Anda di halaman 1dari 1

VISI

PANITIA MUZIK

KE ARAH MELAHIRKAN
INSAN YANG
CEMERLANG SERTA
BEKEBOLEHAN
MENGUASAI BIDANG
NYANYIAN, MUZIK
DENGAN GERAKAN,