Anda di halaman 1dari 9

PELAN STRATEGIK LEMBAGA PENGAWAS 2017-2019

SWOT LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

KEKUATAN KELEMAHAN
1. Pemilihan Pengawas Sekolah dalam 1. Sebilangan kecil Pengawas Sekolah kurang
kalangan pelajar yang berkeyakinan bersemangat setelah beberapa bulan
tinggi berkhidmat
2. Keprihatinan guru-guru penasihat 2. Segelintir Pengawas Sekolah tidak mematuhi
Lembaga Pengawas terhadap peraturan sekolah
kebajikan Pengawas Sekolah 3. Pengawas Sekolah kurang memahami tugas
3. Keterbukaan Pengawas Sekolah yang diberikan
menerima sebarang tugas yang diberi 4. Terlalu bergantung kepada pemantauan guru
penasihat apabila melaksanakan tugas
PELUANG ANCAMAN
1. PIBG dan barisan pentadbir sekolah 1. Ibu bapa tidak membenarkan anaknya menjadi
memberi sokongan padu dalam Pengawas Sekolah
menangani masalah disiplin sekolah 2. Diancam dan diperkecilkan oleh pelajar lain
ketika melaksanakan tugas
3. Segelintir pelajar sering melanggar peraturan
sekolah
2. Pembahagian masa antara tugas sebagai
Pengawas Sekolah dan sesi PdP

ISU STRATEGIK LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

BIDANG ISU STRATEGIK


Hal Ehwal Murid Bidang tugas Pengawas Sekolah semasa waktu P&P
(Lembaga Pengawas
Sekolah) Pengawas Sekolah dibebani tugas lain di luar bidang tugasan mereka
TOWS MATRIKS LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

TOWS MATRIKS
Kekuatan Kelemahan
1. Hubungan yang rapat 1. Segelintir Pengawas
antara para Pengawas Sekolah kurang
Dalaman Sekolah berdisiplin
2. Sokongan dan bantuan 2. Segelintir Pengawas
penuh guru-guru Sekolah tidak mematuhi
penasihat Lembaga peraturan sekolah
Pengawas Sekolah 3. Pengawas Sekolah
3. Barisan Pengawas kurang memahami
Sekolah yang tugas yang diberikan
bersahsiah tinggi 4. Terlalu bergantung
Luaran 4. Keterbukaan yang kepada pemantauan
ditunjukkan oleh guru penasihat apabila
Pengawas Sekolah melaksanakan tugas
apabila diamanahkan
sesuatu tugas
Peluang SO WO
1. Kerjasama daripada S1 + S2 + S3 + S4 + + O1 + O3 W1 + W2 + W3 + W4 + O1 +
sebilangan pelajar Merangka program ke arah O2
dalam memantapkan kepimpinan diri Merangka program ke arah
menyelesaikan Pengawas Sekolah meningkatkan keyakinan
sesuatu masalah semasa menjalankan tugas
2. Tiada kerenah sebagai Pengawas Sekolah
birokrasi dalam
menjalankan sesuatu
program
3. Tolak ansur daripada
para guru dalam
menjalankan sesuatu
aktiviti
Ancaman ST WT
1. Diancam dan S2 + S4 + T1 + T2 W1 + W2 + T1 + T2
diperkecilkan oleh Membina hubungan yang lebih Meningkatkan motivasi dan
pelajar lain ketika erat antara guru, Pengawas jati diri dan penampilan yang
melaksanakan tugas Sekolah dan pelajar bernas sebagai Pengawas
2. Segelintir pelajar Sekolah
sering melanggar
peraturan sekolah
ISU, MATLAMAT, SASARAN, DAN KPI 2011 2017 LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

Matlamat Strategi KPI Sasaran


Bidang TOV
Strategik Pelaksanaan 11 12 13 14
J/k Meningkatkan Mengadakan % Pengawas 70% 85% 90% 95% 100%
Lembaga pengetahuan Kursus Latihan Sekolah
Pengawas Ketua Pelajar Kepimpinan mempunyai
Sekolah tentang asas Pengawas pengetahuan
kepimpinan Sekolah tentang
yang berkesan kepimpinan
dan berkualiti yang berkesan
dan berkualiti

