Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN AMALI INKUIRI

BERSTRUKTUR
Tajuk : Pergerakan bahan merentasi
tiub Visking
Tujuan : Mengkaji bahan yang
berupaya merentasi membrane
separa telap.

Pernyataan masalah : Apakah bahan


yang dapat bergerak merentasi
membran separa telap?
Hipotesis : Molekul yang bersaiz kecil
boleh merentasi tiub Visking
manakala molekul
bersaiz besar tidak boleh merentasi
tiub Visking.
Pemboleh ubah :
a.i. Dimanipulasi: saiz molekul
larutan
bergerak balas: warna larutan
dimalarkan: isipadu larutan
Radas : Tabung uji, tabung didih,
bikar 50 ml, penunu Bunsen, kasa
dawai, tungku kaki
tiga,
Bahan : Larutan Benedict, larutan
iodin, ampaian kanji 1%, larutan
glukosa 30%, tiub
Visking (20 cm), air suling, benang,
mancis, pemegang tabung uji,
picagari tanpa
jarum 5ml, jubin berlekuk, gunting
Proseduer
Tiub
satu Visking direndam
1)Rendamkan dalam seketika.
tiub visking air untukhujung
seketika. Salah
tiub
Visking diikat dengan benang dan dipastikan ia
tidak bocor.
2)Isi tiub visking dengan 10 ml larutan glukosa dan
10 ML LARUTAN KANJI.

3)Ikat Tiub visking. Rekod warna campuran.


4) bilas permukaan luar tiub visking dengan
menggunakan air suling
5)Masukkan 250 ml air suling ke dalam satu bikar.
Tambahkan 10 ml larutan iodine. Rekod warna
campuran.
6)Rendam tiub visking kedalam bikar berisi larutan
selama 30 minit
7) Selepas 30 minit:
8) Keluarkan tiub visking dan letak tiub visking ke
dalam bikar kering
9) Rekod warna larutan di dalam tiub visking dan di
dalam bikar
10)
11) Uji kehadiran glukosa
a) masukkan 2 ml larutan ke dalam tabung uji dan
tambahkan1 ml larutan Benedict
b) panaskan campuran dalam kukus air. Rekod
perubahan warna
a.i.2.
kanji 10 mlkapilari
larutan
a.i.3. diisikan
diikat Tiub
dengan 30%tiub
ke dalam glukosa
kedan
Visking.
dimasukkan 10 ml
dalam ampaian
tiub Visking,

a.i.6.
a.i.7. 300 mldari
Dengan
dikeluarkan air suling dimasukkan
menggunakan penitis,ke
5 dalam satu bikar.
ml air suling

a.i.8. 10 ml larutan iodin ditambahkan ke dalam ai