Anda di halaman 1dari 109

PELAN ST

Teras Strategik 2
Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksira
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minim
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal ins

Objektif

Gre

Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, jasmani, emosi dan Peratus
rohani - meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan SPM
Peratu

Strategik Program / Projek


Kelas Tambahan Bengkel Kimia Tingkatan 5
Bengkel Kimia Tingkatan 4
Chemistry Night Tingkatan 5
Chemistry Night Tingkatan 4
Program KHAS Lonjakan Saujana
Perkampongan ILMU
Perfect Score
Program XA Plus
Kelas Tambahan/Pemulihan
Pembelajaran Kontektual Ekplorasi kimia Tingkatan 4
Pembelajaran Masteri Chemistry In Camp 1
Chemistry In Camp 2

Januari
PELAN STRATEGIK KURIKULUM ( Panitia Kimia )

epertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

di peringkat antarabangsa minimum


ikan untuk melahirkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21

KPI TOV 2016


1.03
Gred Purata Sekolah 1.06
54.07%
Peratus murid mendapat A+ 53.90%
88.15%
Peratus murid mendapat A 83.27%

Status/Pencapain Projek

Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober


r
a)

Sasaran / Capai
2016 2017 2018 Nota
1.03 1.01 0.98

54.07% 54.20% 54.50%

88.15% 88.30% 88.70%

Tanggungjawab
A C D
C D A
D C B
D A C
B C D
D B A
A D B
A B D
C A D
D C A
B A C
A C D

November Disember Ketua Rossita Chio Sin Mohd


Panitia Radzak Tein Razi
ONE PAGE
`
Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Mu
Bidang : Panitia Kimia
Logo Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bagi mata
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Kimia Tingkatan 5
2 Bengkel Kimia Tingkatan 4
3 Malam Kimia Tingkatan 5
4 Malam Kimia Tingkatan 4
5 Chemistry In Camp 1
6 Chmistry In Camp 2
7 Perkampongan Ilmu
8 Lonjakan Saujana
9 Perfect Score
10 Program XA plus
11 Ekplorasi Kimia
12 Kelas Tambahan/Pemulihan

ningkatkan Gred
Meningkatkan
PurataMeningkatkan
mata
peratus
pelajaran
murid
peratus
Kimia
memperoleh
murid cemerlang
A+ semua A Tugas Utama Tar
ikh
` Sa
sar
an

Objektif

K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatkan GP mata pelajaran Kimia kepada 0.98


Memperoleh 54% orang murid memperoleh A+
Mencapai sasaran 88% murid memperoleh semua A
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA KIMIA

atkan Pencapaian bagi mata pelajaran kimia dalam peperiksaan SPM


Status/Pencapaian ProjekJanuari Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe


r

K
os

& Ramalan

aran Kimia kepada 0.98


d memperoleh A+
d memperoleh semua A
KIMIA

01/01/16

Tanggungjawab
A C D
C D A
D C B
D A C
B A C
A C D
D B A
B C D
A D B
A B D
D C A
C A D

Oktober November Disember Ketua Rossita Chio Sin Mohd


Panitia Radzak Tein Razi

567
PELAN STRATEGIK K

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangs
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang mengu

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelajaran Bahasa Me


Meningkatkan kualiti murid dari segi
intelek, jasmani, emosi dan rohani - Peratus murid memperolehi A+
meningkatkan pencapaian dalam
peperiksaan SPM Peratus murid memperolehi A

Strategik Program / Projek Sta


Bengkel Mata pelajaran
Kelas Malam Mata pelajaran
Tambahan Kelas Klinikal
Program
KHAS Lonjakan Saujana
Perkampongan ILMU
Menggilap Permata
Program Hikmah -SB3T
Laluan Iqrak
Pembelajaran KMinggu Bahasa Melayu
Bicara Pemimpin

Januari Februari Mach


ELAN STRATEGIK KURIKULUM ( Panitia Bahasa Melayu )

ggi
s dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

tarabangsa minimum
lahirkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017
1.2 1
Purata Mata pelajaran Bahasa Melayu 1.92
16.7
Peratus murid memperolehi A+ 4.00%
47.6
Peratus murid memperolehi A 28%

Status/Pencapaian Projek


April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember


r
)

Sasaran / Capai
2017 2018 Nota
1 0.95

Tanggungjawab
C B D E
D A C B
B E A D

A C D E
A D C B
C A E D
A E B C
C A E B
D A C B
E B A D

Ketua En Adnan Tn Hj Abd Pn Haizan Cik


Panitia bin Harun Haris b. bt Md Fazlina
Abd Rashid Iliani bt
Rashid Ismail
ONE PAGE PLAN M

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Panitia Bahasa Melayu
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bagi mata pel
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Mata pelajaran Ting 5
2 Bengkel Mata pelajaran Ting 4
3 Malam Mata pelajaran Ting 5
4 Menggilap Permata
5 Lonjakan Saujana
6 Perkampongan ILMU
7 Minggu Bahasa Melayu
8 Laluan Iqrak
9 Bicara Pemimpin
10 Kelas Klinikal
11 Program Hikmah - SBT3
12
13
14
15

an GredMeningkatkan
Purata Mata pelajaran
Meningkatkan
peratus murid
Bahasa
peratus
memperoleh
Melayu
murid A+
memperoleh A Tugas Utama Tar
ikh
Sa
sar
an

Objektif

K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatkan GPMP Bahasa Melayu kepada 0.47


Memperolehi 61.4% orang murid memperolehi A+
Mencapai sasaran 31.4% murid memperoleh A
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA BAHASA MELAYU

Tuanku Munawir
layu
atkan Pencapaian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM
Status/Pencapaian Projek


Januari Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe


r

K
os

& Ramalan

Melayu kepada 0.47


murid memperolehi A+
rid memperoleh A
SA MELAYU

Tarikh: 5 JAN 2016

Tanggungjawab
C A D E
A E B C
D A C B
C A E D
A C D E
A D C B
D A C B
C A E B
E B A D
B E A D
A E B C

