Anda di halaman 1dari 46

PUPUH SINOM

1.Antuk lengut kaput melah,


Pakardin sang kawi nguni,
Tuhu bangkit nudut manah,
Ngawe linglung mangresepi,
Mawinan metu tan ling,
Ring tambet kaludan dusun,
Girang pangkah muruk nyurat,
Sinom kanggn manembangin,
Mapi nyambung,
Sukrtin sang kawi raja.

2.Mamitang gung pengampura,


Antuk bes lagas mangawi,
Buku Latihan Anak-anak SWAB 1
Satwa ngawur tan pabukta,
Sok dasar pamrih becik,
Nyaratang rahayun gumi,
Mudita maka pakukuh,
Kadi tingkahing kasatyan,
Adwa tuhu tan ktangin,
Sok n tuju,
Wasana hayu punika.

PUPUH PANGKUR
1.Sada lami Sang Sucita,
Bawu eling, Matuptup mangeka sedih,
Buku Latihan Anak-anak SWAB 2
Srupatane deres metu,
Twara kena inampetan,
Dadi medal, Bawose mangajap suwung,
Duh nguda iratu lagas,
Mangutang tityang iriki.

2. Ring mendung sawanganng tityang,


Ireng rambute, Masih tong enyak
sabanding,

Buku Latihan Anak-anak SWAB 3


Selem aksine tur balut,
I tunjung biru ya kalah,
Gili kembar, Bes sipok nandingin susu,
Empol penyalin lan pudak,
Ngayuh ring cokor imanik.

PUPUH DURMA

1.Sujatinnya, Ne jati madan sawitra,


Tan nyangka ngetohang hurip,
Buku Latihan Anak-anak SWAB 4
Ngawe mitraarta,
Sakeweh bayaning mitra,
Lagas bareng manandangin,
Suka dukha, Pada bedak manulungin.

2.Tonden panak boye nyama dong sawitre,


Anake ngelen tan noleh,
Kalanning irage,
Katibanan dukha baya,
Mingkin Sang dadyan hati,
Tan tulungan, Mangulah suka padidi.
Buku Latihan Anak-anak SWAB 5
Buku Latihan Anak-anak SWAB 6
PUPUH DANGDANG
1.Aduh ratu mas mirah sang luwir ratih,
Nyundar galang,
Etis kadi amreta,
Panglukatan taruna sedih,
Boya saking tityang nyumbung,
Ban tembe tityang manggih,
Jegeg sekadi imirah,
Pantes dadi pacar caksu,
Jantos wenten kasangsayang, Manah
tityang,
Selang ring dewek mangipi,
Buku Latihan Anak-anak SWAB 7
Yan bangun meh mirah ical.
2.Yan upami wyakti tyityang mangipi, Meh
imirah,
Rabin Hyang Iswara,
Maraga Hyang Giriputri,
Ne nyandang kasembah suwun,
Iratu mula kapuji,
Apan dewaning adewa,
Maka minyaking tutur,
Sarining yoga brata,
Nggih dumadak, Iratu ledang nampenin,
Menganggen saksat bupada.

Buku Latihan Anak-anak SWAB 8


PUPUH GINADA

1.Beli bagus Sang Sucita,


Tityang I Sugata tangkil,
Ngaturin beli ngajengang,
Wireh sampun wengi langkung,
Bawose ngiring sapihang,
Mangda polih,
Nyangih taji mangawitang.

Buku Latihan Anak-anak SWAB 9


2.Bin pidan manggih wentenang,
Kaklecan malih kawitin,
Nanging tityang mangahapang,
Ayam tityang dyastu buruh,
Wireh ipiyanne rusak,
Ampeh angin,
Campakan tityang ical.

PUPUH GINANTI

Buku Latihan Anak-anak SWAB 10


1.Mirib suba liyu tahu,
kadine mungguh ring aji,
jatin sangsara punika,
wetu saking tingkah pelih,
pelih saking ketambetan,
tambet dadi dasar sedih.

2.Tambete ngawinang lacur,


bulak balik manumadi,
bingkih malahibin duhka,
Buku Latihan Anak-anak SWAB 11
dekah nguber sukan hati,
ngalih hidup mati bakat,
ngalih bajang tuwa panggih.

PUPUH KUMAMBANG

1.Pudak petak, Kumambang makebur tangkil,


Saksat dewek tityang,
Matur rawuh mariki,
Tampen sapa lawut haras.
Buku Latihan Anak-anak SWAB 12
2.Gung aksama, Wang jerone matur bakti,
Wit teleb nyewake,
Satuwuk mangiring beli,
Sangkan purun matur congah.

