Anda di halaman 1dari 2

KZU FOTO

Ja Js mekljat profesionlu fotogrfu Jsu kzm, es ar prieku Jums piedvju savu 15


gadu darba pieredzi, radou pieeju un profesionlitti.Lai Jsu kzas fotogrfijs tiktu
atspoguotas pai un ar Jums piemrotu sajtu, kas dod iespju atgriesties laik atpaka
caur fotogrfiju.
- Sniedzu savus pakalpojumus ne tikai Latvij, bet ar rzems.
- Izstrdju individulu fotografanas scenriju, kur tiek atruntas visas klienta vlmes
un prasbas.
- Fotografanas laik vienmr tiek izmantotas divas foto kameras uzticambai un
trumam.

Jsu rtbai tiek piedvti vairki nokomplektti piedvjumi, kuros iekauti dadi
pakalpojumi: pc izstrdtajiem piedvjumiem ir oti rti orientties, kas un kd
veid norisins un kda ir piedvt pakalpojuma apmaksa.
Tiek piedvti ar papildus pakalpojumi, kurus atrunjam pc abpusjas vienoans.

BASIC
1. Konsultcija pirms kzm. Fotografanas plna un marruta sastdana.
2. Visa kzu paskuma fotografana no sagatavoans un jaunlaulto tikans ldz plvura noemana
(no10.00 ldz 01.00 )
3. Visa materila apstrde no 1200 ldz 2500 bildm 30 dienu laik pc kzm. Pirms 50-100 bildes
jau 15 darba dienu laik pc kzm.
4. Visa materila pierakstana uz USB flea atmiu.
Ir ar iespja pierakstt bildes uz DVD vai HDD.
5. 100 izdruktas 1015 vai 50 gab. 1523 bildes.

CLASSIC
1. Konsultcija pirms kzm. Fotografanas plna un marruta sastdana.
2. Visa kzu paskuma fotografana no sagatavoans un jaunlaulto tikans ldz plvura noemana
(no10.00 ldz 01.00 )
3. Visa materila apstrde no 1200 ldz 2500 bildm 30 dienu laik pc kzm. Pirms 50-100 bildes
jau 10 darba dienu laik pc kzm.
4. Visa materila pierakstana un skaisti noformana uz USB flea atmiu stilgaj handmade kastt.
Ir ar iespja pierakstt bildes uz DVD vai HDD.
5. Visa materila saglabana 2 gadu laik.
6. Slaidovs ar labkjm bildm un piemrotu mziku (apmram 2 dziesmas).
7. 100 izdruktas 1015 vai 50 gab. 1523 bildes.
8. 3 izdruktas bildes 3045 farmt noformanai rm.
9. Kzu foto grmata 1520 (atklt veid) 20 lappuses. Visspilgtko, iespaidu un emocionlko
bilu atlase no Jsu kzm.

CLASSIC EXTRA
1. Konsultcija pirms kzm. Fotografanas plna un marruta sastdana.
2. Visa kzu paskuma fotografana no sagatavoans un jaunlaulto tikans ldz plvura
noemanai. ( no10.00 ldz 01.00).
3. Visa materila apstrde no 1200 ldz 2500 bildm 15 dienu laik pc kzm. Pirms 50-100 bildes
jau 3 darba dienu laik pc kzm.
4. Izbraukuma fotostudija banketa viet.
5. Visa materila pierakstana uz skaisti noformto USB flea atmiu stilgaj handmade kastt. Ir
ar iespja pierakstt bildes uz DVD vai HDD.
6. Visa materila glabana 5 gadu laik.
7. Slaidovs ar labkjm bildm un mziku (apmram 2 dziesmas).
8. Jsu rtbai ir iespjams uztaist online galeriju Jums un Jsu viesiem. Galerija ir pieejama tikai ar
paroli.
9. 150 izdruktas 1015 vai 75 gab. 1523 bildes.
10. 5 izdruktas bildes 3045 formt noformanai rm.
11. Pirmskzu fotosesija ldz 2 stundm studij. Vai fotosesija Love Story jebkur Jums interesant
viet.
12. Kzu foto grmata. 2 eksemplri. 1520 (atklt veid) 20 lappuses. Visspilgtko, iespaidu un
emocionlko bilu atlase no Jsu kzm.

Style Foto Studio / Rga, Brvbas 204, / +37122572324 / www.weddings.stylefoto.lv


PAPILDUS PAKALPOJUMI

- Love Story romantisk pirmskzu fotosesija ldz 4 stundm pilst, dab,


studij Ir iespjama fotosesija Love Story ar atlaidi ldz 70 %
- ldzu jautjiet!

- Otrais fotogrfs uz visu dienu.

- Medusmnea foto uzemana.

- Video uzemana.

- Papildus foto uzemanas laiks.

- Savas automanas izmantoana.

- Kzu foto grmata ar 200 un vairk bildm. Makets: (atkargs no lpp. skaita) +
izdruka un piegde. Iespja izvlties d izainu, noformjumu un apdares
materilus.

- Papildus foto uzemanas diena.

- Polaroda foto kamera viesu selfijam banket 30EUR + foto materili ( kasetes ar
polaroda filmm ~ 10EUR/gab. ).

- Ielgumu noformana.

- Dvanu kartes.

- Izbraukuma fotostudija banketa viet.

- Bilu izdruka un noformana jebkur formt (rmis, stikls).

- Slaidovs ar labkjm bildm un mziku (apmram 2 dziesmas)

FOTO UZEMANAS DATUMA REZERVANA: Rezervana tiks uzskatta par


aktvu pc avansa apmaksas vismaz 100EUR.

LGUMA NOFORMANA: Ar katru klientu ms parakstam lgumu par


saskaotajiem foto pakalpojumiem.

GARANTIJA: Fotografanas laik vienmr tiek izmantotas divas foto kameras


uzticambai un trumam.

Ar cieu,

Fotogrfs: Aleksandrs Kendenkovs

www.weddings.stylefoto.lv
stylefoto@stylefoto.lv
+371 22572324

Style Foto Studio / Rga, Brvbas 204, / +37122572324 / www.weddings.stylefoto.lv