Oktober November Disember Ketua En Adnan Tn Hj Abd Pn Haizan Cik


Panitia bin Harun Haris b. bt Md Fazlina
Abd Rashid Iliani bt
Rashid Ismail

567
ONE PAGE PLAN M

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Panitia Pendidikan Moral
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bagi mata pela
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Matapelajaran Ting 5
2 Bengkel Matapelajaran Ting 4
3 Kelas Tambahan Ting 5
4 Kelas Tambahan Ting 4
5 Lonjakan Saujana
6 Bengkel Intensif
7 Perkampungan ILMU
8
9
10
11
12
13
14
15
Ta
n Gred Purata
Meningkatkan
Mata pelajaran
peratus Pendidikan
murid memperoleh
Moral A+ Tugas Utama rik
h
Sa
sa
ra
n
Objektif

K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP Pendidikan Moral kepada 0.00


Memperolehi 100% orang murid memperolehi A+
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA PENDIDIKAN MORAL

anku Munawir
oral
an Pencapaian bagi mata pelajaran Pendidikan Moral dalam peperiksaan SPM
Status/Pencapain Projek


Ta
rik Januari Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe
h r
Sa
sa
ra
n

K
os

n & Ramalan

an Moral kepada 0.00


memperolehi A+
KAN MORAL

Tarikh: JAN 2016

Tanggungjawab
A
A
A
A
A
A
A

Oktober November Disember Ketua


Panitia

567
PELAN STRATEGIK KU

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangs
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang mengu

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelajaran Mate

Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, Peratus murid memperolehi A


jasmani, emosi dan rohani - meningkatkan
pencapaian dalam peperiksaan SPM
Peratus murid memperolehi A

Strategik Program / Projek


Kelas Bengkel Matapelajaran
Tambahan Kelas Tambahan Intensif
Lonjakan Saujana
Program Perkampungan ILMU
KHAS Bengkel Intensif

Januari Februari Mach


AN STRATEGIK KURIKULUM ( Panitia Pendidikan Moral )

alam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

abangsa minimum
irkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017
0 0
ed Purata Mata pelajaran Matematik 1
100 100
Peratus murid memperolehi A+ 80.00%
100 100
Peratus murid memperolehi A 20%

Status/Pencapain Projek
April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember


r
l)

Sasaran / Capai
2017 2018 Nota
0 0

100 100

100 100

Tanggungjawab
A
A
A
A
A

Ketua
Panitia
PELAN STRATEGI

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangs
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang mengu

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelajaran Mate

Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, Peratus murid memperolehi A


jasmani, emosi dan rohani - meningkatkan
pencapaian dalam peperiksaan SPM
Peratus murid memperolehi A

Strategik Program / Projek


Kelas Bengkel Matapelajaran
Tambahan Malam Matapelajaran
Lonjakan Saujana
Program Perkampongan ILMU
KHAS Modul ATOM

Januari Februari Mach


PELAN STRATEGIK KURIKULUM ( Panitia Matematik )

alam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

abangsa minimum
irkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017
0.42 0.4
ed Purata Mata pelajaran Matematik 2.75
80 85
Peratus murid memperolehi A+ 76.58%
100 100
Peratus murid memperolehi A 100%

Status/Pencapain Projek
April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember


r
Sasaran / Capai
2017 2018 Nota
0.4 0.38

85 90

100 100

Tanggungjawab
A D B
A B C
A D C
A B C
C D A

Ketua En Ahmad Pn 'Izzati


Panitia Yasir
Mustafa
Bakri
ONE PAGE PLA

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Panitia Matematik
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bagi mata pela
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Matapelajaran Ting 5
2 Bengkel Matapelajaran Ting 4
3 Malam Matapelajaran Ting 5
4 Malam Matapelajaran Ting 4
5 Lonjakan Saujana
6 Modul ATOM
7 Perkampongan ILMU
8 Bengkel T1 & T2
9
10
11
12
13
14
15
Ta
tkan Gred
Meningkatkan
Purata Mata
Meningkatkan
peratus
pelajaran
murid
Matematik
peratus
memperoleh
murid A+
memperoleh A Tugas Utama rik
h
Sa
sa
ra
n
Objektif

K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP matematik kepada 0.24


Memperolehi 80 % orang murid memperolehi A+
Mencapai sasaran 100% murid memperoleh A
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA MATEMATIK

anku Munawir

an Pencapaian bagi mata pelajaran Matematik dalam peperiksaan SPM


Status/Pencapain ProjekTa
rik Januari Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe
h r
Sa
sa
ra
n

K
os

n & Ramalan

k kepada 0.24
memperolehi A+
memperoleh A
EMATIK

Tarikh: JAN 2016

Tanggungjawab
A B C
B A C
A B C
B A C
A D C
B A C
A B C
B A C

Oktober November Disember Ketua En Ahmad Pn 'Izzati


Panitia Yasir
Mustafa
Bakri

567
PELAN STRATEGIK KURI

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa sep
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang menguasai

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelajaran Matematik Tam


Meningkatkan kualiti murid dari segi
intelek, jasmani, emosi dan rohani - Peratus murid memperolehi A+
meningkatkan pencapaian dalam
peperiksaan SPM Peratus murid memperolehi A

Strategik
Kelas Program / Projek Sta
Tambaha Bengkel Matapelajaran
n Malam Matapelajaran
Lonjakan Saujana
Program Perkampungan ILMU
KHAS Enhancing Add Maths
Beyond Syllabus
Super Score
Perfect Score
XA Plus
Kem Putera Harapan

Januari Februari Mac April


RATEGIK KURIKULUM ( Panitia Matematik Tambahan )

ksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

inimum
l insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017
2.23 2.1
pelajaran Matematik Tambahan 7.18
21 23
murid memperolehi A+ 0.00%
90 92
murid memperolehi A 10%

Status/Pencapain Projek Tang


A
B
A
B
A
A
C
B
A
A

Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember Ketua


r Panitia
n / Capai
2018 Nota
2

25

94

Tanggungjawab
B C D
A C D
B C D
C D A
B C D
C B D
D A B
A C D
C D B
C D B

En Pn Cik
Norezal Salhalida Suraini bt
Nordin bt Abd Sulaiman
Kudus
ONE PAGE PLAN

