Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Tajuk Unit 7: Mencongklang (Galloping)
Berkebolehan melakukan pergerakan mencongklang
Fokus
dengan lakuan yang betul
Standard
1.2, 2.2, 5.4
Kandungan
Standard
1.2.1, 2.2.1, 5.4.2
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat:-
Objektif 1. Melakukan pergerakan mencongklang.
2. Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan
Pembelajaran lokomotor
3. Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan
aktiviti dalam kumpulan.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
Kreativiti dan inovasi
EMK
BBM Skital, gelung dan pundi kacang.
Penilaian P&P
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana..........................

..........