PUPUH PUCUNG

1.Nanak bagus, Melahang manampi tutur,


Pangda salah tindak,
Muwah bapa ngawalenin,
Ne iwawu, Mipit enu samar pisan.

2.Yan jeg patuh, Satondene jadi putus,


Buku Latihan Anak-anak SWAB 13
Bisa dadi lara,
Amretane dadi cetik,
Krana bagus, Kene bahan matindakan.

PUPUH SEMARANDANA

1.Ibuset mahatur raris,


Sawuse makcos negak,
Diduhur hulun igajah,
Nungkruk sambil malyat munggah,
Duh ratu sang bagus karwa,

Buku Latihan Anak-anak SWAB 14


Cingak ja langite luwung,
Nguwub jagat bintang bulan.

2.Yan ida sang maharsi,


Nyingak langit bresih galang,
Ditu ida kasurupan,
Bahan ajnyanane sukla,
Jantos meneng kadi lipya,
Ring sukaning jagat wibuh,
Tukulang ajnyana galang.

Buku Latihan Anak-anak SWAB 15


A.KAWITAN WARGASARI
1.Purwakaning angripta rum
Ning wana ukir
Kahadang labuh Kartika
Panedenging sari
Angayon tangguli ketur
Angringring jangga mure.
2.Sukanya arja winangun
Winarna sari
Rumruming puspa priaka
Ingoling tangi
Sampuning riris sumahur
Buku Latihan Anak-anak SWAB 16
Mungguing srengganing rejeng.
B. BRAMARA NGISEP SARI
1.Om om sembah ning anata,
Dumadak jwa ka aksi,
Mungwing pangebaktin tityang,
Dyastu langkung tuna sami,
Pakirang arta wibawa,
Nista solah lawan wuwus,
Muwuh banget tuna budi.
2.Kewanten sredaning manah,
Miwah katlebaning hati,
Kalawan eling tan pegat,
Kanggen manyanggra manyuun,

Buku Latihan Anak-anak SWAB 17


Soecan i ratu sang lewih
3.Iratu langkung pawikan
Ring manah sarwe dumadi
Nejati kalawan boya
Ne corah lan bakti mulus
Ne patut kalawan rusit

4.Apan paduka Batara


Nemula nodyanin gumi
Weruh ring sakandan jagat
Salwirne wus kalangkung
Mangkin miwah ne kawuri

Buku Latihan Anak-anak SWAB 18


5.Sekala lawan niskala
Batara ngraganin sami
Wisnawa suksma Batara
Brahma niskala Iratu
Pepek sami ngeraganin

6.Stula maye Batara


Mantra kanggen mangastiti
Siwa Sadha anggan Batara
Miwah gayatri kasengguh
Ngebek ring luhur nyusupin

7.Duk ring citawirahita


Buku Latihan Anak-anak SWAB 19
Sane kanggen mangastuti
Tanlyan nirmala jnana
Degeng ring jeroning kalbu
Parama Siwa kadalih

8.Wisnawa ugi kaucap


Miwah turya kawastanin
Mrage sunya tanpa maya
Kedas galang tanpa maya
Lewih tan ada nyaminin

9.Duk ring citarahi tantra


Santi atita kewastanin
Buku Latihan Anak-anak SWAB 20
Tuhu parama suksma
Ngabeletang para wiku
Reh ngalih ane kaalih

10. Dwaning tityang mangastawa


Kotaman sang adi lewih
Mugi tityang polih tampak
Tejan jenyanan Iratu
Manggeh kemulaning hurip

C. PUPUH MAGANTRUH

1.Swastyastu pangastawane kaluhur


Buku Latihan Anak-anak SWAB 21
Ngayat ida sang hyang widhi
Mogi ida sweca asung
Ring para sentana sami
Sida mangguh kerahayon

2.Apan ratu sangkanya jagat puniku


Rawuhing dagingnya sami
Mula alit pinih agung
Ngebek ring triloka yukti
Meraga sarining rawos
3.Atur tityang para sisya lintang jugul
Panembahe ring hyang widhi
Tan pemantra tan pesuguh
Bhakti antuk manah eling
Buku Latihan Anak-anak SWAB 22
Eling maring raga belog

4.Mangke walia ira sraya sembah ingsun


Ksama ya tan pangesti
Asung asih hyang pakulun
Manugraha maring mami
Mangda kasidan don

D. PUPUH MIJIL
1.Sapi tuduh ida sanghyang widi
Ayu lawan kawon
Tatak mangdene tanggen kayune
Buku Latihan Anak-anak SWAB 23
Wireh ida mapaica hurip
Ring sang manumadi
Yogya ida sembah suwun
2.Siyang dalu patute astiti
Tangan cakup kapo
Sekarkukus napam piratine
Mangda pageh adnyanane ngilis
Mangapcane widhi
Baktine mangdene tumus
E.WARGASARI

1.Ida ratu sakeng luhur,


Kawula nunas lugrane,

Buku Latihan Anak-anak SWAB 24


Mangda sampun tityang tandruh,
Mangayat batara mangkin,
Tityang ngaturang pejati,
Canang suci mwang daksina,
Sami sampun puput,
Pratingkahing saji.