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Panitia Matematik Tambahan
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bagi ma
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Matapelajaran Ting 5
2 Bengkel Matapelajaran Ting 4
3 Malam Matapelajaran Ting 5
4 Malam Matapelajaran Ting 4
5 Lonjakan Saujana
6 Enhancing Add Maths
7 Perkampungan ILMU
8 Beyond Syllabus
9
10
11
12
13
14
15
Ta
Meningkatkan Gred
Meningkatkan
PurataMeningkatkan
Mata
peratus
pelajaran
murid
peratus
Matematik
memperoleh
murid memperoleh
A+ A Tugas Utama rik
h
Sa
sa
ra
n
Objektif

K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP Matematik Tambahan kepada 1.2


Memperolehi 52 % orang murid memperolehi A+
Mencapai sasaran 78% murid memperoleh A
NE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

anku Munawir
mbahan
an Pencapaian bagi mata pelajaran Matematik Tambahan dalam peperiksaan SPM
Status/Pencapain Projek


Ta
rik Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Septembe
h r
Sa
sa
ra
n

K
os

n & Ramalan

k Tambahan kepada 1.26


memperolehi A+
emperoleh A
IK TAMBAHAN

Tarikh: JAN 2016

Tanggungjawab
A B C D
A B C D
B A C D
B C D A
A B C D
B C D A
A B C D
A C B D

Oktober November Disember Ketua En Pn Cik


Panitia Norezal Salhalida Suraini bt
Nordin bt Abd Sulaiman
Kudus

567
PELAN STRATE
Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi
Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangs
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang mengu

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelajaran EST


Meningkatkan kualiti murid dari segi
intelek, jasmani, emosi dan rohani - Peratus murid memperolehi A+
meningkatkan pencapaian dalam
peperiksaan SPM Peratus murid memperolehi A

Strategik Program / Projek Statu


Kelas Bengkel Matapelajaran
Tambahan
Lonjakan Saujana
Program Perkampongan ILMU
KHAS Modul Topikal EST
EST Eco-Trip
Intervensi Guru Muda
WebQuest

Januari Februari Mach April


ELAN STRATEGIK KURIKULUM ( Panitia EST )

entaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

sa minimum
modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2015 2016
0.44
Mata pelajaran EST 0.46
66
urid memperolehi A+ 65.00%
100
urid memperolehi A 95%

Status/Pencapain Projek Tang


A

A
A
A
A
A
A

Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember Ketua


r Panitia
n / Capai
2017 Nota

Tanggungjawab
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OP

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Panitia EST
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bagi mata pelaja
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Matapelajaran Ting 5
2 EST Eco-Trip
3 Modul Topikal EST
4 Lonjakan Saujana
5 Perkampongan ILMU
6 Intervensi Guru Muda
7 WebQuest
8
9
10
11
12
13
14
15

gkatkanMeningkatkan
Gred Purata Mata
Meningkatkan
peratus
Meningkatkan
pelajaran
murid peratus
memperoleh
EST
keupayaan
murid A+
memperoleh
sebagai independent
A learners
Tugas Utama Tari Januari
kh
Sas
ara
n

Objektif

Ko
s

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP EST kepada 0.44


Memperolehi 66 % orang murid memperolehi A+
Mencapai sasaran 100% murid memperoleh A
ANAGER ( OPPM) : PANITIA ENGLISH FOR SCIENCE & TECHNOLOGY

apaian bagi mata pelajaran EST dalam peperiksaan SPM


Status/Pencapain Projek


Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober


r

olehi A+
leh A
TECHNOLOGY (EST)

Tarikh: JAN 2015

Tanggungjawab
A
A
A

A
A
A

November Disember Ketua


Panitia

567
PELAN STRATEGIK KU

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa sep
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang menguasai

Objektif KPI

Gred Purata Mata Pelajaran Bahasa Ingg

Peratus murid memperolehi A+

Meningkatkan kualiti murid dari segi


intelek, jasmani, emosi dan rohani - Peratus murid memperolehi A
meningkatkan pencapaian dalam
peperiksaan SPM
Strategik Program / Projek Stat
Kelas Tam Bengkel Matapelajaran

Program KLonjakan Saujana


Perkampungan ILMU
English Communication Skills
Step by Wicked Step Week
English Lesson Slot
One-to-one Consultation
Bekalan Ilmu

Januari Februari Mach April


STRATEGIK KURIKULUM (Panitia Bahasa Inggeris)

ksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

inimum
l insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017
1.4 1.35
a Pelajaran Bahasa Inggeris
26.85 28
murid memperolehi A+
90 35
murid memperolehi A

Status/Pencapaian Projek
E

A
A
A
A
A
A
F

Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember Ketua


r Panitia
n / Capai
2018 Nota
1.3

30

37

Tanggungjawab
C B D F A

C B D E F
C B D E F
C B D E F
C B D E F
C B D E F
C B D E F
D A B C E

Unaizah Suhaidah Hafidzulla Rogayah


h Helmy

Lim Chui Hoon


Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Muna

Objektif Tugasan Utama


1 Bengkel Matapelajaran
2
3 Lonjakan Saujana
4 Perkampongan ILMU
5 English Communication Skills
6 Step by Wicked Step Week
7 English Lesson Slot
8 One-to-one Consultation
9 Bekalan Ilmu
10
11
12
13
14
15
Ta
ed Purata
Meningkatkan
Sekolah
Meningkatkan
Mata
peratus
Pelajaran
murid
peratus
memperoleh
Bahasa
murid
Inggeris
memperolehi
A+ A Tugas Utama rik Januari
h
Sa
sa
ra
n
Objektif

K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatkan GPMP Bahasa Inggeris kepada 1.45


Memperolehi 5.36% orangmurid memperolehi A+
Mencapai sasaran 90% murid memperolehi A
Bidang : Kurikulum
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian dalam peperiksaan SPM
Status/Pencapain Projek

Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober


r

ada 1.45
ehi A+
A
Tarikh: JAN 2016

periksaan SPM
Tanggungjawab
E C B D F A

A C B D E F
A C B D E F
A C B D E F
A C B D E F
A C B D E F
A C B D E F
F D A B C E

November Disember Ketua Unaizah Suhaidah Hafidzulla Rogayah


Panitia h Helmy

Lim Chui Hoon

567
PELAN STRA

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antaraba
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang me

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelaj

Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, jasmani, Peratus murid memper
emosi dan rohani - meningkatkan pencapaian dalam
peperiksaan SPM
Peratus murid mempe

