Anda di halaman 1dari 11

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

BIDANG/UNIT*:KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN JASMANI

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
S1.Pentadbir Yang Berpengalaman W1. Masalah Disiplin
S2.Guru Terlatih Dan Berpengalaman W2. Kurang Kerja Berpasukan
Dalaman S3. Stor Sukan W3. P&P Kurang Berkesan
S4. Murid-Murid Yang Berminat W4. Penyelenggaraan Peralatan Dan Stok
S5. Bahan-Bahan Sumber Yang Mencukupi W5. Infrastruktur Yang Kurang Memuaskan
W6. Pemantapan Budaya Masih Di Tahap Lemah
W7. .Kurang Sumber Kewangan
Luaran .
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1. Kerjasama Pibg
O2. Ibu Bapa Yang Kuat Dan 1. Meningkatkan pencapaian kelulusan murid 1. Menyediakan peralatan mencukupi dan
Komited dalam matapelajaran dalam keadaan baik.
O3. Bahan-Bahan Website 2. Meningkatkan murid mendapat Band 3 2. Menggalakkan penyertaan ibubapa.
dan 4 bagi KSSR Tahun 1 ,2 dan 3. 3. Meningkatkan kesedaran murid berkaitan
3. Meningkatkan tahap kemahiran dan matapelajaran
kercergasan murid dalam sukan

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


1. Meningkatkan profesionalisme dan
T1. SIKAP ibubapa 1. Meningkatkan perkongsian ilmu keilmuan guru dalam P&P
T2. Persekitaran luar meningkkatkan Pdp -kursus , bengkel

PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN JASMANI


TAHUN 2016-2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek
SEKTOR/PPD/SEK SK Convent 2 Bukit Nanas, KL
BIDANG /UNIT Kurikulum / Pendidikan Jasmani

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2016 2017 2018
Meningkatkan Murid tidak dapat Meningkatkan Meningkatan pencapaian Peratus
pembelajaran adaptasikan kecerdasan dan murid dalam matapelajaran kelulusan mata
murid kemahiran di kemahiran permainan pelajaran KSSR
96 97 98 99
padang dan dari segi teori dan meningkat
pengetahuan praktikal
semasa peperiksaan
Tahap Tahap pencapaian Meningkatkan tahap Meningkatkan bilangan Bilangan pelajar
pencapaian kecergasan murid pencapaian kecergasan pelajar mendapat skor A mendapat A
kecergasan boleh murid dalam Ujian meningkat 96 97 98 99
murid dipertingkatkan SEGAK
meningkat (Ujian SEGAK)
Peningkatan Kebanyakan guru Meningkatkan pedagogi Meningkatkan ilmu di Penguasaan
kemahiran guru yang mengajar PJ dalam proses P&P PJ kalangan guru-guru PJ kemahiran
60 70 80 90
yang mengajar terdiri daripada dalam PJ
PJ guru bukan opsyen
Tahap kebolehan Murid-murid tidak Mengenal pasti Meningkatkan pencapaian Peratus murid
murid mengetahui kebolehan murid-murid dalam bidang sukan yang mengambil
bertambah kebolehan masing- bahagian dalam 60 70 80 90
masing MSSWP
meningkat

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI


TAHUN 2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SK Convent 2 Bukit Nanas, KL
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Pendidikan jasmani
Strategi Meningkatkan kecerdasan dan kemahiran permainan dari segi teori dan praktikal
Pelan Tindakan Meningkatan pencapaian murid dalam matapelajaran

Bi
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l
1. Kursus Dalaman PJPK Meningkatkan Semua guru JAN 2016 - Peningkatan
kemahiran yang mengajar pemahaman guru
pedagogi semua mata pelajaran tentang pengajaran 96 97
guru PJPK PJPK PJ

2 Karnival SEGAK Meningkatkan Guru JAN MAC 2016 - Peratus kelulusan


kemahiran dan matapelajaran mata pelajaran bagi
pengetahuan KSSR meningkat
96 97
guru dan murid
berkaitan
SEGAK

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI


TAHUN 2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SK Convent 2 Bukit Nanas, KL
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Pendidikan jasmani
Strategi Meningkatkan kecerdasan dan kemahiran permainan dari segi teori dan praktikal
Pelan Tindakan Meningkatan pencapaian murid dalam matapelajaran

Bi
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l
3 Folio Sukan Meningkatkan Guru JAN OKT - Peningkatan peratus
pengetahuan matapelajaran kelulusan mata
murid berkaitan pelajaran bagi KSSR
96 97
sukan dalam
teori dan
praktikal
4 Klinik Permainan Menanam minat Guru-guru PJ JAN - OKT - Program berjaya
murid untuk dilaksanakan dan
mempelajari berjalan lancar
kemahiran
sesuatu 96 97
permainan
selain memberi
ilmu kepada
guru

PELAN OPERASI BIDANG / UNIT : KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI


Nama Program Kursus Dalaman PJPK

Objektif 1) Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru PJ

2) Memberi pengetahuan tentang rasional ujian dijalankan

Tempoh Jan 2016

Kumpulan Sasaran Semua guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani

