Anda di halaman 1dari 6

TAJUK TANAMAN HIASAN

BAHAGIAN A

1. Nyatakan tiga bahagian pokok yang digunakan dalam pembiakan keratan batang.
( i ) ____________________________________________________________________
( ii ) ____________________________________________________________________
( iii) ____________________________________________________________________

[ 3 markah]

2. Rajah di bawah ini menunjukkan jenis keratan batang.

Padankan jenis keratan tersebut dengan cirinya yang betul dengan menulis A, B atau C di
petak yang disediakan.

( a ) Bahagian batang yang matang

( b ) Juga dikenal sebagai keratan hijau perang

( c ) Mudah patah apabila dilentur

[ 3 markah]

3. Rajah dibawah ini menunjukkan satu bahagian keratan batang.

1
Tandakan ( / ) pada cirinya yang betul dan ( x ) pada yang salah di petak yang disediakan.

( a ) Berwarna hijau

( b ) Merupakan bahagian tengah keratan

( c ) Tidak mudah patah apabila dilentur

[ 3 markah]

4. Rajah dibawah ini menunjukkan langkah langkah menyemai keratan batang.

Susun langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis I, II atau IV di petak

yang disediakan. Langkah III diberi.

III

5. Nyatakan tiga ciri keratan batang yang baik untuk disemai.


( i ) ____________________________________________________________________

2
( ii ) ____________________________________________________________________
( iii) ____________________________________________________________________

[ 3 markah]

6. Rajah dibawah ini menunjukkan sukatan nisbah medium penanaman Innes Potting
Compost.

Padankan nisbah tersebut dengan jenis medium yang betul dengan menulis A, B dan C

( a ) Pasir sungai

( b ) Tanah loam

( c ) Bahan organik

[ 3 markah]

7. Nyatakan tiga kaedah penjagaan anak pokok.


( i ) ____________________________________________________________________
( ii ) ____________________________________________________________________
( iii) ____________________________________________________________________

3
[ 3 markah]

8. Rajah berikut menunjukkan satu aktiviti penjagaan anak pokok.

( a ) Nyatakan nama bagi aktiviti itu.

[ 1 markah]

( b ) Nyatakan dua tujuan bagi aktiviti di 8 ( a ).

( i )_________________________________________________________________

( ii ) ________________________________________________________________

[ 2 markah]

9. Berikut ialah sebahagian daripada langkah mengubah keratan berakar ke dalam beg
politena yang tidak mengikut urutan yang betul. Susun langkah itu mengikut urutan yang
betul dengan menulis 2, 3 dan 4 pada petak yang disediakan. Langkah 1 diberi.

( a) Buat lubang ditengah tengah medium penanaman dengan


sudip tangan.
1
( b) Kejapkan permukaan dengan tangan dan siram hingga
lembap

4
( c ) Tanam keratan berakar ke dalam medium
( d ) Siram medium hingga lembap dan letakkan di tempat teduh

[ 3 markah]

10. Rajah berikut menunjukkan penjagaan tanaman hiasan.

Nyatakan aktiviti penjagaan tanaman hiasan itu.

A: ____________________________________________________________________

B: ____________________________________________________________________

C: ____________________________________________________________________

[ 3 markah]

5
6