Strategik Program / Projek


Bengkel Matapelajaran Ting 5
Kelas Tambahan Bengkel Matapelajaran Ting 4
Malam Matapelajaran Ting 5
Malam Matapelajaran Ting 4
Lonjakan Saujana
Perkampongan ILMU
Program KHAS Perfect Score
XA Plus
Pembelajaran Enhancing Physics
Kontekstual dan
Hands on'

Januari Februari
PELAN STRATEGIK KURIKULUM ( Panitia Fizik )

ng Tinggi
teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

gkat antarabangsa minimum


tuk melahirkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasara
KPI TOV 2016
1.4
Gred Purata Mata pelajaran Fizik 5.28
24.6
Peratus murid memperolehi A+ 0.00%
78
Peratus murid memperolehi A 13%

Status/Pencapain Projek
Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober


r
Fizik )

Sasaran / Capai
2016 2017 2018 Nota
1.4 1.38 1.37

24.6 25 28

78 79 80

Tanggungjawab
A B D C
B A D C
A B C D
A C D B
A B D C
C A D B
B A D C
A B C D
A B D D

November Disember Ketua Pn Nor Pn Rusni Pn Najmil


Panitia Patimah Laila
ON

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Panitia Fizik
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Matapelajaran Ting 5
2 Bengkel Matapelajaran Ting 4
3 Malam Matapelajaran Ting 5
4 Malam Matapelajaran Ting 4
5 Lonjakan Saujana
6 Enhancing Physics
7 Perkampongan ILMU
8 Perfect Score
9 XA Plus
10
11
12

13
14
15

Meningkatkan Gred
Meningkatkan
Purata Mata
peratus
Meningkatkan
pelajaran
murid
Fizik
memperoleh
peratus murid
A+memperoleh A Tugas Utama

Objektif

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP fizik kepada 1.40


Memperolehi 24.6 % orang murid memperolehi
Mencapai sasaran 78% murid memperoleh A
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA FIZIK

Sains Tuanku Munawir

ningkatkan Pencapaian bagi mata pelajaran Fizik dalam peperiksaan SPM


Status/Pencapain Projek
atapelajaran Ting 5
atapelajaran Ting 4
tapelajaran Ting 5
tapelajaran Ting 4
Saujana
Physics
ngan ILMU
ore

Tugas Utama Tari Januari Februari Mach April Mei Jun Julai
kh
Sas
ara
n

Ko
s

Ringkasan & Ramalan

fizik kepada 1.40


rang murid memperolehi A+
% murid memperoleh A
ini oppm panitia. Aktivitinya lebih detail
PANITIA FIZIK

Tarikh: JAN 2016

apain Projek Tanggungjawab


A B D C
B A D C
A B C D
A C D B
A B D C
A B D D
C A D B
B A D C
A B C D

Ogos Septembe Oktober November Disember Ketua Pn Nor Pn Rusni Pn Najmil


r Panitia Patimah Laila

567
ktivitinya lebih detail dari pelana strategik panitia

2016

wab
PELAN STRATEG

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang mengua

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelajaran Bio

Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, Peratus murid memperolehi A- k


jasmani, emosi dan rohani - meningkatkan
pencapaian dalam peperiksaan SPM
Peratus murid memperolehi C+ ke

Strategik Program / Projek


Kelas Bengkel Matapelajaran
Tambahan Malam Matapelajaran
Lonjakan Saujana
Perkampongan ILMU
Program KHAS
Pembelajaran Putera Harapan
kontektual Bio Outreach
Handholding

Januari Februari Mach


PELAN STRATEGIK KURIKULUM ( Panitia Biologi )

am pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

bangsa minimum
kan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017
2.09 1.95
red Purata Mata pelajaran Biologi 2.17
65 70
atus murid memperolehi A- ke atas 61.00%
100 100
atus murid memperolehi C+ ke atas 99%

Status/Pencapain Projek


April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember


r
Sasaran / Capai
2017 2018 Nota
1.95 1.9

70 75

100 100

Tanggungjawab
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D

Cik Hartini Puan Puan Airin Pn


Abdul Helmiah Abu Bakar Hafizah
Mutalib Muhamm Syaza
ad Makpol
ONE P

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Panitia Biologi
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bagi
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Matapelajaran Ting 5
2 Bengkel Matapelajaran Ting 4
3 Malam Matapelajaran Ting 5
4 Malam Matapelajaran Ting 4
5 Lonjakan Saujana
6 Perkampongan ILMU
7 Enchancing Bio
8 Handholding
9
10
11
12
13
14
15

Meningkatkan
Meningkatkan
Gred Purata
peratus
Mata pelajaran
murid
Mengurangkan
memperoleh
Biologi pelajar
A- ke
yang
atas
gagal Tugas Utama

Objektif

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP Biologi kepada 1.89


Memperolehi 69.2 % orang murid memperolehi A- ke
Mencapai sasaran 100% murid memperolehi C + ke a
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA BIOLOGI

M Sains Tuanku Munawir


logi
eningkatkan Pencapaian bagi mata pelajaran Biologi dalam peperiksaan SPM 2015
Status/Pencapain Projek
atapelajaran Ting 5
atapelajaran Ting 4
tapelajaran Ting 5
tapelajaran Ting 4
Saujana


ng

Tugas Utama Tar Januari Februari Mach April Mei Jun Julai
ikh
Sa
sar
an

K
os

Ringkasan & Ramalan

P Biologi kepada 1.89


orang murid memperolehi A- ke atas
0% murid memperolehi C + ke atas
PANITIA BIOLOGI

Tarikh: JAN 2016

apain Projek Tanggungjawab


A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C

Ogos Septembe Oktober November Disember Cik Hartini Puan Puan Airin
r Abdul Helmiah Abu Bakar
Mutalib Muhamad
Makpol

567
2016

wab
PELAN STRATEG

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang mengu

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelajaran seja

Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, Peratus murid memperolehi A


jasmani, emosi dan rohani - meningkatkan
pencapaian dalam peperiksaan SPM
Peratus murid memperolehi A

Strategik Program / Projek


Kelas Bengkel Matapelajaran
Tambahan 1 Jam Bersama Panitia
Lonjakan Saujana
Program Perkampongan ILMU
KHAS