Meningkatkan Mengadakan % Pengawas 70% 85% 90% 95% 100%


tahap komitmen sesi pertemuan Sekolah
dan kerjasama dan berkomitmen
daripada perbincangan tinggi terhadap
Pengawas secara terbuka tugas
Sekolah lebih kerap

Meningkatkan Menganjurkan % Pengawas 70% 85% 90% 95% 100%


motivasi Seminar/ Sekolah
Pengawas Ceramah/ bermotivasi
Sekolah Bengkel
Motivasi

Mengurangkan Pembahagian % 70% 85% 90% 95% 100%


tekanan yang tugas yang Pengurangan
dihadapi oleh sama rata tekanan emosi
Pengawas
Sekolah
STRATEGI-STRATEGI UTAMA LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

Andaian/fakta Pendorong
Strategi yang Halangan untuk untuk
Isu strategik
cadangan menyokong melaksanakan strategi memilih
strategi ini strategi
1. Tahap 1. Merangka Pengawas Segelintir Pengawas Sokongan padu
keyakinan program ke Sekolah boleh Sekolah tidak memberi daripada Pihak
sebahagian arah mematuhi kerjasama Pentadbir dan
Pengawas memantapkan peraturan guru
Sekolah masih kepimpinan sekolah
kurang diri Pengawas
memuaskan Sekolah

2. Merangka Sokongan padu Sebahagian kecil murid- Adanya


program guru dan pelajar murid tidak memberi komitmen
meningkatkan kerjasama daripada Pihak
keyakinan Pentadbir,
semasa guru-guru dan
bertugas PIBG

3. Meningkatkan Pengawas Sebahagian guru dan


jati diri dan Sekolah pelajar tidak memberi Sokongan padu
penampilan mempunyai kerjasama daripada Pihak
yang kemas potensi diri Pentadbir dan
sebagai untuk berubah guru.
seorang
pemimpin
2. Komitmen dan Membina Sambutan yang Sebahagian guru dan Sokongan padu
kerja hubungan yang baik oleh semua pelajar tidak memberi daripada Pihak
berpasukan lebih erat antara: pihak kerjasama Pentadbir dan
Pengawas 1) Pengawas guru
Sekolah masih Sekolah
kurang dengan
memuaskan Pengawas
Sekolah
2) Pengawas
Sekolah
dengan guru
3) Pengawas
Sekolah
dengan
pelajar
3. Pengawas Menyediakan Pengawas Sebahagian Pengawas Sokongan padu
Sekolah maklumat awal Sekolah boleh Sekolah suka mengambil daripada Pihak
dikehendaki untuk makluman mematuhi peluang meninggalkan sesi Pentadbir dan
bertugas guru-guru peraturan pengajaran dan guru
semasa waktu sekolah pembelajaran
pengajaran
dan
pembelajaran
4. Pengawas Menyediakan Pengawas Sebahagian guru Sokongan padu
Sekolah maklumat awal Sekolah boleh memerlukan Pengawas daripada Pihak
dibebani tugas untuk makluman mematuhi Sekolah melaksanakan Pentadbir dan
lain di luar guru-guru peraturan tugasan penting sekolah guru
bidang sekolah kerana mereka mampu
tugasan melaksanakan tugasan
mereka tersebut
PELAN TAKTIKAL LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

1. Tahap keyakinan sebahagian Pengawas Sekolah masih kurang


memuaskan
2. Komitmen dan kerja berpasukan Pengawas Sekolah masih kurang
memuaskan
VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK 3. Pengawas Sekolah ada yang bertugas semasa waktu pengajaran dan
pembelajaran
4. Pengawas Sekolah dibebani tugas lain di luar bidang tugasan mereka

1. Meningkatkan pengetahuan Pengawas Sekolah tentang asas


kepimpinan yang berkesan dan berkualiti
2. Meningkatkan tahap komitmen dan kerjasama daripada Pengawas
Sekolah
MATLAMAT STRATEGIK 3. Meningkatkan motivasi Pengawas Sekolah
4. Meningkatkan tahap kesedaran terhadap masa pengajaran dan
pembelajaran
5. Mengurangkan beban tugas Pengawas Sekolah

