Anda di halaman 1dari 1

Kajian Kes Kerja Sepasukan

Khadijah dan Abu telah dinaikkan pangkat sebagai Ketua Unit.


Kedua-duanya mempunyai pengalaman mengurus unit di pusat
masing-masing. Khadijah dan Abu berkongsi pandangan tentang
perancangan yang sesuai untuk dilaksanakan, sepanjang tempoh
transisi menduduki jawatan tersebut, sewaktu berehat di kantin.

Khadijah menawarkan diri untuk memperkemaskan perincian kerja


(job specification) setiap staf dan seterusnya mengutarakan matlamat
dan prestasi kerja yang perlu dicapai oleh setiap staf. Berdasarkan
pengalaman dan pengetahuannya mengenai peranan dan fungsi unit
di jabatan sebelum ini, dia berhasrat menyediakan SKT untuk setiap
staf. Dia yakin pendekatannya akan mencapai matlamat dan
meningkatkan prestasi jabatan, dan pada masa yang sama mampu
mengawal staf mencapai SKT tersebut.

Abu pula berpendapat bahawa dia mampu mewujudkan budaya kerja


staf di samping berusaha mengikuti kelas pengajian lanjutan selepas
waktu kerja sebagai salah satu bentuk pengukuhan bidang
pengurusan. Dia berasa yakin semua staf sudahpun memiliki
ketrampilan yang diperlukan serta mereka amat berwibawa untuk
mencapai matlamat dan meningkatkan prestasi jabatan. Dia hanya
berhasrat untuk mengadakan aktiviti dan perancangan secara
berkala serta mengikut keadaan apabila perlu selain dari usaha
beliau mengatur bengkel penyelesaian masalah untuk meningkatkan
kompetensi staf. Abu begitu yakin dengan keupayaannya malah dia
merasakan setiap staf boleh menyumbang terhadap keberkesanan
kumpulan.