Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh / Hari : 31 Oktober 2012 ( Rabu ) Masa : 1:50pm 2:20pm

Kelas : 1M Bil. Pelajar : 15 orang

M/ Pel : Bahasa Malaysia

Tema : Tema 5 Badan Sihat Otak Cerdas

Tajuk : Unit 13 Mari Bersenam

Standard Kandungan : 1.2 , 2.3 , 3.2, 5.1

Standard Pembelajaran : 1.2.6 , 2.3.1 , 3.2.5 , 5.1.1

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid dapat


i. membaca dan melakukan aksi senaman
ii. mengeja aksi senaman dengan ejaan yang betul.

Bahan Bantu Mengajar : PowerPoint, pundi kacang, radio, cd, lembaran kerja

Nilai : Hormat-menghormati, berdisiplin, amanah,


kesederhanaan kesihatan

EMK : Kreatif dan Inovatif

Kemahiran : Membaca, mendengar, bertutur, menulis


KB - Menjana idea, menghubungkaitkan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui aksi senaman melalui kehidupan


seharian mereka.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Langkah Isi pelajaran Catatan


/ Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Masa
Set Nyanyian 1. Guru 1. Murid-murid BBM :
Induksi Kalau Rasa memaparkan seni meneliti seni - powerpoint
Gembira kata lagu. kata lagu ( Seni kata
( 3 minit) Kalau Rasa lagu Kalau
Kalau rasa gembira, tepuk
tangan ( x2 ) Gembira Rasa
Kalau rasa gembira, Gembira)
beginilah caranya
Kalau rasa gembira, tepuk
tangan.

Kalau rasa gembira, hentak


Kemahiran :
kaki( x2 ) - mendengar
Kalau rasa gembira, - menyanyi
beginilah caranya
Kalau rasa gembira, hentak
kaki.

2. Guru bertanya 2. Murid-murid


kepada murid: menjawab
Tahukah anda soalan guru.
semua menyanyi
lagu ini?

3. Guru memberi 3. Murid-murid


pujian kepada menyanyi lagu
murid-murid. Kalau Rasa
Gembira
bersama-sama
sambil beraksi.

4. Guru memberitahu
murid-murid tajuk
pengajaran yang
akan diajari pada
hari ini,
Mari Bersenam

Langkah 1. Menyebut 1. Guru 1. Murid-murid BBM :


1 dan menanyakan menjawab - powerpoint
membaca kepada murid soalan dan
(10 nama aksi lalu menyebut
minit) senaman menunjukkan perkataan Kemahiran :
paparan berdasarkan - membaca
2. Mengeja powerpoint gambar yang - mendengar
perkataan ditunjukkan - bertutur
- angkat
3. Melakukan tangan Nilai :
aksi - lompat - hormat
senaman setempat menghormati
- tarik nafas
- depang
tangan

2. Guru 2. Seorang murid


membetulkan dipilih untuk
bacaan murid membaca dan
sekiranya mengeja.
didapati
kesalahan. 3. Murid lain
mengulangi apa
yang disebut
oleh murid
tersebut.

4. Murid-murid
mengeja,
membaca dan
melakukan aksi
senaman
bersama-sama.

Langkah Permainan- 1. Guru memberi 1. Murid-murid BBM :


2 melakukan arahan kepada dibahagikan - powerpoint
aksi senaman murid-murid. kepada tiga - radio
(7 minit) kumpulan. - cd
- pundi kacang
2. Guru 2. Murid-murid
menjelaskan mendengar
peraturan peraturan Kemahiran :
permainan. permainan - membaca
(a) Apabila dengan teliti. - mendengar
- bertutur
muzik
dimainkan, 3. Murid yang
pundi kacang mendapat pundi
harus diberi kacang
kepada rakan melakukan aksi KB :
sebelah senaman yang Menghubung-
secara dipaparkan. Kaitkan
bergilir-gilir.
4. Murid-murid
(b) Apabila mengulangi Nilai :
muzik permainan ini. - berdisiplin
dihentikan,
satu murid
dari setiap
kumpulan
yang
mendapat
pundi kacang
akan
membuat aksi
senaman
yang
ditentukan
oleh guru.

(c) Murid yang


berjaya
melakukan
aksi senaman
yang betul
akan diberi
hadiah kecil.

Langkah Perbincangan 1. Guru Murid murid


3 tentang mengedarkan membuat lembaran
lembaran lembaran kerja kerja :
(7 minit) kerja. kepada murid- - Pentaksiran Lembaran kerja
murid. 1. Murid-murid 1
padankan (Pentaksiran)
2. Guru gambar dengan
menerangkan perkataan yang Kemahiran :
cara membuat diberikan. - mendengar
latihan. - menulis
2. Murid-murid - membaca
3. Guru memberi mengeja serta
galakkan dan menyebut
pujian kepada perkataan itu.
murid.
- Pemulihan
1. Murid-murid Lembaran kerja
melengkapkan 2
kata supaya (Pemulihan)
menjadi
perkataan yang
bermakna.

2. Murid-murid
mengeja serta
menyebut
perkataan itu.

- Pengayaan
1. Murid-murid Lembaran kerja
mencari 3
pasangan (Pengayaan)
perkataan untuk
membentuk
frasa.
2. Murid-murid
Nilai :
mengeja serta
- amanah
menyebut frasa
yang telah
dibina.
Penutup Membuat Guru membuat Sesi soal jawab : BBM :
(3 minit) rumusan. rumusan mengenai 1. Murid-murid - powerpoint
tajuk pelajaran hari memberitahu
ini. apa yang telah Kemahiran :
dipelajari pada - mendengar
hari ini. - bertutur
- mengeja
2. Murid-murid
mengeja
perkataan yang
telah dipelajari
dengan betul.
Lembaran Kerja 1 - Pentaksiran

Padankan gambar dengan perkataan yang diberikan.

lompat setempat

depang tangan

Lembaran Kerja 2 - Pemulihanangkat tangan

Melengkapkan kata supaya menjadi perkataan


yang bermakna.

lompat tangan tarik angkat

tarik nafas

1) ( ) + tangan
2) ( ) + setempat

3) depang + ( )

4) ( ) + nafas

Lembaran Kerja 3 - Pengayaan

Cari pasangan perkataan untuk membentuk frasa.

nafas depang lompat setempat

tangan tarik angkat tangan


1)

2)

3)

4)