Anda di halaman 1dari 14

TATACARA UNTUK IMPORT DATA MURID DARI APDM KE DALAM i-NILAM

LANGKAH 1

Untuk masuk ke dalam Pangkalan Data Murid (APDM), taipkan URL apdm.moe.gov.my

MURID DARI APDM KE DALAM i-NILAM LANGKAH 1 Untuk masuk ke dalam Pangkalan Data Murid (APDM),

LANGKAH 2

Masukkan ID Pengguna (kod sekolah) dan Kata Laluan (cth:sekolah) dan Log Masuk

LANGKAH 2 Masukkan ID Pengguna (kod sekolah) dan Kata Laluan (cth:sekolah) dan Log Masuk

LANGKAH 3

Klik pada Data Murid

LANGKAH 3 Klik pada Data Murid

LANGKAH 4

Klik pada Muat Turun di sebelah paling kanan dalam jadual.

Save di dalam desktop komputer.

LANGKAH 4 Klik pada Muat Turun di sebelah paling kanan dalam jadual. Save di dalam desktop

LANGKAH 5

Buka file yang telah disave di dalam desktop.

Paparan seperti ini akan terhasil.

LANGKAH 5 Buka file yang telah disave di dalam desktop. Paparan seperti ini akan terhasil.

LANGKAH 6

Masuk ke dalam laman web nilam.tarantula.my
Masuk ke dalam laman web nilam.tarantula.my

LANGKAH 7

Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan i-NILAM anda.

LANGKAH 7 Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan i-NILAM anda.

LANGKAH 8

Anda telah berjaya login ke dalam i-NILAM.

LANGKAH 8 Anda telah berjaya login ke dalam i-NILAM.

LANGKAH 9

Klik pada Utiliti: Import Data Murid Sesi 2014

LANGKAH 9 Klik pada Utiliti: Import Data Murid Sesi 2014
LANGKAH 9 Klik pada Utiliti: Import Data Murid Sesi 2014

LANGKAH 10

Anda akan lihat paparan ini.

Klik pada 3. Sumber Data txt: Sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDN.txt) 2014
Klik pada 3. Sumber Data txt: Sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDN.txt) 2014

LANGKAH 11

Klik pada Import wizard (ruang paling kanan) dan Klik

LANGKAH 11 Klik pada Import wizard (ruang paling kanan) dan Klik
LANGKAH 11 Klik pada Import wizard (ruang paling kanan) dan Klik

LANGKAH 12

Klik pada Pilih Import dalam Status Import APDM 2014

LANGKAH 12 Klik pada Pilih Import dalam Status Import APDM 2014

LANGKAH 13

Klik Choose File, kemudian klik 2. Muat naik fail APDM 2014 (APDM TXT). mengikut TATACARA/arahan
Klik Choose File, kemudian klik 2. Muat naik fail APDM 2014 (APDM TXT).
mengikut TATACARA/arahan yangKemudian klik Langkah seterusnya dan klik
diberi.
1
2
3

LANGKAH 14

Selepas Klik butang Langkah Seterusnya, klik pada petak berwarna hijau berdasarkan arahan yang diberi. Ulangi langkah tersebut sehingga 7 bahagian iaitu ( Muat naik APDM, Proses Fail APDM, Proses Kelas APDM, Padan Kelas APDM kepada i-NILAM, Import Kelas, Import Murid dan Naik kelas/ Streaming) bertukar menjadi hijau.

Sesudah kesemua 7 bahagian bertukar menjadi hijau,

murid untuk kelas Tahun 2 atau Ting. 2 dengan klik import wizard. (Ulangi langkah seperti dari 11 hingga 14) . Begitulah caranya sehingga semua enam kelas atau lima

mula lagi mengimport data

kelas (import satu-satu kelas dengan klik folder yang anda letak di desktop)

kelas dengan klik folder yang anda letak di desktop) Untuk kembali ke paparan sebelumnya, klik tanda

Untuk kembali ke paparan sebelumnya, klik tanda x dalam bulatan hitam, bukan x dalam petak merah.