Anda di halaman 1dari 4

SKPM 3

LAMPIRAN A

BIDANG KURIKULUM
P E L A N O P E R A S I 2017

PANITIA: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Nama Projek Ujian Kecergasan (SEGAK)


Objektif Dapat mengetahui Tahap sebenar kecergasan pelajar
Tempoh Mac dan Ogos 2017
Kumpulan
Semua pelajar
Sasaran
1. Pn Hamisah bt Hj Salleh
Guru Terlibat 2. Guru x
3. Guru x
1. Taklimat Program Ujian SEGAK
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang program Ujian SEGAK
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Analisis pelajar yang boleh menjalani Ujian SEGAK
Proses kerja 2.2 Analisis pelajar yang tidak boleh jalani ujian SEGAK
3. Pelaksanaan aktiviti
3.1 Demontrasi Ujian SEGAK oleh guru
3.2. Pelajar melakukan ujian SEGAK.
3.3 Pelajar yang tidak dapat jalani ujian SEGAK membantu guru\
3.4 Mencatat / merekod hasil Ujian
1. Kekurangan guru.
Kekangan 2. Kekurangan alatan ujian.
3. Kekangan waktu Pendidikan Jasmani
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua
Pemantauan
Panitia.
Penilaian dijalankan kepada semua pelajar mengikut perancangan dan
Penilaian
keputusan direkodkan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan pada ujian ke
Penambahbaikan
dua bagi meningkatkan keberkesanan program.
SKPM 3
LAMPIRAN A

BIDANG KURIKULUM
P E L A N O P E R A S I 2017

PANITIA: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Nama Projek Rujukan Bestari/ Bahan Latih

Objektif Mencari maklumat berkaitan topic PJ/PK yang telah dipelajari


Tempoh Jan-November 2017
Kumpulan
Semua murid
Sasaran
1. Pn Hamisah bt Hj Salleh
Guru Terlibat 2. Cikgu x
3. Cikgu x
1. Taklimat
1.1 Penggunaan bahan rujukan dan latih tubi

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Kumpulan yang wajib melaksanakan (semua murid )
Proses kerja
3. Pelaksanaan aktiviti
3.1 Mengenalpasti bahan rujukan dan latih tubi
3.2 Penyediaan bahan
3.3 Latih tubi berkala mengikut jadual
3.4 Penilian dan Pemantauan guru.
1. Kekurangan guru.
Kekangan
2. Bahan rujukan yang kurang di pasaran
Pemantauan dilakukan oleh Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Guru
Pemantauan
Kanan Bidang
Penilaian Penilaian dijalankan setelah selesai waktu pengajaran dan pembelajaran
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan untuk
Penambahbaikan
meningkatkan martabat matapelajaran PJ/PK
SKPM 3
LAMPIRAN A

BIDANG KURIKULUM
P E L A N O P E R A S I 2017

PANITIA: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Nama Projek Buku Skrap / Folio

Dapat mengetahui tahap sebenar kecergasan setiap murid


Objektif
Tempoh Julai
Kumpulan
Semua murid Tingkatan 2 (PBS)
Sasaran
1. Pn Hamisah bt Hj Salleh
2. Cikgu x
Guru Terlibat
3. Cikgu x

1. Taklimat
1.1 Penerangan tentang penyediaan Folio

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Kumpulan yang wajib melaksanakan ( tingkatan 2 )

Proses kerja 3. Pelaksanaan aktiviti


3.1 Guru memberikan taklimat kepada murid.
3.2 Murid mengumpul bahan dan maklumat
3.3 Pemantauan guru.
3.4 Penyediaan folio yang lengkap oleh pelajar (powerpoint)

1. Kekurangan guru.
Kekangan 2. Minat di kalangan murid tidak menyeluruh

Pemantauan dilakukan oleh Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Guru


Pemantauan Kanan Bidang

Penilaian dijalankan setelah selesai penghantaran folio yang lengkap


Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan untuk


Penambahbaikan
meningkatkan martabat matapelajaran PJ/PK

SKPM 3
LAMPIRAN A
BIDANG KURIKULUM
P E L A N O P E R A S I 2017

PANITIA: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Nama Projek Karnival Sukan dan Permainan


Dapat mencungkil bakat pelajar
Objektif
Oktober 2017
Tempoh
November 2017
Semua Pelajar SMKPP ( bulan Ogos )
Kumpulan
Semua Pelajar PT3 ( bulan November)
Sasaran
1. Pn Hamisah
2. Setiausaha Sukan
Guru Terlibat
3. En Abd Rahman (GPK KOKO)

1. Taklimat Program Pertandingan Sukan Dalaman


1.1 Perbincangan program ( Ketua Panitia PJK dan S.U Sukan)
1.2 Penerangan tentang program Pertandingan Sukan Dalaman
1.3 Pelantikan Penyelaras Program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Analisis pelajar yang berbakat setiap tingkatan
Proses kerja
3. Pelaksanaan aktiviti
3.1 Guru Rumah Sukan dan guru tingkatan menyediakan pasukan
masing-masing.
3.2 Pertandingan dijalankan mengikut masa dan tarikh yang
ditetapkan

1. Kekurangan guru.
Kekangan 3. Kekangan masa

Pemantauan dilakukan oleh Guru Penolong Kanan KOKO /Ketua Panitia


Pemantauan PJK/S/U Sukan

Penilaian dijalankan semasa pertandingan


Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan untuk


Penambahbaikan penyediaan pasukan sekolah.