2.Asep menyan majegau,


Cendanane pangundang dewane
Mangda ida gelis turun,
Mijil saking majapahit,
Sampun madabdaban mangkin,
Buku Latihan Anak-anak SWAB 25
Sah saking giri meru reko,
Ancangane turun,
Sami pada girang.

3.Bhatarane sakeng luhur


Nggagana di ambarane
Panganggene abra murub
Parekan sami mangiring
Widyadhara widyadhari
Padha madudon-dudonan
Buku Latihan Anak-anak SWAB 26
Prabawa kumetug
Angliwering langit

4.Dibale manike luwung


Mapanyengker ring tlagane
Kadagingin tunjung tutur
Tunjung abang tunjung putih
Ida bhatara mabawos
Bawose di luhur
Pacang turun gelis
Buku Latihan Anak-anak SWAB 27
F. PUPUH ADRI

1.Om ksama pujaning hulun


Yan hati wimuda
Pralanggya sunga pamuji
Ripada sanghyang sinuhun
Tan pemantra tan pesantun
Hina rikaya wak lan manah
Buku Latihan Anak-anak SWAB 28
Nging sredha bhakti panungsung
Nugraha ring nis sahaya
Wineh salwiring sinandya

2.Tembang adri pangastawa


Ngastawa bhatarane
Ngastiti ida hyang widhi
Dasendriya sami kumpul
Molih maring rasa sukla
Ring putih hati manerus
Bayu sabda hidep sukla
Angregep prebawa sukla

Buku Latihan Anak-anak SWAB 29


3.Egar manah ira ngesti ayu,
Ngesti batarane,
Kalih ida sang hyang widhi,
Madak ica ida nerus,
Betel kangin betel kawuh,
Mangulayang ikawelas arsa,
Angesti hyang brata sadhu,
Ngesti ida hyang batara,
Nunas sarining amreta.

Buku Latihan Anak-anak SWAB 30


4.Kawula ngaturang canang harum
Sarwe ke sekare
Manca warna sarwa wangi
Ambun nyane ngalub-alub
Ngawe egar hyang hayu
Kalih Ida Hyang Batara
Pade kenak pade kenyung
Hyang Dedare Hyang Dedari
Nyari aturan I kawula

Buku Latihan Anak-anak SWAB 31


5.Turun ida nuut kukus harum
Ngamedalin kaulane mangkin
Manglinggihin arca mas angrawit
Singgih hyang ratu agung
Kalitirang sang hyang hayu
Kaulane ngaturang sembah
Ring iratu agung
Tityang sarat manunas
Tirtane sane utama

Buku Latihan Anak-anak SWAB 32


6.Tirta utama sakti manerus,
Paicain kawulane mangkin,
Ne sandi mapasupati,
Panyupatan lara agung,
Salwiring lara kasapuh,
Hilang moksa maring suniya,
Letuh hilang hala ludus,
Katibenin antuk tirta,
Paican Ida Batara.

Buku Latihan Anak-anak SWAB 33


G. PUPUH TERONG
1.Uduh ya igagar mayang
Turune ke natar bali
Mairingan rejang legong
Legonge di singa sekar
Linggih batara manglanglang
Manglanglangin canang harum
2.Harum-harum mrik sumurang
Aturan anak para suci
Kraman dahane dilemah
Ngaturang canang piodal
Nedeng purnamaning kapat
Odalan batara agung.

Buku Latihan Anak-anak SWAB 34


H. PUPUH AMAD

1.Om ksantawya purwaning pamuji,


Pan prasangga ngayat batara,
Sang amurbeng tri lokane,
Tingalana pukulun,
Sembahing astiti bakti,
Puspa maka sarana,
Pangarcananing jugul,
Saha jnana lila sudha, mangardana,
Sang pakestining kumelip,
Sang anuksmeng sahana.

