Anda di halaman 1dari 3

RPH KUMPULAN 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA Sains KELAS 6 CEMERLANG
PELAJARAN
TARIKH / HARI 04 MEI 2017/ KHAMIS MASA 8.00 9.00 PAGI
TEMA TEKNOLOGI DAN TAJUK MESIN
KEHIDUPAN LESTARI
STANDARD 12.2 Mesin Kompleks
KANDUNGAN
STANDARD Murid boleh:
PEMBELAJARAN
12.1.1
Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas iaitu:
satah condong;
tuas;
baji
gear;
skru;
takal;
roda dan gandar;
12.1.2
Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

STANDARD 1. Menyatakan jenis mesin ringkas


PRESTASI 2. Memerihalkan jenis dan kegunaan Mesin Ringkas
KRITERIA 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 jenis mesin ringkas
KEJAYAAN 2. Memerihalkan jenis dan kegunaan Mesin ringkas yang telah dinyatakan.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMUDAH CARA (PdPC)
Set Induksi Guru meminta seorang murid datang ke hadapan membuka tin tersebut
(5 minit) mengguna tangan dan kemudian menggunakan sudu.
Murid menerangkan perbezaan kedua-dua cara tersebut.(mana yang lebih
mudah)

Pencetusan Idea Murid memberi idea definisi mesin berdasarkan aktiviti set induksi .
Wakil kumpulan mengambil satu kad nama-nama mesin ringkas dalam tin
(20 minit)
tersebut.
Dalam kumpulan murid membincangkan contoh jenis dan kegunaan mesin
ringkas berdasarkan kad yang diperolehi (Round Robin) dan dipersembahkan
dalam kad manila.(termasuk lakaran)
Gallery walk ( Exit tickets)

Penstrukturan
Semula Idea Think, Pair and Share
o Hasil dapatan dari Gallery walk dipersembahkan dalam PowerPoint
(20 minit) o Murid membuat pengelasan dalam bentuk peta i-think yang sesuai

Aplikasi Idea Hot seat


RPH KUMPULAN 9

(10 minit)
o Sesi soal jawab
o Hand Signals

Penutup Parking Lot :


o Murid menulis di sticky notes apa yang faham dan menampal Parking
(5 minit) lots yang telah disediakan.
BAHAN BANTU Buku Teks Internet Radio/TV Spesimen
Modul
BELAJAR (BBB) Projektor Radas Gambar /
Powerpoint
Model Buku Cerita Carta
Lain-lain
ELEMEN Kreativiti & Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
KURIKULUM Pendidikan Alam Patriotisme TMK Nilai Murni
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Peta Buih Peta Pokok
Peta Buih Dakap Berganda
Peta Titi
Peta Alir Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENGAJARAN & Hasil Kerja
PEMBELAJARAN Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran


dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid belum menguasai objektif pembelajaran
REFLEKSI
dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mesyuarat
ditangguhkan kerana...
Kursus

Program Sekolah

Mengiringi Murid Keluar

Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


RPH KUMPULAN 9