Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Tema Aktiviti Keluarga


Tahun 5Amanah
Tajuk Keluarga Bahagia
Masa 9.50 10.50 pagi
Standard 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata
Pembelajaran kerja pasif mengikut konteks dengan betul.
Objektif Pada akhir pengajaran murid dapat :
- menyatakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif.
- melengkapkan ayat dengan menggunakan kata kata kerja aktif transitif
dan kata kerja pasif dengan betul.

1. Murid melihat tayangan video.


Aktiviti 2. Murid mendengar penerangan tentang kata kerja aktif transitif dan
kata kerja pasif
3. Murid memberi contoh kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
4. Murid mengisi tempat kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
yang betul.
Murid membina ayat berdasarkan gambar kata kerja aktif transitif
dan kata kerja pasif

Pemulihan : Murid menyenaraikan kata kerja aktif transitif dan kata kerja
pasif
Pengayaan : Murid membuat nota .

Ilmu : P. Moral
Pengisian Nilai : Bekerjasama
Kurikulu EMK :Kreativiti dan inovasi
KB : Menghubungkaitkan
BCB : Bacaan
Peta Pemikiran : Peta Bulatan
Bahan Bantu Lembaran kerja
Belajar
Penilaian Murid dapat menyatakan dan menggunakan kata nama am dan penjodoh
Pembelajaran dan bilangan dengan betul di dalam ayat.
Pengajaran