Anda di halaman 1dari 9

1 Rajah 1 menunjukkan suatu lakaran fungsi.

x
0

4
Rajah 1

Apakah persamaan untuk fungsi di atas?

A y x2 4

B y x2 4

C y x3 4

D y x3 4

y x 3 27
2 Antara yang berikut yang manakah mewakili graf

A y

27

O 3 x

B
y

O 27 x
C y

27

-3 O x
D
y

-27 O x

3 5
y
x
Graf manakah yang mewakili ?
y

xx
y
A

x
y O

C
y

4 Manakah yang berikut menunjukkan graf y = 2 + x?

A y C y

x x
0 2 2 0

2 2
B D y
y

2 2

x x
2 0 0 2

Rajah 3

Rajah 3 mewakili fungsi.

y 4 x2
A

y x2 4
B
y x3 4
y C

y 4 x3
Dx

6 5
y
x
Graf manakah yang mewakili ?

x
y x
B
y

C
D

7
y x 3 27
Graf manakah yang mewakili

A B

y
y

3
27

O 27 x
O 3

Antara yang berikut, yang


y
C D y
manakkah merupakan
lakaran bagi graf y = 3
-
27
2x2 ? -27 O x
-3 O 0 x
y

8 x
y

B
2
x
0

y x
0
C

-2 x
0
y

y
9 Antara berikut, yang manakah mewakili graf y = x3 + 5 A

x
0

-5
B y

x
0

y
C D y

5
x
0
10 Rajah 3 menunjukkan satu kawasan berlorek. 5
x
0

Rajah 3
Antara ketaksamaan yang berikut, manakah ditakrifkan oleh kawasan
berlorek?

A y 8, y 3x 2, y x
B y 8, y 3x 2, y x
C y 8, y 3x 2, y > x
D y 8, y 3x 2, y < x

Jawapan:

1) D
2) A
3) D
4) B
5) C
6) A
7) A
8) C
9) B
10) B