Anda di halaman 1dari 8

UJIAN BULAN MAC 2015

BAHASA MALAYSIA (KERTAS 1)


TAHUN 3
NAMA :

A. PADANKAN SUKU KATA UNTUK MEMBENTUK PERKATAAN, KEMUDIAN SUAIKAN


PERKATAAN DENGAN GAMBAR.

1.
Ka dang

2.
pa rung

3.
pe sut

4.
ke tik

5. be lapa

6.
bu guam

( / 6 markah)

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/2015 1


B. ISI TEMPAT KOSONG DENGAN KATA GANTI NAMA DIRI YANG SESUAI.

Beta Kami Kalian Saya Kita

1. ____________ minta maaf cikgu, kata John kepada Cikgu Hakim.


2. ____________ berdua mempunyai hobi yang sama, kata Arun dan Amin
3. ____________ berasa gembira kerana rakyat hidup aman, titah Sultan Ahmad Shah.
4. ____________ hendaklah mendengar nasihat ibu dan bapa.
5. ____________ boleh bersurai dan masuk ke kelas masing-masing, kata guru besar
kepada semua pelajar.
( / 5 Markah)

C. ISI TEMPAT TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI.

mengemas menonton berenang memasak membalut

1. Mereka ____________ televisyen selepas makan malam.


2. Emak sedang __________________ nasi ayam untuk makan malam.
3. Kakak sedang _________________ hadiah untuk kawannya.
4. Pada setiap pagi, Kartik akan _____________ tempat tidurnya
5. Encik Omar mengajar anak sulungnya ____________ di pantai itu.

( / 5 Markah)

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/2015 2


D. ISI TEMPAT KOSONG DENGAN KATA HUBUNG YANG SESUAI.

1. Ranjit menuntun basikalnya pulang ke rumah ___________ tayarnya pancit.


A. jika B.atau C.kerana

2. Yin Chau masuk ke dalam rumah ____________ duduk di atas sofa.


A. lalu B.kerana C. atau

3. Rumah itu sudah terbakar _____________ anggota bomba tiba.


A. agar B.apabila C.jika

4. Aizat masih berjaga ________________ belum mengantuk.


A.supaya B.kerana C.untuk

5. Kamu mahu minuman panas ____________ sejuk ? tanya ibu kepada tetamu itu.
A. kerana B. dan C. atau

6. Laila suka makan durian ___________ adiknya gemar makan buah manggis.
A. tetapi B.lalu C.sambil

7. Ali tidak hadir ke sekolah ______________ dia demam.


A. atau B.kerana C.kerana

8. Penyanyi itu bernyanyi ________________ bermain gitar.


A.lalu B.tetapi C.sambil

9. Kakak menjahit _______________ mendengar radio.


A.lalu B.tetapi C.sambil

10. kamu harus makan ubat ________________ cepat sembuh.


A.dan B.agar C.apabila
( / 10 Markah)

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/2015 3


E. ISI TEMPAT KOSONG DENGAN KATA TANYA YANG SESUAI.

1. Negeri ________________ kah yang terbesar di negara kita?


A. apa B. siapa C. berapa

2. Dia kelihatan gembira sahaja, __________________ ?


A. bagaimana B.mengapa C. siapa

3. Harga sepasang cermin mata ini ________________ ?


A. bagaimana B. berapa C. apakah

4. ______________ kah jumlah tikus belanda peliharaan kamu?


A. Mengapa B. Apa C. Berapa

5. Pusat Sukan Negara terletak _______________ ?


A. Ke manakah B. Di manakah C.di mana

6. _________________ hendak menjahit baju yang terkoyak ini ?


A. Mengapakah B.Bagaimanakah C. Siapakah

7. ______________ nama rakan karib kamu ?


A. Apakah B.Siapa C.Siapakah

8. __________________ kah cita- cita kamu?


A.Siapa B.Bila C.Apa

9. ___________________ kamu letakkan buku saya tadi ?


A.Siapakah B.Bilakah C.Di manakah

10. ___________________ abang kamu akan berangkat ke Kuala Lumpur ?


A.Siapakah B.Di manakah C.Bilakah

( / 10 Markah)

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/2015 4


F. Isikan Kata nama Khas yang sesuai bagi ayat-ayat berikut.

Butik Nicole Hospital selayang Rizal

Bahasa Inggeris Muzium Negara

1. Beliau seorang guru ______________ yang dihormati.


2. Pokok kelapa di luar rumah _____________ sangat tinggi.
3. Puan Rani membeli baju itu di _________________.
4. Puan Rohini ialah seorang doktor mata yang bertugas di _________________.
5. Cikgu Puspha membawa murid-muridnya melawat ke ___________________.

( / 5 Markah)

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/2015 5


G. Bina ayat berdasarkan jadual di bawah.

Gotong Royong Membersihkan Kelas

Rohana cermin tingkap dengan


mengelap kain yang basah.
Mei Ling buku-buku di sudut bacaan
Sandra membuang Kata-kata hikmat pada

menyapu papan kenyataan


Hazli dan Raju Sampah sarap hingga
menampal bersih
Meng Kong sampah di dalam bakul.
menyusun

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

( /5
markah )

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/2015 6


H. BACA PETIKAN DI BAWAH. KEMUDIAN, LENGKAPKAN JAWAPAN
BERDASARKAN SOALAN YANG DIBERI.

Nama saya Elizabeth. Saya belajar dalam Tahun Tiga Gigih. Ketua kelas saya
bernama Bharathi. Dia seorang ketua yang bertanggungjawab.
Setiap pagi, kami akan membersihkan kelas sebelum sesi pembelajaran
bermula. Kami melakukan tugas tugas seperti menyapu sampah, menyusun kerusi
dan meja, mengelap tingkap, membuang sampah dan membersihkan papan hitam.
Bharathi akan memastikan semua murid selesai melakukan tugas masing-
masing sebelum loceng sesi pembelajaran berbunyi. Kami kemudiannya akan segera
duduk di tempat masing masing sementara menunggu guru masuk ke dalam kelas.

1. Siapakah nama ketua kelas Tahun 3 Gigih?


Nama ketua kelas Tahun 3 Gigih
ialah______________________________________
2. Bilakah Elizabeth dan murid-murid yang lain akan membersihkan kelas?
Elizabeth dan murid-murid _____________________________________________
3. Apakah tugas-tugas yang dilakukan oleh murid murid Tahun Tiga Gigih pada setiap
pagi ?
Murid-murid Tahun Tiga Gigih ___________________________________________
___________________________________________________________________

4. Apakah sikap yang dimiliki oleh Bharathi ?


___________________________________________________________________
( / 4 Markah)

Di sediakan oleh, Di semak oleh, Di sahkan oleh,

_________________ _________________ _________________


Cik. V.Tilakavathy Puan S.Inthira Kumari Pn.V.Malarmoni
Guru B.Malaysia Ketua Panitia B.Malaysia GPK 1
UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/2015 7
UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/2015 8