabangsa yang berlepas dari lapangan terbang di Sabah dan di Bar Piramid
Kompaun
Sarawak pada tahun 2005, 2006 dan 2007. (STPM 2012)
32. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan keluasan kawasan penanaman dan
Graf Gabungan
pola pengeluaran hasil kelapa sawit mengikut penanaman di Malaysia dari tahun
SMK SACRED HEART, SIBU, SARAWAK.
2003 hingga tahun 2007. (STPM 2012)
33. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aset bank perdagangan di
Bar Komponen
Malaysia bagi tahun-tahun yang dinyatakan. (STPM 2013)
34. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran indeks pengeluaran sektor
Garis Kompaun
perindustrian dari tahun 2005 hingga tahun 2009. (STPM 2013)
35. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan keluasan kawasan
Bar Kompaun
tanaman sayur-sayuran mengikut negeri terpilih dari tahun 2006 hingga anggaran
Garis Kompaun
tahun 2010 di Malaysia. (STPM 2013U)
36. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan hasil Kerajaan
Persekutuan antara tahun 2006 dengan tahun 2007 dan dengan anggaran tahun 2008. Bar Memesong
(STPM 2013U)
37. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran jumlah penduduk Malaysia
Garis Komponen
mengikut kumpulan umur dari tahun 2005 hingga tahun 2009. (STPM 2014)
38. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai permohonan bantuan modal
yang diterima oleh Surahanjaya Koperasi Malaysia (SKM) daripada beberapa buah Bar Piramid
koperasi di negara ini dan nilai permohonan yang diluluskan mengikut jenis projek Kompaun
bagi tahun 2010 dan tahun 2011. (STPM 2014)
39. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran komoditi
perikanan mengikut jenis dan aliran jumlah hasil pengeluaran komoditi perikanan di Graf Gabungan
Malaysia bagi tempoh sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2010. (STPM 2014 U)
40. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan unjuran permintaan komoditi
makanan utama terpilih bagi tempoh tahun 2010 hingga anggaran tahun 2020. Garis Kompaun
(STPM 2014 U)
41. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan penggunaan air bermeter mengikut
Bar Piramid
sektor (domestik dan bukan domestik) dan negeri terpilih bagi tempoh tahun 2008
Kompaun
hingga tahun 2010 di Semenanjung Malaysia. (STPM 2015)
42. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pendatang asing tanpa izin
mengikut negara asal dan mengikut program penyelesaian menyeluruh pada 16 Carta Bertingkat
Disember 2011. (STPM 2015)
43. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan tahunan Keluaran
Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut sektor terpilih dari tahun 2010 hingga Bar Kompaun
ramalan tahun 2013. (STPM 2015U)
44. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan majikan berdaftar dan
penerima faedah perlindungan PERKESO serta aliran kes kemalangan perusahaan
Graf Gabungan
yang telah dilaporkan dan diselesaikan dari tahun 2007 hingga tahun 2009. (STPM
2015U)
45. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan pembahagian guna tenaga mengikut Carta
industri terpilih pada tahun 2011 dan tahun 2012. (STPM 2016) Berbanding
46. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pelawat tempatan dan
Bar Piramid
pelawat luar negara yang mengunjungi taman laut di negeri-negeri terpilih di
Kompaun
Malaysia dari tahun 2007 hingga tahun 2009. (STPM 2016)
47. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penggunaan air oleh pelbagai
Bar Komponen
sektor di negeri Sarawak dari tahun 2008 hingga tahun 2011. (STPM 2016U)
SMK SACRED HEART, SIBU, SARAWAK.
48. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan sekolah rendah dan sekolah
Bar Piramid
menengah kerajaan mengikut negeri terpilih pada tahun 2012 dan tahun 2013 di
Kompaun
Malaysia. (STPM 2016U)