Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian pilih SATU jawapan yang
terbaik. Tandakan pada kertas soalan atau pada kertas jawapan yang
disediakan.

1 Saya mendengar bunyi mercun di halaman rumah


.
Berdasarkan dialog di atas, deria manakah yang paling sesuai untuk
membuat pemerhatian.
A

2 Urai memasukkan bola merah dan bola hijau ke dalam dua bakul rotan
. yang berasingan. Apakah proses sains yang sedang digunakan oleh urai?
A Berkomunikasi
B Membuat inferens
C Mengelas

3 Apakah fungsi gigi taring?


.
A mengoyak makanan
B merasa makanan
C melumatkan makanan

4 Gambar di bawah menunjukkan sejenis gigi manusia


.

Apakah jenis gigi itu?


A Gigi kacip
B Gigi taring
C Gigi geraham

5 Manakah pasangan haiwan dan litupan badan yang betul?


.
A ikan berbulu pelepah
B monyet bersisik
C kura-kura - bercengkerang

1 | Page
BAHAGIAN A

6 Pernyataan manakah yang benar tentang ikan paus?


.
A melahirkan anak
B badan bersisik
C badan bercengkerang

7 Tumbuhan manakah yang hidup di atas air?


.
A Rambutan
B Teratai
C setawar

8 Gambar di bawah menunjukkan sejenis akar pada sejenis tumbuhan.


.

2 | Page
BAHAGIAN A

Apakah jenis akar pada tumbuhan itu?


A Akar selari

3 | Page
BAHAGIAN A

B Akar serabut
C Akar tunjang

9 Antara objek berikut yang manakah BOLEH ditarik oleh magnet?


.
A gelang getah
B kunci plastik
C Paku tekan

10 Perhatikan gambar kedua-dua magnet di bawah.


.

Apakah yang akan berlaku sekiranya dua magnet bar disusun seperti di
atas
A Kedua-dua magnet akan saling menarik
B kedua-dua magnet akan saling menolak
C letupan akan berlaku

- Tamat soalan bahagian A -

4 | Page

20
BAHAGIAN B

Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian jawab semua soalan.

1. Gambar di bawah menunjukkan satu set gigi susu dan satu set gigi kekal.

Isi jadual
di bawah

berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

Sementara 32 Besar
Kecil Kekal 20

Perbandingan Gigi susu Gigi kekal


1. Bilangan gigi
2. Jangka hayat
3. Saiz
4. Kekuatan

2. Suaikan gambar-gambar gigi di bawah dengan pernyataan yang betul.

1.

gigitaring
gigi taring
5 | Page
BAHAGIAN B

2. Haiwan
herbivor
(makan
tumbuhan
sahaja)
gigikacip
gigi kacip
1.

2.

3.

gigigeraham
gigi geraham

6
3. Kaji haiwan-haiwan berikut. Padan dan lengkapkan jadual tabiat makan.

6 | Page
BAHAGIAN B

Haiwan
karnivor
(makan haiwan
sahaja)
1.

2.

Haiwan
omnivor
(makan haiwan
dan tumbuhan) 6
1.
4. Lengkapkan jadual dibawah berdasarkan ciri
haiwan tersebut. 2.

7 | Page
BAHAGIAN B

LITUPAN BADAN ANGGOTA BADAN

CARA MEMBIAK HABITAT

8
5. kaji tumbuhan berikut. Kemudian, tulis berbuah atau tidak berbuah

Tumbuhan Berbuah/tidak berbuah

8 | Page
BAHAGIAN B

6. isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Magn bukan Besi


Magnet berani
et

Besi Skru Guli

1 Magnet ialah sejenis logam yang dikenali sebagai________________________.

2 Sesetengah bahan boleh ditarik oleh magnet.


Bahan ini dipanggil bahan _______________________.

9 | Page
BAHAGIAN B

3 Sesetengah bahan tidak boleh ditarik oleh magnet.


Bahan ini dinamakan bahan ________________________.

4 Contoh bahan magnet ialah _____________________________ dan contoh


bahan bukan magnet ___________________________.

5 Bahan magnet diperbuat daripada ______________________________.

- Tamat soalan bahagian B -

10 | Page