2.Kacerita katuran ida mangkin,


Buku Latihan Anak-anak SWAB 35
Ring sasih kacatur punika,
Lintang kenak reka kayune,
Aturan kawula lintang dusun,
Suci agung suci sari,
Sesayut miwah soroan,
Daksina sesayut agung,
Ketipat blayag lan sesanganan,
Penyeneng teteg canggah urip,
Gelar sanga sasipatan.

3.Nawegang tityang nunas lugra mangkin


Ring ida sanghyang widi wasa,
Buku Latihan Anak-anak SWAB 36
Apang terus swecan iratu,
Nawegang tityang
Sinampura sisip tityang,
Tityang pacang nyampe nyuwun,
swecan ida batara lungsur tityang,
Tityang nyawang mangaturin,
Ida raris kapendak ikang sembah.

I. PUPUH DANGDANG

1.Om ksantawya purwaning pamuji


Buku Latihan Anak-anak SWAB 37
Pan prasangga ngayat bhatara
Sang amurbeng triloka
Tinghalana pukulun
Sembahning astiti bhakti
Puspa maka sarana
Pangarcananing jugul
Saha jnana lila sudha mangredana
Sang pakestining kumelip
Sang anuksmeng sahana

2.Apan bhatara nyusuping hurip


Lan wyapaka prakirneng sahana
Ring wastu lan abyaktane
Ring hala lawan hayu
Buku Latihan Anak-anak SWAB 38
Ring aganal lawan alit
Kita ingkang tumingkah
Tan kawenang dinulu
Apan wasitwa ring jagat ndah tan wah
Maka murtin welas asih
Ring sahananing gumelar

J. PALUGANGSA

1.Ndan marmaning bramita mangun gita


Srawana masa windu tangdwirada
Nawut sitangsu ndan kawasita
Buku Latihan Anak-anak SWAB 39
Wijanira sridipati ring singa sekar
Wastannya kencandra sari
Rumrumnya nirnaken gurit
Lineng kareng basa kidung
Hares werin-werin
Sakala ngening pasir wukir
Wulusan amredya lara
Angde wuyung
2.Om awignam sembahning nirasraya
Apan prasangga Angayap
ripada dwaya Hyang Agung
Sang sinanggah Hyang Wisesa
Pamuwarkaning bhur bhuwah swah
Lawan sahanang ikang prani
Buku Latihan Anak-anak SWAB 40
Kita nimitaning dadi
Dewa jana bhuta taru
Kapwa wireh hurip
Kalawan sadananing hurip
Sampurna gumelar padhangde hayu

A.PUPUH JERUM

1.Tangeh anamun turida


Salimur tan kasalimur
Prakerti abayeng dangu
Tumuwuh ta andadi wong
Rasa tan kadi ageman
Buku Latihan Anak-anak SWAB 41
Marmanira misreng kidung
Tan anuting pupuh basa
Pinahewa de sang wiku.

2.Ndan kapracita ring gita


Kundangdeya aran ipun
Taruna ring banjar kidul
Kang kumawi catur mangko
Kocapan I Kundangdeya
Angulanjar gawen ipun
Kasih-asih ingeman-eman
Kamban kara dening ibu
Buku Latihan Anak-anak SWAB 42
K.PUPUH SINOM RENGANIS

1.Om ksama purwaning gita


Maka sadhana ngastuti
Rijengta sang amurbeng rat
Sang sangkan parani napti
Suklat maka mideng suci
Durlaba suksma winuwus
Welas harseng sarwa bawa
Buku Latihan Anak-anak SWAB 43
Hurip ring sahanan hurip
Sakeng pasu
Sthawara lawan manusa

2.Jenek ring meru sarira


Kastiti hyang maha suci
Mapuspa padma hredaya
Maganta swaraning sepi
Maganda ya tisning budi
Malepana sila hayu
Mawija menget prakasa
Kukusing sadripu dagdi
Dupan ipun
Madipa hidepe galang
Buku Latihan Anak-anak SWAB 44
3.Sabda parisuda puja
Gemeting adnyana wisik
Tegeping saupacara
Dwaning Ida kaastiti
Asung lugraha pinerih
Mugya manggih marga lantur
Sida sadya panjang yusa
Ring pape budi akalis
Mangden luput
Ring saktining bawacakra

Buku Latihan Anak-anak SWAB 45


4.Om awignam astu sidham
Pamursita ring Hyang Widhi
Murtining jnyana nirmala
Umunggu ring para suci
Saksat sanghyang saraswati
Guna widya limpad wibuh
Guruning weda paraga
Santatmaka murti asih
Sidharastu
Tan kena ring upadrawa

Buku Latihan Anak-anak SWAB 46