Januari Februari Mach


PELAN STRATEGIK KURIKULUM ( Panitia Sejarah )

alam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

abangsa minimum
irkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017
0.78 0.7
Gred Purata Mata pelajaran sejarah 0.38
69.53 73
Peratus murid memperolehi A+ 68.40%
25.81 27
Peratus murid memperolehi A 26.39%

Status/Pencapaian ProjekApril Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember


r
Sasaran / Capai
2017 2018 Nota
0.7 0.65

73 75

27 29

Tanggungjawab
A B C
A B C
A B C
A B C

Ketua Pn Zaiton Pn
Panitia Bt Bujang Noorhasi
mah bt
Ibrahim
ONE PA

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Panitia Sejarah
Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bag
Objektif Tugasan Utama
1 Bengkel Matapelajaran Ting 5
2 Bengkel Matapelajaran Ting 4
3 1 Jam Bersama Panitia
4 Perkampongan ILMU
5 Lonjakan Saujana
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Meningkatkan Gred
Meningkatkan
Purata Mata
Meningkatkan
peratus
pelajaran
muridsejarah
peratus
memperoleh
murid A+
memperoleh A Tugas Utama

Objektif

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP sejarah kepada 0.35


Memperolehi 69.53 % orang murid memperolehi A+
Mencapai sasaran 25.81% murid memperoleh A
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA SEJARAH

M Sains Tuanku Munawir


arah
eningkatkan Pencapaian bagi mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM
Status/Pencapain Projek
atapelajaran Ting 5
atapelajaran Ting 4
sama Panitia
ngan ILMU
Saujana

Ta
Tugas Utama rik Januari Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos
h
Sa
sa
ra
n

K
os

Ringkasan & Ramalan

P sejarah kepada 0.35


% orang murid memperolehi A+
.81% murid memperoleh A
IA SEJARAH

Tarikh: JAN 2016

jek Tanggungjawab
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C

Septembe Oktober November Disember Ketua Pn Zaiton Pn


r Panitia Bt Bujang Noorhasi
mah bt
Ibrahim

567
ONE PAGE PLAN

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Muna


Bidang : Panitia Pendidikan Islam
Logo Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian bagi mata pelajaran
Objektif Tugasan Utama
Bengkel Matapelajaran
1 Praktikal Haji
2 Teknik Menjawab Kertas 1 & 2 Ti
3 Penulisan Jawi
4 Teknik Menjawab Kertas 1 & 2 Ti
5 Lonjakan Saujana
6 Perkampongan ILMU

Ta
Tugas Utama rik Januari
h
Sa
sa
ra
n
Objektif

MeninMeningkatkMeningkatkan p K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP Pendidikan Islam kepada 0.4


Memperolehi 64 % orang murid memperolehi semua A+
Mencapai sasaran 32.7% murid memperoleh semua A
Mencapai sasaran 3.7% murid memperolehi A-
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

aian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dalam peperiksaan SPM


Status/Pencapain Projek

Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober


r

pada 0.4
hi semua A+
eh semua A
hi A-
KAN ISLAM

Tarikh: JAN 2016

Tanggungjawab

B C D E A
A B C D E
B C A E D
B B C A D
A B C D E
A B C D E

November Disember

Ketua U.Samsia
U.Badrol U.Nareha U.Afezan
Panitia h

567
PELAN STRATEGIK KURIKULUM(P

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam p
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangs
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan m

Objektif K

Gred Purata Mata P

Peratus murid m

Peratus murid
Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani -
meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan SPM Peratus murid
Strategik Program / Projek
Bengkel Matapelajaran
Kelas Tambahan Teknik Menjawab Kertas 1 & 2
Program KHAS Lonjakan Saujana
Perkampungan ILMU
Praktikal Haji
Modul PdP
Janua
ri
K KURIKULUM(PANITIA PENDIDIKAN ISLAM)

abangsa Yang Tinggi


n sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

rid di peringkat antarabangsa minimum


ndidikan untuk melahirkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017 2018 Nota
0.8 0.75 0.7
Gred Purata Mata Pelajaran Pen.Islam 0.7
42 44.65 46
Peratus murid memperolehi A+ 42.86%
32.5 35 45
Peratus murid memperolehi A 45.11%
23.99 20 11.28
Peratus murid memperolehi A- 11.28%
Status/Pencapain Projek Tanggungjawab
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
B C D E
A B C D
Febr Mach April Mei Jun Julai Ogos Sept Oktob Nove Dise
uari embe er mber mber
r Ketua U.Sa U.N
U.Ba
Paniti msia areh
drol
a h a
.

Nota

ggungjawab
E
E
E
E
A
E

U.Afezan
PELAN STRATEGIKPENGURU
Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi
Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam p
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangs
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan m

Objektif

Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani - meningkatkan
pencapaian dalam peperiksaan SPM

Strategik Program / Projek


Pemantauan Pencerapan
Sokongan kepada staf
Bina Upaya kepimpinan
sekolah Melatih Pemimpin Pelapis
Pemantapan jaringan dan
jalinan Program Putera Terbilang
Program Bersama SMK Puteri dan SMKA SHAM
Pembudayaan kepimpinan
instruksional
Komuniti Pembelajaran
Profesional Pembudayaan Kajian Tindakan
Penandaarasan Panitia
PELAN STRATEGIKPENGURUSAN KEPIMPINAN ORGANISASI
Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi
Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.
1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran
KPI TOV 2016
93.5
Skor SKPM (versi 2010) 93.18

mani, emosi dan rohani - meningkatkan


periksaan SPM

Program / Projek Status/Pencapain ProjekPelapis

erbilang
SMK Puteri dan SMKA SHAM

an Tindakan
anitiaJanua Febr Mach April Mei Jun Julai Ogos Sept Oktob
ri uari embe er
r
NISASI

dalam tempoh 15 tahun.

kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
2016 2017 2018 Nota
93.5 94 94.5

Tanggungjawab
A B C
A B C

A B C

A B C
A B

A
A B C
A B C
A B
A B
A B

Nove Dise Penge PK Guru Ketu Kaunselo


mber mber tua Akad Kana a r
emik n Pani
tia
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PENGURUSAN

