Anda di halaman 1dari 1

BA

PERKARA
B
BAB PERKARA
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
11) VITAE KURIKULUM

SENARAI KANDUNGAN
SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI/
a) MAKLUMAT PERIBADI PROFESI0NAL
b) AKADEMIK/ IKHTISAS
1) SUMBANGAN KEPADA KPM/ JPN/PPD
c) PENGALAMAN BEKERJA JU DAERAH/ JU NEGERI/ JU
d) JAWATAN KEBANGSAAN
e) KEKUATAN DIRI (KEPAKARAN) PENYELIA KAWASAN

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERIKSA KERTAS

A 12) FALSAFAH PENDIDIKAN


KEBANGSAAN
PENINGKATAN PENCAPAIAN
AKADEMIK
VISI
SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI/
MISI PROFESION
2) PENULISAN/ PENERBITAN
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
Penulisan Kreatif (Hari Guru,
13) SKOP KERJA
Simposium, Persidangan)
a) MENGAJAR (PDP)- JADUAL WAKTU
Journal
MENGAJAR
b) PENGURUSAN HEM- SURAT LANTIKAN Buku

c) PENGURUSAN KK Kajian tindakan


d) PENGURUSAN PENTADBIRAN
BAHAN BUKTI DALAM PDP/ KEPIMPINAN
e) PENGURUSAN AKADEMIK
3) SUKATAN MATA PELAJARAN/
f)
D
PENGURUSAN BILIK DARJAH RANCANGAN MENGAJAR DAN
PENILAIAN/ PERANCANGAN
STRATEGIK
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
HSP/ RPT
14) SASARAN KERJA TAHUNAN-
KEPILKAN FORMAT YANG SEDIA ADA Analisis

BAHAN BUKTI DALAM PDP/ KEPIMPINAN


PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL 4) CONTOH HASIL KERJA
15) MATLAMAT PENGAJARAN/ INOVASI
KEPIMPINAN MASA HADAPAN
ANUGERAH/ PENCAPAIAN
KEMENJADIAN MURID (DARI SEGI
AKADEMIK, SAHSIAH/ JERI)
5) ANUGERAH / PENCAPAIAN
APC
ANUGERAH KETUA MENTERI
ANUGERAH KPM
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL
PINGAT- PINGAT PERKHIMATAN

B 16) CADANGAN AKTIVITI UNTUK


PENAMBAHBAIKAN E ANUGERAH/ PENCAPAIAN
PLC 6) ANUGERAH DALAM PDP/ KEPIMPINAN
PEMBELAJARAN MAYA SIJIL/ SURAT PENGHARGAAN
DARIPADA PENGETUA
KAJIAN TINDAKAN TOKOH GURU PERINGKAT SEKOLAH/
PPD/ JPN

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL ANUGERAH/ PENCAPAIAN


17) PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB 7) JEMPUTAN UNTUK KONSULTASI,
BENGKEL, PENULISAN DAN LAIN- LAIN
SEMINAR
SURAT- SURAT JEMPUTAN SEBAGAI
KURSUS JU/ PENCERAMAH/ FASILITATOR/
SURAT LANTIKAN
BENGKEL
PERSIDANGAN PENILAIAN PDP/ KEPIMPINAN
PENYELIDIKAN 8) BAHAN BUKTI KEBERKESANAN
PENGAJARAN/ KEPIMPINAN
KAJIAN TINDAKAN GAMBAR/ SIJIL PLAK
LAPORAN NAZIR/ E- cerap/ SISC+

SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI/


PROFESI0NAL F PENILAIAN PDP/ KEPIMPINAN
9) RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN/
18) SENARAI TUGAS DAN KEPIMPINAN
C
TANGGUNGJAWAB
GURU
VIDEO CRITIQUE/ DIRI SENDIRI

PENILAIAN PDP/ KEPIMPINAN


KETUA PANITIA
10) MAKLUMBALAS/ PENILAIAN MURID/
GURU PEMBIMBING KETUA JABATAN
PORTAL E GURU
GURU DATA
MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA WACANA ILMU (ENGKABANG. NET)