Anda di halaman 1dari 3

Berikut ini merupakan bacaan dan do'a setelah melakukan shalat taubat.

Bacaan Sesudah Salam:

Subhaanalloohil 'azhiim. (100 kali)

Artinya: Maha Suci Allah yang Maha Agung.

Astaghfirulloohal 'azhiim, alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyumu wa atuubu ilaiih,
taubata 'abdin zhoolimin laa yamliku linafsihii dhorrow wanaf'aw walaa mautaw walaa
hayaataw walaa nusyuroo.

Artinya: Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung yang tidak ada Tuhan yang hak
disembah selain Dia yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Dan aku bertaubat kepada-
Nya, pertaubatan seorang hamba yang berbuat dosa yang tidak mempunyai daya upaya untuk
berbuat mudharat atau manfaat, untuk mati atau hidup maupun bangkit dihari nanti.
Alloohumma anta robbii laa ilaaha illaa anta kholaqtanii, wa-ana 'abduka wa-ana 'alaa 'ahdika
wawa'dika mastatho'tu, a'uudzubika minsyarri maa shona'tu, abuu-ulaka bini'matika 'alayya,
wa abuu-u bidzambii, faghfirlii fa innahuu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.

Artinya: Ya Allah, Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan selain Engkau, Engkau telah menciptakan
aku dan aku adalah hamba-Mu, semampuku kupenuhi janjiku kepada-Mu. Aku berlindung
kepada-Mu dari keburukan yang aku perbuat, aku berserah diri kepada-Mu dengan nikmat-
Mu kepadaku dan aku berserah diri kepada-Mu dengan dosaku, maka ampunilah aku, karena
sesungguhnya tak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.

Astaghfirulloohal 'azhiim, (100 kali)

Artinya: Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung.


Alloohumma maghfirotuka ausa'u mindzunuubii wa rohmatuka arjaa 'indii min 'amalii.

Artinya: Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmat-Mu lebih
berharga daripada amal-amalku.

Laa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyii
wayumiitu wahuwa 'alaa kulli syai-in qodiir. (10 kali)