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Kurikulum
Logo Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian dalam peperiksaan SPM
Objektif Tugasan Utama Stat
1 Pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran
2 Pencerapan Buku Latihan
3 Program Putera Terbilang
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Meningkatkan
ngkatkan
Meningkatkan
SkorSkor
Meningkatkan
Kepimpinan
Skor
Pengurusan
Pengurusan
dan
Skor
Halatuju
danKemenjadian
Program
Organisasi
Pendidikan
Murid Tugas Utama Jan
uari
Tarikh
Sasaran

Objektif

Kos

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPS kepada 1.10


Memperolehi 5 orang murid memperolehi semua A+
Mencapai sasaran 45% murid memperoleh semua A
Mencapai sasaran 96% murid memperoleh minimum 6A
PENGURUSAN KEPIMPINAN ORGANISASI

Tarikh: JAN 2015

eriksaan SPM
Status/Pencapain Projek Tanggungjawab
A B C
A B C
A B C
A B C
A B
A
A
A B C
A B C
A B
A B
A B

Feb Mac Apri Mei Jun Jula Og Sep Okt Nov Dis Pen PK GK Ket Kau
ruar h l i os tem obe em em get Aka MP ua nsel
i ber r ber ber ua de Pan or
mik itia

567
PELAN
Teras Strategik 1 AKSES KEPADA KEJAYAAN
Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antaraban
Anjakan 1,2,3,5,7, 9, 10 dan11
Aspirasi Murid Pengetahuan. KBKK dan Kemahiran Dwi-Bahasa
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang men

Objektif KPI

Gred Purata Sekolah

Meningkatkan kualiti murid dari segi intelek, Bilangan murid cemerlang se


jasmani, emosi dan rohani - meningkatkan
pencapaian dalam peperiksaan SPM
Peratus murid cemerlang se

Peratus murid memperoleh min


Strategik Program / Projek
Penggunaan ICT dalam P&P
P&P Abad 21 i-Think
Peta Minda
Bengkel Matapelajaran
Kelas Tambahan
Kelas Pemantapan Petang/Mala
Program Pintar
Perkampongan ILMU
English Communiaction Skills
Program Mekar
Program KHAS
Kem Kecemerlangan
Perfect Score
Program XA Plus
Program Immersion
Program Enhancing Maths and S
Praktikal Haji
Pembelajaran
Kontektual

Januari Februari Mach


PELAN STRATEGIK KURIKULUM

alam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

ahasa
abangsa minimum
irkan modal insan yang menguasai pengetahuan, KBKK, Kemahiran Dwibahasa dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017 2018

Gred Purata Sekolah 2.78 2.45 2.03 1.95

ilangan murid cemerlang semua A+ 1 2 3 4

Peratus murid cemerlang semua A 15%

atus murid memperoleh minimum 6A


Status/Pencapain Projek

April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember


r
bad ke 21
Sasaran / Capai
2019 2020 Nota

1.9 1.85

5 6

Tanggungjawab
D C B A
D C B A
D C B A
D C B A
D C B A
E D C B A
E D C B A
D C B A
E D C B A
E D C B A
C D B A E
C D B A E
E D C B A
C D B A E
D C B A

Pengetua PK Guru Ketua Kaunselor


Akademik Kanan Panitia
ONE

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Muna


Bidang : Kurikulum
Logo Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian dalam p
Objektif Projek / Program
1 Penggunaan ICT dalam P&P
2 i-Think
3 Peta Minda
4 Bengkel Matapelajaran
5 Kelas Pemantapan Petang/Mala
6 Program Pintar
7 Perkampongan ILMU
8 English Communiaction Skills
9 Program Mekar
10 Kem Kecemerlangan
11 Perfect Score
12 Program XA Plus
13 Program Immersion
14 Program Enhancing Maths and S
15 Praktikal Haji
16

Meningkatkan
Meningkatkan
Gred
Meningkatkan
bilangan
Purata
Meningktakan
murid
Sekolah
peratus
cemerlang
murid
peratus
cemerlang
semua
muridA+
mencapai
semua Aminimum 6A
Tugas
Utama Tarikh
Sasaran

Objektif

K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPS kepada 1.85 pada tahun 2020


Memperolehi 6 orang murid memperolehi semua A+ pad
Mencapai sasaran 45% murid memperoleh semua A
Mencapai sasaran 96% murid memperoleh minimum 6A
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : KURIKULUM

an Pencapaian dalam peperiksaan SPM


Status/Pencapain Projek


Januari Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe


r

K
os

n & Ramalan

5 pada tahun 2020


mperolehi semua A+ pada tahun 2020
emperoleh semua A
emperoleh minimum 6A
LUM

Tarikh: JAN 2015

Tanggungjawab
D C B A
D C B A
D C B A
D C B A
D C B A
E D C B A
E D C B A
D C B A
E D C B A
E D C B A
C D B A E
C D B A E
E D C B A
C D B A E
D C B A

Oktober November Disember Pengetua PK GKMP Ketua Kaunselor


Akademik Panitia

567
PELAN STRATEGIK PEN

Teras Strategik 5 Perlaksanaan Berkecekapan Tinggi


Aspirasi Sistem 5 Sistem yang maksimum keberhasilan murid melalui ba
Anjakan 9,10 dan 11
Isu Strategik Tahap kemaskini aset pada tahap sederhana
Matlamat Peningkatan kemaskini aset pada tahap maksimum

Objektif

Peratus kemaskin

Peratus kemaskini ase


Meningkatkan tahap kemaskini aset pada tahap maksimum

Peratus kemaskini a

Strategik Program / Projek


Penguatkuasaan kunci masuk data Mengemaskini dalam sistem on
aset tak alih ke dalam sistem line
MYSPATA

Penguatkuasaan kunci masuk data Mengemaskini dalam sistem on


aset tak alih ( harta modal )ke line
dalam sistem MYSPA

Penguatkuasaan kunci masuk data Mengemaskini dalam sistem on


aset tak alih( inventori) ke dalam line
sistem MYSPA
Pelaporan Berkala Mesyuarat Aset
Laporan tahunan kepada KPM
Laporan kedudukan stok
Memohon kelulusan membuat
Hapuskira
hapuskira aset alih

