Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK SEKOLAH

TAHUN 2017-2020

NKRA Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah / PPD / Peratus Salah laku Murid bagi Semua Jenis Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah (2.89 %).
Sekolah
Sekolah
Bidang / Unit HEM / Keselamatan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

Pembelajaran Keselamatan semasa Pengurusan HEM yang Meningkat kesedaran Sesi 3 4 5 6


Murid aktiviti PJ/kk/rehat cekap dan kerjasama keselamatan di kalangan perjumpaan 2
dengan PIBG yang baik murid dengan kerjasama dengan ibu
ibu bapa bapa
dapat meningkatkan
kesedaran murid-murid
terhadap keselamatan.

Latihan Kebakaran Pengurusan HEM yang Meningkat kesedaran Mengurangkan 10 min 3min 3min 3min 2min
cekap dan kerjasama keselamatan di kalangan masa
dengan PIBG yang baik murid dan warga sekolah pergerakan
Pembelajaran
Murid dapat meningkatkan
kesedaran murid-murid
terhadap keselamatan.

Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 SJKC PIN HWA 1 1


TERAS ISU-ISU SASARAN
STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020

Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 SJKC PIN HWA 1 2