1. % Pengawas Sekolah mempunyai pengetahuan kepimpinan yang


berkesan dan berkualiti
2. % Pengawas Sekolah berkomitmen tinggi terhadap tugas
INDIKATOR PRESTASI/ 3. % Pengawas Sekolah bermotivasi
FAKTOR KEJAYAAN 4. % Pengawas Sekolah yang menguruskan masa pengajaran dan
pembelajaran dengan baik
5. % Pengawas Sekolah yang bertugas mengikut jadual khas

Pada akhir tahun 2017, 100% Pengawas Sekolah dapat membina keyakinan
OBJEKTIF dan memotivasikan diri

Mempelbagaikan aktiviti
STRATEGI
Sumber
Tindakan/
Pelaksana/ (Kos/ Pelan
Bil Program/ Tempoh Output KPI Catatan
Tangungjawab Manusia/ Kontigensi
Projek
alat)

1 Kursus GPK HEM Februari PIBG Menjana minda 100% Ceramah


Kepimpinan Guru penasihat/ dan terhadap ilmu kesedaran Kepimpinan
Pengawas Semua Julai kepimpinan Pengawas oleh
Pengawas meningkat penceramah
Sekolah jemputan

2 Mesyuarat GPK HEM/ Sekali Sekolah/ 1. Penyelarasan 100% Mengikut


Lembaga Guru setiap Lembaga dan penglibatan kesesuaian
Pengawas Penasihat/ bulan Pengawas pemantauan Pengawas guru
Sekolah Semua Sekolah tugas Sekolah penasihat
Pengawas 2. Mendapatkan dan
Sekolah cadangan Pengawas
penyelesaian Sekolah
masalah

3 Perlantikan Pengetua Januari Sekolah/ 1. Melantik 100% Taklimat dan


Pengawas GPK HEM/ (1 hari) PIBG kumpulan penglibatan Operasi
Sekolah Guru Penasihat pelaksana Pengawas
sesi 2017 dasar dan Sekolah
peraturan
sekolah
2. Membina sifat
kepimpinan

4 Program GPK HEM/ Mei Sekolah Memastikan 100% Taklimat


Khas Hari Guru /Lembaga pelajar penglibatan
Guru Penasihat/ Pengawas menghargai jasa Pengawas
Semua Sekolah guru-guru Sekolah
Pengawas
Sekolah

PELAN OPERASI LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

PELAN OPERASI 1

NAMA PROJEK : KURSUS LATIHAN KEPIMPINAN PENGAWAS SEKOLAH

RASIONAL : Mendedahkan pelajar kepada ilmu kepimpinan

OBJEKTIF PROGRAM : Penyertaan Pengawas Sekolah secara maksimum

TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN : Februari dan Julai 2017 (2 hari 1 malam setiap satu)

KOS PERLAKSANAAN : RM 1500 (RM 750 setiap satu)

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Catatan


h
1 Menyediakan Kertas Cadangan GPK HEM 1 minggu
Setiausaha Projek

2 Mesyuarat AJK pelaksana GPK HEM 1 hari


Setiausaha Projek
2.1 Ucapan GPK HEM
2.2 Bentang Kertas Kerja
2.3 Lantik AJK
2.4 Agih tugas
2.5 Tetap tarikh
2.6 Bincang kos
2.7 Jemputan
2.8 Hal-hal lain

3 Surat menyurat AJK Jemputan 3 hari

3.1 Jemputan kepada penceramah


3.2 Edaran surat pemberitahuan kepada ibu bapa
3.3 Makluman kepada PPD Tampin

4 Mesyuarat penyelarasan Setiausaha Projek 1 hari


AJK Pelaksana
4.1 Ucapan Pengerusi
4.2 Bentang minit mesyuarat
4.3 Mengesahkan minit mesyuarat
4.4 Laporan daripada Jawatakuasa
- urusetia
- persiapan tempat
- makan minum
- sijil / hadiah/ cenderamata
- buku program
- perasmian dan penutup
- keselamatan/ kecemasan/ disiplin

5 Perlaksanaan AJK Pelaksana 2 hari satu


malam
6 Penilaian AJK Pelaksana 1 hari

6.1 Perbincangan antara AJK Pelaksana


6.2 Penyelarasan dan membuat laporan

7 Post Mortem GPK HEM 1 hari


Setiausaha projek
7.1 Ucapan Pengerusi
7.2 Laporan daripada Setiausaha projek
7.3 Penambahbaikan projek
PELAN OPERASI 2

