Anda di halaman 1dari 2

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
SEJARAH TINGKATAN 1 ARIF
Kelas
Masa 8.00-9.00 pagi
Tema SEJARAH KITA DAN DUNIA

Standard Kandungan
1.1 Pengenalan Ilmu Sejarah

1.1.1. Menyatakan pengertian sejarah secara umum


1.1.2. Menjelaskan pengertian sejarah mengikut pandangan
Sejarawan seperti Herodotus, E.H.Carr, Ibn.Khaldun dan
Mohd. Yusof Ibrahim
Standard
1.1.3. Menghuraikan masa silam dan ruang dalam sejarah.
Pembelajaran
K1.1.8 Menjelaskan kepentingan menghargai masa dalam
kehidupan seharian
K1.1.9 Merumuskan kepentingan menghargai peristiwa sejarah
negara kita.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat ;


1. Menyenaraikan empat pengertian sejarah mengikut pandangan
Objektif tokoh sejarawan yang berbeza.
2. Mengemukakan konsep konsep masa silam dan ruang dalam
sejarah secara terperici.
1. Set induksi : Murid menonton tayangan video sambutan hari
kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. ( 5 minit )
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan sedutan video
tersebut.
3. Murid mengaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran dengan
bimbingan guru.
4. Setiap pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. Setiap
kumpulan dibekalkan dengan sekeping gambar sejarawan yang
Aktiviti berbeza bersama teks arahan.
5. Pelajar mencari maklumat berdasarkan tugasan yang diberi.
6. Pelajar membentangkan hasil dapatan yang mereka perolehi.
7. Aktiviti bersoal-jawab berkaitan topik yang dibincangkan.
8. Guru merumuskan topik pengajaran dan pembelajaran pada
hari ini.
9. Kemahiran Pemikiran Sejarah : Memahami kronologi tentang
peristiwa sejarah dan tempoh masa.
EMK Nilai Murni :
1. Menghargai sumbangan tokoh-tokoh terdahulu yang banyak
berjasa kepada negara kita
Patriotisme :
1. Melahirkan semangat cintakan negara dan berbangga sebagai
rakyat Malaysia

1. Video, projector LCD, Komputer


2. Gambar tokoh
BBB 3. Kad tugasan
4. Kertas Sebak
5. Alat tulis
KBAT/ Mengaplikasi ;
iThink 1. Apakah yang anda fahami tentang video yang telah ditayangkan

Catatan dicatat selepas PdP

Refleksi dicatat selepas PdP