Anda di halaman 1dari 1

BUBBLE CHART

Pembacaan Kurang Kewanga


pendidikan n
Perihatin

Kesibukan
Sikap Faktor Faktor
Mempengaruhi
Kefahama
n Persekitaran

Kajian Tentang Tahap Pengetahuan Penyakit


Tuberkulosis Dalam Kalangan Penduduk Kurang
Tidak ambil Informasi
Kampung Padang Siam.
peduli

Demografi

Bangsa
Latar
Belakang
Keluarga
Jantina Pekerjaan