Anda di halaman 1dari 24

BAHAG

NAMA PYD AISYAH


NO.K.P.
JANTINA PE
JAWATAN GURU AKADEMIK

BIL BIDANG TUGAS NO

10

11
12

1 Kurikulum 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

1 Kurikulum 28

29

30

31

32

7
2 Ko-kurikulum
8
2 Ko-kurikulum

10

11

12

13

14
1

10

3 Hal Ehwal Murid


11

12

13

14

15

16

17
18

19

20
1

Pengurusan 4
4
pentadbiran
5

2
5 Tugas Sampingan
3

PP1
PP2
PYD
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETE
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
PENILAIAN : PERTAMA / AKHIR
AISYAH BINTI SAMAT

PEREMPUAN
GURU AKADEMIK / GURU PENOLONG / PPPS

SASARAN KERJA

Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan KHB ERT tingkatan 3

Menyediakan 2 rancangan pelajaran harian KHB ERT untuk tingkatan 3C, 3D dan 3E setiap
minggu

Menyediakan 2 rancangan pelajaran harian SEJARAH tingkatan 1IS dan 2 IS setiap minggu

Menyediakan 2 rancangan pelajaran harian PJK tingkatan 1IS, 2IS DAN 4PS1 setiap minggu

Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian PSK tingkatan 5PS1 setiap minggu

Menyediakan 1 set soalan UJIAN BULAN MAC untuk setiap subjek SEJARAH tingkatan 2,
KHB tingkatan 3 dan PSK tingkatan 5

Menyediakan 1 set skima pemarkahan UJIAN BULAN MAC untuk setiap subjek SEJARAH
tingkatan 2, KHB tingkatan 3 dan PSK tingkatan 5

Menyediakan 1 modul latih tubi mengikut bab untuk subjek KBH ERT tingkatan 3, SEJARAH
Tingkatan 1 dan 2 pada setiap hujung bulan.

Menyediakan 2 set soalan dan skima pemarkahan untuk subjek KHB ERT tingkatan 3 dan
SEJARAH tingkatan 1 dan 2 bagi tujuan latih tubi terancang semasa cuti sekolah.

Menyediakan 1 set soalan dan skima pemarkahan PPT untuk subjek SEJARAH tingkatan 1

Menghadiri 6 kali kelas tambahan Sumbangsih KHB ERT pada setiap hari Selasa mengikut
jadual yang ditetapkan untuk 3 kelas.
Menghadiri 2 kali kelas tambahan KHB ERT pada cuti sekolah bulan Jun mengikut jadual yang
ditetapkan

Menanda 27 buah buku nota dan latihan pelajar Sejarah 2 IS pada setiap hujung bulan.

Menanda 35 buah buku nota dan latihan pelajar Sejarah 1 IS pada setiap hujung bulan.

Menanda 12 buah buku nota dan latihan pelajar KHB ERT 3 C pada setiap hujung bulan.

Menanda 19 buah buku nota dan latihan pelajar KHB ERT 3 D pada setiap hujung bulan.

Menanda 11 buah buku nota dan latihan pelajar KHB ERT 3 E pada setiap hujung bulan.

Menanda 9 kertas soalan ujian dan peperiksaan untuk 1 IS, 2IS, 3C, 3D, 3E,4 PS 1 dan 5 PS1

Menanda skrip jawapan untuk 42 calon PT3 KHB ERT selepas peperiksaan PT3 dijalankan

Merangka , membuat perancangan 1 teachers target dan melaksanakannya mengikut


perancangan yang ditetapkan

Menghadiri 4 kali CPD untuk Teach Smart 2016

Menyediakan 1 fail Teach Smart 2016 yang merangkumi semua keperluan sekolah amanah

Melaksanakan 2 kali formal observation pada bulan April dan Ogos 2016
Melaksanakan 4 daripada 6 kali informal observation mengikut jadual yang ditetapkan

Melaksanakan 4 daripada 6 kali modelling class mengikut keperluan Sekolah Amanah

Menyediakan 2 kali relief mingguan untuk guru-guru yang tidak hadir pada setiap Isnin dan
Rabu.

Menghadiri 24 daripada 28 mesyuarat Sesi Info setiap hari Khamis

Menghadiri 4 daripada 5 mesyuarat panitia mengikut jadual yang ditetapkan oleh ketua panitia
KHB, SEJARAH, PJPK, PSK

Menyediakan 1 fail rekod Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Menyediakan 1 modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah untuk subjek KHB ERT tingkatan 3,
Sejarah Tingkatan 1 dan 2.

Mentaksir penilaian berasaskan sekolah untuk 3 subjek yang diajar

Memasukkan 100% markah ujian, peperiksaan dan sebagainya ke dalam sistem pemarkahan
online untuk semua kelas yang diajar

Mencapai 80 % kehadiran pelajar dalam latihan gamelan

8 orang daripada 15 pelajar gamelan terlibat dengan persembahan di peringkat sekolah, negeri
dan kebangsaan
Menyertai 80% persembahan gamelan untuk majlis anugerah di peringkat sekolah, daerah dan
negeri

80 % kehadiran murid dalam 12 kali perjumpaan aktiviti kelab seni budaya

20 orang daripada 50 pelajar terlibat dalam pertandingan nyanyian lagu patriotik peringkat
sekolah

80 % pelajar ahli kelab seni budaya menguasi teknik lontaran vokal dan tarian tradisional.