NAMA PROJEK : MESYUARAT LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

RASIONAL : Memastikan pelaksanaan aktiviti tahunan mengikut takwim sekolah

OBJEKTIF PROGRAM : 1. Penyelarasan tugas

2. Pemantauan tugasan

3. Mendapatkan cadangan bagi penyelesaian masalah

TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN : Setiap bulan untuk tahun 2017

KOS PERLAKSANAAN : Tiada

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Catatan


1 Perbincangan dengan GPK HEM GPK HEM 1 hari
Setiausaha LPS
Guru Penasihat

2 Surat menyurat Setiausaha LPS 7 hari

2.1 Jemputan kepada GPK HEM


2.2 Jemputan kepada Guru Penasihat

3 Penempahan Bilik Mesyuarat Setiausaha LPS 1 hari

4 Perlaksanaan Setiausaha LPS 1 hari

4.1 Ucapan Pengerusi


4.2 Bentang minit mesyuarat
4.3 Mengesahkan minit mesyuarat
4.4 Laporan daripada Jawatakuasa/ Biro
4.5 Perbincangan dan membuat keputusan
4.6 Hal-hal Lain
PELAN OPERASI 3

NAMA PROJEK /TINDAKAN : PELANTIKAN PENGAWAS SEKOLAH

RASIONAL : Melantik kumpulan pelaksana dasar dan peraturan sekolah dalam kalangan pelajar

OBJEKTIF PROGRAM : 1. Melatih dan membina sifat kepimpinan dalam kalangan pelajar

2. Menanam rasa bertanggungjawab dalam diri pelajar

TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN : Januari 2017

KOS PERLAKSANAAN : RM 300

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Catatan


h
1 Mesyuarat dengan GPK HEM Pengetua/ GPK HEM/ 1 hari
Semua Guru
1.1 Taklimat Khas Penasihat Pengawas

2 Pelaksanaan GPK HEM/ Setiausaha 1 hari


LP/ Semua guru
2.1 Pelantikan dan penyerahan watikah penasihat Pengawas

3 Aktiviti: GPK HEM/ 1 hari


Setiausaha LP/
3.1 Pemasyhuran barisan Lembaga Ketua Pelajar Semua guru penasihat
3.2 Penyerahan Watikah Pengawas
3.3 Bacaan Ikrar/ mengangkat sumpah

4 Penilaian dan post mortem Guru penasihat 1 hari


Pengawas
4.1 Menyediakan laporan tahunan
4.2 Membuat penambahbaikan
PELAN OPERASI 4

NAMA PROJEK /TINDAKAN : MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH

RASIONAL : Menanamkan sifat menghargai jasa guru dalam kalangan pelajar

OBJEKTIF PROGRAM : 1. Melahirkan murid-murid yang berbudi bahasa

2. Melaksanakan aktiviti tahunan

TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANA : 16 Mei 2017

KOS PELAKSANAAN : RM 1000.00

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Catatan


h
1 Mesyuarat bersama GPK HEM GPK HEM/ 1 hari
Guru-guru Penasihat/
1.1 Ucapan Pengerusi Ketua Pengawas
1.2 Membentangkan Kertas Konsep Sekolah
1.3 Perbincangan agihan tugas/lantik AJK
1.4 Tetapkan tarikh
1.5 Bincang kos
1.6 Jemputan
1.7 Hal-hal lain
1.8
2 Aturcara majlis JK Urusetia 1 hari

3 Menyediakan hadiah/ sijil/ cenderamata JK Hadiah 1 hari

4 Mesyuarat Penyelarasan Setiausaha 1 hari

5.1 Ucapan Pengerusi


5.2 Bentang minit mesyuarat
5.3 Mengesahkan minit mesyuarat
5.4 Laporan dari Jawatankuasa
- urusetia
- persiapan tempat
- makan minum
- perasmian dan penutup
- hadiah/ cenderamata
5.5 Hal-hal lain

5 Pelaksanaan Setiausaha 1 hari

6 Penilaian GPK HEM/ 1 hari


Setiausaha
7 Post mortem Pengetua/ GPK HEM/ 1 hari
Setiausaha/ Semua
guru penasihat