Januari
Januari
N STRATEGIK PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIK

kapan Tinggi
m keberhasilan murid melalui badjet semasa

ada tahap sederhana


aset pada tahap maksimum

KPI TOV 2015


80%
Peratus kemaskini aset tak alih ke dalam MYSPATA 70%
70.00%
Peratus kemaskini aset alih ( harta modal ) ke dalam MYSPA 40.00%
50.00%
Peratus kemaskini aset alih (inventori) ke dalam MYSPA 10.00%

Status/Pencapain Projek

Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober


r
Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober
r
UDAHAN FIZIKAL

Sasaran / Capai
2015 2016 2017 Nota
80% 90% 100%

70.00% 90.00% 100.00%

50.00% 80.00% 100.00%

Tanggungjawab

A B C E D

A B D E C

A B D E C
A B C
A B E D C
A B E C D
A B D E C

November Disember Pengetua Penolong En Nazri En Pn


Kanan Sivalinga Norashiki
Pentadbir m n
an
November Disember Pengetua Penolong En Nazri En Pn
Kanan Sivalinga Norashiki
Pentadbir m n
an
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PENGURUSAN PERSEKI

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang : Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal
Logo Objektif Program: Meningkatkan tahap kemaskini
Objektif Tugasan Utama Stat
1 Mengemaskini dalam sistem on line aset tak alih
2 Mengemaskini dalam sistem on line harta modal
3 Mengemaskini dalam sistem on line inventori
4 Mesyuarat Aset
5 Laporan tahunan kepada KPM
6 Laporan kedudukan stok
7 Memohon kelulusan membuat hapuskira aset alih
8
9
10
11

peratus
atkan
Meningkatkan
peratus
kemaskini
aset
peratus
aset
alih tak
aset
(harta
alih
alih
modal)
ke(inventori)
dalam
ke dalam
MYSPATA
dalam
MYSPA
MYSPA Tugas Utama Jan
uari
Tarikh
Sasaran

Objektif

Kos

Ringkasan & Ramalan

Meningkatkan peratus kemaskini aset tak alih ke dalam MYSPATA sehingga 80%
Meningkatkan peratus kemaskini aset alih (harta modal) dalam MYSPA sehingga 70%
Meningkatkan peratus kemaskini aset alih (inventori) dalam MYSPA sehingga 50%
USAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

Tarikh: JAN 2015


ikal

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


A B C E D
A B D E C
A B D E C
A B C
A B E D C
A B E C D
A B D E C

Feb Mac Apri Mei Jun Jula Og Sep Okt Nov Dis Pen Pen En En Pn
ruar h l i os tem obe em em get olon Naz Siv Nor
i ber r ber ber ua g ri alin ashi
Kan ga kin
an m
Pen
tad
bira

567

SPATA sehingga 80%


am MYSPA sehingga 70%
MYSPA sehingga 50%
PELAN

Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antaraban
Anjakan 1,2,3,4,5,6,7,8 dan11
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang men

Objektif KPI

Peratus guru yang dicerap 2 kali oleh pentadb

Peratus guru mendapat skor 90 ke atas dalam


( berdasarkan pemantauan)
Meningkatkan kualiti guru dari segi pengetahuan, kemahiran
dan attribut
Bilangan Guru Cemerlang /peningkatan Gred J

Bilangan guru yang menyertai pertandingan ino

Strategik Program / Projek


S1:Pemantauan Pemantauan
Pencerapan Guru /
Penanda aras panitia
S 2 : Pemantapan P d P PLC
LDP
Pencerapan Buku Murid
S3 : Pembangunan Seminar
profesiomalisme
berterusan (CPD) LDP

Penghasilan Modul / Buku


S4 : Pembudayaan
kreativiti dan inovasi Pertandingan Inovasi

S5 : Pembudayaan kajian Pembentangan kertas kerja


Tindakan. Kajian Tindakan
Ceramah
S6: Pembangunan
kesejahteraan emosi dan Motivasi
sikap Tazkirah Ramadhan
Cocostar+B10
S7 : Pembudayaan
Pentaksiran untuk
Pembelajaran Peperiksaan / Ujian
( Assesment for Learning)

Januari Februari
Januari Februari
PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA

g Tinggi
eratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

at antarabangsa minimum
k melahirkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad ke 21
Sasaran /
KPI TOV
2015
ru yang dicerap 2 kali oleh pentadbir sekolah
80 100

u mendapat skor 90 ke atas dalam standard 4 SKPM 2010


an pemantauan) 80 85

uru Cemerlang /peningkatan Gred Jawatan Guru Cemerlang 19 21

uru yang menyertai pertandingan inovasi 10 12

Status/Pencapain Projek

Mach April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November


Mach April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November
Sasaran / Capai
Nota
2016 2017

100 100

90 95

23 25

14 16

Tanggungjawab
A B C
A B C

A B C

A B C

A
A B C

Disember Pengetua PK Guru Ketua Kaunselor


Akademik Kanan Panitia
Disember Pengetua PK Guru Ketua Kaunselor
Akademik Kanan Panitia
PELAN STRATEG

Teras Strategik 4 Memupuk Perpaduan Dalam Kalangan Murid


Aspirasi Sistem 4 Memupuk Perpaduan Dalam Kalangan Murid: Sistem pendidikan yang memberi nilai d
Anjakan 1,2,3,9
Isu Strategik Penglibatan ibu bapa adalah kurang menyeluruh di dalam aktiviti Sarana
Matlamat Peningkatan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti Sarana

Objektif KPI

Peratus peningkatan penyertaan ibu bapa di dalam a


Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam
aktiviti Sarana

Strategik Program / Projek Sta


S1:Promosi Taklimat Ibu bapa sewaktu Pendafta
S2:PenganjuMinggu Orientasi
Mesyuarat PIBG
Sarana Ibu Bapa
Jalinan Minda T5 & T4
Hari sukan Sekolah
Majlis Rantaian Kasih
Program Hafazan dan Kelas Al-Qur
Majlis Khatam Quran & Berbuka Pu
Majlis Solat Hajat SPM
Mock Interview
Projek Buku Bersama PSS

