Anda di halaman 1dari 12

Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________

Kelas : _____________________________________

Bahasa
Melayu
MLB 2009
Tahun 1
Set 1
1 jam JABATAN PELAJARAN PERAK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_____________________________________________

MODUL LATIH BIMBING 2009

LATIHAN TOPIKAL BAHASA MELAYU

TAHUN 1

SET 1 ( UNIT 1 -6 )

1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.

2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak


Soalan 1 hingga 20.
Bulatkan jawapan yang betul.

1 Kamu hendak pergi


ke.? A mana
B siapa C

berapa

2 Anak kucing itu


masih.. A tua
B muda C

kecil

3 Orang utan itu tinggal di


dalam. A hutan
B rumah

C kebun

4 Ayah Iwan bernama.


A Encik Chong
B Encik Osman

C Encik Kumar

5 .mandi di lombong yang dalam


itu. A Tolong
B Sila
C Jangan

2
6 Ayam itu makan padi ___________ di
rumah. A di
B ke
C pada

7 Ayah membeli se___________ kereta


baharu. A buah
B ekor
C batang

8 Kucing itu tidur ___________ dalam kotak kasut


saya. A di
B dari
C kepada

9 _____________ nama datuk


kamu? A Bagaimanakah
B Apakah C

Siapakah

10 Amir sedang ___________ dinding kelas dengan cat


biru.
A menyapu
B mengecat
C mencuci

3
11 Ikan____________ di dalam air.
A berlari
B memanjat
C berenang

12 Salmi mendapat tempat_________ dalam


pertandingan melukis.
A dua B
kedua
C kedua-dua

13 Bulu________
tebal.
A biri
B biri-biri
C kebiri-biri

14 Kawasan pembuangan sampah itu sungguh


busuk. Apakah lawan perkataan busuk di atas?
A wangi B
pedas C

masam

15 Pemuda itu sangat gagah.


Apakah perkataan yang seerti dengan
gagah ? A kasar
B kuat
C lembek

4
16 Abang membeli dua _____________ seluar
panjang.
A biji
B buah
C helai
17 Halili kurus___________ adiknya gemuk.

A atau
B dan
C tetapi
18 Harimau itu sangat __________ .

A ganas
B gagah
C lemah
19 Katak itu __________ ke atas daun keladi.

A melompat
B menyanyi
C menjerit
20 Anjing itu _______ kucing.

A dikejar
B dikejarkan
C mengejar

5
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

Ibu Tahun maka


n
Tujuh membaca

21 Umur saya_________ tahun.

22 Saya murid__________ Satu Maju.

23 Saya suka__________ roti.

24 Kakak sedang________ buku cerita.

25 _________ sedang memasak di dapur.

6
Lengkapkan perkataan di bawah daripada suku
kata yang diberi
cing yam rung bu da

2
6
ku
____

2
7

a ____

2
8
ku ____

2
9 bu ____

3 lem
0
___
7
Baca dan jawab soalan di bawah.

Ini gajah. Badan gajah besar. Gajah mempunyai


sepasang telinga yang besar. Kaki gajah juga sangat besar.
Kulit gajah sangat tebal dan keras. Ekornya pula pendek.
Gajah makan tebu dan buah-buahan. Gajah mengambil
makanan menggunakan belalainya yang panjang.

31 Badan gajah sangat _____________ .


A kecil
B comel
C besar
32 Gajah ada sepasang____________ yang besar.

A telinga
B kaki
C hidung

8
33 Kulit badan gajah
sangat____________________ .
A kasar dan berbulu
B licin dan lembut
C tebal dan keras
34 Gajah makan _________________ .

A tebu dan buah-buahan


B sayur dan kek
C daging dan telur
35 Belalai gajah sangat________________ .

A pendek
B panjang
C tinggi

Baca petikan. Jawab soalan yang diberi.

Afifi seorang budak yang degil. Dia tidak suka


mendengar nasihat. Pada suatu hari, Afifi dan rakan-
rakannya pergi memancing ikan di sungai. Mereka berasa
gembira kerana mendapat banyak ikan.
Setelah puas memancing, Afifii mengajak rakan-
rakannya mandi di sungai itu. Rakan-rakannya tidak mahu
mandi. Mereka menasihati Afifi. Afifi tidak mahu mendengar
nasihat rakan-rakannya. Sedang Afifi asyik mandi tiba-tiba
dia lemas. Afifi menjerit meminta tolong. Seorang tua yang
lalu di situ telah menolong Afifi. Sejak kejadian itu, Afifi tidak
degil lagi.
9
36 Ke mana Afifi dan rakan-rakannya
pergi ?
A memancing ikan
B menangkap ikan
C menjual ikan
37 Di manakah mereka memancing?

A laut
B tasik
C sungai
38 Mengapakah mereka sangat gembira?

A mereka mendapat banyak ikan


B mereka mendapat ikan besar
C mereka dapat mandi di sungai

39 Ke mana Afifi mengajak rakan-rakannya


selepas memancing?
A pulang ke rumah B
menjual ikan
C mandi di sungai

40 Apakah yang terjadi kepada Afifi?


A jatuh ke dalam sungai
B lemas dalam sungai
C tenggelam dalam sungai

10