80 % kehadiran murid dalam 12 perjumpaan aktiviti kelab permainan tradisional

80 % pelajar ahli kelab permainan tradisional dapat menguasai teknik permainan tradisional
80 % kehadiran ahli lekiu dalam latihan rumah sukan untuk merentas desa dan kejohanan
sukan tahunan

Penyertaan sekurang-kurangnya 1 acara sukan bagi setiap ahli rumah lekiu

80 % kehadiran ahli kadet polis untuk 12 kali perjumpaan mengikut tarikh yang ditetapkan

200 daripada 260 pelajar kadet polis menguasai asas kawad kaki

6 orang pelajar terlibat dengan kejohanan Belia Belayar peringkat daerah

95 % pelajar ahli kelab Elit Belia Belayar menguasai kemahiran asas mengendalikan kapal
layar
Menghadiri 90 % mesyuarat yang diarahkan oleh PK Hem

Menjalankan 95 % aktiviti dan program HEM seperti yang telah dijadualkan dan diarahkan

Menyediakan 100 % laporan dan analisis Data Ponteng untuk pihak YA

Merekod 100 % data mentah dan analisis peratus kehadiran kelas untuk PPD Klang

Menyelia 85% maklumat penting berkenaan HEM yang perlu ditampal pada papan kenyaataan
HEM

Memantau 80 % fail-fail yang berkaitan dengan unit HEM

Menyediakn 80 % fail2 yang diperlukan untuk jawatankuasa unit HEM

Menyediakan 100% surat lantikan untuk AJK Unit Hem, Surat Kuasa Merotan untuk guru-guru
disiplin

Menyediakan 100% minit mesyuarat untuk Unit Hal Ehwal Murid

Menjalankan 95 % tugas pembantu Setiausaha Program Jasamu Dikenang

Menguruskan 95 % tugas menjaga dan menceriakan Bengkel Pengurusan Diri

Menjaga 90 % keceriaan, pengurusan organisasi kelas, jadual tugas, inventori, perabot dan
peralatan di dalam kelas 1 Ibnu Sina

Mengemaskini 95% maklumat pelajar 1 IS dalam APDM dan SAPS

Mencetak slip keputusan peperiksaaan untuk 34 pelajar kelas 1 Ibnu Sina

Memungut wang dan yuran-yuran yang telah ditetapkan oleh PIBG dan sekolah

Mengagihkan dan memungut buku teks utk 34 pelajar 1 Ibnu Sina

Melengkapkan 100 % jadual kedatangan murid kelas 1 Ibnu Sina


Menguruskan 95 % kemasukan murid baharu dan murid bertukar

Melengkapkan 100 % data pelajar di dalam Buku Rekod kemasukan sekolah

Menguruskan dan merekod 95 % sijil berhenti, surat akuan, kad 001, kad kesihatan pelajar 1
Ibnu Sina
Menghadiri 2 kali setahun mesyuarat jawatankuasa penyediaan pemajuan sekolah sebagai
setiausaha/juruaudit
Menyediakan 2 fail berkaitan peralatan dan bahan sekolah amanah (penerimaan dan
pengedaran bahan dan alatan)

Mengedarkan 95% bahan-bahan dan peralatan yang dibekalkan oleh pihak Leaped Services

Merekod 100 % bahan dan alatan yang diterima dan dibekalkan kepada guru-guru SMKPI

Menghadiri 90 % mesyuarat yang diadakan oleh Kelab Bagus sebagai Naib Pengerusi

Memantau dan mengelola 90% aktiviti yang dijalankan oleh Kelab BAGUS 2016

Menjalankan sekurang-kurangnya 3 aktiviti utama majlis-majlis keraian untuk guru-guru dan


staf SMKPI yang dikelolakan oleh Kelab BAGUS

Menghadiri 2 daripada 4 aktiviti setahun berkaitan dengan Beli Belayar yang dianjurkan oleh
pihak Wesport atau Pihak Kementerian Belia dan Sukan

Melibatkan diri dalam 1 aktiviti sukarelawan menanam pokok bakau anjuran Syarikat Infinity
Resources Sdn. Bhd

Menjalankan 100% tugas sebagai Pengawas Peperiksaan SPM Ulangan pada bulan Jun 2016

Menjalankan 100% tugas sebagai Pengawas Peperiksaan SPM pada bulan Nov-Dis 2016

Menjalankan 100% tugas yang diberi untuk program-program sekolah seperti Majlis Hari
Guru, Persaraan Pengetua, dan program-program lain yang dirancangkan.

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI

JUMLAH MARKAH

PENCAPAIAN

SKOR

PENILAIAN PERTAMA
PENILAIAN KOMPETENSI
IKAN MALAYSIA
ASILAN TAHUN 2016
MA / AKHIR
GRED JAWATAN DG41
SMK PULAU INDAH
TEMPAT SEKOLAH AMANAH ,
BERTUGAS 42920 PULAU
SEKOLAH INDAH, SELANGOR
PENILAIAN
PENILAIAN AKHIR MELEBIHI SASARAN CATATAN
PERTAMA
0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

PENILAIAN AKHIR