Januari Februari Mach April


ELAN STRATEGIK PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

dikan yang memberi nilai dan pengalaman bersama dalam kepelbagaian

ktiviti Sarana

Sasaran / Capai
KPI TOV 2015 2016
30% 40% 50%
ertaan ibu bapa di dalam aktiviti Sarana

Status/Pencapain Projek Tang


C
B
C
C
B
D
C
A
A
A
C
B

Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember PK HEM


r
n / Capai
2017 Nota
60%

Tanggungjawab
A B
A C
B A
A B
A C
C B A
A B
C B
C B
C B
A B
C A

Kaunselor S/U PIBG PK Ko-KU


ONE PAGE PLA

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Munawir


Bidang :Pengurusan Perhubungan Luar
Logo
Objektif Tugasan Utama
1 Taklimat Ibu bapa sewaktu pendaftaran T4
2 Minggu Orientasi T4
3 Mesyuarat PIBG
4 Sarana Ibu Bapa
5 Jalinan Minda T5 & T4
6 Hari Sukan Sekolah
7 Majlis Rantaian Kasih
8 Program Hafazan& kelas Al-Quran
9 Majlis Khatam Quran dan Berbuka Puasa
10 Mock Interview
11 Projek Buku bersama PSS
12
13
14
15

Kepimpinan
Pengajaran & Komitmen
Pembelajaran
Guru
Sahsiah
& Staf/ Komuniti Tugas Utama

Objektif

Ringkasan & Ramalan

Peningkatan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sarana


Peratus peningkatan penglibatan ibu bapa sehingga 60%
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : PENGURUSAN HUBUNGAN

ains Tuanku Munawir


erhubungan Luar

Status/Pencapain Projek
waktu pendaftaran T4T4

h
kelas Al-Quran
n dan Berbuka Puasa

a PSS

Ta
rik Januari Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos
h
Sa
sa
ra
n

K
os

kasan & Ramalan

ibu bapa dalam aktiviti sarana


nglibatan ibu bapa sehingga 60%
N HUBUNGAN LUAR

Tarikh: JAN 2015

jek Tanggungjawab
C A B
B A C
B C A
C B A
B A C
D C B A
A C B
A C B
A C B
C A B
B C A

Septembe Oktober November Disember PK HEM Kaunselor S/U PIBG PK Ko-Ku


r
PELAN S
Teras Strategik 1 AKSES KEPADA KEJAYAAN
Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa sep
Anjakan 1,2,3,5,7, 9, 10 dan11
Aspirasi Murid Pengetahuan. KBKK dan Kemahiran Dwi-Bahasa
Isu Strategik Tahap Pencapaian murid di peringkat antarabangsa minimum
Matlamat Peningkatan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang menguasai

Objektif KPI

Gred Purata Mata pelajaran Biologi


Meningkatkan kualiti murid dari segi
intelek, jasmani, emosi dan rohani - Peratus murid mendapat A+
meningkatkan pencapaian dalam
peperiksaan SPM Peratus murid mendapat A

Peratus murid mendapat sekurang-kurang


Strategik Program / Projek Sta
Penggunaan ICT dalam P&P
P&P Abad 21i-Think
Peta Minda
Bengkel Matapelajaran
Kelas Tambahan
Kelas Pemantapan Petang/Mala
Program Pintar
Perkampongan ILMU
English Communiaction Skills
Program Mekar
Program KHAS
Kem Kecemerlangan
Perfect Score
Program XA Plus
Program Immersion
Program Enhancing Maths and S
Praktikal Haji
Pembelajaran Kontektual

Januari Februari Mach April


PELAN STRATEGIK KURIKULUM

ksiran antarabangsa seperti PISA, TIMMS dalam tempoh 15 tahun.

inimum
l insan yang menguasai pengetahuan, KBKK, Kemahiran Dwibahasa dan kemahiran abad ke 21
Sasaran / Capai
KPI TOV 2016 2017 2018 2019

a Mata pelajaran Biologi

murid mendapat A+

murid mendapat A

ndapat sekurang-kurangnya C
Status/Pencapain Projek Tang

Mei Jun Julai Ogos Septembe Oktober November Disember Ketua


r Panitia
(Datin
Noridah)
n / Capai
2020 Nota

Tanggungjawab

Pn. Zarina Pn. En Kamal


Rohayu
ONE

Ketua: Pengetua SM Sains Tuanku Syed Putra


Bidang : Kurikulum
Logo Objektif Program: Meningkatkan Pencapaian dalam p
Objektif Tugasan Utama
1 Penggunaan ICT dalam P&P
2 i-Think
3 Peta Minda
4 Bengkel Matapelajaran
5 Kelas Pemantapan Petang/Mala
6 Program Pintar
7 Perkampongan ILMU
8 English Communiaction Skills
9 Program Mekar
10 Kem Kecemerlangan
11 Perfect Score
12 Program XA Plus
13 Program Immersion
14 Program Enhancing Maths and S
15 Praktikal Haji
16

Meningkatkan
Meningkatkan
Gred Purata
peratus
Meningkatkan
Meningktakan
Mata
murid
Pelajaran
yang
peratus
peratus
mendapat
murid
murid mendapat
mendapat
A+ Asekurang-kurangnya
Tugas C
Utama Tarikh
Sasaran

Objektif

K
os

Ringkasan & Ramalan

Meningkatakan GPMP kepada 1.85 pada tahun 2020


Memperolehi 6 orang murid memperolehi semua A+ pad
Mencapai sasaran 45% murid memperoleh semua A
Mencapai sasaran 96% murid memperoleh minimum 6A
ONE PAGE PLAN MANAGER ( OPPM) : KURIKULUM

anku Syed Putra

an Pencapaian dalam peperiksaan SPM


Status/Pencapain Projek


Januari Februari Mach April Mei Jun Julai Ogos Septembe


r

K
os

n & Ramalan

1.85 pada tahun 2020


mperolehi semua A+ pada tahun 2020
emperoleh semua A
emperoleh minimum 6A
LUM

Tarikh: JAN 2015

Tanggungjawab
D C B A
D C B A
D C B A
D C B A
D C B A
E D C B A
E D C B A
D C B A
E D C B A
E D C B A
C D B A E
C D B A E
E D C B A
C D B A E
D C B A

Oktober November Disember Pengetua PK GKMP Ketua Kaunselor


Akademik Panitia

567