Guru Terlibat Semua guru PJPK

Proses Kerja
1. Perlantikan Penyelaras Program
2. Mesyuarat AJK
3. Tetapkan tarikh
4. Bincangkan kos/sumber
5. Bentang kertas kerja
6. Melantik AJK Kerja
7. Agihan kerja
8. Lain-lain hal

PELAN OPERASI BIDANG / UNIT : KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI


Nama Program Karnival SEGAK

Objektif 1) Membiasakan pelajar dengan prosedur ujian

2) Memberi pengetahuan tentang rasional ujian dijalankan

Tempoh Jan Mac 2016

Kumpulan Sasaran Murid tahun 4,5 dan 6

Guru Terlibat Semua guru PJPK

Proses Kerja
1. Perlantikan Penyelaras Program
2. Mesyuarat AJK
3. Tetapkan tarikh
4. Bincangkan kos/sumber
5. Bentang kertas kerja
6. Melantik AJK Kerja
7. Agihan kerja
8. Lain-lain hal

PELAN OPERASI BIDANG / UNIT : KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI


Nama Program Folio Sukan

Objektif Meningkatkan pengetahuan murid berkaitan sukan dalam teori dan praktikal

Tempoh Januari Oktober 2016

Kumpulan Sasaran Murid tahun 4,5 dan 6

Guru Terlibat Guru mata pelajaran PJPK yang mengajar tahap 2

Proses Kerja
1. Perlantikan Penyelaras Program
2. Mesyuarat AJK
3. Tetapkan tarikh
4. Bincangkan kos/sumber
5. Bentang kertas kerja
6. Melantik AJK Kerja
7. Agihan kerja
8. Lain-lain hal

PELAN OPERASI BIDANG / UNIT : KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI


Nama Program Klinik Permainan

Objektif Memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar berkaitan dengan sesuatu permainan dan
sebagainya

Tempoh Januari Oktober 2016

Kumpulan Sasaran Semua murid

Guru Terlibat Semua guru PJPK

Proses Kerja
1. Perlantikan Penyelaras Program
2. Mesyuarat AJK
3. Tetapkan tarikh
4. Bincangkan kos/sumber
5. Bentang kertas kerja
6. Melantik AJK Kerja
7. Agihan kerja
8. Lain-lain hal

PENGENALAN
Panitia Pendidikan Jasmani SK Convent 2 Bukit Nanas ditubuhkan adalah khusus untuk menyelaras dan

merancang program program peningkatan dari segi minat dan kebolehan murid dalam mata pelajaran Pendidikan

Jasmani. Berteraskan agenda penubuhannya, maka Panitia Pendidikan Jasmani melaksanakan beberapa peringkat

seperti merancang, melaksana, memantau dan menilai semula program yang telah dilaksanakan.

Dalam merancang program-program peningkatan ini, beberapa perkara perlu diambil kira seperti masalah-

masalah yang dihadapi oleh murid- murid dan kekangan- kekangan lain yang menjadi faktor penentu kepada masalah-

masalah yang berbangkit. Bagi memastikan segala perancangan dapat dilaksanakan dengan sempurna, kerjasama

semua pihak terutama sekali dari guru-guru PJ, pihak pentadbir, dan para ibu bapa amat diperlukan. Menjadi harapan

Panitia PJ semoga segala yang dirancang akan membuahkan hasil yang terbilang dalam memartabatkan lagi fungsi dan

peranan panitia.

RASIONAL
Telah menjadi peranan dan tanggungjawab Panitia PJ untuk merancang dan melaksanakan program-program

untuk meningkatkan lagi tahap kecergasan semua murid. Menyedari tanggungjawab yang disandarkan kepada panitia,

maka berbagai aktiviti dan program akan dirancangkan sepanjang tahun 2016 sebagai satu usaha yang berterusan untuk

memupuk kesedaran tentang kepentingan kesihatan dalam diri semua murid. Adalah diharapkan usaha murni ini akan

mendapat kerjasama sepenuhnya di kalangan murid-murid, guru- guru, pihak pentadbir sekolah dan ibu bapa dalam

memastikan segala yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Segala halangan akan dijadikan pendorong

semangat dalam membina generasi SK Convent 2 Bukit Nanas yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

MATLAMAT

Dalam merangka program sepanjang tahun 2016 ini, pencapaian murid dalam aspek kecergasan dan kemahiran

asas PJ diambil kira sebagai kayu pengukur untuk menetapkan sasaran pencapaian pada tahun ini. Selain itu, pihak

Panitia juga mengambil kira tahap pencapaian murid dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir

Tahun di mana, ianya menguji pengetahuan murid tentang asas kesihatan, amalan pengurusan dan keselamatan serta

kemahiran yang diperlukan dalam Pendidikan Jasmani. Pihak Panitia PJ berharap agar guru-guru PJ dapat mengelola

dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan bagi mencapai matlamat mata pelajaran PJ.

CARTA ORGANISASI
GURU BESAR

PN LAILI BT SAIDON
GURU PENOLONG KANAN
KURIKULUM

PN HARISON ABD TALIB

KETUA PANITIA

PN SITI AISHAH SALLEH

SETIAUSAHA

PN SURIANI IBRAHIM

AJK

PN SITI NURULHASIKIN PN NORHASLINDA PN JAYALAXMI


HANAFI SHAHARUDIN NARAYANAN

Anda mungkin juga menyukai